tisdag, juni 19, 2018

Mer ekomat - men använder danskt slaktavfall

Jag diskuterar ibland ekomat, det sanslöst framgångsrika konceptet. Ett bra miljöalternativ, svensk ekomat och svenskt jordbruk i sin helhet är goda miljöalternativ.

Dagens Industri har idag på sista sidan en artikel om ekologisk odling, som kunde varit en annons.

"Ökat sug efter ekologisk mat omvandlar det svenska jordbruket".

"Beror lönsamheten på stödet för ekologisk produktion? (ca 3/4 miljard per år)
-Ersättningen har viss betydelse men ska inte överdrivas, att odla ekologiskt är ofta lönsamt även utan ekostödet som inte är så stort idag, ca 1.500 kr per hektar, säger Johan Ascard på Jordbruksverket".

"Objektiva kalkyler från LRF-konsult visar att det är högre lönsamhet både på ekologiska växtodlings- och mjölkgårdar än på konventionella gårdar".

"Till näring används ekologisk stallgödsel, kvävefixerande baljväxter, rester från livsmedelsförädling och annat organiskt material".

Ekomat bygger sin framgång på att man inte använder kemiska bekämpningsmedel eller mineralgödsel, till skillnad från det moderna vanliga jordbruket.

Ekologisk odling har dock betydande bekymmer med att tillgodose växternas näringsbehov och tillför därför stora mängder växtnäring från det konventionella jordbruket och livsmedelsindustrin, t ex stallgödsel, köttmjöl, etanolrester och halm.

Ännu så länge är detta knappast känt av allmänheten, och kanske det inte skulle bry sig om det.

Tidningen ETC lyfter i en färskt artikel frågan, rubricerad "Varför är ekologiska grönsaker gjorde på danskt kött?"

Jag tror att en del av det danska "ekoundret" är att stallgödsel och köttmjöl från det konventionella jordbruket försörjer det danske ekojordbruket med växtnäring som förädlas till premiummat stämplad "ekologisk".

Statsstödet till svenskt ekojordbruk är ca 3/4 miljard kronor per år. Merkostnaden för Sveriges kommuner och regioner och myndigheter när (och om) de lyckas upphandla 60 % av sina matinköp som eko (svenskt och importerat) torde vara några miljarder kronor per år).

Jag har skrivit många blogginlägg och artiklar om detta, se min blogg och etiketterna ekoodling och jordbruk.

Jag bejakar självfallet ekomat om konsumenterna vill ha det så. Men statens miljöstöd måste utformas så att olika odlingskoncept likanbehandlas. Och jag tror att det i längden gagnar ekologiskt jordbruk att deras dispenser och växtnäringsförsörjning kritiskt granskas, om inte så kan det plötsligt komma en förtroendekris.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Men slaktavfall är ju organiskt så det är väl ingen fara då? Värre är det väl med det rötslam som innehåller all världen tungmetaller som konventinella bönder bland annat sprider.Eller är du,ETC och sprutmedelsindustrin oroliga för att veten skall få galnakosjukan? Vad är det du exakt menar skulle vara dåligt med att sprida organisk massa på åkrarna?

gruelse sa...

Sverige måste gå ur den kontinentaleuropeiska jordbrukskolchosen EU så att vi kan ha svenska jordbruk och levande landsbygd. Ekojordbruk anser jag bara är en symbolhandling! "Eko" låter som något godhjärtat!

Betrakta också svensk jordbruks- och livsmedelsproduktion som en del i krisberedskapen.

Ingrid sa...

Vi som gärna äter ekologiskt vill inte stödja den danska grisuppfödningen. F. ö. så köpte jag någon ekologisk gödning till trädgården och upptäckte att hela tomten luktade hundmat. Det var blodmjöl i gödningen.

Anonym sa...

Länka helst inte till obskyra ETC.Påkomna med bedrägeri ang.presstöd.Du riskerar din trovärdighet med att länka eller citera.Det är viktigt att moralen i samhället återställs och att hederligt folk som tex du värnar den.