tisdag, maj 20, 2008

signalspaning, kommentar

Jag har fått ovanligt många inlägg på min blog om signalspaning. Många sågar all form av signalspaning med ett tydligt och kraftfullt språk.

Tyvärr förekommer denna verksamhet - så som världen ser ut - i många länder för att förebygga mycket allvarliga yttre hot som t ex militära hot, terror och mycket grov brottslighet. Sverige beslutar mycket öppet om hur denna verksamhet ska bedrivas, vilket inte sker lika öppet på många håll.

Jag får tacka Mikael Odenberg för hans inlägg, som jag får hänvisa till som svar på många frågor, påståenden och en del skällsord.

Någon menar att samstämmigheten hos de flesta inlägg visar att svenska folket motsätter sig signalspaning för att skydda Sverige. Det tror jag är en felaktig analys, opinionsundersökningar visar på en insikt hos de flesta att det här tyvärr behövs.

Och än en gång, det här är en fruktansvärt svår fråga. Mot behovet av att förebygga död och lidande står vikten av av skydda människors integritet. Vi har försökt att göra en rimlig avvägning, som lagrådet har godkänt.

52 kommentarer:

Anonym sa...

www.nufardetvaranog.se

Peter sa...

Då kan vi ta några frågor, som varken du eller Odenberg har besvarat:

1) Vill du medverka till att utse en medborgarkommission så att FRA:s hittillsvarande verksamhet blir granskad?

Lagligheten i eterspaningen har ifrågasatts av två offentliga utredningar och faktiskt även av lagrådet. Tillsynen av FRA har också varit undermålig i alla år.

2) Stämmer det att FRA har sysslat med vidlyftig eterspaning riktad mot svenska medborgare, inklusive inrikestrafik, under de senaste 10 åren? (Uppgifter om detta har kommit från flera håll)

3) FRA:s informationsutbyte med utländska tjänster är inte reglerat alls i den nya lagen. Vari består den "strikta regleringen" i detta hänseende?

4) Tycker du att det är rimligt att inga särregler införs för spaning mot de egna medborgarna? I andra länders signalspaning är sådana restriktioner legio.

5) Hur ska FUN kunna granska en kvarts miljon sökbegrepp?

Anonym sa...

Enligt en annan ledamot i Försvarsutskottet ska en tidigare Säpoanställd nyligen ha anmält FRA till Datainspektionen för systematiska kränkningar av ett stort antal namngivna svenska medborgare.

Vet du något om detta, Staffan?

Anonym sa...

Mina svar på Peters frågor är följande.

1) Nej. Jag delar inte uppfattningen att tillsynen av FRA varit undermålig och att det skulle behövas en medborgarkommission för att ställa det till rätta.

Integritetsskyddskommittén har kritiserat den praxis som funnits, nämligen att etern anses fri. Det rättas då till med den nya lagstiftningen. Det viktiga som Lagrådet har påpekat är emellertid att polisen inte får kringgå sina avlyssningsregler med hänvisning till att etern är fri. D.v.s. det krävs - till skillnad från vad polisen själv tycker - precis samma förhandsgodkännande i domstol för att polisen ska få avlyssna ett mobilsamtal i etern som krävs för att de ska få avlyssna ett samtal i det fasta telenätet.

2) Nej, det stämmer inte.

3) Det har aldrig övervägts att reglera svenskt underrättelsesamarbete med omvärlden i lag. Det samarbetet styrs av regeringen.

4) Försvarsunderrättelseverksamheten handlar inte om att spana mot de egna medborgarna. Den riktar sig utåt och syftar till att klarlägga yttre företeelser, mönster och samband.

5) Avsnitt 7.3.4 i min proposition innehöll en hyggligt utförlig beskrivning av hur sökbegrepp byggs upp och kontrollen är tänkt att fungera.

Peter sa...

Tack för dina svar, Mikael. När det gäller 1) 2) och 4) kommer du med tiden bli överbevisad om att du har fel. Vänta och se.

Det finns många inom underrättelsesfären som är beredda att berätta om signalspaningens rätta ansikte och FRA:s övergrepp, om de bara kan lösas från sin tystnadsplikt, t.ex. inför en medborgarkommission.

Anonym sa...

http://31an.se/index.php?option=com_content&task=view&id=250&Itemid=55

Länken leder till en insändare jag skrev, ang terrorism.

"Skrivet av Ken Rabelius
2008-05-08
I dagens Terrorskrämda samhälle införs det allt hårdare och mer kränkande övervakning.

Kontroller på både flygplatser och samhälle blir mer och mer avancerade och nu kan man till och med virtuellt klä av folk!

Inte ens folks privata internettrafik eller samtal får vara heliga längre i och med att FRA kommer få rätt att övervaka all datatrafik som passerar landets gräns.

Men frågan är: Bekämpar vi terrorismen eller hjälper vi den att vinna?

Jag vill påstå det senare.

Terrorismens mål är inte att döda ett visst antal människor, eller kapa ett visst antal flygplan.

Terrorismens mål är sprida rädsla och osäkerhet!

Därför vill jag påstå att vi och våra styrande politiker HJÄLPER terrorismen genom att överdriva hotet och acceptera att våra rättigheter och privata sfär slits ifrån oss. Allt naturligtvis i "terrorbekämpningens" namn. För att vi ska få en falsk känsla av " säkerhet".

Vad jag skulle vilja är att vi slutar vara så rädda och slutar acceptera dessa kränkningar.

Jag vet inte hur många som håller med mig, men de som gör det bör snarast ta action och säga ifrån.

Innan kriget är förlorat en gång för alla...

Ken Rabelius
Piratpartist"

Hotet från terrorismen ligger till största delen hos oss själva, desto räddare och osäkrare vi blir desto mer kränkande åtgärder sätts till för att ge oss vår känsla av säkerhet tillbaka.

Men desto mer åtgärder som sätts till desto större upplevs hotet vilket leder till att de åtgärder som vidtagits till slut inte känns tillräckliga och då kommer ännu mer kränkande åtgärder!

Tills slut är många så vettskrämda att de inte ens märker att deras privata sfär slits ifrån de.

Snälla, sluta överdriv hotet!
sluta upp med att kränka mitt privatliv!
Jag vill inte stå under övervakning när jag inte står under misstanke.

Peter sa...

En liten komplettering, MOD: Du förtiger viktiga saker om den bristande tillsynen av FRA.

Integritetsskyddskommittén konstaterar att FRA:s spaning kunnat bedrivas utan några som helst författningsmässiga begränsningar:

Särskilt betänklig är från denna synpunkt den signalspaning som bedrivs vid sidan av försvarsunderrättelseverksamheten.

När sådan signalspaning utförs till exempel i brottsbekämpande syfte på uppdrag av Säkerhetspolisen omfattas den inte heller av reglerna för FUN:s tillsyn


FUN har således inte haft någon skyldighet att granska FRA:s spaning på uppdrag av brottsbekämpande myndigheter.

Det tycker du alltså inte är alarmerande?

Anonym sa...

Jaha, där kom precis det jag förutspådde i svar till MOD, argumentet om att bara för att andra beter sig illa, så skall vi också göra det. Min son brukar säga så om saker som vissa av hans kompisar gör, när jag inte tillåter honom att göra det.

Du har dock helt rätt i att några bloggkommentarer på just din blogg inte är en folkomröstning. Men det är långt mer genomtänkta saker som skrivits än ett kryss i en ruta som svar på en ledande fråga som i regel innehåller ett hot om något folk är rädd för. Samma hot som du uttalar i denna postning. Undersökningarna frågar ju aldrig: Måste vi övervaka Dig för att stävja (välj ditt gift). De flesta har ingen insikt alls i vad FRA-förslaget handlar om, och det för att de aldrig fått reda på det och matas med oärlig retorik.

Retoriken bygger på imaginära hot om det onda, vilket faktiskt är starkt påminnande om terroristens taktik, att hota i politiskt syfte och skrämma till lydnad. Dock med en avgörande skillnad, politiker är givna reell makt över lagstiftningen.

I ditt sista stycke så ställer du grundläggande fri- och rättigheter som någon sorts motpol till säkerhet och trygghet. Säg det till den frihetskämpe någonstans i världen som är beredd att offra sitt liv för de fri- och rättigher som vi (uppenbarligen inte du) tar som självklara. Det gamla citat av Benjamin Franklin gör sig onekligen påmint:

Those who trade liberty for a little temporary safety, deserve neither liberty nor safety.

Det ligger en oerhörd vishet i det. Vad det bygger på är att allt eftersom friheter naggas i kanten, så förlorar säkerheten successivt sitt berättigande, därav "temporary". Man gör sig till drakdödaren som hugger huvudena av precis de ideal man annars säger sig vara för. Din retorik bygger också på att det är svårt att motbevisa en spekulation på förhand. Men som jag skrev tidigare, mardrömmar är inte mer sanna än vad drömmar om något gott är. Men det som motiveras med mardrömmar respektive goda drömmar är dock väldigt olika.

Med pliktskylig ton: - Vi måste väga säkerhet mot frihet och göra något som bär oss emot för att skydda er mot det mörka hotet, och däremd underförstått: har du bara rent mjöl i påsen (enligt din moral) så har du inget att vara rädd för.. Det kallas "scare mongering" på engelska, ett falskspelande på folks rädsla. Falskspelande eftersom vågskålen inte finns. De grundläggande människorättsliga fri- och rättigheterna, med rätten till privat kommunikation och meningsubyte, står aldrig någonsin i någon sorts motsatsställning till säkerhet, aldrig. Detta eftersom säkerheten då börjar motverka sig själv och sitt syfte.

Er retorik visar att ni egentligen förstår detta, just eftersom ni målar upp övervakningen att inriktas på de kriminella, ni säger aldrig att nu skall vi övervaka oskyliga människor som inte är misstänkta för någonting. I detta ligger det oärliga som nog också är orsak till att folk inte förstått vad det handlar och inte ser igenom de där undersökningarna som skräms.

Men FRA-förslaget innebär att vår kommunikation skall kopieras till FRA för analys, det är detta det går ut på, och det är per definition att kränka det privata hos oskyldiga människor. Sådant beteende gör inte landet säkrare eller får folk att känna sig tryggare, det leder till den raka motsatsen.

//steelneck

Anonym sa...

Jag skulle vilja veta vilka "opinionsundersökningar" som visar på att detta är demokratiskt förankrat.

Nån källa?

Den allsvetande Google kunde inte ge något svar.

Anonym sa...

Bäste Peter,

Jag är ledsen men du har faktiskt fel när du i ditt kompletterande inlägg säger att jag förtiger viktiga saker om tillsynen av FRA.

1) Du påstår att FRA har kunnat bedriva sin signalspaning utan några som helst författningsmässiga begränsningar. Och du har helt rätt! Just detta är en av flera aspekter på den nya lagstiftningen som pekar i integritetsstärkande riktning, nämligen att vi nu lagreglerar en verksamhet som har bedrivits utan en sådan reglering i 60 (!) år.

2) Integritetsskyddskommittén har aldrig haft i uppdrag att granska den här lagstiftningen. Det kan förklara om den hävdar att "när sådan signalspaning utförs t.ex. i brottsbekämpande syfte på uppdrag av Säpo omfattas den inte heller av reglerna för FUN:s tillsyn". Detta påstående är nämligen FEL, FEL, FEL och åter FEL.

Säpo kan, om regeringen så beslutar, vara med och inrikta FRA:s signalspaning. Men försvarsunderrättelseverksamhet och FRA:s signalspaning får ALDRIG användas i polisens brottsbekämpande verksamhet. Detta är en annan av de integritetsstärkande momenten i propositionen som kritikerna aldrig har velat se. Men faktum är att en viktig poäng med den nya lagstiftningen just är att tydliggöra rågången mellan försvarsunderrättelseverksamhet och polisiär verksamhet.

På den här punkten är propositionen kristallklar.

Anonym sa...

Här är en nyhet som illustreerar vad onödig rädsla kan leda till.

http://vlt.se/artikelmall.asp?version=766259


Öppnade fel dörr - fick slag i ansiktet

En kvinna med sällskap skulle hälsa på en bekant i en trappuppgång i Kolbäck. Kvinnan tog dock fel på våningsplan och ringde på fel dörr.

Den 77-årige man som öppnade gav kvinnan ett slag i ansiktet och stängde dörren igen.

Tingsrätten har nu dömt mannen för misshandel till villkorlig dom och 2700 kronor i dagsböter. Mannen förnekar händelsen och menar att han försökt värja sig.

Värja sig? Mot vadå? En medmänniska som gjorde ett misstag?

Just denna länk har inget med terrorism att göra, men det illustrerar hur man oavsiktligt kan göra illa någon som inte förtjänar det genom att vara onödigt rädd.

/Ken Rabelius
Piratpartist

Peter sa...

Nu gjorde du ett par riktiga självmål, Mikael.

1) Huvudfrågan var ju den bristfälliga tillsynen av eterspaningen. Du håller alltså med om att FRA spanat utan några som helst författningsmässiga begränsningar. Vilken slags tillsyn tror du FUN kunnat utöva på sådana premisser?

2) Du håller uppenbarligen också med om att FRA har kunnat utföra uppdrag åt brottsbekämpande myndigheter.

Däremot värjer du dig mot påståendet om att FRA:s spaningsresultat har använts i brottsbekämpningen. Här föreslår jag att du kontaktar Anders Danielsson och Therese Mattsson. De kan nog upplysa dig om hur det egentligen förhåller sig.

Den moderna signalspaningen är i hög grad inriktad på spaning mot enskilda. Therese Mattsson har ofta framhållit det nära samarbetet med FRA och den nytta polisen har av myndigheten i brottsbekämpningen.

Så, hallå, Mikael, kom ner till planeten Tellus!

Anonym sa...

Bäste MOD, du erkänner alltså att FRA sysslat med signalspaning utan positivt lagstöd. Har jag uppfattat dig rätt?

//steelneck

Anonym sa...

Sverige beslutar öppet --- vilket inte sker lika öppet på många håll.

Sorry for no Swedish. I guess Scandinavia is a bit more open. At another location they prolly propped up three skyscrapers full of explosives and thermite and then ran two airliners in two of them just to get the eyes and attention of the world, creating the horror needed for this new Pearl Harbor in the purpose of making any opposition around the globe go soft. I guess you folks can hope that the welder at that nucelar powerplant is a lone madman or just some mishap instead of some MIC way of making some agenda politically feasible. If not you have imported yet another bad habit.

Anonym sa...

Den springande punkten verkar vara att MOD mfl anser att signalspaningen är så viktig OCH att skyddet för är tillräkligt för att FRA skall tillåtas avlyssna alla, medan jag mfl är rädda för att integritetskyddet är på tok för svagt.

Detta tolkar jag som att MOD mfl inte tror att varken de själv eller någon annan oskyldig kommer att drabbas av signalspaningen.

Jag mfl konstaterar att signalspaning utförd av hemliga organisationer alltid har skadat oskyldiga och alltid lett till missbruk av möjligheterna TROTS att spaningen då inte ens varit laglig.

För att använda ett slitet sektvänsteruttryck så tror jag att man med fog kan säga att _historien lär oss_ att vi inte nog kan värna den personliga integriteten; alla andra frågor kommer i andra hand.

/Jesper

Anonym sa...

På tal om Therese Mattsson:

http://www.polisen.se/inter/util/nodeid=21434&pageversion=1.jsp?articleid=44907

Mattson säger:

"Det finns många samarbetsområden att utveckla. Samhället är idag så tekniskt att en aktör inte kan hålla sig uppdaterad. Idag använder sig brottslingarna i hög grad av informationsteknik, och det är ju ett område som FRA är experter på. Med FRA:s hjälp kan vi till exempel få uppgifter om olika grupper och deras positioner."

och angående följande passus på sidan ovan:

I en utredning av justitierådet Johan Munck föreslås Säpo bli en civil underrättelsetjänst.

så svarar Mattsson

"Blir det så kommer med största sannolikhet samarbetet mellan FRA och Rikskriminalen att fördjupas och även öka till omfång, tror Therese Mattsson."

Sammarbetet mellan Rikskriminalen och FRA ska alltså fördjupas och ökas tror Mattsson. Samarbetet som inte finns, enligt vissa.

Så vi får nog ge Peter rätt i att Polisen använt FRA till brottsbekämpning.

Mattson var vid tillfället polisöverintendent.

Anonym sa...

Artikeln i Tidningen Svensk Polis, som refereras ovan var från 2003-04-14.

Anonym sa...

I Krisberedskapsmyndighetens rapport där det utreds hur en terroratack liknande den i Madrid skulle hanteras om den skedde i Stockholm, så svarar SÄPO på frågan:
"Vilka andra myndigheter eller organisationer skulle Ni samarbeta med? Kan Er myndighet eller organisation få resurser från något annat håll? Skulle Ni behöva stöd från Försvarsmakten?"

Säpos svar:
"Samarbete skulle framförallt ske med Polismyndigheten, Rikskriminalen, FRA,
MUST, UD och bilaterala och multilaterala samarbetspartners."

Ställ detta mot "Men försvarsunderrättelseverksamhet och FRA:s signalspaning får ALDRIG användas i polisens brottsbekämpande verksamhet."

Nähä, men om ett terrorattentat sker så ska den följande brottsutredningen få använda FRAs resurser? Kom ihåg att terrorattentat är brott som begås av brottslingar och inte angrepp av främmande makt...

Anonym sa...

Mikael Odenberg, du skrev i en kommentar häromkvällen:

"Försvarsunderrättelseverksamhet och FRA:s signalspaning får ALDRIG användas i polisens brottsbekämpande verksamhet."

Vad betyder det? I propositionen räknas ju faktiskt en rad områden upp, inom vilka FRA får rapportera till sina uppdragsgivare:

terrorism, spridning av massförstörelsevapen, internationell kriminalitet av stor omfattning och kvalificerad art som t.ex. smuggling av vapen, droger och människor, samt hot mot den tekniska infrastrukturen, inte minst tele- och datasystemen.

Det är bland annat detta som ryms inom det vidgade mandatet "yttre hot mot landet". Spaningen får också riktas mot enskild person om det föreligger synnerliga skäl.

Enligt dig får FRA:s information absolut inte användas i brottsbekämpningen. Då inställer sig frågan: Vad ska polisen egentligen ha uppgifterna till?

Nej, Mikael Odenberg, jag förstår inte. Det är glasklart i propositionen att FRA får ge stöd åt polisen i brottsbekämpningen:

Om det inte finns hinder enligt andra bestämmelser, får ... de myndigheter som bedriver försvarsunderrättelseverksamhet lämna stöd till andra myndigheters brottsbekämpande och brottsförebyggande verksamhet.

Vill du vara snäll och förklara vad som ryms inom uttrycket "lämna stöd" ovan? Jag tror att det är nyckelfrågan i sammanhanget.

Att FRA spanar åt polisen redan idag har för övrigt Rick Falkvinge uppmärksammat.

/ Jens

Anonym sa...

Det största problemet med våra politiker som vill rösta för FRA-förslaget är när de resonerar så här:

"Mot behovet av att förebygga död och lidande står vikten av av skydda människors integritet. Vi har försökt att göra en rimlig avvägning, som lagrådet har godkänt."

De vill med andra ord innerst inne så gärna driva igenom den här avlyssningen av medborgarna och drar sig inte för att få det att låta som om "död och lidande" annars hotar.

Herregud vilken trist retorik. Det största hotet mot oss medborgare är utan tvekan politiker som vill skrämma oss till acceptans av övervakningslagar.

Skämmes!

Lasse sa...

Ett konkret exempel på vilka uppgifter som FRA kan komma att lämna ut till polisen (och som säkert redan görs)fann jag i denna ekointervju.

FRA:s generaldirektör Ingvar Åkesson berättar där om myndighetens insamlande och lagring av trafikdata.

Officiellt utförs denna inhämtning enligt FRA-chefen för att den behövs för FRA:s tekniska utveckling.

Men sen blir det intressant:

"Svenska e-postadresser och nummer kan beröras men främst lär det beröra meddelanden som bara passerar Sverige på väg någon annanstans.

Om exempelvis polisen utifrån materialet vill veta något om vem som e-postar vem, måste fallet ha koppling till ett ärende där FRA har rätt att hjälpa polisen, enligt Åkesson."


Alltså: Känsliga trafikuppgifter som från början var avsedda för FRA:s tekniska utveckling, kan plötsligt hamna hos svensk polis. Det brukar man kalla för ändamålsglidning.

Och precis som Jens ovan undrar jag vad polisen ska ha informationen till, när den enligt MOD inte ska få användas i brottsbekämpningen?

Anonym sa...

Det är enligt vår politiker viktigare att förhindra våld, hot och död. Genom att övervaka oss har de inblick att förhindra sådant.

1984....

Åsiktregistering?
Övervakning på medborgare?
Kontroll av kommuntaktion?
Lagring av privat kommuntaktion?

Sitter vi i fängelse? Frihetsberövning har samma grejer.

Jag anser det är bara vidrigt... Sådana som Beatrice Ask och den där Thomas Bodström har luckrat upp våra rättigheter. Bara för sätta ditt de med inte rent mjöl påsen.

Anonym sa...

Reaktiva åtgärder, på förhand. Förhindra det man bara tror. En dator skulle svara: Error - Variable null or not defined - eller nånting ditåt. Det är samma grundtänk som "preemtive strikes" - Jag gillar inte min granne, han ser otäck ut och kanske vill mig illa, så det är bäst att jag straffar honom i förväg för säkerhets skull.. Det är inte utan att man börjar fundera hur de är uppfostrade som tänker så.

Anonym sa...

Brev till samtliga svenska riksdagsledamöter 2008-06-12
angående omröstning i Sveriges Riksdag om massövervakning av svenska medborgare, 17 juni kl 09.00.

NEJ TILL FRA-LAGEN!

Man behöver ett sinne av stål, inkapslat i cement och begravt på botten av den djupaste ocean för att man inte ska se att det Orwellska storebrorsamhället är här idag, även i Sverige. Nätverk som sammanlänkar myndigheter med multinationella företag, media och militär har använt sin iscensatta skrämselpropaganda, särskilt 11 sept, för att introducera det Orwellska samhället i många länder på en nivå och med en hastighet som vi aldrig tidigare skådat. Den totalitära små-steg-i-taget-principen, en patetisk icke-ifrågasättande massmedia, och ett användande av en manipulationsteknik som kan sammanfattas med "Problem-Reaktion-Lösning", har tagit oss till randen av en global fasciststat. Nätverken skapar eller iscensätter ett problem; man inväntar en reaktion hos befolkningen att "någonting måste göras, gör något!", varpå de som från början iscensatt problemet öppet erbjuder sin "lösning". Denna "lösning" är exakt det som man ville genomföra redan från början. Dessa nätverk - den globala, ekonomiska eliten - har manipulerat befolkningar i land efter land till att acceptera att individens frihet mer och mer försvinner. Man vill också gärna avleda uppmärksamheten från vad man håller på med så länge som möjligt. Ju längre de kan skjuta fram massuppvaknandet till vad som pågår, desto bättre chans har de att stänga fängelsedörren innan de flesta människorna hinner upptäcka att de befinner sig i ett fängelse. Det är därför som skenmanövrar är så viktiga för dem och den största av de alla är just nu "kriget mot terrorismen".

26 oktober 2001 skrev Bush under Patriot Act. Ingen, vare sig i den amerikanska kongressen eller senaten, hade fått läsa igenom den innan de röstade om den. Den var designad att jämställa patriotism med tillåtelsen att begränsa friheter. De som protesterade kallades för "opatriotiska". Lagen använder "kriget mot terrorismen" som en ursäkt för att massivt öka regeringens förmåga och tillåtelse till att övervaka, spåra och spionera på befolkningen, samt att hålla människor fängslade utan rättegång. Definitionen av en terrorist blev så breddad att fridfulla fredsaktivister numera faller under definitionen "terrorist". Washington Post rapporterade vid förnyandet av Patriot Act 1 december 2006: "The Bush administration is developing a parallel legal system in which terrorism suspects - US citizens and noncitizens alike - may be investigated, jailed, interrogated, tried and punished without legal protections guaranteed by the ordinary system, lawyers inside and outside government say." Ordvalet för definitionen av en terrorist ger myndigheterna ett enormt utrymme för egna tolkningar. Professor Susan Herman vid Broklyn Law School uttryckte sig följande om Patriot Act: "Most of its provisions amend previous laws by adding or deleting words, paragraphs, or sections, forcing people reading the legislation to embark on an elaborate treasure hunt, tracking each amendment back to try to determine its impact on the previous law. It is difficult to comprehend the changes if one is not already conversant with labyrinthe webs of law in many different areas."

Terroristlagarna är inte till för att bekämpa "terroristerna". De har tillkommit för att fånga hela befolkningen. Grundläggande fri- och rättigheter slaktades av Patriot Act och dess tillhörande lagstiftning. Det gav fria händer åt myndigheter att övervaka vem som helst med varje till buds stående medel. Lagen riktas inte mot en yttre fiende utan mot folket. Detsamma sker nu i land efter land. Och nu vill vissa införa detta även i Sverige... Vem är egentligen dessa personer? Jag kan knappt tro att det är sant att denna fråga står inför omröstning i Sveriges Riksdag. Hur galet kan det bli? Hur långt mot ett fascistiskt/nazistiskt/Orwellskt/storebrors- & övervakningssamhälle tror den elit som vill genomföra detta att den kan gå innan folket vaknar upp? Vad kommer folket då att ta sig till? Majoriteten av Ni politiker vill ju heller inte ha ett fascistiskt samhälle. Men ni verkar tvingas till att genomföra denna lagstiftning nu av krafter som står ovanför er i hierarkin. Jag undrar: är ni medvetna om vad ni gör och har ni den inre styrka som krävs för att våga rösta nej? Förslaget om massavlyssning är mig veterligen det mest förfärliga och skrämmande lagförslag som lagts i Sveriges Riksdag. Varför? För att det berövar människor sin personliga integritet, sin yttrandefrihet, och skapar ett klimat av accumulerande rädslor hos stora delar av befolkningen. Denna lagstiftning är emellertid endast till för att användas mot allmänheten, för "vanliga människor". Vad eliten gör är vad de väljer att göra, och deras mål är inte att stanna inom lagens ramar, utan att inte ertappas med det när man inte gör det. Med eliten menar jag alltså inte ni som sitter i riksdag och regering utan den verkliga elit som också styr er, bakom kulisserna, med eller utan er medvetenhet. Ni är också bara brickor i ett gigantiskt spel. I själva verket är vi (folket) och ni (politiker) på samma sida. Eller så borde vi i alla fall vara det...

Övervaknings- och kontroll-lagarna som införts i USA genomförs nu över hela världen, även i länder som inte har några "terroristhot" överhuvudtaget. Lagarna har dock ingenting att göra med att skydda människor och länder från terrorister. Man vill komma åt de som protesterar och utmanar den framväxande globala fasciststaten - "The New World Order". Anledningen till implementerandet av Terrorist Act och liknande lagstiftning är att införa det nödvändiga kontrollsystem som krävs för att fängsla populationen i tid innan de upptäcker vad som pågår. Varje land sammanlänkas via det globala nätverk som "eliten" och hemliga sällskap åtnjuter och genom detta system genomförs samma lagar nu i land efter land. David Merakami Wood, vid University of Newcastle, som ledde utredningen av Surveillance Studies Network i Storbrittanien: "It is infiltrating everything we do. And it's meant to. It is planned to happen everywhere".

Elitens planer är att sammanlänka alla källor av övervakning och kontroll med ett centraltstyrt datasystem som kan övervaka varje aspekt av en individs liv, åsikter, och även tankar. Detta visar varför regeringar i en mängd länder nu inför "nationella databaser". De påstår att de måste "bekämpa brottslighet" och "slåss mot terrorismen". Det verkliga syftet är att övervaka och i varje detalj kontrollera den vanliga befolkningen. Databasen inkluderar även ett DNA-register så att de kan identifiera de personer som har "rätt" DNA, dvs den DNA som är närmast relaterade till elitens släkten/blodslinjer. Med denna information kan de som inte har "rätt" DNA bli utsatta för störande energifält som berövar individerna olika aspekter av mental och fysisk hälsa, i ett långtgående syfte att gradvis minska på jordens befolkning... Den vetenskap som ännu inte är allmänt känd utan endast utvecklad vid hemliga, underjordiska baser i vissa länder, har haft sådan teknik tillgänglig under decennier. Sådan teknikologi hålls tillbaka tills tiden är mogen för att "uppfinna" den. Täckmantlar används då för hur den eller den "nya uppfinningen" utvecklades i ett garage eller som ett resultat av internationella forskningsprojekt. Man vill samla in alla medborgares DNA, vuxna såväl som barns. Den brittiska regeringen har genomfört lagstiftning som gör det möjligt att arrestera alla för vilket brott som helst, litet som stort, så att alla kan läggas till i vad som redan är världens största DNA-databas. USA planerar ett liknande system och Michael Bloomberg, New Yorks borgmästare, har redan uppmanat till ett nationellt DNA- och fingeravtrycksregister. EU planerar att introducera detta över hela Europa och att sammanlänka sitt register med USAs.

Allt detta leder till att individer världen över ska förses med ett inplanterat microchip. ID-kort har varit och är bara ett steg på vägen till microchips. Man vill introducera dem frivilligt och sedan göra dem obligatoriska - först genom att göra det svårt att leva i systemet utan, och sedan genom lagstiftning. "Verichip" saluförs nu av Verichip Corporation som ett sätt att känna oss säkra, eller, som företaget säger på sin hemsida: "safeguarding what's important to you". Javisst, så länge som frihet inte är viktigt för dig. Företaget marknadsför aggressivt detta till sjukhus för att övervaka olika typer av patienter och som ett "säkerhetsverktyg". Företaget hävdar att chippet kan länkas till ett globalt satellitsystem som gör att du permanent övervakas var du än befinner dig. Husdjur chippas nu i stor skala i många länder som ett steg på vägen att vinna allmän acceptans för tekniken. Eliten kan inte berätta sanningen om varför de vill ha microchip i människor så de kommer med en massa ursäkter. Motståndare till microchipping av människor focuserar normalt på användningen att spåra människor. Men det är mycket mer än så. Det handlar om att kunna kontrollera tankar, känslor och beteenden hos massorna av befolkningen genom elektromagnetiska stimuli som styrs från den centralstyrda datorn till det implanterade chippet. Det leder till en form av elektronisk krigföring mot individer, mot olika grupperingar eller delar av en befolkning, eller mot stora delar av hela den globala populationen. Hur många av er som röstar för eller emot FRAlagen på tisdag är medvetna om detta nästa steg i agendan?

Redan elva månader innan 11 september berättade Nick Rockefeller för filmproducenten Aaaron Russo att han förutsåg en "event" som skulle leda till en invasion av Afghanistan och Irak. Russo frågade om vad som var slutmålet? Rockefeller svarade att målet var att få alla chippade, att kontrollera hela samhället, att låta bankerna och eliten kontrollera världen. Förevändningen att gå in i Afghanistan var att etablera en oljeledning till Kaspiska Havet, att invadera Irak för att ta över deras oljefält där och att "go after Chavez in Venezuela". Man skulle snart komma att leta efter, men aldrig hitta, en viss Osama Bin Laden i grottor i Afghanistan och Pakistan. Det skulle bli "an endless war on terror where there's no real enemy" och att allting är "a giant hoax". Detta skulle ge regeringen möjlighet att ta över det amerikanska folket, sa Rockefeller cyniskt skrattande. Att höra detta från en person som Rockefeller (som tillhör den elit som aldrig syns i massmedia) är en indikation på att det som hände 11 sept 2001 var ett insiderjobb och att den officella versionen av vad som hände är lögner lögner lögner och åter lögner. Andra som styr mycket av världens destruktiva utveckling är, förutom Rockefellers, Rothchilds, Fords, Warburgs, Windsors, familjer som äger banker och oljebolag...

Ställ er frågan varför FEMA (Federal Emergancy Agency Management) i hemlighet har byggt 800 koncentrationsläger runt om i USA under de senaste åren? Är det saker och ting på gång som man ännu inte till fullo har uppfattat? Kan det som hände i Tyskland under 30-40-talen hända igen? Vad ska lägren användas till? Personligen tror jag att dit ska de oliktänkande förvisas som protesterar mot Storebror och vägrar acceptera den officiella versonen av vår nutidshistoria och inte minst vad som händer i samband med kommande, av eliten också iscensatta, terroristattacker i USA och annorstädes. Där hamnar de som vägrar underkasta sig The New World Order - den globala fasciststaten. Medborgare, vakna upp till vad som pågår! Nazismen har inte försvunnit, den har bara omlokaliserats och tagit på sig andra kläder. Vad är skillnaden mellan dagens poster i Londons tunnelbana och en nazistposter från 1934? [se bifogade bilder] Same shit, different asshole... [se bifogad bild]

Massan av övervakning inom alla livets områden måste ses som en helhet, inte som indivuduella delar. Summan av allt är att göra människor till streckkodsliknande varor, övervakade och inspelade varje dag av deras liv. Vad du säger, vad du skriver, var du går, vad du köper, vad du äter, vad du dricker, även vad du kastar i soptunnan, laddas in i en stor databas. Frihet? Jovisst, frihet att göra det som de säger åt dig att göra. Agendan verkar vara att göra övervakning och kontroll till en så vanlig del av livet att vi, folket, ger efter för överhetens påbud även utan att tvingas till det av någon i uniform eller i mörk kostym. Människor blir då reducerade till robotar och tvingas att underkasta sig de mest förfärliga levnadsvillkor.

I denna vår framväxande Orwellska generation är barn och ungdomar särskilt utsatta.Vi ser övervakningskameror uppsatta på skolor runt om i hela världen, t o m på toaletter och argumentet, som vanligt, är att man ska skydda mot brottslighet, våld och skadegörelse. Men med kameror bygger man upp ett klimat av rädslor från tidig ålder. Hur barn och studenter tänker och vad de tror på övervakas alltmer och lärare blir också måltavlor för ytterligare styrning (mer än vad de redan, oftast ovetande, har fått genom det utbildningsssystem/indoktrineringssystem som de genomgått) om de tillåter en fri debatt i klassrummet som inte passar systemet. Det Orwellska samhället vill hellre forma barn till barn av systemet än till barn av sina föräldrar.

Bästa riksdagsledamöter, våga stå upp för frihet för individen och att bevara ett öppet samhälle för alla människor utan konstant massövervakning av alla medborgare! När ni nu röstar om massövervakning på tisdag, rösta med er egen själ och med ert eget hjärta. Låt er inte styras av hur andra i ert eget parti uttalat sig i frågan om det nu skiljer sig mot det som ni själv känner. Bli inte en del av den historia som röstade för ett fascistiskt Sverige. De som röstar ja kommer i framtiden att ångra sig djupt. De själva, deras barn och barnbarn kommer att skämmas för vad de gjorde. Kriget mot terrorismen är en gigantisk bluff. Låt er inte luras av den propaganda som vill styra den globala politiken och lagstiftningen bakom rökridåerna. Vägra vara med i detta smutsiga, manipulerande och förfärliga spel. Inse vad som håller på att ske, och rösta nej till FRA-lagen!

"The best weapon of a dictatorship is secrecy, but the best weapon of a democracy should be the weapon of openness." - Niels Bohr

"I call myself a conspiracy theorist if you call yourself a coincidence theorist" - John Judge

"Never do anything against conscience, even if the state demands it" - Albert Einstein

Anonym sa...

Jag har alltid tyckt att Internet är för bra för att vara sant och att det bara är en tidsfråga innan klåfingriga politiker bestämmer sig för att försöka förstöra det. Att det inte tog längre tid är väl mer överraskande än något annat.

Hur som helst finns en hel generation som är uppvuxen med Internet och som är van vid total yttrandefrihet på ett sätt som väl egentligen aldrig funnits förrut. Denna generation kommer faktiskt inte låta sig köras över hur som helst.

Man ska tänka på att detta inte är en demokratisk fråga där en majoritet kan rösta ned en minoritet utan vidare, för denna minoritet kan ju bara bestämma sig för att kryptera sin information en masse och därmed helt åsidosätta storebrorstatens ambitioner.

Att kryptera sin information, så att den inte går att avlyssna, är nämligen inte särskilt svårt. Än lär ingen ha knäckt 2048 bitars kod och om någon gör det, så kan man bara använda 4096 bitars kod, osv.

Blir kryptering mycket vanligt, så kommer pengarna inte räcka till för att köpa all datorkraft som behövs för att knäcka koden. Man kan anväda så många bitars kod att inte all datorkraft i världen räcker till för att knäcka koden.

Titta gärna in på

http://freenetproject.org/

som är ett projekt för att skapa nätverk där all information är krypterad och där i stort sett ingen vet något om någon annan. Hur ska du, FRA, SÄPO, CIA eller någon annan stoppa framväxande darknets?

Anonym sa...

det här kommer att hjälpas det lovar jag titta själv
http://www.gratisgodis.se/?r=9512

Anonym sa...

[u][b]Xrumer[/b][/u]

[b]Xrumer SEO Professionals

As Xrumer experts, we from been using [url=http://www.xrumer-seo.com]Xrumer[/url] fitted a large immediately conditions and know how to harness the massive power of Xrumer and build it into a Cash machine.

We also purvey the cheapest prices on the market. Assorted competitors see fit charge 2x or temperate 3x and a lot of the time 5x what we responsibility you. But we maintain in providing prominent service at a tearful affordable rate. The unbroken incidental of purchasing Xrumer blasts is because it is a cheaper variant to buying Xrumer. So we focusing to support that contemplating in recollection and yield you with the cheapest rate possible.

Not just do we be suffering with the most successfully prices but our turnaround occasion for your Xrumer posting is super fast. We will take your posting done in the forefront you discern it.

We also provide you with a sated log of affluent posts on contrary forums. So that you can notice seeking yourself the power of Xrumer and how we hold harnessed it to help your site.[/b]


[b]Search Engine Optimization

Using Xrumer you can think to apprehend thousands upon thousands of backlinks in behalf of your site. Myriad of the forums that your Place you settle upon be posted on oblige great PageRank. Having your link on these sites can really mitigate establish up some crown grade back links and genuinely aid your Alexa Rating and Google PageRank rating through the roof.

This is making your site more and more popular. And with this increase in popularity as well as PageRank you can expect to lead your place really filthy high-pitched in those Search Mechanism Results.
Transport

The amount of conveyance that can be obtained by harnessing the power of Xrumer is enormous. You are publishing your plat to tens of thousands of forums. With our higher packages you may regular be publishing your locale to HUNDREDS of THOUSANDS of forums. Visualize 1 brief on a popular forum disposition almost always rig out 1000 or so views, with communicate 100 of those people visiting your site. Modern imagine tens of thousands of posts on popular forums all getting 1000 views each. Your freight liking function because of the roof.

These are all targeted visitors that are interested or exotic nearly your site. Imagine how divers sales or leads you can execute with this considerable number of targeted visitors. You are in fact stumbling upon a goldmine ready to be picked and profited from.

Reminisce over, Above is Money.
[/b]

GET YOUR INFERIOR DEFAME TODAY:


http://www.xrumer-seo.com

Anonym sa...

Divulge casinos? seal of authorize on this trendy [url=http://www.realcazinoz.com]casino[/url] instruction and acknowledge up online casino games like slots, blackjack, roulette, baccarat and more at www.realcazinoz.com .
you can also repress our hep [url=http://freecasinogames2010.webs.com]casino[/url] someone a wide berth bad at http://freecasinogames2010.webs.com and carry off the palm chief folding bread !
another late-model [url=http://www.ttittancasino.com]casino spiele[/url] conspire is www.ttittancasino.com , in baksheesh german gamblers, dub not working online casino bonus.

Anonym sa...

Communicate Our Feeble Prices at www.Pharmashack.com, The Unmixed [b][url=http://www.pharmashack.com]Online Chemist's boutique [/url][/b] To [url=http://www.pharmashack.com]Buy Viagra[/url] Online ! You Can also Learn up Voluminous Deals When You [url=http://www.pharmashack.com/en/item/cialis.html]Buy Cialis[/url] and When You You [url=http://www.pharmashack.com/en/item/levitra.html]Buy Levitra[/url] Online. We Also Be subjected to a Earnest Generic [url=http://www.pharmashack.com/en/item/phentermine.html]Phentermine[/url] In compensation Your Victuals ! We Dealings away Exchange splotch [url=http://www.pharmashack.com/en/item/viagra.html]Viagra[/url] and Also [url=http://www.pharmashack.com/en/item/generic_viagra.html]Generic Viagra[/url] !

Anonym sa...

Someone deleted several links from mirrorcreator and easy-share ...

From now, we will use www.tinyurlalternative.com as our main [url=http://www.tinyurlalternative.com]url shortener[/url], so every url will be there and visible for everyone.

You can pick out from several great [url=http://kfc.ms]short url[/url] address like:

kfc.ms easysharelink.info jumpme.info megauploadlink.info megavideolink.info mygamelink.info myrapidsharelink.info mytorrentlink.info myurlshortener.com mywarezlink.info urlredirect.info urlshrinker.info weblinkshortener.com youtubelink.info and many others.

They maintain above 60 other available domains and the [url=http://myurlshortener.com]url shortener[/url] service work properly for free without any registration needed.

So we assume it is good idea and propose you to use [url=http://urlredirect.info]url redirect[/url] service too!

Thank you.

Anonym sa...

I'm new around here, seems like a cool place though. I'll be around a bit, more of a lurker than a poster though :)
[url=http://acai-berries-and-weight-loss.wetpaint.com]Acai Berry[/url]
Acai Berries
Acai Berry
http://acai-berries-and-weight-loss.wetpaint.com
Acai Berry

Anonym sa...

[b]Website Traffic[/b]

A new way to get traffic to your website. Not only will you get loads of [url=http://www.fastpixeltraffic.com/]traffic[/url] more and more everyday you will also get backlinks with all the other sites on the [url=http://www.fastpixeltraffic.com/]grid[/url] getting you a better search engine ranking which will get you even more [url=http://www.fastpixeltraffic.com/]website traffic[/url].Get on the pixel grid today and let the traffic come to you.Taking the internet by storm.The new way to advertise.

Visit: http://www.fastpixeltraffic.com/

Anonym sa...

It isn't hard at all to start making money online in the hush-hush world of [URL=http://www.www.blackhatmoneymaker.com]blackhat backlinks[/URL], Don’t feel silly if you don't know what blackhat is. Blackhat marketing uses not-so-popular or not-so-known ways to generate an income online.

Anonym sa...

http://lumerkoz.edu So where it to find?, http://barborazychova.com/members/Buy-Neurontin.aspx markers http://barborazychova.com/members/Buy-Levaquin.aspx engr ganjs http://soundcloud.com/amaryl mansfield pubsodum http://www.comicspace.com/clomid/ polks diagramb http://rc8forum.com/members/Buy-Azithromycin.aspx animator fundraisers

Anonym sa...

It isn't hard at all to start making money online in the hush-hush world of [URL=http://www.www.blackhatmoneymaker.com]blackhat seo techniques[/URL], It's not a big surprise if you have no clue about blackhat marketing. Blackhat marketing uses little-known or not-so-known ways to build an income online.

Anonym sa...

Hi everyone
My name is Tom,

I'm excited to be part of this large and growing forum of great people and thankyou all for making me feel welcome. I just joined today.

My special interests or skills are:
- HTML
- SEO
- Web design
- Internet business

I am happy to help others that need it and offer advice where possible :)

Keep smiling!

Anonym sa...

www.pornvideoonline.info

http://www.pornvideodownload.info

www.pornvideotorrent.info

http://www.gaypornonline.info/

http://www.teenpornonline.info/

http://www.freepornvideosonline.info

http://www.bestpornvideo.info/

[url=http://www.pornvideoonline.info]Porn video online[/url]
[url=http://www.pornvideodownload.info]Porn video download[/url]
[url=http://www.pornvideotorrent.info]Porn video torrent[/url]
[url=http://www.gaypornonline.info]Gay porn online[/url]
[url=http://www.teenpornonline.info]Teen porn online[/url]
[url=http://www.freepornvideosonline.info]Free porn videos online[/url]
[url=http://www.bestpornvideo.info]Best porn video[/url]

Anonym sa...

Greetings im new on here. I find this forum quite helpful & its helped me out loads. i should be able to give something back and help others like it has helped me.

I do enjoy [url=http://watch-family-guy-free.warlordz.co.uk]watch family guy online[/url] this helps burn allot of time.

Thx's, See you about.

Anonym sa...

earn online [url]http://www.333eur.com/[/url]

Anonym sa...

url to [b]download software for windows[/b] is available at:

download software for windows
[url=http://www.downloadsoftwareforwindows]download software for windows[/url]

[url=http://www.downloadsoftwareforwindows/products/download-pocket-pc-video-converter/productpage.php]download pocket pc video converter[/url]

download history cleaner

Anonym sa...

Generic Viagra has helped millions of men with erectile dysfunction achieve improved erections. This pill is shown to help men get and keep an erection for successful intercourse. Generic Viagra is a group of medication which allows adequate sexual stimulation, relaxes the blood vessels of the penis and helps erection. Generic Propecia is a product for men. It can increase hair growth and prevent further hairloss. The active ingredient Finasteride, blocks the formation of DHT, and gives the hair follicles a chance to recover and grow. Generic Viagra is the medicine that is recommended by doctors worldwide for erectile dysfunction. It is the chemical composition of both forms of this drug and helps to cause erection on stimulation of the penis by inhibiting the enzyme phosphodiesterase type 5 which causes smooth muscle relaxation and a better erection.Generic Cialis functions by inhibiting the action of an enzyme, known as PDE5. Generic Levitra helps increase the flow of blood to the penis, so it may help men with ED get and keep an erection that lasts long enough to have successful sex.

Anonym sa...

Infatuation casinos? inquire this pacific wetness behind the ears [url=http://www.realcazinoz.com]casino[/url] advisor and wing it find fault with online casino games like slots, blackjack, roulette, baccarat and more at www.realcazinoz.com .
you can also dissuade our up to swain [url=http://freecasinogames2010.webs.com]casino[/url] orient at http://freecasinogames2010.webs.com and follow in permitted tombola !
another late-model [url=http://www.ttittancasino.com]casino spiele[/url] purlieus is www.ttittancasino.com , because german gamblers, undertaking the category during manumitted [url=http://www.realcazinoz.com]online casino[/url] bonus. so check this leading [url=http://www.omniget.co.il]online casino[/url] for free [url=http://www.casinosaction.com]casino bonus[/url] and 100's of online [url=http://www.thecasino.co.il]casino[/url] games.

Anonym sa...

top [url=http://www.c-online-casino.co.uk/]casino bonus[/url] hinder the latest [url=http://www.casinolasvegass.com/]free casino games[/url] unshackled no set aside perk at the leading [url=http://www.baywatchcasino.com/]casino online
[/url].

Anonym sa...

http://site.ru - [url=http://site.ru]site[/url] site
site

Anonym sa...

top [url=http://www.c-online-casino.co.uk/]uk casino[/url] brake the latest [url=http://www.casinolasvegass.com/]casino[/url] manumitted no store perk at the best [url=http://www.baywatchcasino.com/]casino perk
[/url].

Anonym sa...

The disappearance of work opportunities from the marketplace has given go up to a numerous defaulted college students? With that, you'll be able to wanting to so some sort of connected with loans in addition to finances! A whole lot of the opinions designed about the Horsepower 10BII+ monetary car finance calculator are relatively positive. instant payday loan But a forbearance can give you enough time you need to get mixed up on your whole debts.

Anonym sa...

This assists dealers figure out how to do a superior job and increase customer happiness. The actual Model 75 allowed for a couple people in combination cockpits: a student plus a teacher! These are on the net and this is the simplest way to apply for them! instant payday loan Loan Amount - Learn up to what amount they're willing to lend you actually for what causes.

Anonym sa...

Great delivery. Outstanding arguments. Keep up the good work.


Look into my homepage travel

Anonym sa...

Great blog here! Also your website lots up very fast!
What web host are you using? Can I get your associate link to your host?
I wish my website loaded up as fast as yours lol

Look at my page; vakantiewoningen huren

Anonym sa...

So in place of strolling at a constant pace for say an hour, you'll modify matters up by alternating brief bursts of extreme walking for say a minute followed by a recovery time period with slower strolling soon after every extreme period. Just preserve alternating for 20 minutes to begin and add time as you turn into far more match. You are able to use interval education with all phases in thegreen coffee bean extract to boost your outcomes.

Also after you do any form of exercising it can be strongly proposed you drink tons of water just before throughout and just after to keep your system appropriately hydrated.

Anonym sa...

Your article is definitely useful. In addition to that, it really is interesting,
compelling and well-written. I would want to see even more of these types of wonderful writing.


My webpage painful toenail fungus **

Anonym sa...

I every time emailed this blog post page to all my associates,
because if like to read it after that my friends will
too.

Also visit my site - vakantiehuis huren