fredag, maj 31, 2013

Försvarsberedaren: Viktigt med bred samsyn i försvars- och säkerhetspolitiken!Här är ett uppsnappat blogginlägg från den rätt nystartade rätt anonyma försvarsbloggen Försvarsberedaren!

Det kommer snart att publiceras i sin helhet av pseudonymen Staffan Danielsson.

Åren går fort, i politiken och generellt.

Kontinuiteten från de två föregående försvarsberedningsrapporterna 2007 och 2008 består av Allan Widman och Staffan Danielsson, samt av nuvarande huvudsekreteraren Tommy Åkesson och av sakkunnige Ola Hedin från försvarsdepartementet.

Försvarsberedningen har idag denna sammansättning.

Försvars- och säkerhetspolitiken är viktig för Sverige. Det är också ett område där det är av stort värde med en bred samsyn i riksdagen och Centerpartiet har alltid arbetat för detta, så även denna gång.

Därför är det bra att riksdagens partier genom försvarsberedningen bereds tillfälle att gemensamt i regeringens försvarsberedning analysera omvärlden och senare försvarets inriktning.

Alternativet, att med några rösters övervikt byta omvärldsanalys och inriktning för försvaret när riksdagen skiftar majoritet, förskräcker.

Arbetet denna gång har varit mer komplicerat och svårförutsägbart än förra gången. Men diskussionerna har varit konstruktiva, och kombinationen av politiker och sakkunniga/experter är befruktande. Vad resultat har blivit torde inom kort presenteras på en presskonferens i Rosenbad.
 

2 kommentarer:

jan-olov sa...

Sak innehållet är det viktigaste. Att ni beskriver fakta vad som är känt idag.
Beskriver scenarier på den ryska förmåge/kapacitetsutvecklingen och vilka variabler den innehåller tex olje/gaspris,försvarsbudgetökningar,korruptionsvinn,leveransförmåga rysk försvarsindustri etc
Inte samsyn till vilket pris som helst.
Du kan vara helt säker på att rapporten kommer att nagelfaras och ev faktafel,nonsens formuleringar kommer obenhörligen ligga försvarsberedningen till last.

Vi kommer inte denna gång att låta er gå fria som förra gången och de kommer att få politiska konsekvenser för er personligen om ni inte håller er till de ansvar ni har som folkvalda i vår riksdag och fattar riksdagsbeslut om vår yttre säkerhet till gagn för våra svenska medborgare.
Ni kommer att bli bortröstade helt enkelt.

jan-olov sa...

Av vilket skäl besökte ni inte baltikum?
varför är deras analys inte relevant för närområdet?
Blev det för jobbigt för er att höra pabriks kommentarer och analyser?