tisdag, oktober 13, 2009

Bloggduell/dialog (?) via Aftonbladet onsdag

Efter riksdagens försvars- och integritetsdebatt på onsdag så utbryter på eftermiddagen ca 1430-1630 en bloggdiskussion med mig och Mikael Nilsson och de som vill kommentera. Det är Aftonbladet som arrangerar, och utgångspunkten/vapnet är våra egna bloggar.

Jag skulle tro att mycket kommer att kännas igen från min egen, hans och andras bloggar, men kanske blir det något nytt som slipas fram, det ska bli intressant att se. Välkomna att kika in och delta, eller efterläsa.

SvD - Dan Nilsson - ringde idag och tenterade mig på signalspaningsfakta. Kluriga frågor, som jag nog klarade tack vare den spänst som dialogen med Er i bloggosfären har vässat mig med.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

4 kommentarer:

OlofB sa...

Hej Staffan;

Tack för att du äntligen bemötte de frågor som dykt upp om trafikdatalagring på FRA i ditt förra inlägg.

Jag vill påpeka att de två extrapunkter som finns i regeringens proposition från i maj möjliggör godtycklig inhämtning av trafikdata till FRA. Här är punkterna:

"Om det är nödvändigt för försvarsunderrättelseverksamheten får signaler i elektronisk form inhämtas vid signalspaning även för att
1 följa förändringar i signalmiljön i omvärlden, den tekniska utvecklingen och signalskyddet, samt
2 fortlöpande utveckla den teknik och metodik som behövs för att bedriva verksamhet enligt denna lag."

Du får gärna utveckla på vilket sätt inhämtning av trafikdata är begränsad enligt lagen.

Tor sa...

Staffan,

normalt sett när man beslutar om hemliga tvångsmedel måste man göra en proportionalitetsavvägning i varje enskilt fall. Var finns proportionalitetsavvägningen i det stycke som Olof Bjarnason citerar här ovan och som du själv nämnde i ditt föregående inlägg?

Vad skulle hända om polisen ofelbart fick tillgång till hemliga tvångsmedel varje gång de bedömde det vara "nödvändigt" för att bedriva sin brottsbekämpningsverksamhet utan att behöva ta hänsyn till om integritetsintrånget står i proportion till nyttan och om intrånget är av en sådan art att befolkningen har rimlig möjlighet att förutsäga i vilka fall staten kommer att tillgripa sådana tvångsmedel? Vad skulle hända om de inte behöva söka tillstånd utan att tillståndet, som för trafikdata i FRA-fallet, omfattade hela verksamheten och inte enskilda fall? Skulle vi våga ha sådana lagar?

Dessutom: ovanstående stycken beskriver ju inte på ett uttömmande sätt hur rådata inhämtad under förutsättningarna i 1) och 2) får behandlas. Varför finns inte ett uttryckligt förbud mot att denna typ av information sprids till andra länder?

Jag menar att de två punkterna är väldigt försåtligt formulerade eftersom det är väldigt otydligt vad "förändringar i signalmiljön" innebär och trots att "teknik och metodik" låter som rena arbetsmetoder så finns det inget som hindrar att denna teknik och metodik grundar sig på en enorm mängd data som så att säga blir del av metodiken.

Man kan alltså förledas att tro att information insamlad i syfte att utveckla teknik och metodik utmynnar i nya arbetssätt och att merparten av informationen sedan raderas. Men i själva verket skulle det kunna vara så att den insamlade informationen är en del av metodiken och att informationen på det sättet lyfts in bakvägen i den ordinarie verksamheten.

Både omfattning och användning av trafikdata saknar till synes strikt reglering.

Jag är kritisk mot många andra delar också, kanske främst möjligheten att utföra tillståndsprövning och kontroll på ett fungerande sätt, men jag sätter punkt här för att inte kommentaren ska bli för lång.

OlofB sa...

Staffan;

Jag har i grunden uppfattat dig som en tämligen hygglig man.

Som du vet har jag gått med i Piratpartiet och propagerar aktivt för dem inför valet 2010 bland annat på min blogg.

Jag lovar dig - vore det inte för denna lag hade PP inte haft en chans!

Jag ber dig, inse vad signalspaningslagarna ställer till med. Informera din C-vänner i riksdagen. Ta erat förnuft till fånga!

Staffan Danielsson sa...

bloggduellen lär bli försenad. Debatten startar ca 12.30, talartiden är prel två timmar och det blir många repliker...., 3-4 timmar?