lördag, juli 07, 2018

Vikten av sociala medier! Thomas Gur, Bernt Herlitz

Det finns en, kanske växande, misstro mot press och etermedia. Speglar de verkligheten eller har de en agenda där vissa nyheter väljs bort?

Fanns, eller finns, den s.k Åsiktskorridoren, där main stream-Nyheter som speglar migrationen positivt lyftes fram medan nyheter kring problem tonades ned? Min uppfattning är entydigt ja, baserat bl a på egna erfarenheter.

Två aktuella exempel visar väl hur "fel nyheter" inte lyfts fram av etablerade medier, eller av delar av dem, beroende på att de som drabbats anses ha tvivelaktiga åsikter eller ha gjort fel.

Som väl är finns sociala medier som i mycket är en rikedom, enligt min uppfattning. (Mycket är också fel och ska bekämpas, visst). Där speglas alla nyheter, både de som är mera politiskt korrekta men även sådana som inte är det.

Den seriösa och erkände samhällsdebattören Thomas Gur bjöd under Almedalsveckan både förra året och i år in till ett spontanmöte kring migration på sidan av Visby domkyrka. Jag lyssnade förra året, vi var kanske 70-80 stycken, lugnt och stilla.

I år häde detsamma och Thomas Gur presenterade sin 9,5 teser, Martin Luther hade väl fler.

Sedan hände det sensationella, enligt min uppfattning. Personal från Svenska kyrkan tyckte att mötet var obehagligt, och att stämningen var dålig. Domprosten Hermansson bestämde sig för att ringa i kyrkklockorna för att avbryta mötet eftersom han ansåg att det inträffade var så samhällsfarligt att det var "fara å färde". 

Domprosten slirar på sanningen. Han hörde Thomas Gur säga saker som han inte sa, och han påstår att han fick "knuffa sig fri".

Smålandsposten sammanfattar väl det mycket anmärkningsvärda som hände.

Rapporteringen om vad som hände var i vanlig ordning blixtsnabb på sociala medier, tidningen Dagen och Nyheter Idag var snabba. Jag trodde att "gammelmedia" rätt dåligt speglade händelsen men ser nu vid en googling att både TT och Aftonbladet/Expressen och en del "landsortspress" har skrivit.  Bra! Några opinionsbildare (t ex Johan Hakelius, Carl Bildt, Sven-Otto Littorin) och några borgerliga tidningar (Smålandsposten, SvD, GP/Teodorescu).

Dagens Nyheter ser jag inget från och från den samlade vänsterfronten hörs ingen upprördhet alls, tja, egentligen ingenting. Det är rätt talande. Knappast några liberala tidningar tycker att frågan är värd att kommentera.

Andreas Magnusson är en vänsterkrönikör i vänstermagasinet Paragraf. Han skriver ändå helt utifrån domprostens världsbild från början som innehåller flera subjektiva osanningar. Han ger domprosten en mild kritik och är mera upprörd över Thomas Gur som borde ha sökt polistillstånd.

En annan persons öde som främst belysts i SD-vänliga Samhällsnytt (tidigare Avpixlat) är tandhygienisten Bernt Herlitz. Han bröt mot sekretesslagen när han till Migrationsverket redovisade sin uppfattning att några av hans patienter som var ensamkommande flyktingbarn inte var barn utan vuxna män. Det Migrationsverket gjorde var att informera de berörda och deras gode män. Hans kontakt med Migrationsverket ledde till att han avskedades av region Gotland. Han överklagade till tingsrätten och fick delvis framgång. Region Gotland överklagade till arbetsdomstolen med hjälp av dyra advokater och vann, vilket leddet till att Herlitz dömdes att betala deras advokatkostnader på över en halv miljon kronor.

Jag tycker att hans straff är väldigt hårt relativt det misstag han gjort. När jag googlar hittar jag egentligen ingenting från media i övrigt om honom. Därför länkar jag till en artikel i Samhällsnytt som speglar hur Herlitz upplever det skedde som naturligtvis är en katastrof för honom.Hans brott och det straff som han drabbats av, avsked samt den väldiga advokaträkningen från Region Gotland, anses uppenbarligen inte ha nyhetsvärde. Vare sig brottet i sig, eller konsekvenserna när han delvis vann och regionen överklagade en del och fick rätt vilket ledde till krav på över en halv miljon kronor.

I sakfrågan torde Herlitz enligt min bedömning ha rätt, att några av hans patienter var vuxna män och inte barn. Uppenbart innebär patientsekretessen att man inte ska skriva till andra myndigheter, vilket Herlitz uppfattade trodde var OK efter ett uttalande från Migrationsverkets rättsenhetschef i Almedalen.

Herlitz har öppnat ett konto där de som vill kan stödja honom med att betala Region Gotlands advokatkostnader, vilket så många har gjort att över 530.000 kr har kommmit in. Även detta tycker jag har nyhetsvärde men inte heller detta redovisas av media utöver typ Samhällsnytt.

Har det som hänt Bernt Herlitz verkligen inget nyhetsvärde? Ge gärna era synpunkter.

Och om det har nyhetsvärde, varför skriver inte media något om det? Min tro är att det spelar in att man inte vill lyfta frågan om åldersbedömning och att många fått asyl som barn fast de är vuxna, samt att man ser kritiskt på vad Herlitz gjorde och väl menar att hans straff är rimligt och inget att belysa?


19 kommentarer:

Anonym sa...

Det är inget asylskäl att vara barn!

Anonym sa...

A. Avseende Svenska kyrkan, så är vi väl några stycken som för länge sedan gått ur. Det är i och för sig inte konstigt att det fylkas personer av vissa skrot och korn inom vissa ordnar, tex tidningsredaktioner, skådespelare, delar av PS, socialtjänsten eller tex bland kriminologer. Så har det nog alltid varit. Man får inse att de inom ramen för ett demokratiskt samhälle väljer att organisera sig där de trivs som fisken i vattnet. Det är ju inte så att någon tror att somliga andra åsikter inte är överrepresenterade på börsgolvet, egenföretagare eller kanske rent av bönder. Men visst är det illa att Sv Kyrkan styrs uppifrån och ner, och inte tvärt om, sedan kyrkan blev "fri" från staten. partierna hänger sig kvar och utövar sin makt över hur guds ord ska tolkas. Det är så klart i grunden inte bra för kyrkan, (givet opartiskhet och saklighet som man ändå skulle önska sig att guds ställföreträdare på jorden någongång beaktade. Men detta tilltag med kyrkklockorna, visar på en ganska fördömande syn på andra synsätt än det strikt egna. Frågan är om Jesus tilltag med Farizeerna går att tillämpa, alltså, skulle jesus gett sig på prästen eller Gür, och det är inte osannolikt att Jesus skulle ha givit sig på prästen som missbrukade guds universella ord i allmänhet och det kristna kärleksbudskapet i synnerhet. Detta är en rådande maktordning som talar, och som Luther mycket riktigt hade några poänger om, när han spikade upp sina teser. Typ vikten av åsiktsfrihet. Nä, kyrkan imponerar inte. Vänstern har helt klart problem, och sannolikt är det postmodernismen som i grunden spökar. ”Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör.” (Luk. 23:34)

B. Herlitz hade jag inte hört talas om förrän i veckan, av en god vän med rötter från Gotland. Vederbörande röstade m.a.s vänster förra valet och drar utan ansträngning aldrig in under 100 papper i månaden. han hade swishat 500 hundra till vederbörande.
Jo, det verkar som att en icke ringa del högst vanliga människor, inkl u.t inte direkt blir förvånade över att "vägledande" media inte ser detta som ett nyhetsvärde. Alltså, att Herlitz fått rättegångskostnaderna betalda är väl kanske inte väldigt stora nyheter, mer en sådan där "lycklig" twist som brukar avsluta nyhetsrapporteringen. Det är väl mer turerna i domstolarna som är att visst intresse. Detta att om straffsatsen för "brottet" varit ett år och inte sex månader, så hade inte B.H fällts. Det är intressant på riktigt, och styr (normerar) så klart människors handlingar framgent. Klart man ska swisha Herlitz, syftet är nog mest att göra det till en politisk handling, inte för att jag vet om B.H fick en rättvisande dom eller inte, eller om han handlade rätt eller inte, utan just för att markera mot media. Att det finns saker som är viktiga, även om inte media inte finner så. S.W

Anonym sa...

Vi har den selektiv sanningen. Man väljer ut och berättar om det som stöder den agenda man har och väljer bort att berätta om det som inte stöder agendan. Man väljer också att ge stora rubriker och rapportera grundligt om det som stöder agendan. Om man känner sig tvungen att rapportera det som inte stöder agendan får man ge det en liten notis på undanskymd plats.

Att leta selektiva sanningar ger ofta mer än leta rena lögner.

/Eskil

gruelse sa...

Angående kyrkklocksringningen har jag ingen uttalad åsikt, då jag anser att mitt åsiktsunderlag är för dåligt.

Men med fallet med tandhygienisten och det av det journalistiska och politiska etablissemanget sanktionerade bedrägeriet med allmänna medel som tillerkänns de åldersljugande asylanterna, så vet jag desto mer. Jag kan nöjaktigt sammanfatta min åsikt genom följande länk:

https://juliacaesar.blog/2017/10/22/visselblasaren-och-bedrageriet/

Anonym sa...

Jo, bakgrunden, kollade lite mer några gutar - hur det låter på verkstadsgolvet, verkar vara att Herlitz av "etablissemanget" fick domen "rasist" stämplad i pannan när han anmälde något som var "uppenbart", och sedan var det klippt. Sedan blev det värre av att etablerad media duckade den övergripande frågan, samtidigt som den lite mindre salongsfähiga medierna haussade upp frågan. Hade samma sak hänt 2018, så hade det blivit ett helt annat utslag i vanlig media, och därmed m.a.s i AD. Visst klarade han sig lindrigt i allmän (riktig) domstol, men i den mer specialiserade (politiska) domstolen AD var det klippt. Hade däremot Herlitz arbetat inom socialtjänsten och meddelat något som berörde tex barnmisshandel, med en straffsats över ett år, så hade inte sekretessreglen gällt. Så frågan infinner sig nu, hypotetiskt, om vi antar att det är viktigt för svenska myndigheter att hålla koll på medborogarskap, terrorism och så kallade illegalister, sådant som Säkerhetspolisen förr la ner betydande resurser på, vad som hänt om BH hade avslöjadet en person med onda avsikter, som var runt 25 år, som uppgav sig vara 17, och var här för att via asyl-instituetet få en ny identitet, för att begå terrorism, tex i Frankrike eller Tyskland, då skulle det alltså inte varit brottsligt. Så detta att Sverige utan att blinka har blundat för det uppenbara, att 100.000-tals människor som lyckats ta sig till Sverige utan identitetshandlingar, sedan uppger att de är under 18 år, och det är det är mycket sannolikt att dina chanser att få asyl minskar, om du talar sanning och uppger din korrekta identitet, innebär att människor självfallet ljuger om sin ålder, och sannolikt egentliga identitet. Allt annat vore "tjänstefel" givet målet, att komma till ett land med bättre framtidsutsikter. Detta skapar så klart ganska stora luckor för en massa folk och fä, som faktiskt inte är särskilt hälsosamma att ha i landet, med helt ny identitet. Sedan menar/menade Svenska politiekr att resten av Europa ska ta efter vårat system. Det är en något egensinnig tanke. Nä, Herlitz var nog bara en barnet i kejsarens nya kläder, som var två år fört tidig med att säga som det var. Ni är det bara att hoppas att han via swish får möjlighet att begära resning. Tämligen säker på att det med rätt strålkastarljus och efter valet, kan bli ett något annat avgörande, när alla kort ligger på bordet. S.W

Anonym sa...

Sedan skulle det onekligen bli ännu bättre, om verkligheten till slut också blir en saga, om B.H kunde få hjälp med resning från Centrum för rättvisa. Det är så uppenbart att denne B.H kommit i galen tunna, pga ett osunt politiskt klimat i en fråga där fler tjänstemän, likt våra domstolar, visat prov på saklighet och opartiskhet, men nu är det inte så, eftersom våra högsta tjänstemän är allt annat än opartiska vid myndighetsutövning. I vart fall har vi i realtid fått vara med om ett stycke osund samtidshistoria, som i backspegelns ljus kommer förefalla rätt märklig och egenmäktig.
man kan änka sig en annan tid och ett annat samhälle, när P3 dokumentär eller P3 historia, gör en påa med dramatisk musik, om justitiemordet Herlitz :-) Se så, vad håller ni på med, barnen väntar :-) Tänk om någon ung modig på PS vågade och fick, göra en dokumentär om fallet G.H, så att vi fick berättelsen skriven av fler än alternativ alterntaivmedia. Det är där det brustit, tyvärr. S.W

Anonym sa...

Jag kan tänka mig att MSM skall vara en del av trygghetsskapande vid kris och krig,ett komplement till broschyren vi fick.Så är det väl tänkt av staten men hur blir det när folk uppfattar MSM,inte utan grund,uppfattar til exempel DN som manipulativ,lögnaktig och lömsk i nyhetsrapporteringen? Personligen skulle jag göra tvärtom det som uppmanades från DN vid krig.Det är en farlig situstion vi har med en lögnaktig press.Så ja,sociala medier har ett värde där.

Anonym sa...

Det är samma människa som skrivit ovanstående inläggen som "Anonym" men valt olika namn i slutet. Nu väljer jag ett namn. / Ahmed Mohammad

Anonym sa...

Svenska Kyrkan: Detta samfund är en del av makteliten tillsammans med MSM-media och därför lyfts tilltaget inte i de vanliga dagstidningarna, SVT osv. Domprosten trodde förmodligen att han skulle få beröm för att ha agerat mot hatet i samhället, men förstod nog i efterhand att vinden har vänt och att det numera faller inom åsiktskorridoren att ta upp grov våldsbrottslighet, såsom våldtäkter, som allvarliga samhällsproblem som behöver lösas och kallade därför sin handling för överilad. Hade det varit 2014 hade han förmodligen hyllats.

Tandhygienisten: Det är sekretessbrott att föra vidare patientuppgifter och han gjorde fel. Däremot var det också fel av Migrationsverket att säga att uppgifterna fick föras vidare. Men visst hade situationen nyhetsvärde. Det måste vara ganska vanligt att vårdpersonal stöter på liknande frågor.

Anonym sa...

Påståenden under anonymitet kan inte kontrolleras, så påståenden om vad som är sant eller falsk kan inte kontrolleras. Det blir koko. För att klara trovärdigheten måste argument prövas och stå för sig själv. U.T och gruelse har vid några tillfällen argumenterat på denna blog, så i vart fall blog-ägaren torde vara säker på att påstående från Ahmad är falskt. Vad man än tycker om Julia Caesar, så skulle i vart fall undertecknd aldrig komma på tanken att länka till henne. Inte nödvändigtvis för att hon inte haft någon poäng, utan för att vederbörande under anonymitets flagg haft fel tonfall och intention. Dvs man skulle själv tappa i trovärdighet, och det är per definition idiotiskt, om det finns en trovärdighet att tappa.

S.W skriver bara under namnet S.W och inget annat, med undantag för tre st inlägg på flashback innevarande år i samband med debatten om Svenska akademien, där undertecknad lustigt nog blev anklaga för att vara en namnkunnig författare som stod på DNs sida i den saken. I övrigt är det med stor förtjusning DN skriver om vikten av att ta tag i vissa frågor kring vår författning. Det gäller att hålla sig till saken och sina argument, vill man bestämt förlora i debatten, göra allt till pannkaka och sabotera vår yttrandefrihet och demokrati, så ska man naturligtvis ge sig på personen, och inte saken, liksom att komma med falska påståenden som bara leder rakt i diket. Det är detta som är trolling. När det gäller A ovan, så kan man ha en annan åsikt än Gür, då ska detta bemötas i sak, inte med censur. Att blanda ihop Gür med heilarna från fronten, är bara bedrövligt, och det var där prosten felade. De debattörer som inte fattat detta, har inte fattat mycket om vad normalisering är. Fronten och Gür är lika väsensskilda som fronten och Prosten. Det är det som är faran, det svartvita polariserande tänkandet.

Avseende B är det inte säkert att det var rätt agerat av region Gotland utifrån ett konsekvensetiskt perspektiv. Det finns så kallade rekyler. Liknelsen skulle vara centerpartiets ställningstagande till Afgahnlagen. Var det rätt att dagen efter sitt tillkännagivande med buller och bång tapetsera hela Stockholm med affischer om medmänsklighet, när det visade sig att konsekvensen av beslutet blev bortitok. Detta med att vägen till helvetet kan vara kantad av goda föresatser. Om Centerpartiet vetat om det vi vet nu, fast osvuret är bäst i väntan på Migrationsöverdomstolen, så är det inte säkert att det varit lika enkelt att rösta för en lag som lagrådet, (de som är experter på tillämpning av lagar) på förhand dömt ut som "the botten is nådd" Ibland går det inte som man tänkt sig, och det kan bero på saker, oftast på dumhet, omnipotens, girighet eller insnöadhet. Inte ett ord inför sommarvilan från en enda ledande centerpartiskt om saken, dödstyst. Men det är val och vi får finna oss i att flyktingpolitiken är ett medel för andra mål.

Det är därför det inte är utan vikt att tänka själv, argumentera i sak och bemöta andra personers argument, dessutom med god intention. Bara för att man inte alltid håller med varandra, som tex DNs ledarsida, så finns det en rikedom - att inte hålla med varandra i sak. Domprostens agerande var i vart fall till gagn och nytta för precis helt fel kraftfält, och tyvärr inser nog inte vederbörande detta. Det är annars ganska stort, med olika åsikter, i synnerhet de nyanserade icke-binära. Och hur har det egentligen gått för brunsåstaktiken? Ett armt resultat. Konsekvensen av att inte ha en ärligt intention, gick fan i mig fullständigt åt skogen.
A.M kom igen, om inte annat - håll dig till din egen nivå, till skrået med troll på din egen motsatskant, så kanske resultatet ändar med någon slags enfaldig idiotisk nytta. S.W

gruelse sa...

@S.W (juli 10,2018)

Blogginlägget handlar om ”Vikten av social medier!” I min tidigare kommentar till sagda blogginlägg har jag länkat till ett sociala medium – en blogg, som innehas av ”Julia Caesar”, för att ge en icke MSM-kontrollerad bakgrundsbeskrivning till fallet med ”tandhygienisten” och de ensamkommande s.k. flyktingbarnen förment uppgivna ålder.

Rätta mig om jag har fel, du säger att jag tappar i trovärdighet pga. att jag länkar till ”Julia Caesar”. Och då anger du som skäl:
”Inte nödvändigtvis för att hon inte haft någon poäng, utan för att vederbörande under anonymitets flagg haft fel tonfall och intention.”

Utveckla med sakargument och citat, utan att hemfalla åt ”guilt-by-association”, varför jag tappar i trovärdighet med länkangivelsen!

Anonym sa...

Bra inlägg, det var måhända lite "ojuste".

Argumentet tål att upprepas (det är en förklaring, ej försvar)

1. Herr Danielsson skriver ett inlägg i en viktig och för samtidsdebatten relevant fråga.

2. U.t skriver in ett inlägg, sedan ett till.

3. Det 8e inlägget i söndags;
"Det är samma människa som skrivit ovanstående inläggen som "Anonym"
men valt olika namn i slutet. Nu väljer jag ett namn. / Ahmed Mohammad"

är ett inlägg som har som syfte att i princip misskreditera blogen genom att påstå att samtliga tidigare sju inlägg har samma insändare.

4. Ev ej svenska som modersmål, genom att "ovanstående inlägg" skrivits "inläggen" Vilket i så fall skrivs "Inläggen ovan". I vart fall är det en "inläggare" som utan att veta något i sak, kommer med ett påstående som vi är minst två personer som vet, är falskt.

5. Eftersom u.t genom ett ogrundat påstående blev sammanblandad med andra "inläggare" fanns skäl att bemöta detta, trots att man i normalfallet aldrig ska bemöta troll. I detta fall fanns emellertid skäl, eftersom det fanns en väg att trolla/snurra trollet.

6. Julia Caesar var själv länge anonym, och är därtill gammal DN-journalist, som i de allra flesta kretsar inte anses var fullgott rumsren, dock har hon bättrat standarden på inläggen sedan hennes id blev känd.
(här bortses alltså från om JC har rätt eller inte om tandhygienisten i saken). I vart fall är hennes rykte sådant att u.t inte vill bli förknippad med henne i denna sak pga "guilt by association" dvs brunsås-tricket, som numera är ymnigt förekommande och som även Staffan råkat ut för, så gäller det att parera.

7. Detta att göra allt som inte stämmer med den egna uppfattningen till national-socialism är naturligtvis ynkligt, tarvligt och framför allt genomkorkat. Att inflatera språk och uttryck gynnar egentligen bara den lilla grupp av förtappade själar som belackarna anser sig vilja bekämpa.

8. Faktum är att prosten i detta fall skjutit både sig själv och Svenska kyrkan ordentligt i foten, vilket inte kan förnekas, är ett skäl att göra ett eller annat hopsa-steg. Detta att denne företrädare för Svenska kyrkan inte fattat ett enda dugg av kristendomens essens, det kristna kärleksbudskapet)

9. Ärendet med 10e inlägget var att visa att Ahmed Mohammad var ute i ogjort väder. gruelse och S.W är två väsensskilda personer som inte känner varandras respektive i.d.

10. I övrigt hade u.t inget syfte att värdera ner somliga andra som hänvisar till Julia.
S.W

Anonym sa...

11. Därtill passade det att flika in den stora tystnaden efter beslutet från migrationsdomstolen. Inte fan är det medmänskligt att i valrörelsetider delta i en hittepålag, som redan sågats av lagrådet och samtidigt medvetet spränga alliansen. Sällsynt dåligt omdöme av Centerpartiets ledning, och därtill kontraproduktivt. Inte snällt mot vare sig alliansen eller afganmännen - att bifalla en lag som är uppenbar galopp i lingonskogen.

12. Huruvida gruelse tappar i "trovärdighet" genom att länka till JC kan inte u.t bedöma, påståendet var att JC tidigare "haft fel tonfall och intention”.

13. I vart fall är denna dialog smårolig, svårt att tänka sig att någon argumenterar mot sig själv på detta vis. Trollningen Ahmed kastade ut, gav napp. Inte utan osannolikhet en hjälpryttare i den egna leden där vederbörandes ärende möjligen inte föll helt väl ut. Dvs effekten blev att;
- det inte är otroligt att vart och ett av inläggen ovan är olika personer samt
- att det blev en öppning att peta lite i Centerpartiets medmänsklighet,
- detta att människans främste kännetecken är att fela :-)

14. Det passade tom in med att DNs ledare, insett att Riksdagen kan fatta kokobello-beslut, i strid mot sunt förnuft. Dvs även om DN är rädda för SD, så var det i detta fall Centerpartiets riksdagsmän, utom en, som medborgarna behöver konstituionellt skydd från, dvs om domen håller i nästa instans. Medborgarna behöver helt klart ett bättre skydd mot dumskallar oavsett partigrund - att ha med sig DNs ledarsida i frågor rörande demokratisk funktionell dumhet är faktiskt inte dumt alls, även om DNs ledare inte alltid är en källa för upplysningens ljus.

15. Klarar inte våra riksdagsmän att stå emot partiledningar som stiftar "populistiska" lagar där inte ens lagrådets sågning biter, så måste den yttersta makten säga ifrån, dvs medborgare. Det går i rätt riktning, demokratin måste skyddas mot dumskallar, fiender och nyttiga idioter. Själv uppfattar jag emellertid gruelses inlägg som intentionelt uppriktiga och faktiskt välmenande. S.W

Anonym sa...

Rättelse:
"Dvs man skulle själv tappa i trovärdighet, och det är per definition idiotiskt, om det finns en trovärdighet att tappa." Borde ha skrivit "Dvs u.t skulle själv tappa i trovärdighet..." Det skulle ha pekat på den som uttalat detta, inte generellt, självfallet respekterar u.t att det finns andra ståndpunkter, som inte ser något problem att bli förknippad med J.C. S.W

Anonym sa...

Som av en händelse är nu dessutom Bernt Herlitz "ute" på Pravda, Ryssland idag.
Det gäller att inte gråta, utan skratta åt eländet. Det är väl inte uteslutet att
Afgahnlagen blir en kändis med, med eller utan benäget bistånd från våra vänner österut.
S.W

gruelse sa...

@S.W
Jag finner således att det inte finns några sakargument till att jag skulle tappa i trovärdighet genom länkningen till ett blogginlägg, som relativt utförligt behandlar förhistorian till avskedandet av tandhygienisten på Gotland.

Anonym sa...

Gott så. Universella slutsatser är rätt mycket knepigare än partikulära. Vad man själv anser att man själv har för trovärdighet är en sak, sedan är det då frågan om andras uppfattning om sin/din egen? Det är en annan fråga. Det centrala ovan är debatten om
Herlitz, som tagit ordentligt med skruv, för att inte säga debatten om domprosten. Det går inte att utesluta att domprosten faktiskt är en rätt lyckad profet i sitt eget hägn, men att tilltaget defacto gynnade det fria ordet. Tankarna går till Peder och vargen.
S.W

Politiskt förföljd av EXPO sa...

Jag tror precis som du SW att det är Jönssonligan inom C som försöker att misskreditera Danielsson blogg och få den att tappa i trovärdighet genom att antyda att en enda skriver alla anonyma kommentarer.Kandu hålla dig för skratt:) jag kan det inte.

Anonym sa...

Viktigt skrivet om att nyhetsvärdet betr. stora insamlingen till Herlitz' rättegångskostnader för MSM-pressen i stort är noll. Snarare gnisslar man nog tänder över utvecklingen i fallet, då insamlingsresultatet kan tyda på att man inte klarat sin folkuppfostrande roll. I den liberala medelstora västsvenska tidning jag känner till har jag inte sett någon notis om hjälpen till Herlitz. Åsyftade tidning tror jag inte ljuger men den vinklar rätt konsekvent företeelser/nyheter inom vissa sfärer på ett PK-mässigt sätt. Vad ska framhållas, vad ska undanskymmas, vilka röster ska få stort utrymme medan kanske typ tunga remissinstansers tänkvärda svar i en knepig fråga får tre rader, vem/vad/vilka ska en skugga falla på resp. få gå fria från.