fredag, juli 27, 2012

Förbjud vinst överallt!

Debatten rasar om det fasansfulla i att andra än offentligt styrda verksamheter tillåts ägna sig åt t ex barnomsorg, driva äldreboenden eller skolverksamhet. I sådana fall givetvis efter en rejäl upphandlingsprocess med tydliga kravspecifikationer och löpande uppföljning och kontroll och utvärdering. Här har det brustit från kommuner och landsting, och här behövs skärpning men det är något annat än att förbjuda människor och företag att bidra till mångfald, kvalitet och effektivitet genom att förbjuda avkastning (vinst/ränta) på det satsade kapitalet.


Men Nej, Kommunal
och LO har satt ner foten, nu ska Socialdemokraterna förmås att socialisera all offentlig verksamhet. Man vill ha en "non profit-princip" inom offentlig verksamhet, 25 år efter att löntagarfondssocialiseringen misslyckades.

Den sansade S-ideologen Widar Andersson varnar S för att haka på LO-spåret och göra 2014 års val till ett nytt "kosackval" (eller löntagarfondsval, min notering). Han har rätt, men från allianssynpunkt vore det kanske intressant att LO och Vänsterpartiet fick med sig S på noterna...

V-ledaren Jonas Sjöstedt anser inte förvånande att LO är på rätt väg och
att "den som bedriver skattefinansierad verksamhet" givetvis inte ska få "plocka ut vinst därifrån". Det stänger givetvis effektivt dörren för att företag ska kunna satsa kapital och kunnande och investera i offentliga tjänster som de ovan nämnda, samt även för - i logikens namn - sophantering, färdtjänst, vägunderhåll osv.

Om privat företagsamhet inom offentlig verksamhet är så förkastlig och leder till vanvård och försämringar, så kan den rimligen inte vara bättre utanför det offentliga och frågan är därför öppen, borde inte gemensamt ägda företag utan vinstintressen vara normen även i samhället i övrigt.

Vänsterpartiets ideal har ju tidigare i många decennier funnits i socialistiska länder som Östtyskland och Sovjet och idag hålls fortfarande Cuba högt. Vänsterpartiets förkastande av marknadsekonomins välståndsbringande mekanismer i offentlig verksamhet, och fackföreningsrörelsens öppenhet för detsamma, inger därför stark oro.

Jag bedriver på Twitter i all blygsamhet en liten ironisk sommarkampanj för fortsatt upphandling i konkurrens i offentlig verksamhet och för att vinst (eller kalla det ränta på satsade pengar) i så fall givetvis måste accepteras på de pengar som investeras i verksamheten

Här är några "nästan oneliners"med tips till S och V att driva i valrörelsen 2014 tillsammans med LO:

"Alltfler tvekar inför privata bilverkstäder. Börjar förstå att de drivs med vinstintresse. Borde förbjudas. Bättre att kommunen driver bilverkstäderna så att bilarna inte vanvårdas".

"Är det verkligen rimligt att den viktiga livsmedelsproduktionen drivs med vinstintresse. Borde inte vi alla istället gemensamt producera maten i offentligt ägda företag utan vinstintresse som bara vill maten och djurskyddet väl till skillnad från bönderna?"

"Privata bussar och taxis kör färdtjänst.Drivs av vinstbegär. Vanvårdar bilar och kör farligt. Bättre med kommunalt."

"En del tandläkare drivs av vinstbegär. Illa. Torde leda till vanvårdade tänder. Låt folktandvården ta över! "

"Marknadsekonomi ger välstånd och tillväxt. Socialism gav monopol och ineffektivitet. Därför bör vinst förbjudas överallt!"

Inlägget publicerat på Newsmill, följ debatten också där!


7 kommentarer:

Anonym sa...

Poliskåren är nog bland det första som borde konkurrensutsättas.

Vår ineffektiva poliskår består av en skock amatörer som oftast sitter i sina kontor och administrerar den egna verksamheten (att just administrera). Under tiden begås stölder, misshandel, våldtäkter och mord i omgivningarna.

Som kontrast kan nämnas att Spanien har tre olika poliskårer vsom konkurrerar inbördes. Tack vare detta är brottsbekämpningen i Spanien hypereffektiv jämfört med den i Sverige.

Niklas Kolhammar sa...

Om man inte ser skillnad på att konkurrensutsätta myndighetskontroll (exempelvis polisväsende)med att konkurrensutsätta tjänster (exempelvis vård)så har man diskvalificerat sig själv från seriös debatt.

Lokförarn sa...

Det får finns hur många privata alternativ som helst och de får ta ut all vinst de vill både inom vård, omsorg och skola. Men, de ska faan inte vara skattefinansierade. Svårare än så är det inte och vips försvann det mesta av dessa marknader...

Niklas Kolhammar sa...

Lokföraren, jag förstår inte din invändning alls. Om vi för över det till andra marknader så betyder det att staten inte skulle kunna köpa polisbilar av privatägda företag, för bilföretaget får inte gå med vinst?

lokförarn sa...

Niklas, dumt resonomang enligt mig.
Skulle skol- och vårdmarknaden finnas om den inte vore skattefinansierad? Nej knappast. Då är den heller inte existensberättig enligt marknadsliberalister.

Ett privat företag drivs privat och med privata pengar annars är det inte ett privat företag.

Anonym sa...

@ Niklas Lindgren

Poliskåren utgörs av tjänstemän som huvudsakligen utför diverse tjänster, tex bevakninguppdrag, passärenden, utskänkningsärenden, tillståndsgivning, omhändertagande av hittegods, etc.

Observera att en förhållandevis liten del av poliskårens arbete består i att bekämpa kriminalitet.

Brandkåren utgörs av tjänstemän som huvudsakligen utför diverse tjänster, tex besiktningar, rådgivning, tillståndsgivning, etc.

Observera att en förhållandevis liten del av brandkårens arbete består i att bekämpa bränder.

Om man inte begriper att ovanstående tjänster mycket väl skulle kunna konkurrensutsättas, så har man diskvalificerat sig själv från seriös debatt.

Niklas Kolhammar sa...

Lokföraren, varför skulle något inte ha existensberättigande om det inte var skattefinansierat enligt marknadsliberaler? Jag är marknadsliberal och anser att det har existensberättigande.

Anonym,orsaken är att poliskårens huvuduppgift är ett myndighetsutövande oavsett om det är tjänstemän som utför det. Utskänkningstillstånd tex är inte en tjänst utan en myndighetsutövning. Detsamma gäller brandkåren. möjligen kan vissa delar klassas som ren service, men det skall då finnas en vinst med att skilja det från övrig verksamhet.