torsdag, november 07, 2013

Åter signalspaningsdebatt - besök på FRA

När riksdagen under stor uppståndelse under några år arbetade fram den nya lagstiftningen för hur underrättelseinhämtning för landets säkerhet genom signalspaning ska kunna ske var jag mycket aktiv, och skrev bl a 84 blogginlägg! Detta är ett uppsummerande sådant från 2012.

Frågan är och var laddad, och genom att socialdemokraterna genom Thomas Bodström valde ett nära samarbete med V och MP blev frågan blockskiljande och dramatisk, en "bloggbävning" av stora proportioner skedde, riksdagsledamöter i inte minst Centerpartiet var kritiska och drev fram betydande förstärkningar av integritetsskyddet genom en rad viktiga åtgärder,  t ex en precisering av för vilka områden för landets säkerhet som signalspaning får ske, inrättandet av en försvarsunderrättelsedomstol,  och ett integritetsskyddsråd på FRA, starkare mandat för kontrollorganet Statens Inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten (SIUN), Kontrollstationer för att vartefter utvärdera att det fungerar som avsett osv.

Dessa viktiga frågor, för vår säkerhet och för vår integritet, lyftes genom den nya lagstiftningen och den politiska diskussionen i anslutning till beslutsprocessen fram på ett öppet och transparent sätt, och det var och är bra, Sverige torde ha en av de mest genomlysta regelverken i världen på detta område.

Genom anmärkningsvärda läckor från USAs verksamhet på detta område förs nu med all rätt en intensiv debatt mellan länder och med medborgarna där media fyller sin roll som demokratins granskare av makten, vilket är bra.

Naturligtvis innebär de uppgifter som offentliggörs att även försvarsutskottet måste intensifiera sitt arbete i dessa frågor. Utskottet besökte idag Försvarets Radioanstalt (FRA) under ett rätt kort och intensivt möte. En del av det som avhandlades omgärdas naturligtvis av sekretess.

Jag tycker att mötet var bra, vi fick en god redovisning av FRAs arbete och hann ta upp flera viktiga frågeställningar. Jag tog bla upp frågan om det tekniska utvecklingsarbete genom insamling av trafikdata som FRA bedriver, och som varit föremål för en betydande debatt för några år sedan, och nu åter igen genom t ex Mark Klambergs debattartikel i Expressen idag. Jag är tillfreds med de svar som utskottet fick på ställda frågor.

Som jag skrivit tidigare i mina blogginlägg syftar insamlingen av trafikdata inte till direkt försvarsunderrättelseinhämtning, utan till att utveckla metoder för hur inhämtningen ska utvecklas och bedrivas. Att detta sker på avsett sätt, även i kontakter med andra länder, har SIUN bl a till uppgift att kontrollera.

Vårt besök idag var som sagt kort och intensivt och vi behöver uppenbarligen, enligt min uppfattning, träffa FRA igen i relativ närtid för att kunna gå lite mer på djupet och bredden i våra frågeställningar. Det skulle också ha ett värde att träffa representanter för de organ som ger tillstånd till signalspaning och kontrollerar verksamheten.

Regeringen lämnar årligen till riksdagen en skrivelse om försvarsunderrättelseverksamheten på detta område, och det är viktigt att den så utförligt som är möjligt belyser de frågeställningar som nu diskuteras.

Likaså är det viktigt att en ny kontrollstation, genom SIUNs verksamhet eller på annat sätt, genomförs där erfarenheterna av ett antal års verksamhet med den nya lagstiftningen noga analyseras och där t ex ytterligare skärpningar från integritetssynpunkt kan övervägas om analysen skulle visa att rutinerna kan förbättras ytterligare efter vunna erfarenheter.

Tillagt 7 nov, em och kväll. Jag länkade till folkrättsexperten Mark Klambergs debattartikel i Expressen. Mark har på sin blogg citerat mig som jag citeras i Dagens Nyheter. Jag har respekt för Marks engagemang och kunnande. Jag inser att korta uttalanden kring dessa komplicerade frågor lätt kan bli för kategoriska. Jag menar ändå att den levande dialogen är så viktig att jag tagit dessa risker sedan 2007..! Jag känner själv att det fört debatten framåt, och så hoppas jag sker även denna gång.

 Jag citeras också i Svenska Dagbladet, vilket stämmer bättre:
"Centerpartiets ledamot Staffan Danielsson säger att det var ett bra och viktigt möte.
– Det här är jätteviktiga och högaktuella frågor och de förtjänar självfallet granskning, säger han.
Han tog själv upp frågan om hur trafikdata hanteras och lagras.
– Jag är till freds med de besked jag fick utan att kunna gå in på detaljer. Men min bild är att det inte pågår en massinsamling som lagras väldigt länge och byts med andra länder."

Jag har som framgår av min blogg sedan 2007 ständigt sökt att föra en saklig dialog kring dessa viktiga frågor. Jag försökte nu kortfattat kommentera kring de trafikdata som används för att utveckla signalspaningen , som enligt min bild främst används för just utveckling och inte för underrättelseinhämtning. Däremot torde ju trafikdata användas inom underrättelseinhämtningen lika väl som innehållet i det inhämtade materalet. I båda fallen naturligtvis endast i enlighet med vad respektiva lagar och inriktningar stadgar, t ex vad gäller hur lång tid data kan lagras med mera.


 

7 kommentarer:

Per R sa...

Hej Staffan och tack för ditt Engagemang i dessa super-viktiga frågor!

Jag är lite nyfiken på hur lagstiftningen begränsar FRAs möjlighet att bygga upp profiler på människor utifrån traffikdata eller till och med innehåller i datan genom "Deep packet inspection". Går det inte att hävda att man i så fall inte "inhämtar data", utan att detta ändå kan falla inom begreppet att "utveckla metoder" för signalspaning?

Jämför exempelvis med ett projekt som "Life gene" som går ut på att jämföra levnadsvanor och sjukdomshistorik med en människas genuppsättning. En liknande "data mining" går väl att göra med de enorma datamängder vi alla genererar utan att för den saken saken "inhämta data" om någon, eller?

Jag körde häromdagen en bil som berättade för mig att jag började bli trött. Sjävklart var det ingen tekniker hos Mercedes som behövde "inhämta någon data" från min bil för att lista ut detta. Mitt körmönster påminde naturligtvis bara om hur trötta människor beter sig och det räcker väldigt långt.

Vad hindrar FRA från att räkna ut liknande och än läskigare saker baserat på mitt traffikmönster?

Mark Klamberg sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Mark Klamberg sa...

Staffan,
Det tog oss ett år av kommentarer på din blogg innan du erkände att FRA hade en källdatabas som de lagrade stora mängder data som de därefter genomsökte.

http://staffandanielsson.blogspot.se/2009/10/signalspaning-fra-summering.html

Nu är vi tillbaka på ruta 1.

Jag har inte tid att med dessa lekar.

Fredrik sa...

Det är solklart att trafikdata som massinhämtats i den s.k. utvecklingsverksamheten även används i underrättelseverksamheten. Det går helt enkelt inte att separera verksamheterna. Detta framgår bl.a. av Datainspektionens rapport från 2010.

Den lag med vidhängande förarbeten som du röstat JA till tillåter också detta. Vill du ha det så även i fortsättningen, Staffan?

Vore det åtminstone inte ett anständighetskrav att FRA öppet redovisade de trafikvolymer man hanterar och hur stora datamängder som korttids- eller långtidslagras (1 år)? På vilket sätt skulle det skada rikets säkerhet om dessa uppgifter blev kända?

Har du också fått veta om FRA utför innehållsgranskning av det råmaterial man lämnar ut till andra länder? Hur vet de annars att materialet inte kan vara till skada för svenska medborgare eller svenska intresen?

jenso sa...

Tror att det är rätt bra att upplysa Staffan om att vi har ett samarbete mellan Sveriges FRA och USAs NSA SEDAN 2007 via ett försvarsavtal (Odenberg). Där konstateras det att det ska vara ett utbyte av information och teknik. Vi har dessutom ett långvarigt samarbete med USA, så glöm inte de vilka dog för sveriges räkning 1952, när FRA:s DC3:a skjöts ned utanför Gotland när den utförde ett signalspaningsuppdrag.

Vi har på samma sätt som USA och Storbrittanien (via GCHQ), deltagit i tappning av data, trafikdata- metadata direkt via noder inkopplade på överskridande viktiga noder för datatrafik. Med dessa data pusslas det ihop mönster, eller sociogram vilket även framkom på Centerpartiets FRA-hearing 2008, där även Säpo deltog och sade att det var på det viset de arbetade.

Anonym sa...

Detta inlägget har inget med FRA att göra.

Göteborgs kommun har i sin briljanta visdom beslutat att allt kött skall vara ekologiskt. Dock ser det ut som att fläsk och kyckling får stryka på foten. Även intressant om den ökade kostnaden kommer ge ökad tilldelning av pengar..

Kommunen kan uppenbarligen besluta att all mat ska vara eko. Men det går inte att ställa krav att exempelvis djurskydd och liknande ska uppfylla svensk lagstiftning. Kommunen letar nu grossister som kan leverera eko ifrån världens alla hörn. Tyvärr så ökar min misstro mot politiker ytligare.. När mindre kunniga personer driver igenom saker som de antas gilla. Utan någon som helst verklighetsuppfattning. Usch.. Ärligt talat min misstro mot politiker inom livsmedelsområdet är så stor att det går inte att beskriva. Tidigare har jag drivits att om man gör rätt för sig tjänar man på det i slutändan. Troligen har vi idag fler myndighetspersoner inriktade mot lantbruk än lantbrukare..
http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2068540-populara-ratter-bort-fran-menyn

niklasp sa...

NSA/FRA/GHCQ mfl organisationer i bokstavsoppan har långt överträtt vad som ens den mest auktoritära etatist kan tycka vara rimligt.

Staffan Danielsoson, du avlyssnar mig mot min vilja, det hela är ovärdigt ett fritt och öppet samhälle.

Vårt politiska system är sedan länge en hegemoni som från mitt perspektiv mest verkar gå på autopilot. Sverige har inte heller någon författningsdomstol som kan ta politiker i örat när önskan att bestämma över andra har blivit för stor.

Hur i hela friden skall jag bära mig åt för att hålla FRAs snokande borta från min mailbox?

De har inte där att göra. Rätten till privatliv finns till och med inskriven i de mänskliga rättigheterna.