måndag, maj 11, 2009

Kära FRA-kritiker, ni behövs i centerpartiet!

Ett bättre samhälle kräver människor som engagerar sig.

Ett bättre Sverige förutsätter människor som engagerar sig och driver på i olika partier (alla ofullkomliga med fel och brister inklusive oss, människorna i centerpartiet). Ju färre som driver på, ju sämre blir på sikt kvaliteten i besluten och därmed hela samhällsbygget Sverige.

Några besvikna centermedlemmar lämnar nu eller hotar att lämna partiet eftersom vi inte vill riva upp och göra om signalspaningslagen. Det är oerhört trist. Ni behövs i centerrörelsen.

Vi har ändå under en långt gången process lyssnat och arbetat hårt för att ytterligare förstärka integritetsskyddet, vilket skett i betydande grad, och vi vill fortsätta detta vid kontrollstationen i dialog med kritikerna.

Ni kritiker har haft stor argumentationskraft och betydande framgång, tycker jag. (Ni fick stöd av en betydande del av stämman, och ni har påverkat diskussion och beslut i dessa viktiga frågor). Verkligen trist om ni lämnar partiet p g av att ni satt upp målsättningar som varit inte möjliga för oss att uppfylla (riva upp och börja om). Och var hittar ni ett bättre parti inom borgerligheten som sätter integriteten högt och vill fortsätta att driva detta?

Centerpartiet regerar Sverige tillsammans med 3 andra partier. Vi sätter integriteten mycket högt, men vi måste också kunna se folket i vitögat och lova ett försvar som är välinformerat om allvarliga hot mot landets säkerhet, för att kunna förebygga dem.

Är ni fullständigt säkra på att ni kommit längre än oss om vi hade haft varandras roller de senaste 3 åren?

Jag hoppas att Ni ger centerpartiet en fortsatt chans!

bästa hälsningar

Staffan Danielsson


Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

79 kommentarer:

Anders Troberg sa...

Vad har C gjort för att ge dem en anledning att stanna kvar? Tvärtom, man har gjort allt man kan för att de inte ska kunna stanna kvar.

Bo sa...

FRA-lagarna är frågan om avlyssning och inte signalspaning.

Det har alltid varit olagligt att bryta mot upphovsrätten. IPRED är ingen stärkt lag mot dessa brott, utan sänkt rättssäkerhet.

Ni sätter inte integriteten högt och struntar i brevhemligheten.

Det är nu tydligt för mig vad c står för, och inte bara partiledningen.

Man ska aldrig säga aldrig, men rösta på c igen? Du måste skämta.

Anonym sa...

Staffan,

Politik innebär kompromisser, att ge och ta i sakfrågor. Men det finns också en bortre gräns som man inte kan överskrida. En sådan är att kompromissa om det öppna, fria och rättssäkra samhället. I ett öppet och fritt samhälle kan staten aldrig systematiskt bereda sig rätten till att avlyssna medborgare på massiv skala, aldrig!

Du väljer fortfarande att benämna det signalspaning, beror det på att du fortfarande inte förstår skillnaden mellan signalspaning och avlyssning, eller är detta någon sorts retorik med avsikt att förvilla? Om signalspaning kan vi nog komma överens, men lagen berör endast marginellt detta område, i övrigt handlar det om just massavlyssning av civila.

Kompromissen ifrån september hade viss potential, även om det kändes overkligt att vi ens behövde hamna i det läget. Nu är kompromissen redan förverkad, avgränsningen fungerar inte, domstolen blir inte på riktigt, upplysningsskyldigheten kommer inte att appliceras i verkligheten, FRA shoppen öppnar snart igen genom kompletterande lagstiftning och kablarna kopplas in precis som det var tänkt ifrån början.

Din argumentation bygger på att Sverige är så pass utsatt och medborgarna under ett så pass påtagligt hot mot liv och lem, att grundläggande medborgerliga rättigheter måste stå åt sidan.

Detta kunde kanske fungera i ett invasions läge, under krigslagar, men inte nu. Vi är många som känner oss betydligt mer utsatt och under hot än innan den första januari.

Jag är ledsen Staffan, men här har du fullständigt tappat din moraliska och värderingsmässiga kompass och vi är många Centerpartister som inte längre kan ställa upp på färdriktningen, synd att det skulle bli så här.

Staffan Danielsson sa...

Nej, Anders och Bo, jag är djupt allvarlig.

Jag och centerpartiet tar både integriteten och Er på djupaste allvar.

Jag kan gärna ge credit åt det verkligen levande engagemang som driver så många ungdomar och lite äldre i dessa frågor.

Man kan kanalisera det på olika sätt, och engagemanget inom centerpartiet är en del i den helhet som centerpartiets heltäckande och genomarbetande program utgör.

All respekt för Piratpartiet och den opinionskraft som dess renodlade integritetsfokus nu har.

Men för centerpartiet är vårt öppenhets- och integritetsengagemang en viktig del i vårt samlade arbete och ansvar för att regera Sverige tillsammans med 3 andra borgerliga partier.

Detta ger möjligheter att genomföra mycket av det vi vill, men verkligheten gör också att vi tvingas kompromissa en del utifrån den verklighet som faktiskt föreligger.

I signalspaningsfrågan har jag och vi arbetat hårt i dialog med kritikerna för att förstärka integritetsskyddet, samtidigt som vi ändå accepterat att en signalspaning i strängt kontrollerade former tyvärr ändå behövs, som världen ser ut.

Jag vet att er mix av signalspaning och kontroll är mer restriktiv än de skärpningar som tillförts under resans gång.

Men ta ändå hem en betydande framgång i de betydande integritetsförstärkningar som skett från det att propositionen låg i s-regeringens byrålåda.

Och visst är det bra med engagemanget inom riktade opinionsrörelser, men Sverige behöver också fler människor som driver på hela samhällsutvecklingen i t ex det helhetskoncept som centerpartiets partiprogram utgör.

Och där är min poäng, jag beklagar starkt när det engagemanget från enskilda människor som tillfört centerpartiet mycket väljer att lämna centerpartiet.

Eftersom vi inte backar tillbaka till ruta ett. Detta är ett så högt satt krav att vi inte kan uppfylla det, och det är mycket trist när ribban satts så högt att man sedan känner sig bringad att kanalisera sitt engagemang någon annanstans.

Kanske till någon renodlad integritetsrörelse, men knappast till något annat politiskt parti som kämpar för samhällets utveckling på alla områden.

Och där är min poäng. Centerpartiet har en heltäckande politik för att utveckla det svenska samhället i alla dess delar, där öppenheten och integriteten är en mycket viktig del.

Vi behöver engagerade människor som delar våra värderingar och ståndpunkter så att vi kan få så starkt genomslag som möjligt.

Unknown sa...

Håller absolut med Anders T, Bo och mikaelelmlund till fullo. Ert handlande i dessa frågor kommer att drabba Centern mycket hårt. Ni har jagat ungdomarna från partiet i de kommande valen.
Hur många CUF-sympatisörer tror du kommer att rösta på oss ? Tror du/ni att det bara är ungdomar som bryr sig om integritet och rättssäkerhet? Du /ni kommer att bli varse annat. Det blir inget av med tiodubblingen av partiets röstetal. Vi får vara glada om vi får ha kvar Lena Ek efter EP-valet.
Trots att jag gillar henne kommer jag att rösta på Piratpartiet. Jag tar en paus från Centerpartiet. Ni bestämmer hur länge.
Med ovänliga hälsningar
Peter Wagenius.(C),53,politiskt aktiv

Unknown sa...

Tredubbling, skulle det vara.
På ditt svar verkar det som om du tror att det bara rör FRA-frågan!
Så fel du har!
Ni kränker våra fri- och rättigheter!
Äger du några som helst historiska kunskaper förstår du att det inte är ett sätt att bygga ett samhälle på.
Alla de övriga frågorna du tar upp är sekundära i förhållande till våra fri- och rättigheter.

Jakob sa...

"Ett bättre samhälle kräver människor som engagerar sig," säger du. Och det är alldeles sant.

Men varför i all världen skulle människor som är för integritet, rättssäkerhet och ett fritt internet engagera sig för Centerpartiet - ett parti som gång på gång visar att det aktivt arbetar MOT alla dessa frågor?

Vill man ha lägre skatter, mer pengar till försvaret och fler privatiseringar röstar man inte på Vänsterpartiet. Vill man ha integritet, rättssäkerhet och ett fritt internet röstar man inte på Centerpartiet. Så enkelt är det.

Tor sa...

Centerns ställningstagande i denna och många andra integritetsfrågor kommer tyvärr att skada partiets föryngring och göra politiken än mer enkelspårig. Jag känner flera integritetsivrare som tidigare har övergett folkpartiet av liknande anledningar. Detta är en mycket olycksbådande utveckling.

Staffan, vad jag tror att du missar är att för många av dessa FRA-kritiker går det inte att kompromissa om grundläggande mänskliga rättigheter och fundamentala förskjutningar i den demokratiska maktbalansen - annat än möjligtvis i krigstid då.

För övrigt så är det väldigt konstigt att tala om signalspaning när det som spanas efter inte är signaler utan meddelanden. Det rör sig naturligtvis om avlyssning. Visserligen automatiserad sådan, men ändå avlyssning. Det går inte att komma undan. Låt oss kalla en spade för en spade.

Det vore för övrigt intressant att höra dig bemöta kritiken mot att begränsningen till enskilda signalbärare i praktiken inte innebär någon större begränsning alls eftersom datamängden i en sådan signalbärare kan vara enormt stor. Inte minst vore det intressant att höra dina tankar om detta eftersom lagrådet helt undviker att kommentera detta.

Markus "LAKE" Berglund sa...

Staffan, det är bara att läsa vad folk säger.

Jag har själv kuffats betydligt närmare ett avhopp från Centerpartiet i helgen. Jag försökte väcka insikten hos PS/riksdagsgruppen, men ni förstår tydligen inte hur viktig frågan är för alla som använder internet dagligen. Övervakning/avlyssning har förstört demokratiska samhällen förr, och kan komma att göra det igen!

Det hadlar inte helelr direkt om några procent-siffror eller ett datum som blvit fel. Det handlar om att gå rakt emot kritikernas åsikter - åt helt fel håll!

Så jag tvivlar också och är tvungen at tleta efter frågor som håller mig kvar i Centepartiet, men jag vet inte hur länge jag orkar göra det...

Anonym sa...

Staffan,

Det verkar faktiskt mer och mer som om alliansen, inklusive centerpartiet, överhuvudtaget inte förstår var integritet är.

Det går inte att "stärka integriteten" när en kränkning redan är gjord. Det går iofs att få upprättelse, men INGA efterhansåtgärder, kontrollsystem eller ombudsmän kan "stärka integriteten".

Det ENDA som kan stärka integriteten är att intrång inte görs. Och det är där ni hamnat fel i FRA-frågan. Hur ni än gör så påverkar ni inte det massiva integritetsintrånget. Det går nämligen inte med mindre än att staten bara bereds tillgång till minimala mängder trafik (tex som vid hemlig teleavlyssning).

Allt annat blir bara verkningslöst vad gäller integritetsskydd. Och det är nu klart att ni helt enkelt inte förstår det.

Det är som.... tja som att "stärka integritetsskyddet för våldtäktsoffer" genom olika efterhandskonstruktioner. Det enda sättet att skydda integriteten är att låta bli. Minska intrånget.

Det är tydligt att alliansen inte kan förstå detta enkla faktum.

Staffan Danielsson sa...

Hej Mikael!

Du sammanfattar väl skillnaden mellan Dina krav och varför vi inte kan tillgodose dem:

"Det ENDA som kan stärka integriteten är att intrång inte görs. Och det är där ni hamnat fel i FRA-frågan. Hur ni än gör så påverkar ni inte det massiva integritetsintrånget. Det går nämligen inte med mindre än att staten bara bereds tillgång till minimala mängder trafik (tex som vid hemlig teleavlyssning).

Allt annat blir bara verkningslöst vad gäller integritetsskydd. Och det är nu klart att ni helt enkelt inte förstår det."

Du accepterar inte att staten i noga kontrollerade former och med sträng tillståndsgivning signalspanar med automatiserade sökord på internationell trafik som handlar om allvarliga yttre hot mot Sverige. I undantagsfall kan i kanske några procent av fallen en svensk uppkoppling kommunicera med någon i utlandet om detta.

Signalspaning sker just mot allvarliga yttre hot som är anade men inte kända. Din linje skulle innebära att endast vid brottsmisstanke får signalspaning ske, vilket alltså skulle utesluta spaning mot t ex militära företeelser utomlands, internationella konflikter, spioner och terrororganisationer.

Centerpartiet och alliansregeringen kan inte ta ansvar för att avstå från denna underrättelseinhämtning för att skydda landets säkerhet. Men vi har verkligen byggt in ett starkt skydd för integriteten på en rad olika sätt.

Av partierna i riksdagen är det möjligen miljöpartiet som ligger närmast din linje, men inte på den tror jag.
Övriga partier liksom länderna i vår omvärld accepterar inkoppling i kabel under sträng kontroll.

Det är min poäng, det är trist att goda integritetsförkämpar som behövs i centerpartiet ställer så höga krav på centerpartiet att vi som ansvarsfullt regeringsparti - med ansvar för både integriteten och för landets säkerhet - inte kan uppfylla dem helt och fullt, och sedan känner sig dessa tvingade att lämna oss.

Christian Engström (pp) sa...

Staffan,

Jag tycker att det är en utmärkt sammanfattning som du gör:

- Goda integritetsförkämpar ställer höga krav på Centerpartiet, men Centerpartiet kan inte kan uppfylla dem.

Precis så ser jag det också.

Anonym sa...

Staffan Danielsson skriver:
"Du accepterar inte att staten i noga kontrollerade former och med sträng tillståndsgivning signalspanar med automatiserade sökord på internationell trafik som handlar om allvarliga yttre hot mot Sverige. I undantagsfall kan i kanske några procent av fallen en svensk uppkoppling kommunicera med någon i utlandet om detta."

Några små korrigeringar:
Formen är inte noga kontrollerad, tillståndsgivningen är inte sträng, signalspaning är fel term för den avlyssning som sker, trafiken är inte uteslutande internationell och ingen kan bekräfta att det föreligger "allvarliga yttre hot".

Det finns bara en sak som skrämmer mig mer än möjlighetan att ni politiker inte begriper vad ni håller på att göra -- och det är möjligheten att ni begriper PRECIS vad ni håller på med.

Undrande sa...

Staffan,
Du skriver "automatiserade sökord". Det menar du väl ändå inte? Det måste vara feltryck på tangentbordet eftersom du sitter i signalspaningsnämnden. FRA använder sökbegrepp som är något annat än sökord.

Undrande sa...

Staffan,
Du skriver:
"Din linje skulle innebära att endast vid brottsmisstanke får signalspaning ske, vilket alltså skulle utesluta spaning mot t ex militära företeelser utomlands, internationella konflikter, spioner och terrororganisationer."

Spionage och terrorism är väl brottslig verksamhet. Jag inser att det kan finnas intressant information om militära företeelser utomlands och internationella konflikter, men relevant information om detta finns även på andra ställen i civil kabelkommunikation? Hur mycket tillför övervakning/avlyssning av civila kommunikationsnät? Om detta vet vi väldigt lite. Om ni nu vill ge FRA tillgång till civila kommunikationsnät, vore det inte bäst att utreda detta först? Då kan man liksom väga fördelar mot nackdelar.

Anonym sa...

Staffan,

Det är uppenbart att du innerst inne förstår det otänkbara i att avlyssna hela folket i syfte att eventuellt fånga upp något som kan vara av säkerhetsintresse. Jag säger att det är uppenbart för att du i syfte att avdramatisera det hela kallar det för signalspaning som ju handlar om spaning mot militära signaler, istället för vid dess rätta namn, avlyssning.

Någonstans innerst inne förstår du att det är fel att avlyssna en hel befolkning, att det är kränkande och därför väljer du att istället kalla det signalspaning. Någonstans förstår du nog också att man inte kan vara ”lite kränkt”, ”lite gravid” eller ”lite våldtagen”.

Men inte någonstans i debatten argumenterar du om varför det plötsligt blivit livsnödvändigt att TJUGO dubbla underlaget som FRA bereder sig rätten till.

Inte någonstans i debatten argumenterar du om varför min rätt att fredas ifrån statligt intrång väger så lätt när du voterar i riskdagen, varför mitt privatliv ska offras.

Inte någonstans frågar du dig själv om du som vald politiker har rätten att skydda folk mot ett hot som den inte upplever som särskilt reellt, mot deras uttryckliga vilja.

Sen måste jag bara fråga; menar du på fullaste allvar att de punkter som ni slog er för bröstet i September om, verkligen efterlevs i den lag som nu ska trummas igenom i riskdagen, menar du verkligen det???

Menar du att det är avgränsat, i så fall på vilket sätt, rent praktiskt? Hur definierar du själv de berömda ”trafikstråken” och mängden trafik som de bär på?

Menar du att det är domstolsprövning nu? Menar du på allvar att jag som medborgare ska känna mig trygg i att en oberoende domstol tillvaratar mina rättigheter?

Staffan, det här kommer att bli en valfråga tills den dagen ni tar ett förnuft till fånga, det kommer att genomsyra varenda debatt och varenda valupptakt tills den rivs upp. Varför ska Centerpartiet brännmärka sig självt för något som inte ens fanns på kartan när vi gick till val 2006? Tror du på fullt allvar att något ni gör på andra områden, på något sätt kan gottgöra detta, att människor är beredda att byta sin integritet mot andra sakpolitiska framgångar?

Staffan Danielsson sa...

jag gör gärna en liten pudel, Undrande, sökbegrepp är ett relevant ord.


Du skriver att "spionage och terrorism är väl brottslig verksamhet" och man borde utreda mer hur ev inkoppling i kablar över landsgränsen borde kunna ske.

Detta är utrett med början ca 1999 och det går inte att skjuta beslut framåt hur länge som helst.

Och visst är spioneri och terrorism brottslig verksamhet, men ställer du krav på bevisad konkret brottsmisstanke för att få rikta en signalspaning så bortfaller all möjlighet till underrättelseinhämtning mot befarade eller inte kända sådana företeelser, dvs där konkret brottsmisstanke inte kan föreligga. Liksom det heller omöjligen kan göra vid signalspaning mot militära företeelser i vår nära omvärld, t ex.

Jag tackar Christian för berömmet, men komplimangen är säkert dubbelbottnad på något sätt...

En fråga till Dig, Christian, oss politiker emellan, accepterar Piratpartiet i likhet med Mikael Nilsson tidigare endast signalspaning när det finns konkret brottsmisstanke?

Eller är ni ännu radikalare och är emot all signalspaning i kabel?

Anonym sa...

Staffan, du skriver

"Du accepterar inte att staten i noga kontrollerade former och med sträng tillståndsgivning signalspanar med automatiserade sökord på internationell trafik som handlar om allvarliga yttre hot mot Sverige."

Det jag påstår är att inget av detta skyddar integriteten överhuvudtaget.

Det är bra med kontroll, tillståndsgivning, etc (även om det liggande förslaget är fullständigt undermåligt på avgörande punkter). Men det skyddar inte integriteten, eftersom staten fortfarande gör ett massivt intrång.

Den enda lösningen vore om operatörerna kunde förfiltrera. Det skulle stärka integriteten. Tyvärr har ju FRA gjort klart att sekretessen i deras sökbegrepp är absolut. Jag kan ha viss förståelse för det. Men slutsatsen är då att FRA inte har i civila kommunikationsnät att göra över huvud taget.

Undrande sa...

Staffan,
Tack för svaret!

Du skriver: "ställer du krav på bevisad konkret brottsmisstanke för att få rikta en signalspaning så bortfaller all möjlighet till underrättelseinhämtning mot befarade eller inte kända sådana företeelser, dvs där konkret brottsmisstanke inte kan föreligga"

Hur kan man rikta signalspaning om man inte misstänker att viss kommunikation rör brottslighet? När du sitter i signalspaningsnämnden och godkänner spaning så kan ni ju inte göra det på helt lösa boliner. Alternativet är ju att man söker igenom allt. Visst går det att arbeta med brottsmisstanke när det spaning mot terrorism och annan brottslighet.

Staffan Danielsson sa...

Det här är centralt, Undrande.

"Visst går det att arbeta med brottsmisstanke när det spaning mot terrorism och annan brottslighet", skriver du.

Jovisst, mot kända spioner och terrorister där man redan vet att de finns och har inhämtat information genom kanske traditionellt polisarbete. Då kan polisen gå till domstol, lägga fram sina bevis och få tillstånd att avlyssna.

Men ifall spionen bara är anad eller inte känd?
Men ifall terrornätverket bara är anat eller inte känt?
Men ifall hotet mot våra utlandssoldater bara är anat eller inte känt?

Vi vet att det finns sådana hot, fast de ej är kända innan de inträffar.

Ska signalspaning då få bedrivas mot vad som kan pågå, ska t ex försvaret kunna ges tillstånd att via FRA få underrättelser genom preciserade inriktningar inom ramen för vad lagen stadgar?

Ja, är svaret från mig, centerpartiet och regeringen. Ja, är svaret från oppositionen (möjligen undantaget miljöpartiet) även om de vill utreda lite mer osv.

Jag har som riksdagsledamot verkligen ansvaret för att hävda integriteten och sätta gränser där den hotas.

Men jag måste också kunna möta medborgarna efter det att - Gud förbjude - något fruktansvärt terrordåd inträffat här, eller att våra soldater på fredsuppdrag utsatts för attacker med förluster i människoliv som följd.

Och jag vill då kunna stå för att Sverige gjort allt det rimligen kunnat för att försökt förhindra det som skett, och genom sin underrättelseinhämtning faktiskt kunnat förhindra och neutralisera attacker genom att avslöja dem i tid.

Det innebär konkret att underrättelseinhämtning genom signalspaning i mycket noga kontrollerade former ska få bedrivas, och inte bara i etern utan även i kabel eftersom den absoluta huvuddelen av trafiken över landsgränsen och internationellt går där.

Piratpartiet sitter inte och styr landet, och tar som jag ser det ut svängarna mer än vad ett ansvarskännande centerparti kan göra. Vi måste göra en avvägning mellan skyddet för integriteten och det ansvar vi faktiskt har för att skydda landets säkerhet.

Undrande sa...

Även om spionen eller terrornätverket bara är anat, så är det ju likväl så att man utgår från någon misstanke om att sådan verksamhet äger rum eller kan komma att äga rum och är kopplad till en viss person, grupp eller nätverk. Då går det att tala om brottsmisstanke och låta en domstol pröva saken.

Om spionen eller nätverket inte är kända överhuvudtaget måste man ju granska all kommunikation.

Det senare förnekar ju FRA-förespråkarna och därmed har man målat in sig i ett hörn.

P.S. med att granska kommunikation menar jag inte att FRA läser eller lyssnar på all kommunikation, det går fint att börja med trafikanalys.

Lars sa...

Jag är inte före detta centerpartist, men väl före detta centerväljare.

Jag är knappast förvånad över att centerpartister som inte vill ha statlig massövervakning väljer att lämna partiet. Innan stämman kunde man tro att det bara var partistyrelsen och riksdagsgruppen som hade valt att ignorera partiets åsikter om integritet och privatliv och att det skulle rättas till under nästa partistämma. Nu står det klart att en majoritet av partiet som helhet håller med ledningen, och då finns det ju lika liten anledning för dem som faktiskt tar den personliga integriteten på allvar att vara kvar i partiet som det finns anledning för Carl Gustaf Bernadotte att gå med i Republikanska Föreningen.

Själv bestämde jag mig redan efter FRA-omröstningen för att aldrig mer rösta på centerpartiet eller något av de övriga regeringspartierna under resten av mitt liv, men det är ändå sorgligt att se en så tydlig demonstration av att centerns integritetspolitik, som de pratade mycket om innan valet 2006, bara var tomma ord för att locka liberala väljare.

Lars B sa...

Staffan,

Vissa av de hot du diskuterar gäller ju Säpos område. Enligt överenskommelsen i höstas ska dock Säpo inte kunna rikta uppdrag till FRA. Det var ju därför det samtidigt drogs igång en utredning.

Jag förstår att du pliktskyldigast måste stödja överenskommelsen, men dina kommentarer visar övertydligt hur du egentligen ser på FRA-shopen. Visst vill du att både den öppna polisen, Tullverket och Säpo ska kunna utnyttja FRA.

Det är också alltför mycket fokus på sökbegreppen. Som ledamot i nämnden har du ingen aning om utfallet av spaningen. En söksträng som förefaller smal och
avgränsad kan i själva verket fånga upp en massa annat.

De 'kontrollmekanismer' som finns i andra änden av kedjan är otillräckliga.

Tillståndsgivningen i låtsasdomstolen har redan sågats av tunga remissinstanser, så den behöver jag inte ens kommentera.

Anonym sa...

Staffan,

Du utgår hela tiden ifrån en deterministisk låsning runt massavlyssning, vad i består detta? Menar du att man inte kan vara emot massavlyssning och samtidigt ta ansvar för Sveriges säkerhet, är det verkligen detta du säger?

Låt mig ta ett exempel som visar på din ologiska låsning.

Skulle det vara acceptabelt i Sverige att polisen slumpmässigt tvingande ner förbipasserande på gatan och tvingade klädde av dem nakna för att säkerställa att de inte var beväpnade?

Nej, det skulle det inte, även om det bidrog till ökad säkerhet på stan.
Skulle det under några omständigheter vara OK?
NEJ det skulle ALDRIG vara OK.
Skulle det vara OK om man bara utsatte tidigare straffade, slashasar, eller utom europeiska medborgare?
NEJ, det skulle inte ens vara ok om man fick en ursäkt efteråt, en trisslott eller uppmärksammandes för sitt medborgerliga bidrag.

Myndighetsutövning måste ske på ett sätt som inte kränker oskyldiga medborgares rättigheter och integritet, massavlyssning är aldrig OK. Är detta inte möjligt får man hitta andra redskap som hör hemma i ett civilt samhälle PUNKT.

Detta handlar inte om en oresonlig ton eller om kompromisslöshet, det handlar om grundläggande värderingar om rätt och fel, och det är sorgset att du och dina kollegor inte ens förstår problemet.

Christian Engström (pp) sa...

Både jag och Piratpartiet tycker precis som Mikael Nilsson skriver här i kommentarerna.

Vi har ingenting emot att polisen använder avlyssning och liknande tvångsmedel när det föreligger konkret misstanke om allvarlig brottslighet, och en domstol har beviljat tvångsmedlet i enlighet med rättegångsbalkens bestämmelser.

Det vi vänder oss mot är det systematiska insamlandet av uppgifter om medborgare som inte på något sätt står under konkret brottsmisstanke.

Det har ingenting med "signalspaning" att göra. Att kalla massavlyssningen för "signalspaning" är bara ett försök att villa bort korten.

I ett blogginlägg i fjol skrev jag:

Militär signalspaning är en fullständigt legitim verksamhet för staten att hålla på med. Om det är ett läge där vi kan öka Sveriges säkerhet på ett kostnadseffektivt sätt med hjälp av signalspaning, då är det absolut något vi ska göra.

Men allmän avlyssning av den egna befolkningen är något helt annat. Det är en styggelse som bara hör hemma i totalitära diktaturer. Öppna demokratier bygger istället på saker som brevhemlighet, meddelarskydd för den som pratar med en journalist, sekretess när man pratar med en advokat eller läkare, och rätten att prata politik med sina kompisar utan att staten noterar det i en svart bok.

Signalspaning riktar sig mot andra länders militära styrkor och/eller deras politiska ledning. Avlyssning riktar sig mot vanliga enskilda människor som bor i Sverige. Det är två helt olika saker.

Försvarets Radioanstalt FRA har mycket goda meriter när det gäller signalspaning. Men det var länge sedan. Det var under andra världskrigets och det kalla krigets dagar. Då avlyssnade de militär trafik i vårt närområde, och trafik mellan ambassader och deras hemländer. Helt legitim signalspaning, alltså.

Men det kalla kriget tog slut 1989. Vad har FRA pysslat med sedan dess? Det är det ingen som har givit något särskilt bra svar på.
Läs gärna resten av blogginlägget.

Läsare sa...

Christian,
Du skriver: "Då avlyssnade de ... trafik mellan ambassader och deras hemländer. Helt legitim signalspaning, alltså."

Hur menar du att denna verksahmet genomfördes om FRA inte hade tillgång till kabelkommunikation?

Anonym sa...

Staffan, jag värderar skapande, det fria ordet, uttrycksfrihet och litteraturen. Jag vill uppmuntra till samarbete, kontakt och kommunikation mellan människor. Alla dessa grundläggande humanistiska och mänskliga värden skadas allvarligt av din lag. Lagen leder till att ingen vet om den blir övervakad, alltså blir HELA landet lite mer vaksamt och alla människor lite räddare för att ta kontakt med varandra och med okända människor.

Förstår du konsekvenserna av detta? Att människor blir rädda för att kommunicera med varandra! Idag! I informationssamhället! Det är inte bara moraliskt oförsvarligt, det skadar alla demokratiska funktioner i Sverige, det slår direkt mot just de näringar som kommer dominera världshandeln inom något decennium, det slår mot den kultur som redan nu dominerar samhället och som kontinuerligt växer och blir viktigare. Kort sagt, det är den mest ansvarslösa politik landet sett i modern tid! Som grädde på moset tänker regeringen gå till val på ansvarstagande om ett år, jag vet inte om jag ska skratta eller gråta?

Rikard Linde
Södermalmscentern

Erik Gertkvist sa...

Om Centern verkligen tar den personliga integriteten på allvar finns det ett enkelt sätt att bevisa det för kritikerna. Placera Oscar Swartz på er plats i den nämnd som ska reglera FRA.

Då skulle ingen kunna hävda att detta enbart är spel för gallerierna och att behålla platsen i EU-parlamentet.

Om inte - så drar vi våra egna slutsatser.

Gurra G sa...

Fråga. Ni har skaffat er ett nytt öppenhetsmanifest. Men står ändå fast vid att FRA-lagens massavlyssning är Guds gåva till mänskligheten. Skulle det gjort någon skillnad ifall öppenhetsmanifestet hade funnits innan ni röstade igenom FRA-lagen? Hade den gjort någon skillnad? Kan ju vara intressant inför framtida frågor. Om inte, som det verkar vara, så är ju dokumentet bara tomma ord utan innehåll.

Jag har alltid varit borglig väljare. Kd har varit mitt parti, men funderade starkt på att gå över till C ända fram till Federleys tårar. Nu kommer jag som flera andra påpekat här inte rösta på alliansen på ett bra tag. Vart jag vänder mig vet jag inte.

Krig är fred sa...

Läsare>> Ambassader kommunicerade normalt via radio, ofta kortvåg, innan internet slog igenom. Därför hade man högt signal-brus-förhållande.

Precis som någon uttryckte det, avlyssning utan brottsmisstanke för icke-miltära syften ligger under min miniminivå, och jag anser att en rättstat måste klara sig utan det verktyget. Att många andra länder går under denna miniminivå är ointressant. Och som det verkar så har INGET riksdagsparti helt förstått detta, med resultat att Piratpartiet är det parti som bäst speglar folks inställning i frågan. Och de tar röster eftersom fler och fler blir förskräckta av riksdagspartiernas bristande respekt för folks uppfattning (även om FRA bara är en del av snedvridningen av maktbalansen mellan stat och enskilda).

Anonym sa...

Jag håller helt med Staffan, kära FRA-kritiker, ni behövs i centerpartiet eftersom centern saknar dessa helt och hållet...

/Anders

Läsare sa...

Krig är fred skriver
"Ambassader kommunicerade normalt via radio, ofta kortvåg, innan internet slog igenom. Därför hade man högt signal-brus-förhållande"

Det är inte vad Wilhelm Agrell har hittat i arkiven. Han skriver i Expressen 11 juli 2008 "Våren 1948, då det stod klart att freden bara varit en tillfällig stiltje, fattade regeringen ett hemligt beslut som ålade telegrafstyrelsen att på nytt ”utlämna avskrift av telegram, som ankomma till respektive avsändas från härvarande utländska beskickningar”. Genom denna första ”kabellag” var ordningen återställd och FRA kom så småningom att få tillgång till delar av den trådburna telextrafiken till och från Sverige."

Anser Christian Engström fortfarande att detta var legitimt?

Gustav Nipe sa...

Staffan: Du hade kunnat röstat nej, gjort det rätta och du hade blivit hjälte. Det är dock inte försent, ni kan riva upp FRA-lagen lika snabbt som ni baxxade in den.

Ta till vara chansen: Gör om, gör rätt.

Staffan Danielsson sa...

Christian Engström:
Du accepterar "militär signalspaning" helt och fullt men motsätter dig "allmän avlyssning".

Du skriver: "Signalspaning riktar sig mot andra länders militära styrkor och/eller deras politiska ledning. Avlyssning riktar sig mot vanliga enskilda människor som bor i Sverige. Det är två helt olika saker."

Men en försiktig fråga, Christian. Om det skulle vara så att alltmer av signaltrafiken som du åsyftar faktiskt går i kabel, är det OK att signalspana på den under sträng kontroll?

Flera av Er kommer "aldrig mer eller inte på länge" att rösta på alliansen.
Det innebär alltså att ni föredrar en s-regering och Thomas Bodström åter. Vad kommer integriteten att vinna på det?

Och varför är det bättre för Sverige med en blodrödgrön regering istället för en Alliansregering med liberal prägel?

Lars B: Polisens och Säpos behov av signalspaning, och hur det ska tillgodoses, utreds just nu av Anders Eriksson. Kontrollverksamheten svarar Försvarets underrättelsenämnd för, inte Signalspaningsnämnden, det är korrekt.

Mikaels uppfattning är kategorisk och klar, nej! Som sagt, vore det så enkelt...

Rikard: Jag delar ju din oro för att friheten på internet hotas av, enligt min syn, andra företeelser än signalspaningen mot allvarliga yttre hot. Framförallt Ipredlagen bekymrar mig. Och där har centerpartiet påverkat den i rätt riktning och även byggt upp fortlöpande kontroll- och uppföljningsmekanismer. Som jag säger, jag anser att det inträffat ett paradigmskifte vilket gör att vo behöver bort från kriminaliseringen av även fildelning i begränsad skala för privat bruk.

Gertkvist: Oscar Schwartz i kontrollmyndigheten...Javisst, en spännande tanke.

Gurra G: Vi har ett starkt och bra integritetsprogram, och Öppenhetsmanifestet föreslogs innan förra valet.
Jag upprepar. Vi accepterar signalspaning motvilligt, med det enda men tunga motivet att omsorgen om landets säkerhet tyvärr nödvändiggör detta. Men vi har då byggt in så starka skyddsinstrument för integriteten som varit möjligt.

Anonym sa...

Om du upprepar "signalspaning" istället för "massavlyssning" tilräckligt många gånger kanske någon tror att det handlar om signalspaning - eller?! ;)

Jag tror att du gör debatten en stor otjänst med detta "nyspråk".


Du slår huvudet på spiken när du skriver:
"Och varför är det bättre för Sverige med en blodrödgrön regering istället för en Alliansregering med liberal prägel?"

Varför tror du PP ökar så kraftigt?

Lars sa...

En alliansregering med liberal prägel hade varit trevligt. Någon sådan har vi dock inte sett under de senaste tre åren och inget talar väl för att det skulle bli bättre efter en eventuell valseger 2010.

Liberalism handlar inte i första hand om skattenivåer och arbetsreformer.

Christian Engström (pp) sa...

Staffan,

Nej, det är inte okay att staten spanar på trafik i civila kablar (om det inte är polisen som gör det i enlighet med bestämmelserna i rättegångsbalken).

I övrigt tycker jag din fråga är ohederligt ställd. Signalspaning är att man lyssnar på trafik till och från
stridsvagnar, örlogsfartyg eller militärflygplan och liknande. Den trafiken har inte alls flyttat ner i civila kablar, av ganska naturliga skäl.

Då tycker jag att det är att försöka blanda bort korten att fråga som du gör.

Pierre Eriksson sa...

Om man skall filtrera alla ettor och nollor som skrivits av en mänsklighand och som skickas i kabel (som detta inlägg nu) för att hitta hot kan man väl införa att säpo sparkar in lite slumpvalda lägenhetsdörrar och gör husransakningar med? Regeringen kan peka på lite dörrar och man kan ju införa sökbegrepp för att effektivisera och minska integritetskränkningen för de med "vitt mjöl", fast de lär nog sitta på helspänn och lyssna efter synkroniserade steg i trappen endå.

Min idé som jag lagt fram här borde ge mig en biljett till partistyrelsen.

Johan T sa...

Signalspaning ska kallas massavlyssning och inget annat. Det har ju t.o.m. Thomas Bodström påpekat.

Samtidigt tror jag kritikerna förenklar för mycket, när de försöker hålla isär militär och civil spaning. Är det någon som tror att militära organ inte använder sig av civila kommunikationssystem?

Stater har alltid spionerat på varandra. Denna form av spaning mot symmetriska hot är ganska oproblematisk, med undantag för inhämtning av ambassadtrafik, vilket givetvis är en smutsig hantering, som står i strid med de konventioner och deklarationer som flertalet länder undertecknat. Men alla gör det.

De verkliga problemen uppstår dock när signalspaningstjänsterna spänner musklerna och använder samma trubbiga verktyg för att möta de asymmetriska hoten. Dessa hot som utgörs av löst sammansatta grupper, eller i vissa fall av enskilda.

Jag betvivlar att man kan möta dessa hot med traditionell massavlyssning, som FRA m.fl. alltid ägnat sig åt. Som vi har lärt oss innefattar detta även massinhämtning av trafikdata.

Flera terroristexperter ställer sig tveksamma till signalspaningens/massavlyssningens effektivitet, bl.a. forskare på svenska FOI.

Till detta ska givetvis de oöverstigliga problemen med den personliga integriteten läggas.

Frågan måste utredas i grunden. Det saknas beslutsunderlag. Jag har läst alla utredningar som tangerat frågan sedan 1999. En av de mesta undermåliga stod förre ÖB:n, Owe Wiktorin för. Det var ett rent beställningsjobb, som skulle bereda marken för kabellagen. Ingvar Åkesson (då hos FÖD) deltog själv som sakkunnig i detta utredningsspektakel.

Varför har ni politiker en sådan övertro på verktyget massavlyssning när det gäller att möta allehanda hot? Förklara det. Och var har ni gömt undan konsekvensanalysen?

Bo sa...

"Flera av Er kommer "aldrig mer eller inte på länge" att rösta på alliansen.
Det innebär alltså att ni föredrar en s-regering och Thomas Bodström åter. Vad kommer integriteten att vinna på det?"

Jag tyckte jag gjorde ett bra val som röstade på c. Alliansen vann. Vi skulle nu inte få ett Bodströmsamhälle.

Vad hände? Vi fick lika fullt!

Det innebär inte alls att jag föredrar en s-regering, hur kommer du till den slutsatsen? Däremot kan jag ju inte rösta på ett parti som numera är symbol för lögn och ett exempel på varför politikerförakt är befogat.

Får lite religiösa vibbar här, med hot om ett vedervärdigt straff om jag avfärdar dogman.

Staffan Danielsson sa...

Christian:

"I övrigt tycker jag din fråga är ohederligt ställd. Signalspaning är att man lyssnar på trafik till och från
stridsvagnar, örlogsfartyg eller militärflygplan och liknande."

Nu begränsar du begreppet signalspaning oerhört mycket. Alltmer även av militär kommunikation i olika former finns sannolikt i internationell teletrafik i kabel, liksom även information kring t ex internationella konflikter, spridning av massförstörelsevapen och terrorism.

Jag kan ärligt säga, Christian, att den svåra fråga som jag har brottats med och brottas med är vikten av att hävda integriteten avvägd mot det ansvar som jag verkligen känner mig ha också för landets och vår befolknings säkerhet.

Funnes inte det ansvaret, att försvara Sverige mot allvarliga yttre hot som kan leda till många människors död, då skulle vi kunna vara överens. Nu är vi inte det.

Kanske kan vi förenas i att denna avvägning är utomordentligt svår.

Eller tycker du inte att den är det, Christian, är det bara att säga nej?

Erik Gertkvist sa...

"Flera av Er kommer "aldrig mer eller inte på länge" att rösta på alliansen.
Det innebär alltså att ni föredrar en s-regering och Thomas Bodström åter. Vad kommer integriteten att vinna på det?"

a) Allianspartierna kommer inför valet 2014 inse att de inte bara kan vara för integritet i valrörelsen, utan även i praktiskt politik. Var stolt över att dina fd. småttingar har rejäl framförhållning.

b) Bodström eller Danielsson - vem skulle vara värst? Före FRA-lagen skulle jag nog hävda att det fanns stora skillnader. Numera tvivlar jag.

c) Som redan påpekat är det verkliga alternativet ett Piratparti som vågmästare och garant för integritetsfrågorna. Sedan kan ju Alliansen och SAP bilda koalitionsregering, men det skulle bara stärka inställningen att skillnaden mellan de båda är minimal.

blubb sa...

»Flera av Er kommer "aldrig mer eller inte på länge" att rösta på alliansen.
Det innebär alltså att ni föredrar en s-regering och Thomas Bodström åter. Vad kommer integriteten att vinna på det?«

Ingenting på kort sikt. Men på sikt betyder det förhoppningsvis att ni demokratiföraktande icke-liberaler försvinner från ledningarna av de en gång i tiden liberala partierna, vilket åter kan ge oss ett liberalt regeringsalternativ.
Hellre fyra eller åtta år med rödgrön sörja än en överskådlig framtid i en stat utan rättsäkerhet eller personlig frihet.

Anonym sa...

Staffan,

Om främmande militära enheter använder civilister som sköldar genom att gömma sig i sjukhus, är det då OK att bomba ändå?

Du säger:
"Men en försiktig fråga, Christian. Om det skulle vara så att alltmer av signaltrafiken som du åsyftar faktiskt går i kabel, är det OK att signalspana på den under sträng kontroll?"

Jämför:

"Men en försiktig fråga, Christian. Om det skulle vara så att alltmer av fiendens militär som du åsyftar faktiskt gömmer sig bland civila svenskar, är det OK att bomba dem under sträng kontroll?"

Om de gömmer sig i civil trafik får man faktiskt hålla händerna borta. Allt annat leder till helt orimliga offer.

Erik Hultin sa...

JohanT skriver:

"Jag betvivlar att man kan möta dessa hot med traditionell massavlyssning, som FRA m.fl. alltid ägnat sig åt. Som vi har lärt oss innefattar detta även massinhämtning av trafikdata."

Detta är helt korrekt enligt den amerikanska, statligt finansierade och beställda utredningen ang. denna typ av "datamining". Det fungerar helt enkelt inte för att uppnå det syfte som man tänkt sig. Det enda som det verkligen fungerar på är att avlyssna de egna medborgarna.

Staffan:

Med tanke på lagrådets yttrande över förbättringarna så ska vi nog inte tala i sådär förskräckligt stora bokstäver om att det blev så mycket bättre. Man kan möjligen, möjligen säga att det blev en liten aning mindre dåligt. Detta sagt trots att jag uppskattar den dialog vi haft (och förhoppningsvis fortsättningsvis har) kring dessa frågor. Sedan är termen signalspaning faktiskt fel, oavsett om man byter ut den mot någon annan eller ej. Signalspaning som term fungerade då man avlyssnade radiosignaler, men inte på detta.

Om integritetsdebatten hade getts samma utrymme som debatten om vård av papperslösa, hur tror du att utfallet hade blivit då? Jag skulle faktiskt uppskatta ett rent och ärligt svar på den frågan från dig, trots att det naturligtvis bara kan betraktas som en spekulation.

Fredrik sa...

Staffan, granskar ni i signalspaningsnämnden även de sökbegrepp som utländska tjänster bett FRA använda för deras räkning?

Pierre Eriksson sa...

Staffan skrev:
"Jag kan ärligt säga, Christian, att den svåra fråga som jag har brottats med och brottas med är vikten av att hävda integriteten avvägd mot det ansvar som jag verkligen känner mig ha också för landets och vår befolknings säkerhet.

Funnes inte det ansvaret, att försvara Sverige mot allvarliga yttre hot som kan leda till många människors död, då skulle vi kunna vara överens. Nu är vi inte det."
Om världen är så hemsk så den motiverar 500 miljoner/år till att systematiskt massavlyssna oss för vår skull varför ar vi då inget försvar och knappt räddningstjänst eller sjukhusresurser att klara av en stor kris. Det ända den vetskap vi fått genom idoga kränkningar av medborgares integritet är att du hinner kanske ta din Tamiflu en halvtimme tidigare eller skriva några rader mer på ansökan till NATO.

Vill du borga för våran säkerhet och trygghet mot verkliga hot? Ge oss fler poliser främst i norrland och ge oss en fungerande psykvård och ge hjärtforskare mer anslag. Hälften av oss dör i hjärtsjukdomar inte terroristattacker och influensa. Fler dör av psyksjuka som inte fått vård fast de vill ha det som springer omkring med kniv än terrorattacker och influensa. Så du vill ge oss säkerhet och trygget? Nu vet du vart du kan lägga en halvmiljard om året på där det verkligen gör nytta och inte kränker integritet. Men sen har vi det verkliga själet krafter i USA och EU skiter i om vi dör i hjärtinfarkt eller av en kniv i hjärtat de vill att vi investerar i FRA så de kan få information och på nått vänster kan maktavarna inte säga nej till det.

Jan Lindgren sa...

Hur ställer du dig till dessa uppgifter på Aftonbladets ledarsida?

"FRA byter data med utländska myndigheter, med hemliga regeringsbeslut som grund. Brittiska GCHQ och amerikanska NSA är två sådana partners. Enligt uppgifter till Aftonbladet får utländska myndigheter inte bara enskilda uppgifter, utan också stora datamängder som de själva kan gå igenom. Riksdagen borde lagstifta om att personuppgifter bara får lämnas ut om det inte finns någon risk att människors grundläggande rättigheter kränks.

Det är mindre politiskt känsligt för britter och amerikaner att spana på personer i Sverige än det är för FRA. Brittiska GCHQ har gett FRA en lista på 25 misstänkta al-Qaidaaktivister, skrev journalisten Martin Jönsson i sin genomgång år 2005. Hans källa uppgav att britterna kunde sköta mycket av övervakningen själva. "

Christian Engström (pp) sa...

Staffan,

Nej, jag tycker inte att det är någon svår avvägning om vi ska låta militären (eller paramilitära myndigheter) avlyssna trafik i civila kablar.

Svaret är nej. Den typen av verksamhet hör inte hemma i en demokrati i fredstid.

Jag tycker att var och en har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens.

Det förvånar mig att du inte håller med om det.

Anonym sa...

Om du anser att hotbilden nu är så stor att det motiverar detta mycket stora intrång i vår personliga integritet kan jag inte, med bävan, undra vilka metoder och lagar du skulle tycka vara lämpliga den dagen vi står inför ett reellt hot...

Ola Berg sa...

Skyddet för den enskilde var en starkt bidragande orsak till att jag gick med i C.

Jodå, jag tänker stanna och kämpa för att de här vansinnigheterna tar ett slut.

Avvägningen är enkel: massavlyssna inte på civil kommunikation. Kan man på förhand filtrera fram och avgränsa hoten, så fine EFTER DOMSTOLSBESLUT, precis som vid telefonkontroll.

Men rätt till anonymitet, integritet, att få bestämma vem som tar del av ens korrespondens osv är så självklar för fria medborgare.

Precis som polisen inte gör stickprovshusrannsakan. Om all trafik över gränsen ska passera myndigheternas sökfilter så är det massavlyssning.

Ola Berg sa...

Varje ljud som Winston gav ifrån sig utöver den svagaste viskning togs upp, och så länge han höll sig inom det fält som metallplattan behärskade kunde han även ses.

Det var naturligtvis omöjligt att veta om man iakttogs i ett visst ögonblick. Man fick gissa sig till hur ofta och enligt vilken princip tankepolisen kopplade in varje enskild individs nät.

Unknown sa...

Men snälla Pierre Eriksson, vi lägger inte en halv miljard på signalspaning för militära hot. På sjuttiotalet när jag gjorde lumpen kunde vi försvara oss mot ryssen i si så där nån timme, nu några minuter.
Nä, Nu är det klimatet som är det stora hotet. Minns folk och försvarskonferensen 2007! Alla riksdagspartier eniga därom. Klart att det tarvar datorkraft när sådana katastrofer gömmer sig på internet!

Pierre Eriksson sa...

Jaja men FRA hade iaf 562 miljoner kronor i budget att röra sig med 2008. Sedan vad som gick till vad i utgiftposterna spelar mindre roll, tycker vart fall att de pengar kunde användas till att hålla lite fler sjukhus och vårdavdelningar sommaröppet tillexempel.
Hade en bekant vars man fick hjärnblödning en sommar och röntgen var stängd när han kom in så han fick ingen snabb operation. Resultatet blev tragiskt för honom och hans fru men även en ökad kostnad för samhället ioch med att han blev mer lam än han borde blivit.

EricJ sa...

Flera av Er kommer "aldrig mer eller inte på länge" att rösta på alliansen. Det innebär alltså att ni föredrar en s-regering och Thomas Bodström åter. Vad kommer integriteten att vinna på det?En välmotiverad fråga.

Inför valet till riksdagen 2006 var för mig den enskilt viktigaste frågan den om skolans framtid. Med liberala värderingar i botten var valet på FP inte särskilt svårt, att överhuvudtaget lägga min röst nånstans på vänsterblocket var inte ett alternativ -- Bodström hade gjort ett grundligt jobb med att visa var vänsterblocket stod någonstans i integritetsfrågor. Ja, faktiskt ett sånt grundligt jobb att "Bodströmsamhälle" nu verkar vara synonymt med "Övervakningssamhälle". PP fanns redan då, men trygg i vetskapen om att även Alliansen skulle stå upp för skyddat privatliv och rättssäkerhet var de inte ett seriöst alternativ för mig då.

Med facit i hand är läget nu annorlunda. Alliansen lyckades driva igenom lagen Bodström drömde om, FRA-lagen. Vi fick IPRED, Telekompaketet, snart även Datalagringsdirektivet. Vänsterns försök att avskaffa brevhemlighet och medlarskydd framstår nu som futtiga, det visade sig att högern gjorde ett mycket bättre jobb än vad de någonsin kunnat drömma om.

Mona Sahlin lovade efter FRA-omröstningen, i ett uppenbart försök till röstfiske, att "om S vinner valet river vi upp FRA-lagen". Jag har inga stora förhoppningar, men ärligt talat Staffan, tror ni de kan skada rätten till privatliv svårare än vad ni gjort?

Det tror inte jag. Rädslan för en S-ledd regering under nästa mandatsperiod är nu dämpad av vetskapen att en Alliansregering gör det värre. Man brukar tala om att välja mellan "pest och kolera", Alliansen har lyckats förvalta sitt förtroende hos mig så dåligt att jag inte längre skyr Sahlin så illa som jag gjorde tidigare.

Min röst faller på PP i EU-valet i Juni, troligtvis även i riksdagsvalet 2010. Tills de etablerade riksdagspartierna tar dessa frågor på allvar, de som borde vara så självklara i ett fritt demokratiskt samhälle, har jag inga planer på att rösta på något av dem igen.

Jag hoppats jag kunnat förklara hur jag resonerat. Om något är oklart, bara fråga.

Fredrik sa...

EricJ skriver:

Med facit i hand är läget nu annorlunda. Alliansen lyckades driva igenom lagen Bodström drömde om, FRA-lagen.Detta är inte korrekt. Bodström kan lastas för mycket, men inte FRA-lagen.

Det var faktiskt Thomas Bodström som stoppade det ursprungliga s-förslaget 2006. Utan honom hade det heller inte blivit någon bordläggning av FRA-lagen 2007. Staffan Danielsson tryckte däremot gladeligen på JA-knappen 2007 till en vidsträckt FRA-lag, som han nu tvingats backa från.

Sen kan förstås varken du eller jag veta vad Bodström drömmer om, men ser man till de politiska handlingarna, så har han hela tiden funnits på motståndarsidan i FRA-frågan.

Anonym sa...

jag är ledsen Stefan men det ni (Alliansen) tillsammans med S sedan 6 år tillbaks genomfört saknar mostycke utanför totalitära stater.

Jag kan inte förstå hur politiker som verkat ett helt liv inom demokratin kan se sig i spegeln när de går upp på morgonen efter. Ni monterar stegvis ner min rätt att säga vad jag vill utan riska att bli avlyssnad. Att röra mig vart jag vill utan att bli övervakad. Att prata med en journalist om jag vill utan replisalier.

Skäms!

Fredrik Larsson

Anonym sa...

"Jag kan ärligt säga, Christian, att den svåra fråga som jag har brottats med och brottas med är vikten av att hävda integriteten avvägd mot det ansvar som jag verkligen känner mig ha också för landets och vår befolknings säkerhet."

Som säkert många tidigare tjänstemän inom STASI och KGB kan berätta för dig så var det precis sådana argument som lärdes ut under diktaturen i öst. Resultatet blev otroligt säkra samhällen för alla utom medborgarna.

I normala fall undertecknar jag med Mvh men det är en respekt som förtjänas inte bara skrivs dit.

Fredrik Larsson

Anders Fredriksson sa...

Staffan, du talar gärna om alla hemska hot som finns därute, och motiverar på detta sätt ditt ställningstagande.

För det första har flera av dessa hot uppkommit genom en oklok utrikespolitik.

För det andra är det högst osäkert om massavlyssning är ett effektivt sätt att möta hoten.

För det tredje handlar stora delar av signalspaningen om allt annat än hot. FRA ska ju i största allmänhet ge den svenska statsledningen ett informationsöverläge.

Jag törs t.ex. slå vad om att regeringen just nu vill ha massor om information inför det stundande EU-ordförandeskapet.

Det är för mig obegripligt varför du målar upp dessa hotbilder som skäl för ditt ställningstagande.

Signalspaning handlar ju framför allt om att snappa upp skvaller och en massa "nice to know". Varför inte lika gärna erkänna det, i stället för att komma dragandes med terrorismmonstret?

Är det månne svårare att motivera för svenska folket att massavlyssningen är nödvändig för att komma åt andra länders interna skvaller?

Anonym sa...

Konstitutionsdomstol - NU!:

För det första, Staffan, kalla mig inte för "kära." Jag tar djävligt illa upp eftersom jag anklagar dig för medhjälp till nedmonteringen av den svenska demokratin. Bin Laden hyllar dig, Staffan!

Jag hyser det djupaste förakt dig och för alla de människor, politiker, jurister, journalister, departementstjänstemän, vanliga oupplysta, ointresserade Medel-Svensson som låtit detta ske och tillåtit Sverige att förfalla från en öppen demokrati till en rättsosäker korporativistisk polisstat. För att inte tala om de poliser (t.ex. Keyser), jurister (t.ex. Torsten Norström, Jan Rosén) och advokater (t.ex. Danowsky, Wadstedt) som låter sig lieras med eller köpas av den s.k. gangsterlobbyn, d.v.s. upphovsrättsindustrin.

Det här sänder direkta klarsignaler till personer i övrig organiserad brottslighet, gärna specialiserad på indrivning och i kombination med lädervästar och motorcykelintresse. Den här signalen har ni sänt: Gör som vi - skräm skiten ur folk och kör hårt!

För inte särskilt länge sedan betraktades man i Sverige vara oskyldig till dess motsatsen bevisats i domstol. Så är det inte längre. Kronofogden hjälper enligt lag (!) upphovsrättsmaffian att redan innan lagakraftvunnen dom existerar, frysa tillgångarna för de fyra ännu inte dömda personerna och sätter dem därmed på obestånd. Och därmed utan ekonomiska möjligheter till att fortsätta sitt försvar i högre rätt!

Känner du dig stolt, Staffan?

Hans J sa...

Centern kanske behöver FRA-kritikerna!

Men FRA-kritikerna behöver inte Centern!Tvärtom så skadar ju Centern FRA-kritikernas sak! Centern svek grovt!

Nu manipuleras EU-valet grovt och kan snart inte ens kallas demokratiskt!

Med Centern får ju ingen ens diskutera FRA mer än 30 sekunder och med streck dragen i debatten redan från början!

Med Centern får ju Sverige FRA-lag, IPRED, ACTA, Datalagring och statliga spårsändare i varje ficka!

Folket önskar mer integritet, mindre registrering och mindre avlyssning!

Inga medlemmar är till för ett parti utan partierna är till för medlemmarna - Centern har svikit!

Anonym sa...

Kul att se att Centern fortfarande tror att de är trovärdiga i frågan.

Några andra roliga exempel är:

Wanja som tror att medlemmarna tror att hon kämpar mot höga bonusar.

Kristna som tror att andra tror att de predikar kärlek, emedan de starkt fördömer allt som inte fyller deras normer.


Enda sättet att göra FRA frågan till en ickefråga är att ta till sig följande 3-stegs program:

1. Riv upp
2. Gör om
3. Gör rätt

Eller ni hade kanske trott att vi skulle ha glömt?

/Smen

Bosse sa...

Dags för en historielektion.

FRA var från början en ren krigsorganisation. Genom att knäcka den tyska krypteringen i kabeltrafiken kom Sverige över mycket värdefull information om tyskarnas planer under andra världskriget.

Vid fredsslutet 1945 var det dock osäkert om FRA skulle få finnas kvar. Regeringen fattade kortfristiga beslut, och förlängde med viss tvekan verksamheten för ett år i taget.

När så kalla kriget var ett faktum insåg FRA-ledningen att detta var myndighetens stora chans till överlevnad. Precis som idag lobbade man för sin sak och vann regeringens gehör.

FRA permanentades. Televerket tillhandahöll amabassadtrafiken som gick i det svenska kabelnätet. FRA översatte och sammanställde. Regeringen förlängde detta spaningstillstånd år efter år. Avlyssningen i kabel mot andra länders beskickningar kunde fortgå ända tilll 1991, då Televerket blev Telia. Detta har bekräftats av Carl Bildt.

Parallellt utökades eterspaningen. FRA fick tidigt signalspaningsplan i luften och sedan också spaningsfartyget Orion i Östersjön.

Man byggde upp ett omfattande underrättelsesamarbete med andra länder. Wilhelm Agrell, Martin Jönsson m.fl. har betecknat FRA som en viktig spelare i en världsomspännande avlyssningskoncern.

Myndigheten var också tidigt ute med avlyssning av satellittrafiken. Enligt förre överdirektören, Anders Wik, har FRA spanat i satellit sedan 1976. Han har också uppgett att man inhämtat eterburen internettrafik "så länge internet funnits".

Senast 2000 stod det dock klart att verksamheten stred mot Europakonventionens artikel 8 och 13. Därför insåg FRA-ledningen att man behövde få det lagstöd för verksamheten som man hittills saknat. På samma gång, närmast i förbigående, påpekade man för regeringen att man också borde få rätt att inhämta kabeltrafik. Detta eftersom så mycket av (den grundlagsskyddade) civila kommunikationen flyttat ned i marken. Man uppfann den nyspråkliga beteckningen 'teknikneutralitet' för såväl eter- som kabelburen trafik.

Alltså: En tillfällig krigsorganisation permanentas och övergår så småningom till att massinhämta civil kommunikation, inklusive grundlagsskyddad privat korrespendens. Under en följd av år dessutom utan lagstöd, men med regeringens goda minne.

Någon djupare granskning av verksamheten har aldrig genomförts, trots att FRA inhämtat privat kommunikation i minst 30 år. Varken effektivitet eller integritetsaspekter har penetrerats.

Sen vet vi ju vad som hänt. Bortsett från den livliga debatten 2008 och de små förändringarna av FRA-lagpaketet, har det mesta hittills gått som på räls för FRA.

Alla som kan läsa innantill vet också vad som väntar härnäst: Aktiv signalspaning.

I Storbritannien är man i färd med att sjösätta projektet "Mastering the Internet". En stor del av detta tycks handla om att GCHQ ska få rätt att göra dataintrång i olika nätverk. Förmodligen för att kunna följa bl.a. IP-telefoni. Polisen har redan avslöjat att de har stora problem att avlyssna Skype och liknande tjänster, med mindre än att de själva utgör en del av nätverket. Det är rimligt att tro att signalspaningen har precis samma problem.

Ingvar Åkesson fick frågor om 'aktiv signalspaning' i Försvarsutskottet förra våren. Han förnekade då att FRA ägnar sig åt detta. Det är möjligt att han (för en gångs skull) talar sanning. Men vi kan vara säkra på att eländet väntar runt hörnet. Och FRA:s argument kommer att låta så här:

-Vi måste få ägna oss åt aktiv signalspaning. Vi missar massor av trafik annars. Alla andra gör ju dessutom det här redan. Allt vi begär är att få återta trafik som vi en gång haft, men nu förlorat.

Känns tongångarna igen?

Erik Hultin sa...

Det Bosse skriver här ovan är faktiskt mycket tänkvärt. Har Staffan möjligen någon kommentar?

Lars B sa...

För att komplettera Bosses historieskrivning ovan:

Händelserna 11 september 2001 kom som en skänk från ovan för FRA (ursäkta metaforen).

Tack vare terrorhotet gick det lätt att övertyga politikerna om att FRA:s mandat måste utvidgas från "militära hot" till "yttre hot". Detta klubbades också av alliansen en sen junikväll 2007 precis före sommaruppehållet. Under tystnad.

Vidare finns det offentliga dokument som ger skrämmande inblickar i FRA:s hittillsvarande spaning mot civil kommunikation. Så här står det t.ex. i Underrättelsedatautredningen:

Inhämtning sker såväl utan urval som enligt särskilda sökkriterier. Ofta sker inget urval vid inhämtning genom signalspaning, varför databasen tillförs stora mängder obearbetad information. Källdatabasen är på så sätt ”en spegling” av förekommande signaler. (…) Försvarets radioanstalt vet således inte på detta stadium i underrättelseprocessen vilken information uppgifterna innehåller.I det interna FRA-dokument som SVT publicerade 2008 ser man samma sak:

Den tid då vi kunde inhämta all tillgänglig trafik på enskilda riktningar för att sedan sovra i efterhand är av flera skäl förbi.Jag vet att centern driver frågan om en sanningskommission. Men, Staffan Danielsson, med vilken kraft sker detta egentligen?

Nypirat sa...

Teknikneutral brevhemlighet vore i sammanhanget ett begrepp att brådskande införa i lagtexten.

I likhet med Pierre Eriksson, har jag (för mig själv) ställt mig frågan vad FRA gör om de kommer på ett verkligt existerande hot?

Ringer de ÖB och ber honom plocka fram kaffe och kakor att bjuda på?

Som en lite kul detalj kan nämnas att Al Quaida (källa saknas tyvärr) kommunicerade via ett hotmail-konto utan att ens skicka några mail. De loggade in och läste sparade utkast, vad fanns då att avlyssna?

Och för att slutligen sammanfatta allt i en enda mening: Kablarna skall INTE kopplas in.

Sjöholm sa...

Kära Staffan,

Du bygger mycket av ditt resonemang kring orden sannolikt, ifall och om.

Finns det något underlag som visar att massavlyssning är berättigad, i relation till integritetsintrånget för ett helt folk, och de stora kostnader som skattebetalarna får bära ifall kabelägarna tvingas att installera avlyssningsutrustningen.

Mao. hur många attacker mot Sverige har FRA förhindrat efter kalla kriget, och vilken skada för landet hade dom orsakat?

(Att man skulle kunna skydda Svensk trupp utomlands genom att avlyssna kabeltrafiken i Sverige, tror jag redan har avhandlats.)

Staffan Danielsson sa...

Hej och några kommentarer i hast:

Blubb: "Hellre fyra eller åtta år med rödgrön sörja än en överskådlig framtid i en stat utan rättsäkerhet eller personlig frihet."

Ingen kommentar,faktiskt.

Erik Hultin: Jag instämmer i att det var inte bra att stämmopresidiet hade olika tidsgränser för olika debattblock.

Hur det hade gått med mer debatt-tid..., jag får nog tro på att mina argument hade bitit bättre då..(inser att du tror likadant).

Jag Lindgren: Visst samarbetar underrättelsetjänster i världen på olika sätt, vilket jag dåligt känner till.

Ola Berg; "OK med signalspaning efter domstolsbeslut".
Ja, så blir det ju nu...


Sjöholm: Vetenskapliga studier kring denna problematik är jag inte så påläst i, men jag vet att länderna i vår omvärld i stor utsträckning håller på med underrättelseinhämtning genom signalspaning i etern och i kabel. Orsaken torde ju vara att de anser att det ger väsentlig information för att skydda resp land.

Mark Klamberg har skrivit intressant på sin blogg om Danmark, t ex. I många andra länder sker dock detta liksom tidigare i Sverige under hög sekretess.

EricJ sa...

Tack för rättelsen, Fredrik.

Angående signalspaning/avlyssning av civila, är det automagiskt OK "för att alla andra gör det"? Är "Danskarna gör det" egentligen ett giltigt argument här?

Sjöholm sa...

Staffan,

Jag tror att du missuppfattade min fråga.

Jag undrar från vilket underlag din personliga åsikt om nödvändigheten med massavlyssning kommer?

citat
Eftersom vi inte backar tillbaka till ruta ett. Detta är ett så högt satt krav att vi inte kan uppfylla det,Varför?

Jan Lindgren sa...

"Visst samarbetar underrättelsetjänster i världen på olika sätt, vilket jag dåligt känner till."

Om detta är det enda svar du kan prestera, så blir jag rädd.

Du är beredd att ge mycket kraftfulla verktyg till FRA, men har ingen aning om, huruvida andra länder också kommer att kunna utnyttja dem? Är det så illa?

Det här blir bara värre och värre...

Rickard sa...

Staffan,
snälla - kan du inte spela ut terroristkortet en gång till?

Typ all-in?

Det är så jävla underhållande. Svikare.

Markus "LAKE" Berglund sa...

@ErikJ - ja, det faktum att "Danskarna gör det" ÄR ett giltigt argument här. Kineserna kan ju censurera internet, så då måste väl vi kunna avlyssna lite?

;-D

Mark Klamberg sa...

Eftersom jag är citerad så kan jag påpeka att mycket pekar på att danskarna gör motsvarande som FRA, men det är inte säkert. För övrigt menar jag att det "danska argumentet" kan användas åt båda hållen. Vi i Sverige måste dock fatta vårt eget beslut.

Bo sa...

Danielsson: Ola Berg; "OK med signalspaning efter domstolsbeslut".
Ja, så blir det ju nu..
Det som i FRA-sammanhang kallas för domstol är ett skämt. Även lagrådet tycker det är fel att kalla det domstol.

Hur funderar du när du klämmer ur dig något sådant? Inser du att det ser ut som att du ljuger?

Emmanuel Goldstein sa...

FRA behövs inte för den militära spaningen: där används istället MUST, militärens underättelsetjänst.

Den enda organisation som får ökade befogenheter i och med FRA är inte militären utan regeringen. Kravet på "domstols"-prövning gäller inte regeringen utan regeringen kan fritt hämta information om sina icke-misstänkta medborgare utan prövning.

C är inte heller "tvungen" att gå med på FRA för att de är med i alliansen. Det var mycket tydligt innan valet att "den enda politik som påverkas är den som beskrivs i våra samarbetsgrupper". FRA ingick inte alls i någon av dessa uppgörelser. Innan valet hävdade man alltså att C var fritt att själva rösta enligt sin politik i riksdagen. Vad har man annars där att göra?

Staffan hävdar också att C var tvungna att kompromisssa bort de mänskliga rättigheterna för att få igen något annat. Frågan är bara vad detta skulle vara? Författningsdomstol? Varningsbrev innan personuppgifter lämnas ut med IPRED? Eller syftar Staffan på möjligheten att sitta i regeringen?

Författningsbrev och varningsbrev var två av de saker C krävde inför valet. Detta blev inte så viktigt helt plötsligt efteråt.
Det så kallade öppenhetsmanifestet som C släppte 2006 var uppenbarligen inte värt mer än pappret det är tryckt på.

Nu, efter att PP har gått om C i storlek så släpper C helt plötsligt ett öppenhetsmanifest till - precis innan euparlamentsvalet. För att rösta på C igen måste man antingen glömma vad C lovade förra gången, eller inte bry sig över att mänskliga rättigheter prioriterades bort.
Frågan är vad vi fick istället?

Bosse sa...

I en tidigare kommentar skrev jag om aktiv signalspaning och det brittiska projektet "Mastering the Internet". Jag antog att GCHQ:s planer bl.a. handlar om att göra dataintrång för att kunna följa olika typer av VoiP-trafik. Detta lär nämligen vara nödvändigt om man ska kunna följa overlay-nätverk som t.ex. Skype.

Till min stora förvåning ser jag nu ett pressmeddelande på GCHQ:s hemsida som faktiskt bekräftar mina misstankar. Uttalandet är föranlett av alla rykten om "Mastering the Internet":

"GCHQ is heavily dependent on technology in order to execute our global missions. An increasingly rapidly changing digital world demands speedy innovation in our technical systems, allowing us to operate at internet pace, as the information age allows our targets to. One of our greatest challenges is maintaining our capability in the face of the growth in internet-based communications and voice over internet telephony."

Inge sa...

FRA är bara ett enda gigantiskt slöseri med resurser.
Med dagens FRA-lag så är dom helt bakbunda. Dessa resurser hade kunnat satsas på polisen istället. Då hade vi kanske sluppit en massa rån, våldtäkter och hatbrott. Det hade betytt oehört mycket mer för Sverige.

Dessutom kanske man ska satsa sina resurser på att förebygga och undvika att människor blir terrorister istället för att lägga miljarder på terroristbekämpning?

Ipred är ytterligare en sak som är helt meningslös. Tingsrätterna har annat att göra än att syssla med sådant.

Jag bygger hellre broar än bygger upp staket. Man bygger inte fred genom övervakning och misstro.

Jag är en ekohumanist med det gamla Centerpartiet i mitt hjärta. Men jag överväger för första gången någonsin att rösta på ett annat parti.

Ola Berg sa...

Nej, det blir inte alls "efter domstolsbeslut" nu.

För det första så är det ingen domstol. Slå upp "Rättssäkerhet" på Wikipedia så ser du.

För det andra så sker ju integritetsintrånget när internetleverantörerna tvingas koppla in sig på "samverkanspunkterna" (avlyssningskopplingarna).

Inte har du ett domstolsbeslut från fall till fall för rätten att koppla upp sig mot andra människors kommunikation?