måndag, juni 22, 2015

får och lamms skräck och lidande när vargen attackerar - hur kan djurvänner acceotera det?

Jag ser ett hemskt foto från en fårlada där 10-15 lemlästade får- och lammkroppar ligger blodiga, ihjälbitna och utspridda.

Jag får inte ihop det att många djurvänner accepterar att vargen dödar massor av skräckslagna får och lamm. Gäller djurskydd bara människors skötsel av djur, inte rovdjurs massdödande?

 Genom att rovdjur accepteras i bygder med levande lantbruk, t ex får och lamm, så kommer många får och lamm att dödas under fruktansvärd skräck och stress, när vargen biter ihjäl ett efter ett av de försvarslösa djuren. De politiker som beslutar att vargen ska finnas i dessa bygder har naturligtvis ett ansvar för dessa djurs lidande.

Jag menar att eftersom husdjur omfattas av en så rigorös djurskyddslagstiftning, de får inte fara illa, så blir det märkligt när acceptansen av rovdjur i bygder med får och lamm leder till lidanden för dessa över alla gränser nu och då. Argumentet att eftersom "djur äter varandra" ( dock inte får vargar, vad jag vet) så får massdödande av får och lamm accepteras när rovdjur accepteras i får- och lammbygder. Jag accepterar inte detta fårlidande som fotot visar, men noterar att många djurvänner uppenbarligen gör det.

Djur är inte människor men får och lamm är husdjur vilkas välmående och trygghet människor har ansvar för, både bonden men även de politiker som tillåter rovdjur i samma områden. Jag tycker att politiker som kräver att får och lamm ska vara trygga och må bra på sina betesmarker visar dubbelmoral när man accepterar rovdjur som ibland dödar många får och lamm under skräck och ångest.

Jag är mycket tveksam till att rovdjuren finns i bygder med levande jordbruk och där får och lamm betar. Jag kan inte försvara de lidanden och den skräck som dessa djur utsätta för när vargen dödar dem ett efter ett.

Lönsamheten är bräcklig i lammuppfödningen. Med rovdjur runt knuten krävs kostsamma och fortlöpande insatser för stängsel och vaknätter med mera. Alltfler uppförare slutar, betsmarkerna växer igen och Sverige kan återgå till vad det en gång var, ett skogrikt land med mycket rovdjur. Skillnaden är ett fåtal allt större städer som miljövännerna ibland kan lämna för att njuta av vildmark och rovdjur i ett orört landskap.

7 kommentarer:

Anonym sa...

Och varje år rivs ett antal tamdjur av jakthund. Förbjud löshundsjakten eller bara att acceptera?

Anonym sa...

Till "Anonym måndag, juni 22, 2015"

Ständigt detta relativiserande från vänstern. Varför ska vissa problem hela tiden förminskas? Det går t.ex. inte att kritisera Rysslands beteende för då ska det underordnas USAs moraliska skuld. Hedersrelaterade brott snackas bort och sägs ingå i någon allmän patriakal struktur.
Ja, jakthundar går ibland in i fårhagar. Varför ska vi blunda för kostnader och lidande orsakat av vargar pga saker som några få hundar gör?

Max Hanemann sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Max Hanemann sa...

Du får ursäkta, men när Du använder orden "politiker" och "ansvar" i en och samma mening är det väldigt många människor i vårt land som skrattar bittert. De begreppen utesluter varandra - varför tror Du att politiker och journalister är bland de mest misstrodda yrkeskategorierna i Sverige? Det är möjligt att Du personligen är ett undantag - men klättrar man upp på en gödselstack är risken stor att den fläckar av sig ...

Det sagt håller jag helt med Dig om rovdjursproblematiken. Förr eller senare går någonting snett och ett barn kommer att bli vargdödat. Ärligt talat - vilket "ansvar" i ordets normala bemärkelse tror Du då politiker, offentliga beslutsfattare och vargkramare kommer att ta?

Anonym sa...

På 1800-talet försvann björn och varg från stora delar av vårt land därför att det var ont om mat och det var stor utvandring till Amerika.

Under andra världskriget var maten ransonerad eftersom gränserna var stängda och det var svårt att få in förnödenheter och insatsvaror. Befolkningen var några miljoner färre samtidigt som åkerarealen var betydligt större.

I dag är hälften av maten importerad men butikernas livsmedelshyllor är välfyllda tack vare import, olja och mineralgruvor (fosfor, kalium, magnesium mm.) Under valrörelsen i fjol väckte en debattartikel i GP uppmärksamhet. 42 % av oljan kommer från Ryssland och om Putin stänger oljekranen så drabbas Sverige av kris och svält.

Miljöpartiet och dess svans är märkliga. Samtidigt som mp är den främsta anledningen till den stora invandringen så motarbetar miljöpartiet och dess svans svensk livsmedelsförsörjning och landsbygden. Nu har det gått så långt så att den ökände skribenten och rovdjurskramaren Torbjörn Eriksson, som härjar i diverse jägarforum, reagerar mot landsbygdsfientligheten och överväger att lämna miljöpartiet.

Anonym sa...

Ska vi kanske stifta en lag som gör det olagligt för rovdjur i naturen att orsaka lidande mot andra djur? Det du talar om är att lagstifta mot naturens näringskedja så som den har varit i 5 miljarder år. Men det är väl helt i linje med hur politiken bedrivs i Sverige nu för tiden. Ska vi inte lagstifta mot att det inte får regna mer än 10 mm på en månad? Detta lidande som regnet orsakar är ju obeskrivbart...

Anonym sa...

I England har bönder rätt att skjuta hundar som skrämmer får. Altså inte dödar, anfaller eller jagar, utan just skrämmer. Får kan vara nervösa av sig och tar skada även av detta.

Skulle tro att bönderna får ingripa mot rovdjur också.