måndag, maj 11, 2009

Är FRA-kritiken varmluft eller solsken, kyla eller mörker?

Denna rubrik förstår jag inte riktigt själv, men den bygger på Hanna Wagenius blogginlägg "Sluta låtsas, Staffan" där hon i typisk svensk jantelagsanda tonar ner signalspaningsmotståndets framgångar till bara "varmluft".


" Staffan skriver att vi haft betydande framgång i frågan. Tyvärr är ju så inte fallet. De 30 punkter som det brukar tjatas om är inget mer än varmluft. Den "betydande del" av stämman som stödde oss var långt mindre än halva."

Jag håller alltså inte med Hanna. Kritiken av Mikael Odenbergs och regeringens proposition att utvidga signalspaningen i etern också till kabel över landsgränsen började med långa förhandlingar med främst centerledamöterna Fredrick Federley och Annie Johansson. De åtgärder som centerpartiet i regringen hade drivit fram i propositionen förstärktes i riksdagsbehandlingen. Kritiken blommade först upp inför voteringen i juni 2007, då propositionen bordlades. Under bordläggningsåret var debatten märkvärdigt frånvarande, men några dryga veckor innan nästa riksdagsbehandling exploderade bloggosfären och även "gammelmedia" hängde på på olika sätt.

Efter ytterligare krav från Fredrick och Annie och även från folkpartihåll tillfogades ytterligare väsentliga förstärkningar. Efter beslutet dog inte debatten, utan en intensiv sommar och tidig höst resulterade så småningom i ytterligare en rad åtgärder - inte minst genom dialogen inom centerpartiet med kritikerna - för att förstärka skyddet för integriteten. (Se "etiketter" i vänsterkanten på denna blogg och "signalspaning" för att påminna er om den rad av högst väsentliga förstärkningar som skett).

Nu menar Hanna att detta är mycket lite värt, eftersom signalspaningen ändå tillåts i kabel över landsgränsen, och eftersom centerstämman ändå hade ett tydligt flertal för partistyrelsens förslag.

Ja, så kan man se eller välja att se vad som har hänt. Ta hem ett nederlag och tona ner vad man ändå har uppnått. Och bli ändå argare på den inkompetenta och lomhörda riksdagsgruppen som inte lyssnat. Visst kan man se det skedda med de svarta glasögonen på.

Det går ju att se det som skett med positiva glasögon också, och verkligen lyfta fram allt det som bloggbävningen har lyckats med. Integriteten har väl aldrig kommit så i debattens centrum som under denna process. Kraften i kritiken och i engagemanget från så många genom framför allt datorer och internet är historisk, ett genombrott. Och går man igenom alla de åtgärder som tillförts under resans gång så är skillnaden mellan den proposition som bereddes i omgångar av den tidigare s-regeringen, och den lagstiftning som nu snart kommer definitivt på plats mycket betydande. En särskild försvarsunderrättelsedomstol som prövar tillstånden, endast regeringen och försvarsmakten får inrikta den spaning som kan få ske, en särskild kontrollmyndighet, endast relevanta trafikstråk får analyseras av FRA som inte sköter själva tappningen från kabeln, en löpande kontroll genom olika tillsynsorgan och en särskild kontrollstation år 2011, mm.,mm.

Nog har Fredrick och Annie, Hanna och Erik, Björn och Per, Magnus och Marie och alla andra som kämpat för att begränsa och reglera signalspaningen kraftigt nått betydande framgångar. Nu kommer debatten att fortsätta med inriktning på hur den nya lagstiftningen kommer att fungera, och på hur kontrollstationen kan utnyttjas för utvärdering och analys och ytterligare åtgärder.

Centerstämmans votering, då? Jag ser den som ytterligare ett kvitto och en erkänsla för den starka opinionsbildning som signalspaningskritiken fått genomslag för.
Jag trodde att stämmoombuden skulle ta starkt intryck av varför signalspaningen tyvärr behövs, för att skydda Sveriges säkerhet och förebygga allvarliga yttre hot mot t ex våra utlandsstyrkor och mot terrordåd och spridning av massförstörelsevapen, t ex. Och av de alla de integritetsförstärkningar som centerpartiet faktiskt drivit fram.

Min uppfattning är att Hanna och ni andra fick ett överraskande starkt stöd av stämmoombuden, vilket ytterligare understryker allvaret i det uppdrag som jag och riksdagsgruppen har i den fortsatta bevakningen av dessa frågor. Tro mig, vi har ett starkt engagemang och vi tar och har tagit intryck under denna resas gång.

Så räta på ryggen, alla ni som engagerat er och drivit på. Ni har inte nått ända fram men fått betydande genomslag och fört upp integritetsfrågorna högt på den politiska dagordningen.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,
-

20 kommentarer:

Anonym sa...

Patetiskt försvar av en förlorad sak.
Centerpartiet har ingen integritetslegitimitet längre.

Anonym sa...

"Nog har Fredrick och Annie, Hanna och Erik, Björn och Per, Magnus och Marie och alla andra som kämpat för att begränsa och reglera signalspaningen kraftigt nått betydande framgångar."

Nej.

Staten får fortfarande en kopia på all gränsöverskridande trafik. Resten är lull-lull.

Tor sa...

Staffan, jag skulle rekommendera att du följer Mark Klambergs blogg.

Ola Berg sa...

"Jag trodde att stämmoombuden skulle ta starkt intryck av varför signalspaningen tyvärr behövs, för att skydda Sveriges säkerhet och förebygga allvarliga yttre hot mot t ex våra utlandsstyrkor och mot terrordåd och spridning av massförstörelsevapen, t ex."

Massavlyssning är inte rätt motmedel. Det är ett oproportionerligt ingrepp i vanliga svenskars integritet, och är inte så effektivt.

Anonym sa...

Vi människor bryr oss om varandra, vi känner empati. Klimathotet är ett bevis för detta. Vi bryr oss inte om klimatet för att vi är rädda för vår egen hälsa eller våra egna liv. Vi bryr oss om klimatet för att vi bryr oss om varandra. Om folk i New Orleans eller Thailand dör i flodvågor så berör det oss, vi känner med dem och sörjer. Om vi agerar så att våra barn får det sämre så mår vi dåligt. Det är den moraliska grunden till en vettig politik. Empati leder till slutsatsen att vi bör samarbeta för att skapa ett samhälle för alla. Empati leder också till slutsatsen att varje människa ska ha frihet att bestämma över sitt eget liv.
Motsatsen till detta är tron på auktoritet, en central kraft som ska styra för att skapa ordning och reda. FRA-lagen vilar på denna konservativa värdegrund, att man genom övervakning och auktoritet kan kontrollera samhället för att skydda det.
Det är felaktigt att säga att vi delar uppfattning eller oro. Min primära oro är den skada som FRA-lagen vållar människors empati och ansvarstagande. Att Centern har följt upp denna "kompromiss" med andra "kompromisser" som händelsevis också bygger på en stark, centraliserad auktoritet känns inte som en slump. När partiledningen gör allt för att slå ifrån sig och förklara så förstärker man bara detta intryck; det är vi som är auktoriteten och nu tänkte vi berätta att vi har rätt.
Dessa värderingar ligger till grund för FRA-lagen och att hävda att man förbättrat lagen är som att peppa någon som just fått ett fängelsestraff genom att peka på hur mycket bättre det blir på en öppen anstalt istället för Hall. Det är överhetens tvång som är problemet, inte murarnas utseende.

Rikard Linde
Södermalmscentern

Moxie sa...

Det här är för sorgligt. Har du fortfarande inte förstått bättre?

Det finns inget försvar för att sätta upp avlyssning av det civila samhället på det sätt aom nu görs. Det finns inget försvar för att kasta brevhemlighet och öppenhet på sophögen.

Det finns ingen hotbild, det finns inga argument, det finns bara jamsande och undanflykter. Och väldigt roliga, dyra och nya leksaker till FRA.

Den där tredjedelen som stod upp för att riva upp, göra om och börja i rätt riktning igen är det enda som inget hopp. Annars närmar sig dagen när jag får se mig om efter något annat.

Erik Hultin sa...

Fantastiskt välformulerat och sakligt, Rikard. Jag hoppas att Staffan läser och tar till sig.

Bättre beskrivning av förskjutningen av värdegrunden har jag faktiskt inte sett.

Bengt Svensson sa...

Läs på ämnet så att du åtminstonde kan svara på de 5 enkla frågorna på riksdagssvar.se!
Det börjar ju bli riktigt pinsamt, det här.

Buddy Jesus sa...

Om de sammantagna övervakningslagarna har det sagts:

"Den som inte är förbannad har inte förstått"

Är du förbannad, Staffan?

handelsehorisont sa...

Eftersom jag inte är centerpartist ser jag det här lite från sidan. Efter Odenbergs USA-avtal, FRA, Ipred, ACTA, Torstenson och Hanssons telekommande är det ju så att det inte längre finns något förtroendekapital kvar att växla in när man behöver sluta leden.

Jag uppfattar bl a Hanna Ws reaktioner som att hon inser att hennes parti i en generationsväxling faktiskt förlorar sitt berättigande och blir obsolet.

Jag tycker bemötandet av de interna C-kritikerna är obegripligt (även om det inte är lika repressivt som M-varianten). Att säga att motgång är framgång är ett retoriskt grepp som fungerar bara om man kan kontrollera informationen. Men det går inte längre när en artikel i en dagstidning (t ex Annie i SvD om öppenhetsprogrammet)har samma tyngd en tvättmedelsreklam i TV3.

Anonym sa...

Nej, du har verkligen inget förstått Staffan.

Trafikstråk är bara nyspråk för precis vad som helst.

Era fina "domstolar" som ska övervaka hela spektaklet är bara hemliga nämnder.

Ni svenska politiker bör ställa er i skamvrån tillsammans med Honecker, Ceasescu och grabbarna. Det ni gjorde i samband med FRA-lagen var något avskyvärt.

Anonym sa...

Hej Staffan!

I den mänskliga historien finns många exempel på frihetsälskande hjältar som ställt sig på barrikaderna för att hindra statsmakter av olika slag från att begå övergrepp mot sin befolkning.

Kännetecknande för alla sådana hjältar är att de inte nöjt sig med "förbättrade" koncentrationsläger, sharia-lagar, tortyrbestämmelser, övervakningslagar eller censurbestämmelser. Hjältar kämpar mot frihetens fiender, de kompromissar inte bort friheten.

Centern kommer knappast att bli ihågkomna som hjältar för sin roll i det här, hur ni än ligger i för att förgylla er roll i historien. Partiet hade ett ansvar inför sina väljare, och inför svenska folket, och svek det. Det bekommer er inte att göra er löjliga på det här sättet.

Frågan är enkel. Vill vi ha en "förbättrad" polisstat? Om svaret är ja, ska vi tydligen rösta på centern. Om svaret är att vi inte vill ha en polisstat alls ska vi vara lyckliga över att den är "förbättrad".

Frihet är slaveri.

Anonym sa...

Du resonerar som att aliansen vill införa tortyr och ni har lyckats förhandla er till att den toreterade ska IAF få dricka vatten om den vill. Och tortyr behövs eftersom man inte vet om fången säger allt och det kan faktiskt rädda liv om man får ut lite mer information.

Det är lika främmande i min upfattning om hur en demokrati ska funka.

Sedan håller jag med tidigare talare att försöka i det här läget införa en intergritetsbalk ä visserligen välkommet, men det betyder lika mycket som att SD vill förbättre SFI - det är lika mycket förtroendekapital.

Anonym sa...

Att försöka införa en integritetsbalk nu är som att försöka sätta på ett plåster på demokratins avskurna pulsåder, där ni hade en hand på kniven som skar av den.
Det ni nu är stolta över är att ni lyckades förhandla er till att det blev en kniv istället för en giljotin.

Stort tack ska ni ha för er medverkan, hoppas vi slipper er framöver.

/Anders

Michael Gajditza sa...

Käre Staffan!

Jag tittade in till din blogg för första gången förra sommaren och har kunnat konstatera att du har en mjuk och vänlig framtoning och att även din debattstil präglas av denna framtoning.

Under ytan vet jag dock inte vad som döljer sig och jag ska försöka förklara hur jag menar.

Den vänliga debattstilen är fylld av ord som "gemensamt, förståelse respekt, och lyssnande" Alldeles särskilt har du understrukit att du lyssnar och att hela centern är en lyssnande folkrörelse.

Jag ska inte uttala mig om rörelsen och jag ifrågasätter inte att du lyssnar mycket men du är uppenbarligen, liksom även Reinfeldt och Tolgfors, oerhört lomhörd för trots allt lyssnande så tycks ni inte höra ett smack av vad som sägs.

Det är exakt som t.ex Mikael Nilsson säger att staten fortfarande får en kopia på all gränsöverskridande trafik. Det är fakta och svårt att argumentera mot hur vänligt man än gör det.

Det FRA-bygge som antogs av riksdagen för ett år sedan stod redan då på dålig grund, hade röta i alla väggar, mögel och fuktskador. Allt orsakat av den mycket dåliga grunden. Det som sedan skedde var att ett gäng amatörbyggmästare tog fram en plan i 15 punkter på hur allt detta skulle åtgärdas.

De värst angripna partierna skulle få en ansiktslyftning, lite ny färg och en och annan planka byttes också ut.

Någonstans under vägs så måste sedan någon ha tagit sig in på bygget för plötsligt var en del av det utbytta och halvruttna virket åter på plats men målat på ett något annorlunda sätt än tidigare. En noggrann okulärbesiktning visar dock att det är samma plankor som förut.

Alldeles oavsett detta så förstår också var och en att om man lappar o lagar lite på ovanvåningen så är grunden fortfarande så dålig att det egentligen inte finns något att göra.

Fler, nästan alla, oberoende expertgrupper som tittat på bygget efter ändringarna har också dömt ut huset som varandes rivningsmässigt och även direkt hälsovådligt.

Om man ska sammanfatta deras slutsatser kring hela byggprojektet så får det bli med orden: "Riv upp! Gör om!! Gör rätt!!!

Gustav Nipe sa...

Jag blir så besviken på dig Staffan, snälla riv upp lagen! Du kan göra rätt!

Beelzebjörn sa...

Hej Staffan.

Min rygg är rak, men jag och många med mig vill ha mer nu. Mycket mer. Federley & co hade kring FRA-omröstningen chansen att vara rakryggade, de med, men valde att inte ta den. Det går inte att återta det förtroendet med mindre än ett öppet, rakryggat engagemang i den riktning som förväntades från början.

Vi andra har fått vittring på något, och vi ger oss inte. Vill ni överleva som trovärdigt politiskt parti är det dags att sluta tramsa runt med små utspel och försöka vända svek till något annat. Vatten till vin är KD:s område.

Det går, så länge folk sover bekvämt framför sina TV-apparater, men när de väl vaknar - Piratparti eller inte - kommer ni att bli arbetslösa.

Jag är skitarg, Staffan, och på intet sätt övertygad om PP:s självklara jordskredsresultat 2010, eller ens nu i Juni. Ändå sitter jag här och ler stort.

Men det spelar ingen roll längre... Ni är förtroendemässigt bankrutt, och det är bara en tidsfråga innan tillräckligt många lyfter blicken mot er, och frågar sig vad som egentligen var så förbannat viktigt med att lyssna på er.

... Och inte på Jante heller. Jag förväntar mig inte att du ska förstå, för vad jag sett av ditt parti, med notabla undantag som tex Hanna Wagenius verkar vara, vet ni väldigt lite om integritet, och är villiga att sälja den till ett mycket billigt pris.

När kravbreven från upphovsrättslobbyn börjar dimpa ned hos tonårsföräldrarna lär det ta fart på allvar.

Staffan Danielsson sa...

några kommentarer i hast:

Ja, Mark Klamberg har haft några intressanta blogginlägg, bl a am Danmark, som jag har läst.

Jag förstår ditt resonemang , Rikard (södermalmare liksom jag..,nåja). Samtidigt är världen komplicerad liksom denna svåra fråga, och är man med och regerar Sverige i en koalition måste man kunna komma fram till beslut, som är kompromisser.

Michael Gajditza: Jag har alltid gillat dialog och diskussion, med respekt för att vi kan ha olika ingångar och komma till olika slutsatser. Och min grundsyn är att verkligheten alltid kan göra att man själv och sakfrågorna utvecklas och lösningarna kan förändras.

Juristen sa...

Staffan: Som redan har påpekats har ni i Centern och Alliansen i dess helhet förbrukat allt förtroendekapital i integritetsfrågan.

Allians-regeringen kommer att gå till historien som den regering som avskaffade demokratin och de grudläggande fri- och rättigheter som följer av Europakonventionen. Ommälet kommer inte att bli positivt.

Inge sa...

Bureaucratic Hot Air är vad tilläggen till FRA-lagen är.
Att plåstra om ett sår som man själv skapat gör inte att skadan känns mindre?

Jag hade hoppats på ett friare Sverige där staten litar på sina medborgare i och med att vi fick in två liberala partier i regeringen.
Nu har dessa partier istället varit med om att genomföra negativa förändringar som jag inte ens kunde drömma om.

Formuleringarna som finns i FRA-lagtexten snuddar vid de formuleringar i den lag som Stasi rättfärdigade sin övervakning av
de östtyska medborgarna. Stasi hade till uppgift att "skydda demokratin i DDR mot fientligt negativa krafter och terrorism".
Stasi var dessutom under kontroll av en domstol. Precis som FRA.

Om någon sprättade upp all din post när den hamnade i din brevlåda och sen klistrade igen din post, helt utan att lämna några spår,
skulle du då känna dig kränkt? Troligen inte. Men om du skulle vara medveten om att din post automatiskt granskades?
Hur skulle du reagera då? Om någon satt och lyssnade av din mobil och du visste om det, skulle du prata lika öppet då?