tisdag, november 19, 2013

Jag JO-anmäler Livsmedelsverkets ost-"propaganda"


Jag JO-anmäler Livsmedelverkets ost-”propaganda”.

Livsmedelsverket rekommenderar Sveriges folk att äta mycket mindre ost och rekommenderar ”klimatcertifierad och ekologisk” ost, vilken är 30-50 % dyrare och finns i endast begränsad omfattning på marknaden.
 
Är detta verkets uppgift, att styra konsumtionen bort från det svenska jordbruk som inom världens strängaste miljö- och djurskyddslagar står för 95 % av den svenska livsmedelsproduktionen? Hälften av den svenska ostkonsumtionen importeras och verket påstår sig vilja värna den biologiska mångfalden genom att rekommendera dyrare ost som ofta kommer från länder på kontinenten, vilkas jordbruk inte alls har någon koppling till arbetet med att sluta kretsloppen och värna den biologiska mångfalden i Sverige.

Det är en sak att Livsmedelverket kan ha synpunkter på hur mycket ost varje svensk ska äta av påstådda hälsoskäl, vilket naturligtvis också bör granskas. Men att verket motiverar sin rekommendation med argument som ligger inom andra myndigheters ansvarsområden, och även använder dem felaktigt, är mycket anmärkningsvärt.

En myndighets rekommendation väger tungt och måste vara noga övervägd, särskilt om den får så stor spridning som nu sker. Summerar man Livsmedelsverkets budskap om att äta mindre ost och då helst ost som är väsentligt dyrare och finns i begränsad omfattning skulle rekommendationen, om medborgarna slaviskt följde den, snabbt bidra till att konsumtionen kraftigt minskade, att importen ökade och att den svenska mjölkproduktionens minskning skulle eskalera dramatiskt.

Jag kommer därför omgående att be Justitieombudsmannen att granska om Livsmedelsverkets agerande i denna fråga ligger inom ramen för den opartiskhet och oväld som varje myndighet ska ikläda sig när man t ex rekommenderar medborgarna hur och vad de ska äta.

Staffan Danielsson
Riksdagsledamot (C).

(Denna dag är mycket matinriktad, har just deltagit i min kollega Per Åslings initiativ att tillsammans med centerkvinnor ifrån Småland träffa GD för livsmedelverket och diskutera hoten mot ostkakan. GD var främst ut efter försäljningen av opasöriserad mjölk, visade det sig, och var betydligt mer talbar i frågan om opastöriserad mjölk som hettats upp i ostkaketillverkning.)

5 kommentarer:

Ann Helena Rudberg sa...

Jag tyckte det var helt tokigt! Säg klimat så går det att beräkna precis hur som helst.

Fredrik sa...

Ju mindre mjölkprodukter vi vräker i oss, desto bättre för folkhälsan. Låt oss verka för att mjölkdrickandet minskar rejält liksom ostkonsumtion m.m. Det är ingen föda vi behöver för att må bra.

Anonym sa...

Nasa hävdar att vi har klimatförändringar inte bara på jorden utan även på en del andra planeter. Frågan är bara vem är det som kör suv på mars?

Anonym sa...


Jag tycker nog det verkar som Livsmedelsverket är mer intresserade av miljö och klimat, än av folkhälsan. För jag kommer aldrig att tro att det som är det bästa för miljön nödvändigtvis måste vara det bästa för människan... Att tro det är romantiskt önsketänkade.

Anonym sa...

Och dessutom tror jag att motståndet bland vissa auktoriteter mot LCHF egentligen inte har med fakta att göra, utan beror på att om man håller sig till LCHF så måste man öka intaget av animalisk föda.