söndag, juli 29, 2012

Kan vi försvara oss?

Kungliga Krigsvetenskapsakademien har flerhundraåriga rötter och består av ca 400 ledamöter som analyserar och diskuterar försvars- och säkerhetspolitik.

Jag har efter att tidigare ha ögnat nu ordentligt läst igenom akademiens rapport "Kan vi försvara oss?" av Björn Anderson m fl, inom ramen för projektet Svensk säkerhet efter 2014.

Rapporten är på 115 sidor och mycket läsvärd. Den torde kunna beställas på info@kkrva.se.

Sammanfattningen finns här.

Jag tycker att den är en alldeles utmärkt genomgång av försvarets radikala omvandling mellan ca 1988 och idag, samt av de utmaningar som Sverige och försvaret står inför.

Rapporten analyserar sakligt mycket viktiga vägval, och tar tydlig ställning i många frågor samt pekar även på vad som behöver analyseras.


Centerpartiet driver som bekant på för att Sveriges militära allianser ska analyseras, och Natofrågan specifikt. Vikten av detta underbyggs med all önskvärd tydlighet av rapporten.

Rapporten borde vara ett viktigt underlag i försvarsberedningens kommande arbete!

7 kommentarer:

Anonym sa...

Sammanfattningen kan man läsa här; http://www.kkrva.se/?page_id=4666

Bra tips till sommarläsningen!

Staffan Danielsson sa...

Tack, har lagt in den i inlägget.

Anonym sa...

Synd bara att dessa intellektuella "giganter" på försvarsfrågor inte rakt ut sade sin mening medan de fortfarande var aktiva officerare och statsanställda.

Typiskt rent av, att de först nu vill/vågar/kan säga sina hjärtans uppriktiga mening. När de hade chansen att påverka var de tystare än möss.

Sanningssägare eller vindflöjlar? Ska de verkligen tillåtas påverka vårt lands försvarsutveckling nästkommande 20 år?

Anonym sa...

Det är så lätt att halka lite vid sidan av verkligheten.

”Jag tycker att den är en alldeles utmärkt genomgång av försvarets radikala omvandling mellan ca 1988 och idag, samt av de utmaningar som Sverige och försvaret står inför.”

Skulle ha stått!

Jag tycker att den är en alldeles utmärkt genomgång av försvarets radikala nedrustning mellan ca 1988 och idag, samt av de problem som Sveriges regering och riksdag tillsammans med försvaret måste hitta lösningar på.


” Centerpartiet driver som bekant på för att Sveriges militära allianser ska analyseras, och Natofrågan specifikt. Vikten av detta underbyggs med all önskvärd tydlighet av rapporten.”

Skulle ha stått!

Centerpartiet anser som bekant att Sveriges militära allianser skulle ha analyserats tidigare, och i Natofrågan anser vi…. De lösningar som vi kan se för försvarets akuta problem (2015-2020) är följande…Vi har följande förslag till finansiering…

Att ett parti som ingår i en sittande regering inte har någon uppfattning eller åsikt om det framtida försvaret är ingenting annat än häpnadsväckande.

Att du nu hittat en rapport som ligger i tiden förtar inte att man som politiker informerar sig på annat sätt. Ingen som är det minsta lilla insatt i tingens dugligheter och varande hittar något som är uppseendeväckande eller nytt i rapporten.
Jag hoppas och vill inte tro att man från politiskt håll är så ovetande om verkligheten!

Tyvärr kan jag inte se att centerpartiet är det parti som skulle ställa sig upp och ta striden med finansministern. De skarpa förslagen, från centerpartiet, på lösningar av försvarsproblemen lyser också med sin frånvaro.

Snälla, rätta mig gärna om jag har fel på någon punkt.

Teaterdirektören.

Staffan Danielsson sa...

Det var en rätt magsur teaterdirektör, må jag väl tycka.

Jag kanske inte alls borde redovisat min positiva uppfattning om rapporten?

Jag och Centerpartiet tar Sveriges försvar på stort allvar, men att redan innan omvärlds- och andra analyser har gjorts, och innan partier och medborgare diskuterat dessa, slå fast hur försvaret ska utvecklas i nästa försvarsbeslut och hur försvarsbudgeten ska se ut, det vore knappast seriöst.

Jag har däremot i flera år varit oerhört tydlig med vilken vikt jag lägger vid att Sveriges militära samarbeten analyseras, eftersom verkligheten idag är en helt annan än bara för några decennier sedan. Inte heller här kan jag föregripa vad en sådan analys ger för slutresultat innan den faktiskt är gjord, däremot tycker jag det är trist att flera stora partier uppenbarligen inte vill se den gjord.

Anonym sa...

Det för inte saken framåt att bara vänta på nya analyser, ta saker på stort eller litet allvar, vara tydlig med att vänta på ännu fler analyser, att vänta på att analyserna skall diskuteras när du, såväl som jag vet att, en hel del av analyserandet och diskussionen, på grund av andra politiska överväganden aldrig kommer att bli av.

Det finns hur många analyser som helst att tillgå sedan tidigare. De flesta är dessutom betalade med skattepengar och beställda av regeringen själv. Titta gärna in på FOI;s hemsida. Där finns en hel del av dem. Läs, och kom inte med argument som tangerar vår förre försvarsministers patentsvar till alla besvärliga fakta från verkligheten, FEL, fel, fel,…

Jag är inte det minsta sur, endast förvånad. Läs lite på herr Wisemans blogg några år tillbaka så hittar du samma frågor som nu och de saknar fortfarande ett politiskt svar.
Jag är dock lite förvånad över att du inte kunde komma på en enda felande punkt i min kommentar!
Var är framtiden? Hur ser utvecklingen i vår närhet ut enligt centerpartiet? Var är förslagen på lösningarna? Det kan väl ändå inte vara att sitta och vänta på fler analyser och sedan diskutera dessa i all evighet. De flesta av de problem som vi diskuterar idag har funnits på bordet under mer än tio år!

Man kan ju undra hur analyserna såg ut inför den så kallade ”amatörernas afton” som de utvalda politikerna hade att hänvända sig till??
Resultatet beskriver Riksrevisionen på ett utmärkt sätt i sin rapport.

Slutligen vill jag bara flagga lite för att militärt samarbete syftande till att ge och ta militärt stöd är en ganska dyr affär. Det förutsätter en hel massa saker som måste övas, prövas, materielanpassas, materielförsörjas, personalförsörjas, byggas om o.s.v.
Där hittar du nog förklaringen till att vissa inte vill höra talas om någon utredning i frågan.

Jag vill bara påminna om att vid den ”strategiska time-outens” början satte man från politiskt håll upp ett antal kriterier för att avbryta densamma. Vad gjorde man då när samtliga kriterier var uppfyllda?
Man stoppade huvudet djupt ner i sanden och kissade lite i byxan. Resultatet blev ingenting!
Så mycket var analyserna och de föregående diskussionerna värda!

Hela försvarsfrågan handlar från politiskt håll mest om lite partikäbbel, vad herr Borg tycker och väldigt lite verkstad.

Är centerpartiet de som skall ändra på detta?????
Slutligen tycker jag att det är bra att du är positiv till rapportens slutsatser. Dock kan jag tycka att uppvaknandet är minst 10 år för sent.
På många av våra materielsystem har ”bäst före” passerats och inom en snar framtid kommer många fler uppnå slutdatum. Jag brukar säga att vi rullat delar av den här elefantskiten framför oss i snart trettio år. Tyvärr har många av varit medvetna om problemet under lika lång tid och sett omfattningen öka för varje beslut som inte fattats.

Ser med stor spänning fram mot de skarpa förslag som centerpartiet levererar i nästa valrörelse! (efter analys och debatt)


Teaterdirektören.


PS! Du har kollegor i alliansen som tror att försvarsbudgeten varit oförändrad de senaste tio åren! Där finns något grundläggande att ta upp till diskussion!

Anonym sa...

Kungliga Krigsvetenskapsakademiens rapport "Kan vi försvara oss?" är en objektiv och saklig beskrivning av det katastrofala tillstånd som råder inom Försvarsmakten. Detta katastrofala tillstånd är en direkt följd av okunnig och inkompetent statsledning med dumsnåle Borg i spetsen.

Ingenting är gratis. Om vi vill leva i fred och frihet så måste det få kosta. Att befordra en snåljåp till finansminister är därför lika befängt som att befordra en vapenvägrare till försvarsminister. Eller att befordra en terrorist till justitieminister!

Varje individ som besitter någon som helst intelligens inser att nuvarande situation är ohållbar. Att Försvarsmaktens kostnadsram måste fördubblas före årsskiftet.

Flygsoldat 113 Bom