söndag, maj 18, 2008

Signalspaning - en svår avvägning!

Signalspaning för att trygga Sveriges säkerhet innebär ett integritetsintrång, självklart, och det bästa vore en värld sådan att detta inte behövdes.

Centerpartiet accepterar behovet av en strikt reglerad signalspaningsverksamhet för att förebygga militära hot och terror, och vi har under utarbetandet av proposition och utskottsbetänkande drivit på så att en rad integritetsförstärkningar har tillförts i det slutliga förslaget. Vi drev bl.a. fram en kontrollstation så att lagen om några år ska utvärderas med ledning av gjorda erfarenheter framförallt från integritetsperspektiv.

Utskottsbetänkandet tillstyrktes av en riksdagsmajoritet förra året, men bordlades på grund av att att minoritetsskyddet utlöstes.

Signalspaningen behöver regleras bättre än idag och därför behövs den nya lagen. Det vore inte bra om Sverige skulle utvecklas till en fristad för terrorister att planera sina fruktansvärda dåd världen över.

Jag är stolt över hur mycket vi lyckades förbättra de förslag som socialdemokraterna lämnade efter sig, men samtidigt väl medveten om hur fruktansvärt svår den här frågan är. Men politik och att regera är att ta ansvar för att besluta i mycket svåra frågor, alliansregeringen och riksdagsmajoriteten gjorde det i fjol och vi står fast vid vår uppfattning i år.

48 kommentarer:

Lars B sa...

Så kommer du återigen dragandes med ditt standardmejl om signalspaningen, som du har använt en längre tid, när någon vänt sig till dig i FRA-frågan.

Som du mycket väl vet förtiger du viktiga sanningar:

1) FRA:s verksamhet idag är olaglig och har så varit i minst ett decennium. Det är då ohederligt att skriva: "Signalspaningen behöver regleras bättre än idag".

Att verksamheten bryter mot Europakonventionen, och därmed mot svensk grundlag, har ju redan två statliga utredningar påvisat.

2) "Centerpartiet accepterar behovet av en strikt reglerad signalspaningsverksamhet".

Varför vilseleder du? Du vet ju själv att signalspaningen inte kommer att bli "strikt reglerad" med liggande förslag. Tvärtom kommer FRA kunna fortsätta med massavlyssning och masslagring av trafikdata. Precis som idag.


3) "Kontrollstation"

OK, du är alltså inte riktigt säker på att verksamheten blir "strikt reglerad"? Vi kan väl då lika gärna kalla det hela för "grov kränkning på prov"?


4) "för att förebygga militära hot och terror"

Har du inte läst Försvarsutskottets eget betänkande? Du vet väl att det ryms mycket mer inom FRA:s mandat "yttre hot mot landet"?

Det du beskriver tillhör en förgången tid. Du röstade ju själv ja till förslaget om utvidgning av FRA:s mandat förra året.

Där nämns flyktingströmmar, valutaspekulation, människosmuggling och miljöhot som exempel på "yttre hot". Bekvämt nog kan listan göras hur lång som helst, eftersom en närmare definition saknas.

5) Skräm inte upp befolkningen med det påstådda terrorhotet.

Den lilla hotbild som finns hanteras mer än väl av Säkerhetspolisen. Vi behöver inga dilettanter från försvarssfären inom samma område. Inte heller inom annan brottsbekämpning.

Anonym sa...

"Signalspaningen behöver regleras bättre än idag och därför behövs den nya lagen"

Har FRA pysslat med saker de inte borde göra? I så fall vad?

"Det vore inte bra om Sverige skulle utvecklas till en fristad för terrorister att planera sina fruktansvärda dåd världen över."

Det håller jag - i likhet med de allra flesta -helt med om. Vad vill du säga med detta?

Lagförslaget har utsatts för exempellös kritik från många och tunga håll. Det ifrågasätts om den föreslagna verksamheten alls är förenlig med grundläggande principer för demokratiska rättssamhällen. Det måste därför rimligen vara DU och övriga riksdagsledamöter som tänker rösta igenom förslaget som har bevisbördan för att lagen behövs (t.ex. för att förhindra att Sverige utvecklas till en fristad för terrorister). Det måste rimligen vara DU och övriga riksdagsledamöter som tänker rösta igenom förslaget som har bevisbördan för att att så långtgående åtgärder motiveras av det uppgivna behovet. Det räcker inte att bara slänga ur sig sådana fraser. Var finns analysen om lagens förväntade effektivitet? Var finns analysen av konsekvenserna av den omfattande integritetskränkning som blir följden av ERT beslut. Hittills har sådant lyst med sin frånvaro.

Vill påminna om dig om vad Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg har skrivit nämligen:

“Frågan är om inte detta år borde användas till att aktivt lyssna på de personer som redan idag kan berätta vad som har pågått och pågår inom FRA. Jag har kontaktats av flera personer med insyn i denna verksamhet, alla indikerande att en sanningskommission borde inrättas innan någon lagstiftare ens överväger att sjösätta detta missfoster, vars viktigaste existensberättigande enligt FRA synes vara att kunna byta information med andra säkerhetstjänster.”

http://www.advokatsamfundet.se/templates/CommonPage_Advokaten.aspx?id=7753

Hans Lindgren sa...

Staffan, jag brukar hålla med dig i de flesta fall, men här har du och partiledningen hamnat helt snett. Inser du inte att vi kommer att få betala ett alltför högt politiskt pris för detta?

Lägg nu prestigen åt sidan och jobba fram ett helt nytt lagförslag. Det här missfostret är inte rättssäkert.

Jag tycker också att du blir patetisk när du tjatar om kontrollstation och andra förbättringar som partiet lyckats få till. Det hjälps inte - förslaget måste läggas på is.

Lyssna på C i Stockholm. Förra veckan fattade Fp samma beslut.

Nej, Staffan, du går i otakt med partiet. Det hela rimmar också mycket illa med vårt öppenhetsmanifest. Det är väl så nära ett brustet vallöfte man kan komma?

Anonym sa...

Är du verkligen så naiv att du tror att "terroristerna" sitter och skickar epost och pratar i telefon med varandra när de planerar sina presumptiva dåd? Har du aldrig hört talas om Freenet, I2P, Entropy eller någon annan av de dussintals allmänt tillgängliga teknologier som gör att varken FRA eller någon annan kan se vem som säger vad till vem? Det är lite långsammare och lite bökigare, men för någon som sitter och planerar extrema olagligheter är det naturligtvis en självklarhet att använda.

Det enda som kommer fastna i FRAs nät är kommunikation mellan vanliga människor och eventuellt några småskurkar.

Anonym sa...

När de väl fått sina leksaker kan inte ni politiker utöva någon kontroll, då har ni beordrat ägarna till kopplingspunkterna att ge FRA precis det som ni aldrig kan ha någon insyn i. När det gäller datorer och deras program kan jag med fog påstå att ni inte har kontroll över era egna datorer och vad de "rapporterar hem" om. Inom detta område kan de lura er till precis vad som helst. Jag tror faktiskt att FRA redan idag sysslar med rena olagligheter som datorintrång hos svenska medborgare och företag. Ja det skulle inte inte ens förvåna mig om de "säljer" uppgifter från sådan verksamhet till främmande makt mot att få vara med å leka i sandlådan med de stora pojkarna.

Ni är på god väg att ge dem ett verktyg som hör hemma i totalitära stater, och hur ni kan vara så naiva att ni tror att de inte kommer att använda det är rent ut sagt förbluffande dåraktigt. I synnerhet eftersom ni inte kan utöva någon som helst kontroll när verktyget väl är på plats. Ponera att du hade barn i övre tonåren som var programmeringskunniga, vilken kontroll tror du dig kunna utöva ens över din egen uppkoppling i ett sådant fall? Jag kan säga dig att du skulle inte ens kunna vara säker på om ditt barn spionerar på dina aktiviter och rapporterar dem vidare. Att då först ge FRA ett så oerhört kraftfullt verktyg som det innebär att få kopior på all trafik, och sedan tro att ni skulle kunna utöva kontroll över en organisation som FRA är så korkat att klockorna stannar!

Att du dessutom försöker motivera det med imaginära mardrömmar är dessutom vidrigt. Att hota folk med mörka krafter är språket hos diktaturens kreatur. Varken terror, pornografi eller nåt annat "hemskt" har med saken att göra, det är bara det straussiska mentala hotet. Det är nämligen ett oerhört lätt sätt att kontrollera människor genom deras egna rädslor, en metod de flesta religioner sysslat med i tusentals år. Det värsta av allt är att jag tror du vet om det, eller hur?

Vi ser hur hoten uttalas runt om i världen, framförallt då terrorism som kronan på verket. Men om man sätter saker i proportion så kanske det klarnar om hur effektiv kontrollmekanismen är. Fundera. Hur många har dött av terrorism de senaste hundra åren, och hur många dog i t ex. Irak bara under förra året, eller varför inte i trafiken runt om i världen bara under senaste månaden? Ändå omdanas tamejtusan hela välden..

Det blir rätt uppenbart att det finns en agenda av makt och kontroll bakom, och det är samma sak som skett genom årtusenden, metoderna har bara varit annorlunda. Förr funkade religion förträffligt, och det gör den väl fortfarande till rätt stor del här o där, i synnerhet gällande sexuella avarter. Dock funkar religion rent generellt allt sämre i den upplysta västvärlden, i synnerhet här i skandinavien. Vi är inte rädd för något religiöst hot eftersom de flesta av oss helt enkelt inte är religiösa till någon nämnvärd omfattning.

Kontrollbehovets grundläggande anledning stavas på ett högre plan geopolitik, makten över områden, "lebensraum", handels-kommunikationer, naturresurser osv. dvs. det som alla krig har sin grund i, ja alla nästan utan undantag. Ofta tror vi att det handlar om religion. I synnerhet de som står på slagfältet och de folk som finns bakom politikerna som för kriget skall tro det. Beslutsfattare behöver nämligen kunna motivera sina beslut inför någon. Ytterst har vi politiker som behöver andra politikers stöd och en medgörlig opinion, annars går det inte. Såvida vi inte talar om absoluta diktatorer som inte behöver svara inför någon. Så hur göra om religion inte funkar? Jo, skapa andra rädslor som fyller samma funktion som skärselden fyllde förr. Det är detta du sysslar med vare sig du vet om det eller bara aningslöst agerar marionett åt andra intressen. Det funkar alldelens förträffligt, för som varelse har inte människan förändrats nämnvärt under de senaste årtusendena, våra hjärnor funkar likadant nu som då, vi har bara staplat kunskap genom tiden - Standing on the shoulders of giants.

Gör du detta medvetet, eller är du bara en drönare, en slav under retoriken som så många andra? De flesta av oss vet ju att politiker är karriärister som drivs av sina egna begär som ärelystnad och högmod. Många gånger är det högsta målet att få sitta med vid bordet, att få känna sig viktig. Vad som beslutas är högst sekundärt, så de böver inte ens köpas, det räcker att de får vara med. Lägg då till gammal hederlig flockmentalitet så blir bilden än mer komplett. En sån miljö är lätt kontrollerad av de som verkligen står för skapandet av den imaginära hotbilden (imaginär - kom ihåg jämföreslen ovan). Det räcker med några få som verkligen har viljan och samtidigt medlen, så följer drönarna sin drottning. Passar denna bild som drönare in på dig?

Rädda människor är farliga människor, i synnerhet de med makt eller vapen i hand, för de agerar inte efter förnuft - de vet inte riktigt vad de gör. De försöker bota rädslan för sina egna fantasier, som kan vara socialpsykologiskt mer eller mindre indoktrinerade i det undermedvetna. Men en mardröm är inte mer verklig än vad andra drömmar är, skillnaden är att den har en primitiv rädsla vidhäftad som inte är lika lätt att vifta bort som en lika imaginär förhoppning om något gott är. Därmed dränks visioner om något bättre i rädslan för det onda, och man styrs av sin rädsla som hugger huvudena av precis de ideal man annars är för. Men ens handlingar sprungna ur farhågor är verkliga, lika verkliga som konsekvenserna av dessa handlingar. Power of nightmares, the rise of the polics of fear. Det börjar för var dag som går bli uppenbart att vi har glömt precis det som inte fick glömmas, så upprepningen är på väg.

//steelneck

Peter sa...

Nu är det dags att du svarar på dessa frågor:

1) Vilka andra oklarheter än "aktiv signalspaning" togs upp med FRA:s generaldirektör vid det senaste utskottssammanträdet?

2) Integritetsskyddskommittén har kritiserat beredningen av en lång rad lagförslag på integritetsområdet, däribland signalspaningslagen.

Vari tycker du att konsekvensanalysen består i FRA-förslaget? Det är ju bland annat frånvaron av en sådan som kommittén kritiserar mycket hårt.

3) Håller du med Annie Johansson, Fredrick Federly och Johan Linander om att det vore bra om en medborgarkommission tillsattes, så att FRA:s tidigare verksamhet äntligen blir granskad?

Det finns onekligen en hel del obesvarade frågor:

Har FUN kontrollerat sökbegreppen? Har FUN haft insyn i FRA:s alla spaningsmetoder? Vilka uppgifter har lämnats ut till andra länder? Har polisen utnyttjat FRA i syfte att kringgå rättegångsbalken? Har källskyddet respekterats? Har FRA sysslat med generell trafikdatalagring (som den nya lagen medger)? Hur har FRA hanterat alla personuppgifter? Hur har överskottsinformation behandlats? I vilken utsträckning har spaningen varit riktad mot den egna befolkningen? Har man fångat upp och lagrat inrikestrafik? etc.

4) Vad är det för information som tillkommit om FRA-förslaget de senaste veckorna? Det är tydligt att det har hänt något.

Anonym sa...

Staffan, du förtjänar beröm för att du offentligt stöder förslaget. Det är inte många som vågar hävda att FRA-lagen är nödvändig i debattforum med vanliga medborgare. Detta sagt så är dina argument till förmån för lagen sedan länge vederlagda. Detta torde framkomma med tydlighet i tidigare kommentarer såväl som i den massmediala debatten och på internet.

Med tanke på hur debatten lyst med sin frånvaro under gångna året bådar det knappast gott inför den kommande utvärderingen. Sannolikt kommer det bli den sedvanliga enmansutredaren, med tydliga direktiv om att ett avskaffande ej är att komma på fråga, varpå partipiskorna tvingar in ledamöterna i ledet igen.

Eftersom FRA:s verksamhet möjligen är olaglig (ej lagreglerad och otestad i domstol) krävs naturligtvis reglering och domstolsprövning. Detta betyder naturligtvis inte att det är just detta förslag som krävs: bara att någon lag krävs. Vad som är synnerligen oroande med detta förslag är, utöver den massiva integritetskränkningen, tudelat:

1. Vad händer med överskottsinformationen? Vilken reglering finns för användning av denna? Förslaget saknar tydlighet på denna punkt.

2. Hur ska kontrollfunktionen kunna säkerställas när FUN brister - enligt till och med FRA:s GD? Transparens är absolut essentiellt för att förhindra institutionell röta.

Det monstruösa hafsverk till lagförslag som nu är aktuellt kan inte stödjas av någon med bildning i historia och känsla för det öppna samhällets bräcklighet. Din attityd är farlig. Jag förstår inte hur du kan påstå dig stolt; du borde snarare skämmas.

Tack för ordet.

Anonym sa...

Wow...

Innan valet 2006 så trodde jag verkligen att ni ville skydda svenska medborgares integritet. Nu har jag den hårda vägen fått lära mig att så är inte fallet, utan att ni är precis like dåliga som sossarna och ni fortsätter marchera mot Bodströmsamhället, fast den här gången heter det väl Asksamhället.

Jag ska komma ihåg det här till nästa val. Det kan du lita på.

Anonym sa...

Sakta men säkert kommer polisstaten närmare. Integritetskränkande övervakning, poliser som får utdöma straff på plats och politiker som lyssnar mer på representanter från näringslivet än på sina egna väljare.

George Orwell var en optimist. Det här kommer bli mycket, mycket värre och när vi väl fått det här systemet på plats så kommer vi aldrig kunna bli av med det igen. Det börjar bli dags att packa sina pinaler och lämna Fort Europa, den stora frågan är bara varthän ska man flytta...?

Anonym sa...

Visst är övervakningen inga problem. Brunskortorna som genomsöker tågen drar ju bara iväg med andra, de får skylla sig själva, det kan ju inte hända dig:
http://www.schneier.com/blog/archives/2007/11/taking_pictures.html#c215790

(Historien visar att vi brukar ligga runt 10 år efter USA, så snart är det här... Det var judar förra gången, och de som hade papprena i ordningen drabbades ju inte. Till att börja med.)

Anonym sa...

Tänk om FRA's nya superdator kunde hjälpa till att räkna på forskning inom cancer istället.

Det om något skulle rädda liv.

Christian Engström (pp) sa...

Bloggade ett svar på http://christianengstrom.wordpress.com/2008/05/19/svaga-center-argument-for-fra-avlyssning/

(Försöker göra klickbar om det funkar.)

Peter sa...

Staffan, vad menar du egentligen med att FRA:s verksamhet kommer att bli "strikt reglerad"?

- FRA:s informationsutbyte med utländska tjänster är inte reglerat alls i den nya lagen. Vari består det "strikta"?

- Hur ska FUN någonsin kunna granska en gigantisk mängd sökbegrepp i efterhand?

Enligt FRA-chefen hanterar myndigheten en kvarts miljon sökparametrar, varav en stor del är i ständig förändring. Hur många tror du det rör sig om när massavlyssningen i kabel dragit igång på allvar?

- Kravet på reglering väcker frågor. För att citera signaturen Af ovan: "Har FRA pysslat med saker de inte borde göra? I så fall vad?"

Anonym sa...

Vad härligt det känns nu när Sverigedemokraterna vinner mark och kanske till och med hamnar i riksdagen efter nästa val. Eller ska ni reglera så endast vissa partier får dra fördel av FRA:s avlyssningsmonster?

Anonym sa...

Med den rimliga föresatsen att enbart Ryssland utgor ett hot inom en overskadlig framtid, att det inte gar att stota bort en rysk invasion och att NATO inte kommer att befria oss; vad skall vi da med ett hogteknologiskt och superkostsamt JAS/SMYGE-forsvar till? Pa fullt allvar nu, de har projekten ar industriella socialbidrag. Partisankrig ar det enda sattet att stota bort en invaderande fiende - att gora kostnaden for ockupationen for hog.

Sa vem bar ansvaret for att Sveriges forsvar har utplanats genom industriprojekt som mer liknar pissing contests and rationellt tankande?

Anonym sa...

Jag som trodde att anledningen till att de inte knäcker bin Laden var att de gått tillbaks till mänskliga budbärare med memorerade meddelanden.

Men det är klart, det är väl bara några steg dit. Först fullständig scanning av internet, sedan fullstädig scanning av alla postförsändelser och sist fullständig scanning av allas hjärnor.

Fan vad läskigt att politikerna inte fattar vad de håller på att göra... för de kan de väl ändå inte göra? Då borde ingen av dem kunna få en god natts sömn någonsin.

Anonym sa...

Varför denna totala övervakning av just internet? Det är ju bara information som går där. Folks fria utbyte av idéer och deras kommunikation.

Vore det inte rimligare att införa total övervakning av paket och brev först? För i fysisk kommunikation kan man ju skicka saker som faktiskt är direkt livsfarliga.

Nu tycker jag inte det är en bra idé alls, men bara för att visa på hur snett det är att tro att just internet är ok att övervaka, när man inte skulle drömma om att sprätta alla brev i postens sorteringsmaskiner och scanna dem.

Anonym sa...

Vilka är dessa hot vi måste offra så mycket för att stoppa?
Vilka är dessa terrorister som är så viktiga att få fast?

Skickar inte detta en väldigt dålig signal till omvärlden att deras ambassaders och bestickningars epost trafik här i Sverige kommer att avlyssnas som standard?

Skall vi börja öppna diplomatposten också, ifall det gömmer sig en sån där elak terrorist i?

Hur kan vi säkerställa att inte just ditt parti's valstrategi kommer ut från er kommunikation till valmotståndare? Den kan bli läst av en människa, dom kan läcka om ändamålet ses stort nog.

Anonym sa...

Jag tycker det är intressant att inte en enda positiv kommentar till FRA har kommit in. Säger inte det VÄLDIGT tydligt att politikerna numera är fullständigt ur fas med sina väljare?

Är det, ur det perspektivet, konstigt att valdeltagandet sjunkit från över 90% på 70-talet till att idag ligga på runt 80% med en sjunkande trend eller att SD vinner mark?

Skrämmande utveckling...

Anonym sa...

Alla pp-inspirerade invändningar imponerar föga. Jag delar Staffans uppfattning att det är svåra frågor och svåra avvägningar som riksdagen har att göra. Men det hindrar inte att åtskilliga protester inte bara visar på äkta engagemang, utan också på djup okunnighet.

Ett exempel är påståendet att FRA idag bedriver en olaglig verksamhet som bryter mot Europakonventionen och svensk grundlag. Detta saknar all grund och blev senast vederlagt i lagrådsgranskningen av FRA-propositionen. Hallå, kom ner till planeten Tellus!

Ett annat exempel är påståendet att Säpo ska hantera hotbilden mot Sverige. Där har vi återigen samma fundamentala sammanblandning av försvarsunderrättelseverksamhet och polisiär övervakning som har förvirrat FRA-debatten från början.

Försvarsunderrättelseverksamheten handlar inte om att övervaka svenska medborgare. Den handlar inte om att jaga enskilda individer eller om att försöka beivra brott. Till allt detta har vi polisen. I stället handlar försvarsunderrättelseverksamheten om att skydda svenska nationella säkerhetsintressen och kartlägga utländska företeelser, mönster och samband som skulle kunna utvecklas till hot mot vårt land.

Den nya lagstiftningen stärker helt klart rättssäkerheten i den meningen att den tydligt reglerar bl.a. den signalspaning som FRA har bedrivit i etern i snart 60 år utan någon som helst lagreglering. Den stärker också rättssäkerheten därför att den säkerställer att de polisiära myndigheterna INTE ska kunna kringgå de regler som finns om t ex domstols förhandsgodkännande av telefonavlyssning genom att i stället gå via t ex FRA. Detta är viktigt!

Den nya lagstiftningen är teknikneutral d.v.s. FRA ska få bedriva signalspaning oavsett hur signalerna råkar överföras. Detta innebär ett potentiellt ökat hot mot den personliga integriteten, eftersom det vidgar FRA:s möjligheter till signalspaning till att omfatta inte bara etern utan också signaler som överförs i olika kabelnät. Just av det skälet har också hela arbetet med den nya lagstiftningen - både i regeringskansliet och i riksdagen - handlat om att införa olika kontrollmekanismer, insyn och skydd för den enskildes integritet.

Jag har respekt för den som tycker att det vilande förslaget är dåligt och borde avslås. Men jag har ingen respekt för den som hävdar att det är ett "hafsverk". Den personen babblar nämligen i nattmössan!

Regeringens proposition grundas på två statliga offentliga utredningar och en departementspromemoria. Alla dessa har blivit brett remissbehandlade och de remissinstanser som särskilt har att vaka över den personliga integriteten (t.ex. JK och JO) avgav positiva yttranden. Det gäller också Amnesty Internationals svenska sektion som i sitt remissyttrande på departementspromemorian om en anpassad försvarsunderrättelseverksamhet skrev att man ansåg "att remissen är en utredning som på ett mycket tillfredsställande sätt har gått igenom de problem som kan uppkomma vad gäller kränkning av fri- och rättighetsskyddet vid en anpassad försvarsunderrättelseverksamhet. Frågan om den personliga integriteten är central i denna utredning, men Amnesty anser att utredningen tar upp samtliga svåra uppgifter som ingår i den intresseavvägning som är aktuell."

Just så är det! Men efter de utredningarna tog jag ändå som försvarsminister initiativ till tolv olika förbättringar innan vi skickade över våra förslag för granskning i Lagrådet. Lagrådets höga jurister var tydliga i sitt omdöme; Beredningsunderlaget var ”tillräckligt både till sin omfattning och till sin kvalitet”. Lagrådets slutsats blev att vi funnit ”en godtagbar balans mellan å ena sidan nationella säkerhetsintressen och å andra sidan enskilda medborgares fullt legitima krav på skydd för integriteten mot intrång från överheten”.

Men vi lät oss inte nöjas med det heller. Efter lagrådsgranskningen förde jag in nio nya förslag med syfte att skydda den enskildes integritet i det som sedan blev regeringens proposition. Och slutligen tillförde riksdagens försvarsutskott ytterligare fem förbättringar, däribland Staffans kontrollstation.

Johan T sa...

Roligt att höra av dig, Mikael Odenberg. Välkommen in i debatten (igen).

Att FRA:s verksamhet har ifrågasatts med hänvisning till Europakonventionen är inget påhitt av piratpartister. Detta går att läsa i Wiktorinutredningen och 11 septemberutredningen. Wiktorin konstaterar i "FRA - en översyn" att vissa saker som FRA gör, är sådant som andra länder har dömts för i Europadomstolen såsom konventionsstridiga. Integritetsskyddskommittén tar upp precis samma problem.

Lagrådets uppgift i fjol var inte att ta ställning til nuvarande verksamhet utan till det framlagda lagförslaget. Noterbart i det sammanhanget är också att rådet underkände din och regeringens definition av integritetsintrånget. Intressant nog föranledde dessa nya förutsättningar emellertid ingen ny remissrunda.

Vad gäller sammanblandningen av polisiära uppgifter och försvarsunderrättelseverksamhet, så är den inte skapad av kritikerna, utan av arkitekterna till den nya lagstiftningen. FRA ska ju utnyttjas i brottsbekämpningen. Vad är det för "mönster" eller "företeelser" som FRA ska rapportera till Säpo, Tullverket eller den öppna polisen, som inte ska användas för att bekämpa brott?

Det uppställs inte heller några hinder i den nya lagen om att FRA får spana på personer som befinner sig i Sverige, så länge hotet kan rymmas inom definitionen "utländska förhållanden". Säpo har ju själva påpekat att väldigt mycket av deras verksamhet handlar om just "utländska förhållanden", och varnat för överlappningen.

Jag behöver kanske inte citera Säpos egna kritiska remissvar och synpunkter vid delningen? Antar att du svurit ve och förbannelse över dem också.

"Försvarsunderrättelseverksamhet handlar inte om att övervaka svenska medborgare" skriver du. Jag börjar nästan misstänka att du tror på detta själv. Förklara gärna för mig och andra hur denna verksamhet ska kunna bedrivas utan att svenska medborgare ska övervakas. I synnerhet som några sådana begränsningar inte uppställs i propositionen.

Johan T sa...

Förresten, Mikael, jag hoppas att du inte glömt bort denna passus i din egen proposition:

"En myndighets arbetsmetod är inte nödvändigtvis godtagbar från integritetssynpunkt enbart av den anledningen att användningen är lagligen grundad. Integritetsskäl kan göra sig så starkt gällande att en åtgärd som i och för sig ryms inom den legala ramen ändå inte bör godtas av hänsyn till bl.a. allmänhetens tilltro till verksamheten”

Anonym sa...

Det spelar ingen som helst roll vad syftet med signalspaning är. Det viktiga är: Skall vi kopiera in nästan all internettrafik till ett hemligt nät som kontrolleras av en underrättelseorganisation? Som alltså kommer att veta allt om alla om de bara vill. De KAN göra vad som helst med den kopierade trafiken. Det är skrämmande så historiskt naiva resonemang jag hör i FRA-frågan. Har inte riksdagsledamöterna läst historia? Har ni inte funderat över hur Europa har sett ut? Har ni inte funderat på vilken historisk kamp mänskligheten har genomlidit för att uppnå vårt fria samhälle? FRA-lagen är ju mer långtgående än Sovjet på övervakningsområdet, dvs vilka möjligheter den erbjuder för kontroll av befolkningen. Frågan är bara NÄR det där hemliga regeringsnätet börjar användas på ett totalitärt vis. Det kommer inte att vara du och dina kompisar som styr det där om några år, Staffan Danielsson.

Dessutom: Terrorism är ett politiskt brott och kan egentligen bara bekämpas genom politik och att uppträda ansvarsfullt i geopolitiken. Vi i Sverige skall väl inte behöva avskaffa vårt demokratiska och fria samhälle för att USA skall kunna skicka trupper till Irak? Det är vad det handlar om när du nämner terrorism. Se hellre till att ha en god relation till Kina om du är framtidsinriktad. USA underminerar ju sig själv med sin nuvarande utrikespolitik. De gör världen farligare.

Detta sörjer jag eftersom jag själv blev USA-älskare under mina år som Fulbrightstipendiat i New York. Just den sortens fredliga politik som är framgångsrik på lång sikt och som formulerades efter andra världskrigets katastrof då USA trädde fram som världsledare och föredöme, en position man nu raskt underminerar.

Staffan, Historien kommer att döma dig hårt om du röstar ja till FRA-lagen: En av dem som införde ett tidigare inte skådat Big Brother-system i Sverige. Ett system som skulle visa sig missbrukas på ett otal sätt. Bli historisk hjälte i stället: En av dem som vågade göra det rätta. Säga nej.

Läs gärna mer om FRA, FRA-lagen och de tekniska möjligheterna i min Timbrorapport [fri PDF].

/Oscar Swartz

Anonym sa...

I Nazityskland tyckte de flesta också att integritetsingreppen var tolerabla. Till och börja med. Men att lära av historian är en svår konst.

Med vilken rätt samlar samhället information om sina medborgare? Det är helt egalt om staten anser att informationen den samlar in är tillräckligt väl skyddad. Jag har rätt till min egen historia, inte samhället. Att påstå att FRA:s insamlade information inte kommer att leta sig ut till icke-militära organisationer, tja, [vet inte hur jag ska kunna uttrycka det utan att det låter direkt oförskämt], detta har redan hänt tidigare.

De skadeeffekter som terroristbekämpningen åsamkat både Sverige och västvärlden överstiger vida de effekter Al-Quidas terroristangrepp skulle kunna ställa till med. Terroristbekämpningen behöver förpassas till den någorlunda undanskymda plats den förtjänar i denna del av världen.

När får vi brunskjortor i Sverige som genomsöker tågen och haffar hederligt folk (som i USA)? Principen att folk anses oskyldiga tills dess att det bevisats annorlunda börjar redan sättas på undantag, även i Sverige.

Rick Falkvinge (pp) sa...

Hej, Mikael (och Staffan).

Du menar att lagrådsremissen tydliggör att FRAs verksamhet inte bryter mot Europakonventionen. Ska vi läsa innantill ur yttrandet från lagrådet?

Den underrättelseinhämtning i form av signalspaning som FRA bedriver har tidigare varit oreglerad och vilat på principen att etern är fri. Signalspaning mot signaler i etern har således sedan länge ansetts förenlig med det skydd gentemot det allmänna som 2 kap. 6 § regeringsformen uppställer till skydd mot hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande. Principen om eterns frihet har dock ifrågasatts och torde allt mer kunna ifrågasättas när en allt större del av vår privata kommunikation blir eterburen. Bestämmelserna om hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning i 27 kap. rättegångsbalken gör inte skillnad mellan fast telefoni och mobil trådlös telefoni, utan tillstånd till avlyssning eller övervakning i polisens brottsbekämpande och brottsutredande verksamhet måste alltid inhämtas av domstol. I Europadomstolens praxis avseende hemlig avlyssning har samma krav ställts på villkoren för avlyssning av trådlös kommunikation som i fråga om annan telekommunikation (Weber och Saravia mot Tyskland, mål nr 54934/00).

Med andra ord:

- FRAs påstådda laglighet, idag, vilar bara på antagandet om att etern är fri att avlyssna.

- Andra lagar gör mycket tydligt att etern inte är fri att avlyssna efter telefonsamtal. FRAs verksamhet innefattas av dessa då de inte har något uttryckligt undantag (som det heter, "verksamheten är oreglerad").

- Europadomstolen har i åtminstone tre prejudikat sagt mycket tydligt att det inte är någon skillnad på att avlyssna i luft eller att avlyssna i kabel. Ett av dessa tre prejudikat refereras i just den lagrådsremiss du hänvisar till.

- Varje avlyssning måste enligt Europakonventionen ha ett positivt lagstöd för att inte vara konventionsstridig. Du har själv sagt att verksamheten har varit oreglerad i 50 år i en artikel i DN.

- Sådant postitivt lagstöd finns inte för att avlyssna i etern, och Europadomstolen har i åtskilliga prejudikat sagt att det behövs för att inte vara konventionsstridig. Detta förhållande har varit känt sedan åtminstone år 2000.

- Sedan 1995 har Europakonventionen status som svensk grundlag (RF 2:23).

- Slutsatsen är solklar: att FRAs verksamhet idag är grundlagsstridig, och att dess uppdragsgivare (inklusive du själv) har åtal att vänta för anstiftan till... vad nu åtalspunkten kan vara. Hur åtalar man över huvud taget för grundlagsbrott?

Anonym sa...

Intressant diskussion, men man får en bitter känsla då användandet av skällsord, härskartekniker och andra fula uttryck är överväldigande...

Bara för att man tycker någon eller några gör fel, måste inte man använda "fulheter".

/M

Hans sa...

Efter att ha läst igenom alla kommentarerna så kan man bara konstatera att Staffan Danielsson inte är speciellt insatt i frågan. Man undrar om det är genomgående för alla politiker som tänker rösta ja när det väl kommer till kritan. Vem har lurat våra politiker så grundligt? :(

Möjligtvis är det så att han faktiskt är insatt men tror att vi övriga är riktigt korkade så att han kan komma undan med dyngan som han postar. Jag hoppas på det första alternativet men då gäller det fortfarande att hitta boven. Vem lurar våra folkvalda?

Efter att noggrannt ha läst alla kommentarerna här så måste väl Staffan ändå ha ändrat åsikt och bestämt sig för att rösta nej till FRA-förslaget.

Anonym sa...

Ledsen, Johan T men du har fått det här om bakfoten Men det är kul att du tar upp just Säpo:s nedgörande kritik mot lagrådsremissen. Jag ber att få hänvisa till min kommentar på Falkvinges blogg:

Lagrådet ifrågasätter att principen om en fri eter skulle vara oinskränkt men detta gäller uppenbarligen inte försvarsunderrättelseverksamheten och FRA:s signalspaning. Även den mest ointellektuelle kan nämligen inse att Lagrådet knappast skulle tillstyrka en lagstiftning om den var lagstridig redan före de föreslagna förändringarna. Ropet ”Kom ner till Tellus” skallar åter.

I stället är ett bra tips för att få svar på frågan att man bör läsa innantill. Då upptäcker man snart att kärnan i Lagråds-citatet är den passus som Falkvinge med osviklig träffsäkerhet missat att fetstila, nämligen att ”bestämmelserna om hemlig telefonavlyssning och hemlig telefonövervakning i 27 kap. rättegångsbalken gör inte skillnad mellan fast telefoni och mobil trådlös telefoni, utan tillstånd till avlyssning eller övervakning i polisens brottsbekämpande och brottsutredande verksamhet måste alltid inhämtas av domstol.”

Påpekandet handlar alltså om polisens brottsbekämpande och brottsutredande verksamhet. Och varför i all sin da’r påpekar Lagrådet att polisen inte får kringgå reglerna om domstols förhandsgodkännande för avlyssning bara därför att denna avlyssning sker i etern? Är detta något som förekommer? Är det så att vår polis bedriver en oreglerad (och otillåten) signalspaning i etern? Ja, inte vet jag. Men den nyfikne kan ju läsa närmare i det indignerade yttrande som Säpo avgav över lagrådsremissen om försvarsunderrättelseverksamheten. Där skriver man nämligen rent ut att det är just detta som man ägnar sig åt. (Dnr AD 001-00148-07 sid 7). Lagrådets åthutning bör ses mot den bakgrunden.

PS Det är så inte märkligt att jag använder signaturen MOD. Det har jag gjort sedan 2006. Då stod den för:
MOD = Mikael ODenberg
MOD = MODerat
MOD = Minister Of Defence
Så här långt har bara en av förklaringarna bortfallit.

Johan T sa...

"Ledsen, Johan T men du har fått det här om bakfoten"

Så bemöter alltså en fd försvarsminister sakkritik.

Jag såg fram emot att få debattera med dig, Mikael, men du har uppenbarligen inga argument kvar längre.

Anonym sa...

Johan T,

Med tanke på vad du och din kamrat talade om på telefon i går kväll så tycker jag du ska tona ned den här diskussionen. Varken du eller jag vill att det samtalet ska spelas upp offentligt, eller hur?

MVH

DOM (som lyssnar)

Johan T sa...

Nu fattar jag intenting. Jag har inte varit i telefonkontakt med dig. Jag agerar inte heller tillsammans med någon kamrat. Dessutom har jag absolut ingenting med Piratpartiet att göra.

Läs gärna i kommentarerna på Mina moderata karameller, där jag skriver mer om spelet bakom FRA-förslaget.

Johan T sa...

Lägger ut min kommentar även här:

Tidigare var det normala att stora frågor av detta slag först bereddes i en parlamentariskt sammansatt kommitté.

Tvärtemot vad Odenberg påstår saknas det i FRA-lagen en konsekvensanalys ur ett integritetsperspektiv. Integritetsskyddskommittén är mycket kritisk till hur detta och andra lagförslag beretts.

Hela FRA-förslaget har från början till slut hanterats av Försvarsdepartementet:

1) Förre ÖB Owe Wiktorin lägger fram sin enmansutredning i mars 2003, där han pekar på att FRA behöver lagstöd för sin verksamhet, och att myndigheten bör kunna bedriva spaning även i kabelbunden trafik.

Sakkunniga i denna utredning var bl.a. Ingvar Åkesson (nuvarande GD på FRA) och Mikaela Dráb (nuvarande chefsjurist på FRA).

2) Dåvarande GD för FRA, Per Kjellnäs, slutar under sommaren 2003 och tar plats inne på Försvarsdepartementet, för att börja arbeta med lagförslaget. Kjellnäs hade mycket stort inflytande över arbetet under 2003-04.

3) Dåvarande rättschefen vid Försvarsdepartementet, Ingvar Åkesson, tillträder som generaldirektör vid FRA i september 2003. Strax därpå rekryterar Åkesson en jurist från Försvarsdepartementet: Mikaela Dráb.

4) Parallellt med detta bedriver flera personer hos SUND (Samordningssekretariatet för säkerhetspolitiska underrättelsefrågor) ett intensivt lobbyarbete i frågan. Det bör påpekas att det alltid funnits tidigare FRA-anställda vid SUND, så även idag.

5) Daniel Ström, rättssakkunnig på Försvarsdepartementet, färdigställer lagförslaget i form av en departementspromemoria 2005. (Det är också han som lägger fram hela FRA-paketet för lagrådet 2007)

6) Dåvarande försvarsminister Leni Björklund presenterar departementspromemorian mitt i sommaren 2005. Förslaget skickas på remiss och får mycket hård kritik av bl.a. Säpo, Kammarkollegiet, PTS, Registernämnden och Advokatsamfundet.

7) Under våren 2006 slår Thomas Bodströms tjänstemän inne på justitiedepartementet bakut. Frågan blir också politiskt känslig inför stundande val. Förslaget läggs på is.

8) Mikael Odenberg plockar fram förslaget igen och författar en lagrådsremiss under hösten 2006. Denna skickas med den sista postgången före julhelgen på en mindre remissomgång, en s.k. delning. Säpo, Registenämnden, JK och justitiedepartementet avger sina yttranden. Ur Säpos svar:

Det är fråga om en massiv telefonavlyssning och förslaget innebär en kränkning av enskilds integritet som vida överstiger den kränkning som förslagen om buggning och preventiva tvångsmedel sammantaget innebär.

Säkerhetspolisen är kritisk till det sätt på vilket beredningen av förslaget skötts.

Försvarsdepartementet delar nu lagrådsremissen utan att Justitiedeaprtementets invändningar i sak beaktats. Det är svårt att se hur den synnerligen korta delningstiden, som dessutom infaller under julhelgen, kan leda till ett förbättrat beslutsunderlag.

Det föreslagna mandatet är så ingripande och har sådana konsekvenser för samhället och enskilda att det bör grundas på en parlamentarisk översyn och inte på en promemoria upprättad av tjänstemän på Försvarsdepartementet.


Även Registernämnden och justitiedepartmentet sågade förslaget vid denna remissrunda.

Resten känner vi till. Den 17 juni sker voteringen i kammaren.

Anonym sa...

Johan T,

telefongrejjen var ett skämt med hänvisning på situationer som kan uppstå när staten godkänt avlyssning av sina medborgare (och kritiker).

Var inte meningen att det skulle tas på allvar. Sorry.

Anonym sa...

Hej Staffan!

Jag heter Amelia Andersdotter och är verksam i Piratpartiet i Skåne. Vi har fikat mot FRA-förslaget i tre veckor, och kommer dela ut gratis kaffe i Malmö sista gången nästa tisdag (27 maj) från 17:00 och framåt på Gustav Adolfs torg. Må¨nga som kommer förbi våran kaffeutdelning är både arga och upprörda över att ni tror att det här är en "svår avvägning". Jag har hört att "det här håller inte terroristerna borta -- nu kommer dom ju komma hit också! folk blir ju arga av det här!"

Om du eller någon av dina partikamrater vill titta förbi nästa tisdag och förklara för oss och de som dricker kaffe och är upprörda i Malmö vad det egentligen är ni anser vara så farligt med svenska folket vore det uppskattat!

Gustav Adolfs torg, alltså, 17:00 på tisdag. Ni får också kaffe, men kanske mindre muggar om ni tänker rösta ja. :P

Anonym sa...

Var kan man fika för lagförslaget?

Björn Felten sa...

Anonym (fegis!) maj 22:

Vilken del av

"Ni får också kaffe, men kanske mindre muggar om ni tänker rösta ja."

...var det du inte förstod?

Nils sa...

Hej!

I en artikel på Centerpartiets webbplats går att läsa:
"När lagrådets svar kommer vill vi lägga särskilt vikt vid de eventuella synpunkter rådet kan ha vad gäller integritetsskyddet i förslaget." (http://www.centerpartiet.se/defaultnormal.aspx?id=44266)

I Lagrådets yttrande (http://www.lagradet.se/yttranden/Forsvarsunderrattelseverksamhet.pdf) betonar ett av justitieråden:
"Enligt min mening finns det inte grund för att i en reglering som skall uppfylla Europakonventionens krav om skydd för privatliv och korrespondens undanta signalspaning som utförs för regeringens räkning från kravet på rättslig förhandsprövning."

Så här långt kan mitt inlägg sammanfattas i två punkter:
1. Centerpartiet lägger särskild vikt "vid de eventuella synpunkter rådet kan ha vad gäller integritetsskyddet i förslaget."
2. Lagrådet anser att förslaget inte uppfyller "Europakonventionens krav om skydd för privatliv och korrespondensanser".

Enligt punkterna 1 och 2 ovan så borde nej till FRA vara det som ligger närmst till hands för Centerpartiets riksdagsgrupp.

Dennis Nilsson sa...

Att verkligheten överträffar dikten, kan man kan läsa i nedanstående journalistrapport om FRA och dess motsvarighet NSA i USA gjord av Martin Jönsson, med medel från Journalistfonden;

http://periodista.se/FRA03_04.pdf


"I antikens Rom anställde rika män ibland väktare när de reste bort från sina fruar.

Väktarnas uppgift var att övervaka kvinnorna så att de inte var otrogna.
Men systemet hade sina brister. Så småningom fick man nämligen anledning att fråga sig:

Sed quis custodiet ipsos custodes?
Men vem övervakar övervakarna?"

Anonym sa...

Varför är medias granskning av FRA-frågan så gott som obefintlig? Svenska nyhetsredaktioner måste väl ändå vara medvetna om allt detta?

Till er som jobbar på Aftonbladet, SvD, DN, SVT, SR och så vidare; Snälla! Granska detta ordentlig och skriv om det så att vanligt folk förstår vad det innebär!

Anonym sa...

Erik: Jag kan försäkra dig att vi i media inte ligger på latsidan.
Men detta är på många sätt en svårgenomtränglig materia, som kännetecknas av stor brist på tillförlitliga källor. Jag tror att jag talar för flera redaktioner när jag säger att vi sitter med mycket heta uppgifter, men obekräftade sådana.

Anonym sa...

Möjligheten att få uppgifter från FRA bekräftade är i sig ett skäl att tänka efter. Är det lämpligt med en övervakningsmyndighet som så totalt saknar insyn när det gäller annat än rent militära operationer? Kafka-processen kommer att framstå som ett under av transparens...

Fundera sedan om det med hänsyn till den mänskliga naturen verkar rimligt att ingen lockats av möjligheten att utnyttja denna sekretess för mer ljusskygga operationer. När man haft tillgång till mycket kompetent och lojal personal med oerhört bra trackrecord på att hålla tyst.

Anonym sa...

Bäste riksdagsman, jag är rädd att ni i centern genom er oförmåga att stå upp för medborgarnas av naturen givna rätt till frihet och personlig integritet gör det svårt att se att jag i framtiden kommer vilja rösta på ert parti igen. Jag hoppades den gamla brun-svarta centern för alltid lagts bakom lås och bom och ersatts med en ny liberal åskådning. Tydligen hade jag fel. Usch.

Anonym sa...

Tjena Staffan

Hoppas verkligen inte att du kommer rösta JA i FRA frågan. I så fall blir det lagligt med mental våldtäkt på hela Svenska befolkningen, vilket kanske inte bekymrar dig speciellt mycket. Har för mig att politiker bara tänker på sig själv och sina egna. Så jag hoppas du har en dotter, son, fru eller man som bryr sig om sin integritet och kan försöka övertala dig att rösta NEJ (förstår inte hur man kan rösta JA till att bli totalövervakad).

Annars hoppas jag att någon hackar din dator och surfar barnporr till dig så du åker dit så det stänker om det. Detta skall göras efter den 16/6 när alla övervakas.

ps.
@Steelneck: Som alltid underbart skrivet och välformulerat! Hoppas lite av det du skrev gick in i Daniels skalle.

@lars_b: Bra motfrågor till dåliga argument för FRA lagen.

Anonym sa...

Har tänkte lite efter mitt senaste inlägg som kanske inte var skrivit av smidigheten själv.

Ber om ursäkt för mitt andra stycke. (kommentaren innan denna).
Försökte göra ett exempel (blev dock ett väldigt dåligt) på hur det kan gå om övervakningen genomförs.

Vid närmare eftertanke så var det inte så smidigt skrivet. Det var korkat skrivet och stärker antagligen bara din idé om att Sverige skall övervakas. Vilket jag verkligen inte vill. Jag tycker med hela mitt hjärta/hjärna/kropp/själ att du ska rösta med ditt hjärta/hjärna och inte med partipiska. Alltså NEJ, för som jag skrev innan så kan jag inte tänka mig att någon människa godkänner att bli övervakad till denna grad som denna lag kommer innebära. Du måste ju veta att du också kommer bli övervakad om denna lagen genomförs och då på ett helt lagligt sett, inte som det är nu OLAGLIGT.

Anonym sa...

Lite sarkasm, men:
MOD: "Den nya lagstiftningen är teknikneutral d.v.s. FRA ska få bedriva signalspaning oavsett hur signalerna råkar överföras."

Om vi nu ska betrakta signalspaning "teknikneutralt", så varför inte sprätta upp och läsa alla brev, installera mikrofoner för buggning lite här och var och fler övervakningskameror! Det är ju bara olika typer av signaler. Hur ska FRA kunna skydda oss från "yttre hot" enbart med att avlyssna internet?

Är väldigt tråkigt att alliansen inför Bodströmsamhället x10 utan att Tomas Bodström själv behöver ha något ansvar för det. :-(

justme-ag-thinking sa...

angående åtal för grundlagsbrott. politiker som stiftar grundlagsvidriga lagar har inget att frukta. grundlagens enda riktiga skydd på nationell nivå är den sk konkreta lagprövningsrätten RF 8:13, vilken stadgar att domstol skall underlåta att tillämpa lagar som uppenbart strider mot grundlagen. i det här fallet verkar denna möjlighet helt tandlös. det enda vi har att hoppas på är att frågan drivs till europadomstolen, som får underkänna den och utdöma skadestånd för svenska staten. det hela försvåras dock av att prövning där är fallbaserad, någon måste alltså vara skadelidande. Hur visar man att någon har läst ens mail utan ens vetskap? verkligt smart uttänkt av lagstiftaren. Hail to the thief, var det nån som sa.

Anonym sa...

Jag har nu en tid studerat Europadomstolens domar i mål vars utslag har tillämplighet på den prövning i domstolen som även den svenska FRA lagen kommer att undergå. Efter att ha gjort detta har jag nedanstående frågor som jag önskar besvarade.

Vad jag vill veta är på vilka grunder du tror att den svenska lagen ska klara den kommande prövningen i Europadomstolen vars praxis blivit tydligare och tydligare?

De domar jag nu nämner pekar entydigt på att även FRA lagen kommer att fällas för brott mot artikel 8 och 13. Har du tagit del av följande domar?

Amman mot Schweitz 2000, Klass m.fl mot Tyskland 1978,Wassdahl mot Sverige 2007,

Malone mot Förenade konungariket 1985, Lambert mot Frankrike 1998, Kopp mot Schweitz 1998,

Huvig mot Frankrike, Venezuela Contreras mot Spanien 1998, Prado Bugallo mot Spanien 2003.

Så till sist de tre som har den absolut tydligaste betydelsen för FRA lagen.

Segerstedt-Wiberg m.fl mot Sverige 2006, Weber o Saravia mot Tyskland 2006 och Liberty mot Storbritannien 1/7 2008.

I den sistnämnda fälls Storbritannien för en lag som i mycket är väldigt lik den svenska.
Det räcker inte att den är bättre avgränsad och att den riktades mot en mindre del av befolkningen, den fälls ändå.

Enligt 2 kap. 23 § regeringsformen får lag i strid med konventionen inte meddelas av riksdagen.
Då det mot bakgrund av praxis i Europadomstolen kan hållas för sannolikt att även den svenska lagen fälls har jag därför tillställt såväl talman som konstitutionsutskott ett antal frågor kring hanteringen av detta som jag ser fram emot att få svar på.

Som sagt, vad är det som gör dig så övertygad om att lagen klarar prövningen att du, trots en risk för grundlagsbrott, är beredd att rösta för den?

Så en kommentar till lagrådets remissvar.
Det märkligaste med detta är att lagrådet, trots den kritik man har på flera punter, släpper igenom förslaget.
Det ska också konstateras att lagrådet i sitt remissvar inte med ett ord nämner domen i Segerstedt-Wiberg mot Sverige vilket borde klassas som tjänstefel!
Domen Liberty vs UK hade man inte tillgång till och jag är helt och fullt övertygad om att hade man haft det så hade också utslaget blivit ett annat.

Joacim sa...

Det är helt fruktansvärt att jag inte hörde talas om denna lag innan det var försent. Svenskt media får helt klart underkänt i bevakningen av vilken katastrof som komma skulle!

Men vad värre är att de kritikerna fick stå obesvarade,avspisade och klappade på huvudet av både min hjälte(som vågade ryta till om försvarsbudgeten) Mikael Odenberg och Staffan Danielsson som inte visade sig alls i diskussionen. Politikerförakt brukar det talas om men att väljarföraktet skulle vara uppenbart hade jag svårt att tänka mig...