lördag, juni 23, 2018

Sverige allt tryggare - eller växer brottsligheten?

Sverige är ett av världens rikaste länder, med hög sysselsättning, god ekonomi, god välfärd och ett bra socialt trygghetssystem.

Men är Sverige på väg att bli ännu bättre eller står vi inför växande problem?

Björn Ranelid listar i Expressen växande problem som han anser att Sverige måste komma tillrätta med. Jag håller i princip med honom.

En del brukar mena att Ranelid och andra som för fram oro över brottsutvecklingen är fel ute,
"Sverige har aldrig varit tryggare" och brottsligheten minskar har BRÅ och kriminologer ofta sagt. Eskilstuna-Kurirens ledare från 2015 är tidstypisk

Kriminilogiprofessorn Jerzy Sarmecki har länge hävdat att Sverige blir allt tryggare och att utvecklingen går åt rätt håll, här ett exempel från 2016. Plötsligt 2018 uttrycker han dock stark oro över det växande antalet mördade och skadade i s.k "skjutningar" på gator och torg i vissa storstäder. Expressen kritiserar honom i en ledare från i år.

Brottsförebyggande Rådet ser efter att länge ha menat att Sverige blir allt tryggare en tendens till att detta inte stämmer på en del områden.

Sveriges internationella status är dock alltjämt högt, t ex denna förstaplats i Forbes.

4 kommentarer:

Anonym sa...

1996 blev Gunno Gunmo Länspolismästare i Stockholm, han fick ner inbrottsstatistiken hos "vanligt folk" som inte gick av för småhackor, dvs faktor 3 eller 4, på bara några år.
Statistiken finns på BRÅ.

2003 kickade Rikspolischefen Gunno, eftersom han givit polisen i Stockholm för bra lönepåslag, och Stockholm fick istället Karin Götblad, det var inget fel på henne,
hon gjorde sig bra i radio, hon införde någon slags djurpolisstyrka som fick applåder
hos journalister och alla barn, men....
Inbrottsstatistiken satte fart, och återgick till den förfärliga nivå som var innan Gunno prioriterade polisens och statens uppgift att värna medborgarnas väl och ve.

Det är bara trams, detta med statistik, det går enkelt att ta fram statistik, om inte annat går det att gå via försäkringsbolagen. Varför inte kolla statistiken för bilbränder, att föra bort barn ur landet, skära sönder flickors könsorgan eller varför inte nedbrunna skolor. Det är en sak att studera statistik för mord, den statistik som avser dödande med närmast militära vapen, hur tror alla att den gått. Eller varför inte statistik på gängvåldtäkt, vi kan kanske strunta i vad herrarna har för bakgrund, och bara studera fenomenet. Problemet med BRÅ är att det arbetar väldigt få kvalificerade statistiker där, men desto fler kriminologer, som väl alla studerat vid SU har sina egna glasögon. Nä, staten har misskött statistik inom detta område, medvetet så klart, och BRÅ får gärna fortsätta förebygga brott, det är SDs bästa kampanjarbetare, eftersom journalister, väljare och politiker inte får fram vederhäftig information, det år då det lite för sent och yrvaket bli som det blir, vaffö vaffö gör di på detta vis, väljarna alltså. Nä, vill politiken lösa något i detta gebit, så måste man upprätta en brottsstatistisk enhet under Rikskriminalpolisen, en slags underrättelseenhet med örnkoll på statistik, som förser både polis, allmänhet och allmänhetens ombud, politikerna, med adekvat information. Se så, Låt BRÅ mysa vidare inne i city, där de är väl skyddade från kriminalitet, men minska kanske budgeten ngt, och se sedan till att upprätta någon slags enhet med metodstöd från SCB med flera, och förse polisen själv med korrekta underlag. Jösses, och så undrar politiken varför SD går som en raket, väljarna börja känna elden in på knutarna, det är alltså på riktigt, utom då just hemma på min gata i stan. S.W

Anonym sa...

GG var en redig karl, han begrep mycket, hur det är på gatan, och hur man får ner inbrotten hos allmänheten, dvs hos de som ytterst finansierar statens lekstuga.
GG begrep även att uppskatta de som gjorde jobbet åt staten (partiledningarna)
genom att i handling uppskatta polisens arbete när det gav resultat, dvs genom lönepåslag som kanske inte var enorma, polislönerna har dalat ordentligt jämfört med andra yrkesgrupper, men i han åstadkom i vart fall något. Med Götblad blev det odning, dvs lojal mot uppdragsgivaren, Polisledningen och justitieminstern, eller kanske finansmiistern, i vart fall var GG lojal mot uppdragsgivaren, folket, och hade bara GG, som alltså begrep detta med gatan, (att där bor väljarna) så hade kanske saker och ting med brott och straff tett sig annorlunda idag, då hade vi kanske kunna förebygga brott, dvs förhindra att de uppstår, istället för att förklara bort brott, varför dessa ökar, och i praktiken har BRÅs politiska kultur varit i hög grad brottsgenererande. BGR, Brottsgenererande rådet, eftsom politiken inte förfaller förstå sambandet, så börjar du yra lite, detta kan vi inte acceptera... brott alltså, och sedan talar man om att polisens löner är eftersatta, men hur ska de samtidigt ha råd att höja löner och rekrytera fler poliser, om det ser knapert ut i statsbudgeten, för om det inte var det, så skulle man inte ha genomfört polisreformen, för att effektivisera polisen. Bara idén att göra polisyrket jämställt med vanliga högskolestudier, gjorde att man tog bort lönen, och införde att polisaspiranterna själva skulle finansiera sin ubildning, för att komma ut som underbetalda fattigjon, och möte en verklighet, som det inte går att bemästra. Nu undrar politiken varför människor inte är nöjda, suck. Det kunde de tänkt p lite tidigare, på vilka grunder man upphörde att odla sin trädgård, alltså förebygga att brott och kriminalitet uppstår, då måste man kunna beivra brott, idag hinner polisen inge ens utreda dem, efter att de uppstått. Detta belönar nu väljarna på valdagen, sanna mina ord. Och det var inte bättre med fru Ask som justitieminister, det har väljarna inte heller glömt. Inte Bodström heller, han gjorde vissa försök, men var alltså ytterst den minister som stod bakom att S gjorde sig av med Gunno. Att inte skydda uppdragsgivarna, som trots allt präjsar för statens beskydd, är helt enkelt inte en så smart affärsidé. Det går att springa i luften ett tag, men till slut tröttnar publiken och köper biljett till någon annan sagofe, i vart fall i en demokrati. S.W

Anonym sa...

Brottsligheten har ökat och det beror endast på att det hela tiden stiftas fler lagar.Hur många har inte dragits inför skranket när de talat i telefon? våldtäktsbegreppet har utvidgats.Brottsligheten ökar inte alls bara för att det numera smäller också i skitnödiga journalisters kvarter.

docma sa...

Forbes skriver om Sverige:
".....most recently opening its borders to 163,000 refugees of the Syrian Civil War—more per capita than any other European nation".
Detta är fel! Forbes ljuger! Blott en tredjedel av "flyktingarna" " kom från Syrien/div läger.
Två tredjedelar var ekonomiska migranter från resten av världen, ff a Afrika, men även Iran, Afghanistan o Pakistan.
För detta felaktiga insläppande kommer 7klövern att rätteligen betala ett maximalpris den 9 september.