torsdag, mars 08, 2012

Kära Sveriges ekologiska lantbrukare!

Jag gläds över att imorgon i Tranås få delta vid er öppna temadag med klimatkoppling i anslutning till er stämma.

Jag har säkert irriterat en och annan av er genom åren och nu på sistone när jag t ex anser att ska vi kunna vända det svenska jordbrukets negativa utveckling - och det faktum att matimporten fördubblats på 25 år och snart omfattar halva vår konsumtion - så måste huvudfokus i ansträngningarna för att vända denna utveckling riktas mot det moderna miljövänliga jordbruk som står för 95 procent av produktionen och som har backat med en tredjedel på 25 år. (Puh, lång mening..)

Eko är en viktig nisch som ska ha kvar sina miljöersättningar mm. och tillönskas all framgång på marknaden, men en huvudsatsning på att öka ekoproduktionen tror inte jag räcker för att kunna stävja den flod av importmat som nu väller in.

Och jag brukar också säga att ekojordbruket är ett miljövänligt jordbruk som med ibland lite fyrkantiga regelverk säger nej till all tillförsel av växtnäring som handelsgödsel och till alla kemiska bekämpningsmedel. Lite fyrkantigt, men mycket tydligt och en fantastisk utveckling från nästan ingenting för 25 år sedan och nu till 4-5 procent av marknaden. Och med ett fantastiskt stöd på marknaden och i opinionen som det enda "ekologiska" miljövänliga jordbruket!

Det övriga svenska jordbruket menar jag också är ett jordbruk med god miljö- och djuromsorg inom ramen för världens strängaste regelverk, fast med lite annat stuk än det ekologiska. Mer handelsgödsel och kemiska medel, i strävan att ha en försiktig användning, mindre kvävefixerande gröder och mindre animalier och stallgödsel.

Jag har gjort många blogginlägg genom åren om "jordbruk" och "ekoodling", se etiketterna i vänstra bloggsidan. Jag länkar till några av inläggen, här och här och här och här och här.

Nå, varför är jag så engagerad i dessa frågor? Jag har en bakgrund som uppväxt på ett lantbruk sydost Linköping, utbildade mig till agronom och har lagt mycken kraft och tid i både LRF och Centerpartiet för att kämpa för landsbygdens och lantbrukets utveckling och fortbestånd.

Det har väl gått så där...Trots alla ord och programförklaringar från LRF och från regering och riksdag och partier och trots alla marknadsdiskussioner och åtgärder och konkurrenskraftsförändringar hit och dit så har alltså det svenska jordbruket backat med ca 1/3 på 25 år och importen väller in över landet. Nästan enda ljusglimten är att ekoproduktionen mångdubblats till 4-5 procent.

Är affärsidén att ha den bästa och dyraste jordbruksmodellen en succé eller mera ett fiasko, brukar jag provocerande fråga. Ja, för ekonischen är det absolut en succé men för 95-procentsjordbruket är det snarare ett fiasko...

Jag vägrar att acceptera att produktionskraften i Sveriges åkrar och betesmarker ska utnyttjas sämre och sämre, och att världens bästa djurhållning och livsmedelsindustri minskar och ersätts av import från länder där djuren har det sämre.

Jag tror att det är helt nödvändigt att riksdagens mål förnyas med huvudfokus på det dominerande jordbruket, att en livsmedelsstrategi tas fram gärna i bred parlamentarisk förankring och att en kraftsamling görs i samarbete mellan politiker, näring, handel, industri, miljöorganisationer osv.

Annars är det risk att utvecklingen fortsätter.

En storsatsning på att ytterligare flerdubbla det ekologiska jordbruket, då? Jag tror inte det stoppar importökningen, möjligen ökar det ekologiska på det övriga jordbrukets bekostnad. Och det finns en latent risk att alltför stora ekoproduktionsökningar kan leda till överskott och prispress, som t ex just nu på mjölkområdet.

Konsumenterna är trots allt rätt priskänsliga. Svenskproducerad mat kostar kanske 10 procent mer än importmaten. En färsk undersäkning från SLU/Lund visar att merkostnaden för en kommun att i stor omfattning köpa ekomat handlar om ca 66 procent.

Därför bör huvudfokus vara att stärka det vanliga miljövänliga svenska jordbrukets konkurrenskraft på olika sätt, samtidigt som den viktiga ekonischen behåller sina nuvarande rätt generösa miljöersättningar mm och nog kan fortsätta sin expansion i balanserad takt.

Ekokonceptet fungerar nog allra bäst i mjölkproduktionen med mycket vallar. Tillsammans med miljöstöd och ett betydande merpris på mjölk är lönsamheten högre på ekomjölksgårdarna, och miljöstödet går i allt större utsträckning till allt större mjölkgårdar, t ex Vadsbo mjölk med ca 1.000 kor.

För egen del tror jag att det är viktigare att utveckla det dominerande jordbruket i miljövänlig riktning genom att t ex använda växtnäringstillförsel och bekämpningsmedel försiktigt och balanserat, och gärna ta intryck av erfarenheter från ekojordbruket med t ex ogräsharvning och annat.

Men skulle konsumenterna allt mer efterfråga mat producerad utan handelsgödsel och kemiska medel trots den betydande merkostnaden då skulle givetvis även jag gärna bli ekobonde! Är det lönsammare att producera ekospannmål, ekomjölk, ekonötkött eller ekogriskött så är det ju högintressant att överväga de alternativen.

Med denna programförklaring lämnad så beger jag mig i morgon till Tranås för att tillsammans med kunniga och engagerade ekologiska lantbrukare diskutera viktiga jordbruks- och klimatfrågor.

Jag gillar ju verkligen dialog och hoppas på en eller annan kommentar här på bloggen, även om det brukar vara mycker mer tunnsatt på detta viktiga område än på andra sakområden som jag lyfter.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

8 kommentarer:

Martina Hallström sa...

Kloka ord. Tack:)

Henrik sa...

Mycket kloka ord. Jag, som utövare av det moderna miljövänliga jordbruket, är inte en större påfrestning för jorden än det "ekologiska" jordbruket. Inte heller har mina djur det sämre än de som är "ekologiska" Därför blir jag ledsen när man får höra att det "ekologiska" jordbruket är så mycket bättre. Men jag håller med att eko är en viktig nisch som behövs, men jag tycker inte det är ett bättre jordbruk. Det är ett annat sätt att bedriva jordbruk på som behövs för de konsumenter som vill betala för det. Lycka till idag Staffan!

Ronnie sa...

Jo jag han förstå din åsikt mycket väl.. men snälla inga motsättningar.. vi har inte råd med med det nu. Läs Land Lantbruk idag där Finlands jordbruksminister uttalar sig." Vårt mål är att förse Finland med mat. Regeringar kommer och går med vårt fokus att vara självförsörjande består.
Tänk om vi kunde enas om ett sådant uttalande då skulle flera våga satsa. Märk väl inte ett ord för /eller imot EKO.

Staffan Danielsson sa...

Ronnie, jag kämpar för ett livskraftigt svenskt jordbruk, och mina motsättningar är mot dem som vill bromsa att det ges rättvisa förutsättningar att konkurrera.

Skulle vi kunna hejda importen och öka produktionen genom en storsatsning på ekojordbruk - eftersom marknaden vill ha detta i mycket stor skala - skulle jag gärna vara med på tåget.

Nu tror jag inte att det är realistiskt att tro annat än att eko säkert kan växa ytterligare men att det gagnar alla att det sker i en balanserad takt utan att prispressande överskott uppstår.

Den stora utmaningen för att hejda importen och öka den svenska livsmedelsproduktionen blir då främst att rikta huvudfokus mot det jordbruk som står för 95 procent av produktionen.

Görs inte det befarar jag att importen fortsätter att vinna mark, vilket jag inte kan acceptera.

Jag underblåser absolut inga motsättningar, och du Ronnie och andra som brinner för eko borde inte ha några bekymmer med mina budskap, tycker jag!

Anonym sa...

n

Anonym sa...

Du skriver att den ekologiska odlingen ökat från ingenting till 4-5 % på 25 år. Det är naturligtvis en felaktig beskrivning. Det var då som politikerna döpte det till ekologisk odling. Om vi går tillbaka ytterligare ett antal år var all odling ekologisk. Det var på den tiden växelbruk, stallgödsel och träda förekom. Då var det verkligen träda, man plöjde jorden, men sådde inte utan harvade jorden hela sommaren och blev på så sätt av med ogräset. Jag har själv stått i skitstacken och lastat gödsel i vagnen efter hästen. Sedan började det du kallar det konventionella lantbruket. Jag minns väl den tiden, man gick och sådde konstgödsel för hand med en låda på magen. Därefter kom gifterna, man sattpå en liten spruta dragen av hästen när man sprutade rapsen.
Vi har inte skapat det ekologiska odlandet som du gör gällande, men däremot det konventionella och det du kallar ekologiskt är i verkligheten ett mellanting mellan det gamla tradionella lantbruket och dagens konventionella. Tyvärr är det så att ni politiker vill framstå som att ni ligger bakom det ekologiska odlandet, i verkligheten ligger ni bakom det konventionella och inget annat. Av en tillfällighet kom jag att läsa en lokaltidning från din hemtrakt där rubriken var att C vingar hit och dit. När jag nämnde detta för en god vän blevs hans omedelbara svar de inte bara vinglar, de både minglar och myglar. Samma sak gäller här. C vinglar både hit och dit. Vissa framställer den ekologiska djurhållningen som bättre än den konventionella. Självklart beror det på djurhållaren, men sanningen vill ingen av er tala om, nämligen att både de ekologiska och konventionella djurhållarna utnyttjar djuren till max för att få det hela att gå ihop. Snälla centern. Vi behöver båda formerna av lantbruk. Börja värna om den svenska landsbyggden. Sluta med med mygel, vingel och mingel och ta tag i sakfrågorna.

Anonym sa...

Du skriver att den ekologiska odlingen ökat från ingenting till 4-5 % på 25 år. Det är naturligtvis en felaktig beskrivning. Det var då som politikerna döpte det till ekologisk odling. Om vi går tillbaka ytterligare ett antal år var all odling ekologisk. Det var på den tiden växelbruk, stallgödsel och träda förekom. Då var det verkligen träda, man plöjde jorden, men sådde inte utan harvade jorden hela sommaren och blev på så sätt av med ogräset. Jag har själv stått i skitstacken och lastat gödsel i vagnen efter hästen. Sedan började det du kallar det konventionella lantbruket. Jag minns väl den tiden, man gick och sådde konstgödsel för hand med en låda på magen. Därefter kom gifterna, man sattpå en liten spruta dragen av hästen när man sprutade rapsen.
Vi har inte skapat det ekologiska odlandet som du gör gällande, men däremot det konventionella och det du kallar ekologiskt är i verkligheten ett mellanting mellan det gamla tradionella lantbruket och dagens konventionella. Tyvärr är det så att ni politiker vill framstå som att ni ligger bakom det ekologiska odlandet, i verkligheten ligger ni bakom det konventionella och inget annat. Av en tillfällighet kom jag att läsa en lokaltidning från din hemtrakt där rubriken var att C vingar hit och dit. När jag nämnde detta för en god vän blevs hans omedelbara svar de inte bara vinglar, de både minglar och myglar. Samma sak gäller här. C vinglar både hit och dit. Vissa framställer den ekologiska djurhållningen som bättre än den konventionella. Självklart beror det på djurhållaren, men sanningen vill ingen av er tala om, nämligen att både de ekologiska och konventionella djurhållarna utnyttjar djuren till max för att få det hela att gå ihop. Snälla centern. Vi behöver båda formerna av lantbruk. Börja värna om den svenska landsbyggden. Sluta med med mygel, vingel och mingel och ta tag i sakfrågorna.

Unknown sa...

Jo, anonym, en gång i tiden var all odling "ekologisk", skriver du. dvs utan tillförsel av mineralgödsel och utan några kemiska bekämpningsmedel.

jo, det stämmer ju, sedan är det ju frågan om en odling med plöjning, jordbearbetning, stallgödsling osv innebär att "ekologiskt" bruka jorden. All odling innebär ju mycket betydande ingrepp i markanvändningen.

Jordbruket har ju utvecklats från 1800-talets låga produktion och hungernöder och väldiga utvandring till amerika till det jordbruk vi har idag, med växtföljder och med modern teknik i form av mineralgödsling och kemiska bekämpningsmedel.

på 1980-talet fanns det "alternativ odling" som stod för ca 0,2 procent av produktionen, den bytte namn till "ekologisk odling" och står idag för ca 4-5 procent av produktionen, en mångdubbling alltså.

Min grundsyn är att mineralgödsling och en försiktig användning av bekmpningsmedel vid allvarliga angrepp av t ex insekter och svampjukdomar som potatisbladmögel är nödvändigt för att kunna försvara de 4-5 dubblingar av skördarna som skett sedan 1800-talet, och som verkligen behövs för att kunna mätta världen.

Eko är en viktig nisch men de ambitioner som en del krafter har för att hela världens jordbruk ska säga blankt nej till mineralgödslning och alla kem. bekmedel anser jag vara att spela rysk roulette med världens livsmedelsförsörjning.