tisdag, januari 19, 2010

Visst kan en försvarsindustristrategi behövas!

Försvarsindustrin och materielupphandling diskuterades igår i Sälen.

Professor Gunnar Eliasson, KTH, redovisade beräkningar - säkert mycket komplicerade -där han uppskattade vilken "spill-over" t ex Gripenprojektet ger i form av civila avknoppningar och ökad industrikompetens i Sverige. Effekten är flerdubbel större än själva projektkostnaden.

Därför tjänar Sverige på att genomföra många sådana projekt, torde väl professorns slutsats vara.

Visst betyder försvarsindustrin mycket, och visst betyder en teknisk spjutsspetsindustri mycket för forskning, utveckling och industriutveckling. Därför är det bra med en livskraftig försvarsindustri i Sverige som konkurrerar framgångsrikt både i Sverige och på exportmarknaderna. Däremot tillåter ju inte EUs konkurrensregler att Staten riktar upphandling endast till industrier baserade i Sverige, hur mycket spill-over de än ger. Undantaget, som förvisso fortfarande utnyttjas i hög grad i många EU-länder, är om landets säkerhet kräver detta.

Sverige arbetar hårt för att EUs 27 länder ska upphandla sin respektive försvarsmateriel i en fri konkurrens, och vissa framsteg har kunnat drivas fram under det svenska ordförandeskapet. Detta är dock en process som tar lång tid, och under den resan är det viktigt att Sverige inte ensidigt går före övriga länder.

Den försvarsindustri som finns i Sverige är starkt exportinriktad, kanske 80-90 procent exporteras. De svenska beställningarna har relativt sett kraftigt minskat, och de svenska upphandlingarna ska enligt den strategi som både regering och opposition faktiskt är överens om ske i konkurrens och så prisvärt som möjligt.

Upphandling ska först ske av befintlig och gärna beprövad materiel, och behöver ny materiel utvecklas ska detta i första hand ske i samverkan med andra.

Allan Widman (Fp) redovisade väl regeringens inriktning på området, medan Anders Karlsson (s) var ute på rätt djupa vatten när han nästan verkade vilja planmässigt reglera industrins verksamhet i förhandlingar med staten..., och sedan byta till sig importerade vapen mot de som produceras i Sverige...

Han efterlyste en försvarsindustristrategi som skulle planlägga detta.

Någon sådan statlig strategi vill säkert inte försvarsminsitern ha, och inte heller jag.

Däremot har ju en enig riksdag vid flera tillfällen efterlyst en försvarsindustristrategi som t ex sammanfattar och drar upp riktlinjer för hur staten på bästa sätt kan ge industrin i denna sektor bra grundläggande förutsättningar genom forsknings- och utvecklingssatsningar från både stat och industri. En sådan strategi är det naturligt att ta fram, i likhet med flera länder i vårt grannskap.

1 kommentar:

Anonym sa...

Enig riksdag? Ja det är ju fint..
Se också till att bli eninga med folket avseende omfattning och inriktning på säkerhets- och försvarspolitiken.
Men det är ju klart, ni politiker tramsar så mycket om demokrati. Samtidigt tycker ni bara att demokrati är bra när majoriteten folket tycker rätt, dvs som ni politiker.

Är Sveriges nuvarande försvarspolitik förankrad med folket?

Är Sveriges nuvarande flyktinpolitik förankrad med folket?

Är Sveriges nuvarande energipolitik förankrad med folket?

By the way, var är alla våra skattepengar???

/Arg medborgare