tisdag, februari 27, 2018

Svante Nycander: Ohelig allians mellan nyliberaler och asylopinion i migrationspolitiken

Det är rätt länge sedan Centerpartiet hade sin ideprogramsdebatt, där starka krafter förespråkade en friare invandring. Efter insatser från bl a mig och östgötacentern landade programmet väl, men i asyl- och migrationspolitiken är Centerpartiet alltjämt den mest "liberala partiet" tillsammans med, lite överraskande, Vänsterpartiet, Miljöpartiet (trots deras "svek" som regeringsparti) och Feministiskt initiativ.

Förre chefredaktören Svante Nycander skriver idag en intressant artikel på Dagens Industri Debatt, där han hävdar att

"Att det dröjde så länge innan migrationspolitiken lades om kan bero på att nyliberala krafter hade så stark makt över debatten. Det blev en ohelig allians mellan nyliberaler och den humanitära asylopinionen. Utan detta nyliberala inflytande hade Sverige troligen haft en försiktigare asylpolitik".

" Om ett halvår är det riksdagsval, och partierna tävlar om att ha de skarpaste förslagen mot skjutningar, droger, bränder, hedersvåld och antisemitism. Situationen är extremt olik vår erfarenhet av flyktingmottagning tidigare under efterkrigstiden.
Vad som hänt är bland annat att en nyliberal opinion för fri invandring och öppna gränser har vuxit sig stark, tidigast bland yngre moderater och snart också inom mittpartierna. Nyliberalismen under 1990-talet var en reaktion mot ”det galna kvartsseklet”, perioden från 1970: vänstervågen, inflationen, arbetskonflikterna, löntagarfonderna och 500 procents ränta. Migrationen skulle skaka och bryta ned skadliga strukturer.
Den idén var central inom ett nätverk med centrum i tankesmedjan Timbro. Inom den breda fronten mot populismen bildades en ohelig allians mellan nyliberalismen och den humanitära asylopinionen. Dess företrädare gled mellan asylrätt och öppna gränser, mellan flyktingar och självförsörjande arbetskraft som Sverige har behov av."
"På DN Debatt 14/12 2014 uppmanade 14 liberaler Anna Kinberg Batra att inte tveka i asylfrågan. De hyllade Fredrik Reinfeldt för parollen ”öppna era hjärtan”. Bland undertecknarna fanns ordförandena i Moderaternas, Centerpartiets och Folkpartiets ungdoms- och studentförbund. Där fanns också ledande företrädare för Liberala Nyhetsbyrån, Fores, Bertil Ohlin-institutet, Magasinet Neo och Migro. Två välkända personer i Timbro-kretsen fanns med, Johan Norberg och Fredrik Segerfeldt.
Författarna gillade inte att en del opinionsbildare antytt att volymen asylsökande kunde vara ett problem. Faran de såg var att debatten skulle ”glida från att handla om integrationsproblem till att se människorna som problemet”. Debatt om volymer leder fel, ansåg författarna. Oron borde gälla integrationspolitiken:
”Våra bostads- och arbetsmarknader är inte avpassade för mångfald och rörlighet. Men det gäller att vara noga med vilka problemformuleringar man etablerar och farhågor man förstärker. Är det verkligen volymen människor som är problemet eller är det systemet?”
Att förändra systemet är komplicerat och kräver tid. Kunde man inte betrakta både volymen och systemet som problem? Nej, det gick inte, enligt de fjorton liberalerna: ”Om vi har en process som bygger på individuell prövning av asylskäl kan man inte politiskt besluta om en viss volymbegränsning.”
I dag vet alla att det gick att fatta ett sådant beslut. Vi måste inte handla på ett radikalt annat sätt än övriga EU-länder, bland dem Danmark, Finland och Norge. Asylrätt innebär inte öppna gränser.
De fjorton liberalerna drog en märklig parallell: ”Att tala om våra integrationsproblem som ’volymfrågan’ är som att tala om problemet med ungdomsarbetslöshet som att vi har för många ungdomar.”
"Idén om öppna gränser och fri global migration har bejakats inte bara av borgerliga ungdomsförbund, studentförbund och tankesmedjor. Den skrevs in i flera partiprogram 2013. Moderaterna: ”Vi tror på en värld utan gränser och med fri rörlighet.” Centern: ” Den ömsesidiga fria rörligheten inom EU bör utvidgas så att den omfattar hela världen.” Liberalerna: ”Vår vision är att fri rörlighet världen över erkänns som en mänsklig rättighet.”
De flesta som verkar för en generös asylpolitik resonerar humanitärt, men nyliberalerna har ett annat motiv. Deras mål är att montera ner välfärdsstaten och i synnerhet att lagstifta mot facket. De hoppas att invandringen ska lägga en hårdare press på politikerna än vad enbart saklig opinionsbildning förmår. Deras allians med den humanitära asylopinionen är ohelig."


2 kommentarer:

gruelse sa...

Nyliberalism = bolagisering, utförsäljning, privatisering av viktiga samhällsfunktioner, som resulterar i kartellsökande, suboptimerande, utlandsägda, privata oligopol, samt fritt flöde över nationsgränsen av människor, kapital, varor, kriminalitet, vapen och dvärgbandmaskar.

Upprinnelsen till den nyliberala epoken i Sverige börjar i samband med ”Novemberrevolutionen” 21 november 1985, då bankers kreditgivning avreglerades, dvs. släpptes fri. Det utomparlamentarisk beslutet om avregleringen togs utan demokratisk insyn av riksbanksfullmäktige Erik Åsbrink och riksbankschefen Bengt Dennis. Med ”Novemberrevolutionen” slogs bottenpluggen bort på den nyliberala septiktanken. Därefter har den nyliberala dyngan så småningom kunna tränga ned i såväl det politiska som det mediala etablissemangsträsket, och har påverkat politiska beslut respektive det redaktionella materialet sedan dess.

I praktiken var den nyliberala ideologin så gott som fullt inkorporerad i Carl Bildtregimens (1991-1994) högprioriterade lismande krumbukter under EU-medlemskapsförhandlingarna, varför den nyliberala epokens början i Sverige sammanfaller med Carl Bildtregimen.

Då nyliberalismen är en viktig pelare inte minst i EU:s politik gentemot trilskande, stolta nationalstater, samt det faktum att Sverige sedan 1995 underordnar sig EU:s beslut, så har Sverige sedan dess till dags dato endast styrts av nyliberala marionettregimer, men med olika färgnyanser. Ibland har vi haft röda, ibland blå, dock utan några nämnvärda politiska skillnader dem emellan.

Som det mycket riktigt antyds i debattartikeln, så har nyliberalerna lierat sig med de i övrigt så disparata kulturmarxisterna, där minsta gemensamma nämnaren är fri invandring till Sverige. Denna oheliga allians, från sin erhållna maktställning, har borgat för den förda destruktiva massinvandringspolitiken, som har varit så giftig för Sverige, vars negativa resultat kommer bli allt tydligare de närmaste åren.

Erik Åsbrink knegar numera på finansbruket - Goldman Sachs.

Anonym sa...

Den nuvarande karaktären på invandringen med i huvudsak ensamkommande män lämpar sig mer än väl för filosofiska diskussioner.Jag ser ett mönster.Kvinnor som tagit över debatten(skär igenom alla samhällsgrupper),nästan enbart ensamkommande yngre män och samtidigt en rejäl minskning i västerländska mäns fertilitet.Vi får väl komma ihåg att människan är en biologisk varelse.Det är dyrt och ineffektivt med ivf-behandlingar så detta är naturens sätt att lösa ett problem.
Varför då minskad fertilitet? Miljögifter av alla de slag förstås.The show must go on med eller utan den vite mannen.