tisdag, februari 20, 2018

Anpassa Sveriges körkortregler om synfältsbrister till Norges! Interpellation!

Jag har sedan ca 2006 gjort allt jag kunnat för att Sveriges närmast rigida stränga körkortsregler för de som ser bra men har viss brist i sitt synfält ska mildras och att Sverige istället ska anpassa sina regelverk till hur det fungerar i Norge, övriga EU-länder, USA mm.

Jag har motionerat, interpellerat och skrivit debattartiklar.

Lite har hänt i rätt riktning genom att en körsimulator nu finns i Linköping, Men Sverige borde likt Norge och andra länder tillåta praktiska uppkörningsprov med erfarna examinatorer.

Jag interpellerar nu infrastrukturminister Tomas Eneroth, kanske en sista gång ifall jag inte tar plats i nästa riksdag.

1 kommentar:

Unknown sa...

Hej alla körkortsberövade!
En liten gnista av hopp tänds av Staffans interpellation, men bara en liten svag gnista.
Jag har skrivit o letat men inte funnit någonting som talar för att man från TS arbetar med att få tillstånd något som ska underlätta för oss med mindre synfältsbegränsning att pröva hur allvarlig skadan är. Man hänvisar till simulatorkörningen enbart. Vilka kan hosta upp 18750 SEK för ett så osäkert prov. Inget stöd före, under o efter körningen ges. Själv har jag en misslyckad körning bakom mig. Om man läser mitt testresultat så kan alla med erfarenhet av bilkörning förstå att skärpan begränsas av yrsel och illamående, som i sin tur var orsakad av "simulatorsjuka"(jag kräkte upp och svalde ner två gånger under körningen). Jag påtalade detta direkt efter körningen och senare i samtal till "Simulatorchefen", Prof Jan Andersson, som snorkigt avbröt min kritik och samtalet. Varför är man så tyst med redovisningen av testresultaten från den pågående körningen. Är det så krasst att man undanhåller resultaten med en majoritet underkända för att få in pengar från personer som mig som desperat skrapar ihop avgiften för att den enda vägen som står till buds få tillbaka körkortet,
Jag skulle önska att få kontakt med andra med samma negativa erfarenhet av simulator-körningen som jag har.
Lars Pihl