måndag, juli 02, 2018

Ingen pensionär i riksdagen från Östergötland. Illa!

Jag har länge lyft fram de äldres våldsamma underrepresentation i riksdagen. Den 1 april i år t o m skämtade jag om eländet.

28 % av väljarna är 65+.
I valet 2014 var endast 2,5 % av riksdagsledamöterna över 65 år.
I Östergötland är i årets val ingen av kandidaterna på valbar plats över 65 år.
Jag "ligger bäst till" på plats 4, men östgötacentern har bara ett mandat.

Partierna talar med rätta om vikten av kvinnor och unga i riksdagen. Men äldre då, och deras erfarenheter och kunnande?

Norrköpings Tidningar avslöjar i en banbrytande ledare hur skandalöst illa det är ställt med representationen för de äldre i riksdagsvalet i Östergötland.

Jag befarar mycket starkt att det är lika illa över i stort sett hela landet. Jag förutspådde detta redan i vintras.

Jag gör vad jag kan, och driver en personkrysskampanj genom bla röda kampanjpennor, annonser, besök på marknader och till intresserade i hemmet.

Väljarna avgör! Men trist att partiernas stämmor ger de äldre så dåliga förutsättningar att bli representerade.

(Jag är inte i Almedalen utan kampanjar på hemmaplan. Idag avser jag att slå larm om den katastrofala torkan för länets och landets bönder, och kräva att myndigheter  och regering snabbt agerar för att sätta in åtgärder för att kunna använda alla arealer till foder oavsett EU-reglernas begränsningar).1 kommentar:

gruelse sa...

Utomlands respekteras i hög utsträckning, även i lagstiftande församlingar, äldres mognad, överblick och erfarenhet, samt deras länk till tidigare generationer och historiska skeenden. Sverige, med sin låga medelålder på riksdagsledamöterna, är därvidlag extrem i en internationell jämförelse. I Sverige är det partiledningarna, inte riksdagsledamöterna själva, som bestämmer hur det ska röstas i Riksdagen. Nåde den riksdagsman som inte följer partipiskan!

Att så få äldre och pensionärer är på valbar plats till riksdagsvalet 2018, är ett klart underbetyg till en lagstiftande församling för en så gammal fin nation som konungariket Sverige. Med tanke på åldersdiskrimineringen, och även beaktande den därstädes rudimentära analytiska kompetensen (som redovisas i nästföljande stycke), så liknar Riksdagen ett dagis, varför ”Riksdagis” torde kunna vara ett passande trivialnamn.

En grupp som är kraftigt underrepresenterad i Riksdagis, utöver de äldre och ålderspensionärer, är folk med analytisk begåvning. På grund av denna underrepresentation är konsekvensanalyserna vid lagförslag allmänt sett bristfälliga, i bästa fall. I Sjuklöverns profilfrågor, såsom invandringrelaterade lagförslag, lyser de adekvata konsekvensanalyserna helt med sina frånvaro enligt mitt förmenande, varför Sverige har utvecklats från en Bullerbyidyll till en failed state i många utomståendes skarpa ögon.

Förklaringen till att det är så få ålderspensioner på Riksdagis, och på valbar plats inför kommande riksdagisval, beror sannolikt på att partiledningarna endast vill ha knapptryckarsoldater i sina led, som lojalt följer partilinjen i alla frågor och omröstningar. Därför väljer man ut, på valbar plats, företrädesvis energiskt floskelrapande, analytiska obegåvningar och sådana som är oattraktiva på en konkurrensutsatt arbetsmarknad. Det vill säga sådana riksdagiskandidater som med stor sannolikhet hamnar i pekuniär beroendeställning till partiledningen.

En välavlönad ålderspensionär (liksom riksdagsmän, som i sällsynt förekommande fall, antingen har en yrkesverksam identitet att falla tillbaka på, eller en stor förmögenhet) har redan en extern inkomstkälla utanför partiledningars domvärjo, och är av den anledningen inte i första hand föremål för att hamna i en pekuniär beroendeställning till en partiledning. Därmed har vederbörande jämfört med urtypen för en knapptryckarsoldat lösare lojalitetsband till partiledningen, vilket ogillas av dogmatiska partiledningar. Se Centerns rättsvidriga stöd till det miljöpartistiska lagförslaget att ge ca 9000 muslimska män i våldtäktsför ålder en flyktingamnesti och tillgång till generösa välfärdsförmåner, som om de vore minderåriga pojkar.

Så, lycka till med din personvalskampanj!