torsdag, januari 21, 2016

Övernattningsbostäder
Tillagt den 3 februari.

Min fråga till statsministern om övernattningsbostäder har nu besvarats av statsrådet Ardalan Shekarabi. Intressant svar, där han aviserar att åtgärder ska vidtas. 


Fråga 2015/16:650 Övernattningsbostäder

av Staffan Danielsson (C)
till Statsminister Stefan Löfven (S)

Riksdagen har tagit på sig ett ansvar för att erbjuda övernattningsbostad för riksdagsledamöter vars hem ligger mer än 50 kilometer från riksdagen. Det är rimligt. Regeringen har inte tagit på sig ett liknande ansvar för dem som utses till statsråd i regeringen.
Frågan om statsrådens boende utreddes 2004. I promemorianErsättningar och förmåner till statsråd m.m. (Ds 2004:27) föreslogs att statsråden liksom riksdagsledamöterna skulle ha bostaden på hemorten som tjänsteställe. Detta genomfördes ej.
Eftersom bostadsmarknaden i Stockholm är så reglerad och dåligt fungerande innebär det svårigheter att med kort varsel skaffa bostad för de alltför få statsråd som kommer från andra valkretsar än Stockholm. Bostadsköerna är långa och bostadsrätterna dyra, och boende i förorterna innebär betydande restider. Detta senare gäller givetvis de allra flesta som bor i Stockholm, och där ska naturligtvis alltid en bedömning ske om riksdagsledamöter, eller statsråd, ska ha den förmån som nuvarande system innebär för riksdagsledamöterna eller ej.
Något statsråd har därför ansett sig behöva utnyttja sina kontaktnät för att ta sig förbi de långa bostadsköer som finns, och statsråd genom åren torde ha haft vissa bekymmer med att ordna sitt boende, som ju ibland kan gälla rätt begränsade tidsperioder på månader eller några få år. 
Min fråga till statsministern är:
 Anser statsministern att nuvarande regelverk för statsrådens boende, i de fall där de inte redan bor i Stockholm, är väl fungerade och att bedömningen från 2004, att inga förändringar behövs, ligger fast?
*******************************************
Jag har alltså ställt fråga till Statsministern om detta.
Bakgrunden är naturligtvis att frågan är aktuell genom utrikesministerns förtur till Kommunals hyreslägenhet.
Men min fråga rör ju inte detta i sig, utan den mer generella frågan om statsråd med hemmet utanför Stockholm skulle kunna erbjudas övernattningslägenhet, ev med rimlig säkerhetsprofil om hotbild skulle föreligga eller i preventivt syfte. 
Det handlar inte om så många lägenheter, eftersom tyvärr alltför få statsråd kommer från utanför Stockholm. 
Faktiskt har ett antal ledarskribenter och en del politiker och en hel del opinionsbildare och medborgare (på t ex twitter) öppnat för att detta borde vara rimligt.
Jonas Gummesson på ledarsidan i Svenska Dagbladet går t o m så långt att han skriver: "Statsråd som rekryteras utanför Stockholm bör naturligtvis ha tillgång till tjänstebostäder, med fokus på skyddsaspekten. Allt annat är naivt gränsande till ren och skär enfald."
Några har också sågat detta med hänvisning till att politikerna själva bör ordna sitt boende och också smaka på den absurda hyresmarknaden i Stockholm så att de motiveras att avreglera denna, t ex chefsekonom Jesper Ahlgren på Timbro och Johan Ingerö, också Timbro.
Jag tycker att mycket talar för att både riksdagsledamöter och statsråd utanför Stockholm borde erbjudas övernattningslägenheter och att Gummesson resonerar tänkvärt:
"Nyanlända riksdagsledamöter, bosatta mer än 50 kilometer från Stockholm, erbjuds direkt efter ankomst en övernattningsbostad i riksdagens regi i enlighet med
 ”Föreskrifter om arbetsrum och övernattningsbostäder för riksdagens ledamöter”, inklusive rådande säkerhetsarrangemang.
Regeringens övriga statsråd erbjuds ingenting av detta. I stället förväntas
 var och en ordna fram en egen bostad efter bästa – eller sämsta – förmåga.
Statsråden får ofta beskedet om utnämningen med kort varsel och den som
 är bosatt utanför Stockholm får ge sig av till riksdagens högtidliga
 öppnande i rödaste rappet för att höra sitt namn läsas upp under pompa 
och ståt i kammaren.
Redan samma eftermiddag tar statsråden över ansvaret för sina
 respektive områden på departementen. Parallellt inleds jakten
 på en bostad. Inte särskilt lyckat."
************************************
En sak till. Riksdagsledamöter erbjuds alltså en övernattningsbostad som riksdagen disponerar, eller ersättning för hyreskostnaden (upp till 8.600 kr per månad tror jag). Däremot utgår ingen ersättning för kapitalkostnaden om man köpt en bostadsrätt, som ju ofta är den största kostnaden. Detta styr mot att de som vill skaffa eget boende letar hyreslägenheter istället för att köpa en bostad. Jag förstår inte riktigt varför staten vill styra de riksdagsledamöternas val som skaffar eget boende?
3 kommentarer:

paul sa...

Behövs fler gräddfiler eller att man åtgärdar grundproblemet? Alla andra som skaffar jobb i Stockholm får leva med att köpa för miljonbelopp eller bo i osäkra andrahandskontrakt, varför skall inte statsråden som tjänar ca 127000kr/månaden tvingas till att leva som de lär?

Jag har inga problem alls med lönenivån, att däremot öka mängden förmåner och införa ännu fler gräddfiler är förkastligt.

Att utrikesministern tvingades till att hyra utanför det normala kösystemet visar snarare på vidrigheten i systemet vilket borde vara det som ni som riksdagsledamöter tar upp.
"Om inte ens en person med nästan 130000kr kan på ordinarie vägar få ett förstahandskontrakt pga hyresregleringen så bör hyresregleringen avskaffas"

Dock vet jag att ingen riksdagsledamot, vare sig från Stockholm eller utifrån, har någon som helst plan på att faktiskt ta upp detta och sätta sig i onåd hos hyresgästföreningen.

mvh

Anonym sa...

Om vi flyttar större delen av rikets ledning ut från Stockholm till en mindre ort som exempelvis Lycksele, Boxholm eller Munkedal så är nog det med boendet inte ett så stort problem. Kanske kan vi få en annan typ av politiker också. Politiker som kommer närmre folket och politiker som folket kan känna förtroende för.

Men just det, landsbygden ska ju läggas ner. Ta bort allt från telefonledningar till ambulanser så vi alla tvingas att flytta till Stockholm. Där kan vi alla trängas i tunnelbanan och förgäves leta efter en bostad till vettigt pris.

Ja, det finns naturligtvis bra politiker också och jag raljerar en del, men jag är så innerligt besviken på våra riksdagspolitiker generellt så jag tror faktiskt att Sverige på allvar skulle må bra av att ledningen lämnar Stockholm. Även om långt ifrån alla riksdagspolitiker är från Stockholm färgar staden av sig på deras beslut. Stockholm känns bitvis inte längre som en del av Sverige.

Anonym sa...

Om nu Riksdagen är skyldig att skaffa lägenheter åt max 349 ledamöter, teoretiskt sett, så borde den behjärtansvärda åtgärden att minska antalet riksdagsledamöter till hälften, frigöra ett tillräckligt antal bostäder åt utsocknes statsråd.

Handen på hjärtat, varför ska Sverige ha 349 ledamöter när ca 80 % av riksdagsbesluten redan är fattade av EU?