torsdag, januari 28, 2010

Burkadebatt i Studio 1 - P1, efter statsministerns utspel

Statsminister Fredrik Reinfeldt uttryckte sig inte politiskt korrekt - eller mainstream - i gårdagens radiodebatt med Mona Sahlin. Han visade engagemang och känslor när han talade för ett samhälle där vi liksom hitills inte döljer våra ansikten för varandra. Jag har ju samma uppfattning.

Och den här frågan behöver diskuteras, många har bekymmer med att en och annan börjar dölja ansiktet. Det lär var ca 100 st, enligt någon källa, en del nykonverterade svenskor.

Statsministerns motiv för detta var religiöst betingat - att förhindra kvinnoförtryck - och han uteslöt inte lagstiftning. Här han idag backat.

Mitt motiv är mer principiellt utifrån att kommunikation mellan människor på lika villkor bygger på att man kan se varandras ansikten. Jag har utvecklat min syn på flera blogginlägg i oktober 2009, här ett av dem.

Och här en länk till vår artikel på Brännpunkt i SvD.

Nåväl, Dagens Eko toppade med denna nyhet igår och flera tidningar med DN och Expressen i spetsen slår upp denna fråga stort idag. Expressen låter läsarna rösta om de vill se ett förbud mot burka, och just nu ville 93 procent av de drygt 2.000 röstande det. (När 12.000 expressenläsare röstade efter artikeln om vår motion var resultatet 96 procent, ett bevis för att denna fråga behöver diskuteras).

Studio 1 gjorde en uppföljande debatt idag kring detta, med reportage från Frankrike samt ett samtal mellan Luciano Astudillo, mig och programledarna Camilla Kvartoft och
Jörgen Huitfeldt).

Jag tyckte nog att det var rätt sakligt och belysande, där Luciano och jag nog hade samma grundsyn. Men han ville låta besluten tas på varje enskild skola medan jag ju vill se centrala riktlinjer.

Hur kan denna fråga vara så laddad, frågade Huitfeldt? Och jag jämförde med vargdebatten, båda frågorna berör många fast de inte själva haft kontakt med den.

I Frankrike har en parlamentarisk kommission nu föreslagit att man inte ska dölja ansiktet i offentlig verksamhet eller på allmänna kommunikationer. I Danmark föreslår regeringen att statsanställda inte ska dölja sina ansikten. Regler finns också i t ex Holland och Tyskland.

Uppdaterat den 29 januari: SvD skriver idag om detta under rubriken "Inget stöd för burkaförbud". Man syftar då på besked från de politiska partierna, inte på de enkätomröstningar jag nämnt ovan.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

2 kommentarer:

A och O sa...

I debatten har du hävdat att i likhet med att vi inte tillåter nakenhet borde vi inte heller acceptera att man döljer sitt ansikte. Det du (och många andra) missat är emellertid att det inte är förbjudet att vara naken på offentlig plats. Det finns ingen lag som förbjuder nakenhet. Däremot finns det många som hävdar att det kan klassas som förargelseväckande beteende att vara naken. En dom i HD ger viss vägledning. Domen gäller en man som halsade sprit ur en flaska på en av gående starkt trafikerad allmän plats utan att i övrigt uppträda störande. Han frikändes. Så här skrev högsta Domstolen:

"Det anförda ger vid handen, att det för att offentlig spritförtäring skall betraktas som förargelseväckande beteende krävs att något förargelseväckande moment tillkommer utöver själva förtäringen. Så kan vara fallet exempelvis om den drickande samtidigt skränar, antastar förbipasserande eller lägger sig på gångbanan (jfr NJA II 1976 s 528). Detsamma kan också gälla om själva förtäringen sker på ett särskilt utmanande sätt. Vidare kan utan att något särskilt handlingsmoment tillkommer omständigheterna i övrigt vara sådana att förtäringen måste anses ägnad att väcka förargelse, t ex om förtäringen sker i närheten av en begravningsceremoni.

I förevarande mål har inte framkommit annan särskild omständighet utöver själva förtäringen än att mycket folk passerat den aktuella platsen. Lokal föreskrift med förbud mot offentlig spritförtäring gällde inte för platsen. Vid dessa förhållanden kan på grund av vad här förut anförts åtalet ej vinna bifall."

I domen resonerar man kring det faktum att fyllerilagen avskaffats varigenom alkoholförtäringen i sig inte är olaglig. Allt som inte är förbjudet är tillåtet. Det är en viktig grundprincip i vår lagstiftning.

Nakenhet liksom alkoholförtäring på allmän plats är inte förbjudet men båda företelserna kan upplevas som upprörande av dem som ser det. HD prövade i fylleriexemplet om det faktum att allmänheten kan uppröras av att någon super på allmän plats ska betraktas som förargelseväckande beteende i lagens mening och fann att det behövs något särskilt i BETEENDET för att det ska vara förargelseväckande.

Om motsvarande mål gällande nakenhet skulle komma upp i en domstol är det troligt att man skulle föra samma resonemang. En rimlig slutsats är således att det inte är förbjudet att vara naken på offentlig plats. Följande text bör således beskriva vad som krävs för att nakenheten ska vara förbjuden:

För att offentlig nakenhet skall betraktas som förargelseväckande beteende krävs att något förargelseväckande moment tillkommer utöver själva nakenheten. Så kan vara fallet exempelvis om den nakna personen samtidigt gör obscena gester, gör sexuella närmanden, antastar förbipasserande eller lägger sig på marken. Detsamma kan också gälla om själva nakenheten sker på ett särskilt utmanande sätt.

Vidare kan utan att något särskilt handlingsmoment tillkommer omständigheterna i övrigt vara sådana att nakenheten måste anses ägnad att väcka förargelse, t ex om nakenheten sker i närheten av en begravningsceremoni.

Här finns hela domen: https://lagen.nu/dom/nja/1981s1010

Staffan Danielsson sa...

OK, det är tillåtet att i offentliga miljöer och på allmän plats dricka alkohol. Jag instämmer.

Och likaså i att fylleri och störande uppträdande kan göra att samhällsrepresentanter griper in.

Jag är dock inte alls lika säker på att det är OK att gå omkring utan kläder i offentliga miljöer, bara man uppträder lugnt.

Där skiljer sig våra bedömningar.