tisdag, januari 19, 2010

EUs fördrag - och dess solidaritetsförklaring - lever!

Både media (DN) och ledande anonyma bloggar (Wiseman) och min moderate kollega Rolf K Nilsson kommenterar scenariespelet och innebörden av det nya EU-fördraget vad gäller dess förpliktelser att bistå varandra om något land drabbas av kris eller katastrof. Jag länkar också till mitt förra inlägg i frågan.

Wiseman skriver: "Efter att ha sett diskussionen kunde jag bara konstatera att där dog solidaritetsförklaringen. I sedvanlig ordning var det ingen av politikerna som vågade trycka på knappen och effektuera solidariteten eller ens inkalla framtidens kontraktssoldater för att höja den svenska beredskapen. När NATO önskade svensk hjälp för att bistå sitt medlemsland (också EU-land), var det kalla handen från politikerna, Lissabonfördraget till trots!"

Och Rolf K menar också att: "att panelen smulade sönder den svenska solidaritetsförklaringen till att i praktiken inte vara värd någonting mer än en viljeyttring".

Båda menar sannolikt att om ett baltiskt land i ett scenariespel hotas av rysk invasion så bör svenska politiker omedelbart följa ÖBs förslag och skicka svensk trupp till landet, samt därtill omedelbart säga ja till Natos begäran att få upprätta en bas för en betydande expeditionär styrka i Sverige. Vi som inte genast gick med på det i spelet svek EUs - och Sveriges - utfästelse att bistå länder som hotas eller attackeras.

Jag håller inte alls med.

Självfallet lever solidaritetsförklaringarna. De är viktiga delar av EUs och Sveriges försvars- och säkerhetspolitik.

Men som jag sade i Sälen. De innebär inte per automatik att Sverige därmed svarar ja på varje propå från något grannland eller från Nato på begäran om precisa insatser.

Även om Rolf K Nilsson gärna vill skjuta från höften i ett sådant här utomordentligt allvarligt scenariespel - direktsänt i svensk TV - är det min övertygelse att frågans vikt kräver en mer nyanserad behandling.

Därför var jag noga med att lyfta fram att detta scenario är ett mycket tillspetsat sådant, som utgår ifrån att Ryssland skulle attackera ett grannland som är med i både Nato och EU, och kanske även angripa Sverige genom att ta Gotland. Detta innebär ett nytt stort krig där även Sverige dras in, efter 200 år av fred.

Skulle detta vara en realistisk möjlighet i närtid borde ju det svenska försvaret flerdubblas, och scenarieförfattarna vill också - i ett första steg? - öka försvarsbudgeten med ca 35-40 procent. Varken försvarsberedningen, riksdagen eller jag själv har ju bedömt en sådan utveckling som sannolik under överskådlig tid framåt.

Scenarieförutsättningarna var också - naturligen - mycket grova. Att som hypotetisk svensk scenarieregering ta ställning utan att veta hur EUs gemensamma bedömning var eller hur Nato agerat på sina anslutna länders territorier osv är närmast ogörligt.

Jag kan lugna Wiseman med att jag visst ansåg att Sverige borde vidta beredskapshöjningar, samt även att jag inte uteslöt en positiv reaktion på Natos begäran.

Slutligen. Wiseman kan under signatur ju ha uppfattningen att mina och våra besked i scenariet gör att "solidaritetsförklaringen dog", det är en sak. Allvarligare är att en moderat riksdagsledamot gör samma bedömning.

EU-ländernas åtagande att inom ramen för sina resurser ställa upp för varandra vid kriser och katastrofer, och i sista hand även militärt, är en grundläggande, naturlig och mycket viktig del av den gemensamma försvars- och säkerhetspolitiken. Den gäller, och det är mycket trist att se de oerhört långtgående slutsatser som nu görs efter den diskussion vi hade i Sälen om detta.

Jag diskuterar gärna vidare kring EUs försvars- och säkerhetspolitiska samarbete och jag vill ju också gärna se en genomgripande analys över Sveriges militära samarbete med EU, inom Norden och med Nato.

Jag är också beredd att diskutera nivån på Sveriges försvarsbudget, som kan behöva höjas, men jag vänder mig emot att EUs nya fördrag och dess förpliktelser per automatik skulle innebära att ländernas försvarsbudgetar skulle behöva höjas kraftigt.

Se också Folk och Försvar, Mark Klamberg, Försvarsmakten, Annika Nordgren Christensen,Johan Pettersson,Magnus Andersson,Charlie Weimers, Mats Engström

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

15 kommentarer:

Anonym sa...

"Skulle detta vara en realistisk möjlighet i närtid borde ju det svenska försvaret flerdubblas, och scenarieförfattarna vill också - i ett första steg? - öka försvarsbudgeten med ca 35-40 procent. Varken försvarsberedningen, riksdagen eller jag själv har ju bedömt en sådan utveckling som sannolik under överskådlig tid framåt"

Och vad fan är överskådlig tid?
Det tar MINST 10 år att bygga upp ett trovärdigt försvar. Är er bedöming att risken är så liten de närmaste 10 åren att vi kan vänta lite till?

Sen kan man ju undra vad du menar med sannolikt? Är risken 49% av vi drabbas av militär aggresion? Ja då är det mer sannorlikt att vi slipper, 51%. Betyder det då att vi kan lalla vidare och bedyra den eviga freden?

Nu får du skärpa dig! Du låter som en avdankad gammal Vpk:are.

Sen var det tydligt för precis alla igår att den Svenska solidaritetsförklaringen inte är vatten värd, fullständigt värdelös!
Men det är väl klart, vi har ju en tradition av att svika våra vänner och låta dem betala med blod och pengar för våran fri- och säkerhet.

Blir så *atans förbannad på ditt trams!

/Arg medborgare

Anonym sa...

Så du menar att det är "rimligt" att den svenska budgeten ligger långt under Finland, Danmarks och Norges nivåer. Finland och Norge har förresten nyligen beslutat att det är nödvändigt att öka sina försvarsanslag. Hur kan ni ha så olika uppfattningar!?

Danmark har förövrigt ett mantal som är dubbelt så stort som det svenska och dom är ju ett land som har en fjärdedel av våran storlek!

Staffan Danielsson sa...

Jag har länge redovisat oro för att den svenska försvarsbudgeten minskar relativt andra länder i Norden. Sverige och Finland ligger ungefär lika.

Detta samt omvärldsutvecklingen indikerar att vår försvarsbudget kan behöva höjas, vilket bl a kunde diskuteras i den förnyade omvärldsanalys jag vill se.

Anonym sa...

"Skulle detta vara en realistisk möjlighet i närtid borde ju det svenska försvaret flerdubblas, och scenarieförfattarna vill också - i ett första steg? - öka försvarsbudgeten med ca 35-40 procent. Varken försvarsberedningen, riksdagen eller jag själv har ju bedömt en sådan utveckling som sannolik under överskådlig tid framåt."

Vad som är beklämmande är att politiker bestämmer hotbilden. Officiellt bestäms försvarsmaktens förmågor och mål av säkerhetspolitiska analyser och underrättelsetjänst, samt partipolitik.

Tyvärr är den sista punkten den enda som betyder något.

Under 90-talet var ett av flera villkor för återtagning av invasionsförsvaret bland annat ett Ryssland återtog sin landstigningsförmåga i Östersjöregionen. Något som nu är på väg att infrias.

Fördelen med ett ordentligt försvar är att händer något är Sveriges öde inte utlämnat till andra länder. Har vi ett reducerat försvar så ligger vårat öde i andra länders händer. Vi måste bestämmas om för hur många miljarder det är värt att kunna hävda våran suveränitet för länderna i vårat närområde.

Ingen vet vad som händer i framtiden men vi kan i alla fall göra vårat bästa för att öka våra chanser.

För när vi ser konflikten bortom horisonten är det för sent att bygga upp något.

Anonym sa...

Staffan Danielsson,
Du låter i sak precis som de svenska politikerna gjorde före både första och andra världskrigen.

De var också duktiga på att snacka (bedöma kallas det visst), uttrycka oro och ambitioner. Men inte heller de gjorde någonting konkret förrän det egentligen var alldeles för sent. De klarade sig bara pga försynen de gångerna.

Svenska försvaret behöver en plattform i stil med det Wiseman uttrycker och en budget som är 50 - 100% högre än i dag. Värnpliktsbaserat och utan NATO-medlemskap. Det är konkret.
/Morfar

jan-olov sa...

Uppskattar verkligen att du vill göra en ny närområdesanalys och öppnar för höjda försvaranslag.
Jag delar dock HELT Rolf K Nilsson beskrivning. Solidaritetsförklaring visar sin nakenhet och feghet inför ett spelat angrepp från Ryssland mot ett baltiskt land.
Jag tycker det är mycket rakryggat av Rolf K Nilsson att säga vad han tycker i klartext. Han är oerhört påläst och vet vad han talar om.
Tycker dessutom att scenariet tvärtom vad du och Urban Ahlin sade har verklighetsförankring kopplat till den övn verksamhet Ryssland bedriver Zapad2009/Ladoga2009 .

jan-olov sa...

Delar arg medborgares frustration.
Vad anser du Staffan att Rysslands bevekelsgrund är att öva på det sätt det gör Ladoga2009/Zapad2009?
Anser du att man övar anfall eller försvar? Valet av övningsterräng?
Man använder landstigningsförband 336 gardesmarininfanteribrigaden och 76 luftlandsättningsdivisionen, 37 flygarmen dvs strategiska bombflyget mfl? Är det defensivt tycker du? Jag vidhåller att Ryssland har övat strategisk överfall mot baltikum och det var ingen slump att Putin besökte sina forna militärbefälhavare för baltikum för något år sedan.
Varför inför Ryssland militärpatriotisk fostran som obligatoriskt ämne i gymnasieskolan?
Varför återupptar man militärparader igen på moskvas gator ?Varför inför man sovjetiska nationalsången igen ,varför sovjet flaggor på vissa högtider?
JO man vill tillbaka till de gamla gränserna och sovjetnostalgin. Tyvärr Ligger de BALTISKA LÄNDERNA inom de gränserna.
Det är ju i huvudsak samma personer som är kvar i ledningen.
Förstår du verkligen INTE dessa signaler? Skall vi göra något mer än att vara oroliga?
Skall vi kanske formulera en dimensionering av vårt försvar som duger att försvara vi som bloggar/kommenterar här och resten av befolkningen?
Släpp nu det internationella fokuset och fullt fokus hemma.
Fullt fokus att leverera krigsförband

Anonym sa...

Jan-Olov,
Jag har tidigare lanserat Wiseman (mannen bakom bloggen Wisemans Wisdoms) som ny försvarsminister.
När jag läser dina knivskarpa inlägg och analyser här tror jag mig hittat en ny överbefälhavare att lansera :-)

Skämt o sido (ämnet är för allvarligt att skämta bort) du har helt rätt i din analys/frågeställning.

Det stora "problemet" är tyvärr Sveriges 200-åriga fred. Våra svenska politiker inkl Staffan har egentligen en enda punkt på sin agenda "hur maximerar vi chanserna att få så många röster så möjligt i kommande val så vi får behålla makten".
Det som maximerar chanserna i Sverige är plånboksfrågor och statliga system som "tar hand" om medborgarna. Inte en sådan viktig fråga som Sveriges säkerhet eftersom vi svenskar i generationer inte upplevt krigets fasor.

Ovanstående är naturligtvis fullständigt galet. Frågan är...kommer vi medborgare utkräva ett ansvar av dagens politiker om det visar sig att vi har rätt om typ 10 år, vi drabbas av militär aggression och är försvarslösa? Vad är det för straff för landsförräderi i en krigsdomstol?

/Arg medborgare

Anonym sa...

Måste säga att jag blir mycket glad när du tar dig tid att besvara kommentarer. Plus poäng på sådant ;)

Anonym sa...

Måste säga att jag blir mycket glad när du tar dig tid att besvara kommentarer. Pluspoäng på sådant ;)

Anonym sa...

Psykvården. Politiskt viktig uppdatering.

Taxieländet i Stockholm.

Samhällsfara!

Anonym sa...

Kommer att rekommendera det äkta ryska vapnet. Kolla bara hur hanterade de ukrainska stridisar med sovjet GRADer på Tshinvali. Fyra stridsflyg 0_o ramlade ner.

//bjölsie

jan-olov sa...

Arg medborgare

TAck:-) och jag behöver en bra C Insats -skämt åsido.

Du slår nog huvudet på spiken.Den svenska inställningen präglas mycket av vår frånvaro av krigserfarenhet till skillnad från våra Nordiska grannar. De gör analyser och agerar genom att alla beslutat höja sina försvarsbudgetar även Danmark.
Vi känner oro och vår mirakelmedicin är att tillsätta en ny omvärldsanalys. Tyvärr skapar det inga mekaniserade brigader,förstorat HV/NS i vårt 450.000 kvadrat km stora glebefolkade land med östersjöns längsta kurs vilket KRÄVS i närtid.
Ja en tilltalande tanke ibland att lämna in en polisanmälan på ett antal befattningshavare i försvarsmaktsledning TJÄNSTEFEL.
Den politiska ledning bestämmer vi i september och det går utmärkt att stryka på valsedel till riksdagen de riksdagsmän som får underkänt. Uppmanar faktiskt våra medborgare att bli aktivare här.Följ riksdagsarbetet per ledamot avd han/hon gjort och sagt sorterat på försvarsutskottet.www.riksdagen.se

Anonym sa...

Menar du att Sverige inte planerar för "mycket tillspetsade scenarier"?

Och vilken väpnad konflikt sorterar inte in under "mycket tillspetsade scenarier"?

Bara nyfiken på hur riksdagen resonerar kring min och mina medborgares säkerhet och frihet.

Upandaway sa...

Jag kan hålla med om att vi inte bör göra något förhastat, man bör inte skjuta från höften när det gäller så här komplicerade saker. Saken behöver utredas, men riktningen måste vara klar!

Men, det är inte det detta handlar om. Snarare är det tyvärr så att vi blivit ett gäng trygghetsknarkare. Och precis som alla beroenden reagerar man gärna oerhört aggressivt när någon mer eller mindre försynt påpekar att tryggheten är ett par rosa solglasögon vi intensivt önskar fortsätta ha på oss.

Istället bör vi fråga oss svåra frågor: Vilka är det som garanterar vår säkerhet? Vilka skyldigheter har vi till våra grannar? Vilka har de till oss?

Vi är Nato-medlemmar fast vi inte vill låtsas om det, och liksom resten av Europa beroende av ett USA som *helt* börjar spåra ur. Detta är inget man pratar om, allra minst på vår högerkant där USA ju trots allt fortsatt är individualismens förlovade land.

Men tyvärr kan vi inte längre räkna med att nästa president där inte är en rabiat populist med gud vet vad för inställning till resten av världen. Så illa är det.

"Hotet", som jag ser det, kommer alltså inte från öster, utan västerifrån. Vi stirrar allt för intensivt över östersjön och har helt glömt bort att fråga oss om de garantier i vårt närområde (som vi ISKALLT räknar med ska finnas i all evinnerlighet) fortfarande existerar om 10-15 år.

Kort sagt: Vad gör vi om den "blå muren" (NATO) på andra sidan vattnet inte levererar på kontraktet? Visst, det blir dyrare än idag att skydda sig mot risken. Men mycket mycket billigt jämfört med alternativet. Det finns dessutom mycket att vinna på att rensa ut den dysfunktion och önsketänkande, något som kommer ta tid...

Slutligen: Försvar och den extraordinärt effektiva försvarsindustri vi fortfarande har är en försäkring mot oväntade händelser, händelser som dessutom är mycket mindre sannolika att inträffa om man förbereder sig för dem...:

Que deciderat paxem para bellum.