söndag, januari 15, 2017

Intervjuad i Agenda om mer öppenhet om BRÅttslighet


(Tillagt 20.00:
Rapport hade just ett inslag inför kvällens Agenda. Jag har INTE krävt någon statistik på etniskt ursprung. Jag har sökt få fram statistik på brottslighet fördelad på nationalitet som Sverige för, och väl i stort sett alla länder, men som inte medborgarna, eller deras riksdagsledamöter, betros med att ta del av, det är förbehållet Sarniecki och andra forskare.)

Många, inte minst politiker, ser Agenda på söndagkvällen kl 21.15. 
Ikväll intervjuas jag där, en vanlig riksdagsledamot, en "backbencher".
Då har jag nog stuckit ut huvudet rejält i någon laddad fråga..
Och utanför partilinjen. Det är absolut inget jag strävar efter, jag tycker ju som mitt parti i nästan allt. Men i några viktiga frågor kan man ibland tycka annorlunda och jag menar att man som enskild riksdagsledamot ska kunna delta i samhällsdebatten även då.
Jodå. I augusti skrev jag på SvD Debatt att myndigheter och media borde rapportera och analysera mer öppet om brottsligheten, likt andra länder gör och Sverige tidigare gjorde.
Det är en mycket laddad fråga.
När intervjun på några minuter sänds hoppas jag att jag uttrycker mig precist. (Intervjutiden var mycket längre). Läs gärna debattartikeln som är noga genomtänkt och som väl speglar hur jag resonerar och vad jag vill säga.
Här är SVTs intro till Agenda.
Här är ett inslag med bl a mig i Agenda.
Här är debatten mellan J. Sarniecki och M. Karlsson i Agenda.
Här är en artikel på DN Debatt som Folkpartiets integrationspolitiske talesperson Mauricio Rocas skrev 2005.

Och här berättar BRÅ, säkert under starkt inflytande från justitieministern, om varför det absolut inte behöver göras några nya sådana rapporter som man gjorde 1996 och 2005...: Dels är ju rapporten från 2005 fortfarande högaktuell så här 11 år efteråt.., och:

"Enligt Stina Holmberg skulle ännu en studie inte tillföra mycket. Hon tror att en sådan kan ta bort fokus från andra saker som Brå redan har väldigt svårt att nå ut med.
– Att brottsligheten minskar och att den också minskar i invandrartäta områden, säger hon.
Argumentet från Morgan Johansson, som inte vill bli intervjuad av SVT i denna fråga, övertygar inte Staffan Danielsson.
– Att inte analysera som man gjorde 2005 nu elva år efteråt tycker jag är tjänstefel av Brå och av Sveriges justitieminister, säger Staffan Danielsson."

Tillagt 22.20 den 15 januari. Synd att inte nationalekonomen Tino Sanandaji fick vara motpol till Sarniecki, här är Tinos FB-kommentar inför debatten. Det är faktiskt ytterst anmärkningsvärt i vår öppna demokrati att forskare, myndighet (BRÅ) och regering (justitieministern) tillsammans hemligstämplar den statistik som faktiskt finns och som andra länder för.

(Intresserad av vad jag tycker om migration mm? Patrik Engellau samtalar i DGS-TV med Johan Hakelius och andra intressanta personer där även jag kom med på ett hörn. 38 minuter och man får tala till punkt! Här är länken och gilla gärna om du vill följa programmen.
Lite jävig, men ändå. Patrik Engellau är en mkt aktiv borgerlig debattör mm sedan länge och driver bl.a. annat debattsajten Det Goda Samhället, för ökad självförståelse i samtiden, typ. Han testar nu DGS-TV, klicka i övre fliken på sajten. 10 38-minuters samtal med Johan Hakelius och många andra.
Jag tycker att Patrick, en ung äldre liksom jag, är en lysande samtalspart.
Har Ni tid så lyssna gärna på några program, och gilla att han fortsätter.
Finns det någon rättvisa här i världen så borde Public Service köpa in dem och sända, jag koppas lite naivt att så kan ske. Och media borde uppmärksamma och rescensera programmen! )
2 kommentarer:

Unknown sa...

BEVISAD ENKEL HÄR NEDANFÖR REDOVISAD SAMMANSTÄLLNING SANNING ÄR:

1 000-tals erhållna sparade tidsmärkta dokument visa bortom varje tvivel att berörda referenser och andra inblandade erhållit nödig information i tid men att denna av olika anledningar undertryckts.

2014.08.05 av Göran Carlsson tagit Lantmäteribeslut, ärende O118651 och tidigare agerande av Lantmäteriet och Göran Carlsson tillsammans med av Göran Carlssons senare och tidigare erhållna svar samt per e-post erhållit av Göran Carlsson den 11 april 2014 15:25 (utdraget från diariet som berör Kissleberg 1:4, både från Miljö och Stadsbyggnadsdiarium och från Lantmäterimyndighetens diarium.)

Tillsammans med Miljö och stadsbyggnads ansvarige handläggare av planärendet på fastigheten Kissleberg 1:4 planarkitekt Mats Windmark, offentliggjord 2003-08-25 Ärende 2003-4873 och ansvarige planarkitekt Mats Windmark uppfattning om markägaren Johannesgården AB i e-post Skickat: den 3 december 2009 08:29, Till: Björn.Stromstedt@kombo.se,; info@kombo.se, Kopia: Åsa Fall; Karl Edlund, Ämne: Kissleberg 1:4, mkt viktigt. (Nederst kopierad)

A - B - C > BEKRÄFTAR bortom varje tvivel att den grova organiserade brottsligheten har blivit mer komplex och består av flera personer och en mängd olika brott som kan länkas till varandra. (OBS! De flesta av 1 000-tals erhållna sparade tidsmärkta dokument inkluderande uppdrag, förrättningar, tjänstemöten- och skrivelser tillsammans med gjorda noteringar finns diarieförda hos inblandade förvaltningar och myndigheter.)

Tilläggas ska att starten av planarbetet för fastigheten Uddevalla Kissleberg 1:4 var år 2002.06.20 med lagd order om geologiska undersökningar mm. Fastigheten köptes efter beslut av Uddevalla kommun vid årsskiftet 2002/2003 beträffande Vatten och avlopp, vilket arbete utfördes av Uddevalla kommun på sommaren 2003. Detta och mycket mera är noterad i färdigt programsamråd daterad 2003.12.15 (Sidan 6 nederst: I Kisslebergsvägen finns VA-ledningar som nyligen är ombyggda. Befintliga byggnader på Kissleberg 1:4 är redan anslutna. Detta innebär att det är mycket lätt att VA-ansluta den nya bebyggelsen.)

---------- Vidarebefordrat meddelande ----------
Från: Mats Windmark (mailto: Mats.Windmark@uddevalla.se)
Skickat: den 3 december 2009 08:29
Till: Björn.Stromstedt@kombo.se,; info@kombo.se
Kopia: Åsa Fall; Karl Edlund
Ämne: Kissleberg 1:4, mkt viktigt

Hej

Jag fick igår reda på tre delvis nya saker som måste lösas innan planen kan antas.

1 Banverket och LST kräver att vi vid bullerberäkning ...........
Således måste Johannesgården AB beställa ny tågbullerberäkning med underlag enl Banverkets bif yttrande.

2 Kisslebergs vägförening är mer än en samrådspart, eftersom de i juridiskmening är väghållare (och ju har en fungerande förening och styrelse). Det räcker inte att vara överens med Tekn Konoret som ju sköter driften av vägarna. 
Föreningen har begärt respit fram till ca den 20 dec, vilket jag måste bevilja.

3 Markägare, Johannesgården AB måste söka dispens för avschaktningarna inom strandskyddsområdet. De är ju betingade av de geotekniska förhållandena......
Därför siktar jag nu på ett planantagande den 21 jan 2010.

Givetvis mycket synd med förseningen, men detta är ett komplicerat ärende.

Anonym sa...

Ja hujedamej ifall det skulle komma siffror på etniskt och religiöst hedersvåld tex.Lyssnade på Sara Mohammed på tv och det våld mot kvinnor,inkluderast hedersvåld mot kvinnor,är inte ens en brottskod.Idag.I sverige.Den humanitära stormakten.