måndag, maj 24, 2010

Det stora livsmedelshyckleriet - jag är förtvivlad

Svenska politiker ställer ökade krav på det svenska jordbruket, allt strängare regelverk och kontroller. Man talar om hög livsmedelskvalitet, om god miljö och djuromsorg. Man talar mycket om den produktion som benämns ekologisk, som ökat till ca 5 procent av produktionen i Sverige.

Men man talar aldrig om den dramatiska minskningen av den vanliga miljövänliga svenska livsmedelsproduktionen, som på 30 år minskat med ca en tredjedel. Istället väller importmaten in från jordbruk med sämre miljöomsorg och djurskydd. Snart är över hälften av den mat vi äter importerad. Sverige har den kanske lägsta självförsörjningsgraden inom EU.

Hyckleriet kunde inte vara större. Tala ett men göra något annat.

Denna vecka möts LRF till årsstämma och ska diskutera den dramatiska situationen. Man vill som alltid vända den dramatiska nedgången, så att inte den sista bonden slår igen år 2053, om nuvarande minskningstakt fortgår...

Näringen klarar dock inte detta på egen hand. Därför har jag (den 21 maj) ställt en interpellation till jordbruksminister Eskil Erlandsson och visar på det pågående hyckleriet, och föreslår att regeringen bör utarbeta en livsmedelsstrategi där staten, handeln, myndigheterna och konsumenterna med flera ska samverka med näringen för att skapa förutsättningar att vända trenden.

Här en länk till Interpellationen;
Här en länk till mitt blogginlägg om detta.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

5 kommentarer:

Bengt Walla sa...

Om det är så illa att vi slänger uppemot en tredjedel av vår mat i olika led, så borde vi välja med omsorg och äta den finaste svenska maten först och slänga den mest åksjuka maten. Följdfråga: Varför köper vi den billiga mat som vi ändå tänker att slänga? Eller tänker vi inte?

Staffan Danielsson sa...

Visst ska vi slänga så lite som möjligt.
Men min poäng är ju att medan vi - politikerna - pratar god miljö och djuromsorg i det svenska jordbruket, så minskar det ständigt medan importen ökar akkt kraftigare.

den utvecklingen benämner jag hyckleri!

Göran Nyberg sa...

Det är naturligtvis galet. Men för centerpartiet är det förödande om svenska folket uppfattar partiet som en ensidig försvarare av det svenska konventionella jordbruket. Hela miljösverige röster i så fall på miljöpartiet, vilken de nu är på god väg att göra ändå. Centern måste anstränga sig att både värna och gynna det ekologiska jordbruket och se till att det förhållandevis miljövänliga konventionella konstgödsnings- och bekämpningsmedelsintensiva svenska jordbruket inte konkurreras ut av sämre utländska alternativ.
Det är bra att försvara det svenska jordbruket, men röstmässigt är ni förlorade om ni glömmer miljöprofilen. Ni måste ligga i linje med vad SNF och WWF förespråkar. Annars är det kört med centerns förtroende som det borgerliga miljöpartiet.

Anonym sa...

G.N. sa..
Vi får inte vara ett ensidigt bondeparti?????? Samma befängda fantasilösa vinkling av verkligheten. Vem kan bättre leverera det Svenska konsumenter vill ha än Svenska bönder.Kan inte Centern trovärdigt föra fram detta
har Centern inga röster att hämta på landsbygden.
Import, handelsbalans och bondemisstankar ligger väl bakom. Skall nu centern t.o.m. öppet förklara för "konsumenterna" att dom inte skall arbeta för Svenskt lantbruk. "Åsna mellan två hötappar" blir resultatet. Det finns fortfarande Centerpartister som tänker själv och har förankring i Svenska lantbruksföretag, "kryssa dom" när du röstar.

Staffan Danielsson sa...

Göran Nyberg och Anonym:

Hur menar ni?

Jag är med på att ekoodling får stöd efter sina miljöfördelar och pris efter vad marknaden vill betala, idag ett betydande merpris.

Men min poäng är att om vi bara diskuterar hur ekoodling ska kunna kanske fördubblas en gång till, till t ex tio procent av vad svenskarna konsumerar, samtidigt som deras övriga matinköp främst går till importerat mat och allt mindre till vanliga miljövänliga svenska livsmedel, hur bra är då vårt miljötänk vad gäller vårt eget jordbruk.

Vore det inte höjden av hyckleri - faktiskt - att ha frid i sinnet för att ha lyckats fördubbla ekoproduktionen samtidigt som det dominerande vanliga miljöjordbruket minskar kanske 5 gånger så mycket medan importmaten exploderar?

Jag vill att centerpartiet ska verka för att våra åkrar och beten används för hållbar matproduktion och inte läggs i träda medan importen väller in, delar ni verkligen inte den uppfattningen??