fredag, oktober 19, 2012

Tankesmedjan i P3 friad - OK kräva psyktest av mig för ålderstestartikel i DN

Jag skrev en mycket genomarbetad debattartikel i DN i våras om att åldersbedömning i tveksamma fall borde göras för ensamkommande flyktingar, som länderna i vår omvärld gör. Tankesmedjan i P3 kallade mig sedan "psyksjuk" och "en ensam galning".

En god man anser i Sundsvalls tidning att många ensamkommande är betydligt över 18 år, fast man påstår sig vara yngre. Den tidigare "flyktingombudsmannen" Merith Wager publicerar på sin blogg anonyma inlägg från handläggare på Migrationsverket som talar i samma riktning. Detta är självfallet inga "bevis" men kanske ändå indikationer. Uppenbart är att när länderna i vår omvärld har gjort faktiska åldersbestämningar så har många bedömts vara äldre än 18 år.

Tankesmedjans inslag om mig, som följde direkt efter ett inslag om Breivik.., har nu kritiserats men friats av granskningsnämnden för radio och TV. Det strider inte mot kravet på opartiskhet.


SAKEN


Tankesmedjan

, P3, 2012-04-26, inslag om en debattartikel; fråga om opartiskhet

BESLUT


Inslaget kritiseras men frias. Granskningsnämnden anser att det brister i

förhållande till kravet på opartiskhet.

____________________

INSLAGET


Inslaget i satirprogrammet
Tankesmedjan föregicks av ett annat inslag som handlade

om Anders Behring Breivik. Det anmälda inslaget handlade om en debattartikel

i Dagens Nyheter (DN) av riksdagsledamoten NN om att ålderstesta

ensamkommande flyktingbarn. Efter en diskussion om metoder för ålderstester

och vilka problem som kan finnas med sådana sa en av programledarna (A)

följande.

Hur som helst så är det ju, det är ett trubbigt instrument. Och i värsta fall så kan det ju

betyda att ett barn då måste asylprövas som vuxen. […] Men jag tycker faktiskt att det

är ganska ointressant om någon som flyr från ett krig är 17 eller 19. Krig är ganska

hemskt ändå, för alla tror jag. Och om någon då låtsas vara en fjortis, alltså går igenom

den jobbigaste perioden i livet igen bara för att få stanna i ett land, ja då visar det ju att

man är jävligt desperat. Det är väl ingen som vill vara 15, till exempel. [---] Det är

liksom inte bra det här med ålderstester. Det kan vi vara överens om. Testa inte ålder.

Förutom på några av våra svenska kändisar. Där skulle jag tycka det var

jätteintressant om Migrationsverket ville gå in och åldersbestämma.


Därefter resonerade programledarna om vilka kändisar som borde ålderstestas.

Inslaget avslutades med att programledare A sa följande.

Framför allt tycker jag att innan vi över huvud taget börjar med ålderstester så finns det

ett mer akut test man borde göra. Nämligen att testa psyket på människor som ska

skriva debattartiklar på DN. Är NN verkligen frisk nog att få påverka opinionen, och

borde vi döma honom som tillräknelig eller avfärda honom som en ensam galning?


ANMÄLNINGARNa


Inslaget har anmälts av ett antal personer. Anmälarna anser sammanfattningsvis
att inslaget var plumpt, innehöll påhopp och personangrepp på NN samt att

programledaren var partisk och tog ställning i en kontroversiell fråga.

PROGRAMFÖRETAGETS YTTRANde


Sveriges Radio (SR) anser att inslaget överensstämmer med kravet på opartiskhet

och anför i huvudsak följande
.
Satir
har en lång tradition och fyller en viktig funktion i samhället, nämligen att
väcka medborgarnas tankar och engagemang
. Satiren är enligt SR en del av det
underhållande
och samhällskommenterande uppdraget. Tankesmedjan är ett
program i P3
vars främsta uppgift är att genom ett satiriskt förhållningssätt
belysa
och kommentera aktuella samhällsfrågor. Tankesmedjan står på den lilla
människans
sida och granskningen av makthavare i samhället är bitvis
provocerande
. För att kunna polarisera olika ståndpunkter och väcka debatt är
medarbetarnas
uttalanden ibland tillskruvade och ironiska vilket lyssnarna är väl
förtrogna med
 Det är fråga om ett konstnärligt grepp för att driva ämnen till sin
spets.
Den nu aktuella krönikan tog sin utgångspunkt i en debattartikel i DN. I
artikeln
uttryckte sig riksdagsledamoten NN bland annat på följande sätt.

Orsaken till att antalet ensamkommande under 18 år sjunkit så kraftigt i Norge och

Finland torde ha samband med att man infört ålderstester i tveksamma fall genom

handledsröntgen och tandundersökning, samt att man har något mer restriktiva

principer än Sverige bland annat för att utfärda uppehållstillstånd.


DN

-debattören beskriver inledningsvis själv ämnet som ”en känslig fråga”.

Ta

nkesmedjans
krönikör kommenterade innehållet med utgångspunkt i
programmets satiriska
uppdrag. DN:s debattsida är en av Sveriges största arenor
för
debatt. Det som publiceras där är agendasättande. NN är, i egenskap av
r
iksdagsledamot, och i det här fallet debattör på DN Debatt, en person med stor
möjlighet att framföra sina åsikter offentligt
i olika sammanhang. SR vill även
poängtera att det
främst är hans kontroversiella åsikter så som de framförts i
artikeln, det vill säga kravet
att börja åldersbestämma människor, som är
föremål
för satiren i inslaget. Debattartikelns syfte är att väcka just debatt. NN
får
därmed också tåla en granskning i form av vass satir av sina ståndpunkter.
Vissa tillspetsade formuleringar så som
till exempel en uppräkning av nda
personer
som enligt krönikören skulle vara svåra att åldersbestämma måste
också
accepteras i detta satiriska sammanhang för att resonemanget ska nå fram.
Granskningsnämnden har
i flera tidigare beslut framhållit att det gäller vida
ramar för vad som får sägas i ettsatirinslag med beaktande av opartiskhetskravet

 

AKTUELL BESTÄMMELSe


SR ska bedriva programverksamheten opartiskt och med beaktande av att en

vidsträckt yttrande- och informationsfrihet ska råda i radion (6 § i sändningstillståndet).

Kravet på opartiskhet tillämpas enligt granskningsnämndens praxis i
princip fullt ut på programledare, reportrar och andra som genom sin ställning i

ett program kan uppfattas som företrädare för programföretaget. Bestämmelsen

innebär bland annat att en programledare eller reporter inte får göra värderande

uttalanden eller ta ställning i kontroversiella frågor.

Av granskningsnämndens praxis framgår att programformen har betydelse vid

tillämpningen av kravet på opartiskhet. När det gäller program och inslag av

klart parodisk, ironisk eller satirisk karaktär kan detta krav ställas lägre. Det

förhållandet att kraven i sådana fall kan ställas lägre innebär dock inte att

programföretagen helt kan bortse från dem.

GRANSKNINGSNÄMNDENS BEDÖMNINGGranskningsnämnden konstaterar att
Tankesmedjans satiriska karaktär framgick

tydligt i programmet. I det aktuella inslaget sa programledare A bland annat att

hon inte tyckte att det var bra med ålderstester. Även om inslagets satiriska

karaktär framgick kan det diskuteras om det ankommer på en företrädare för

programföretaget att så tydligt ge uttryck för vad nämnden närmast uppfattar

som hennes personliga åsikt. Mot bakgrund av att A:s uttalande följde en

diskussion om svårigheterna med säkra metoder för ålderstestande anser

nämnden att uttalandet inte medför att inslaget strider mot kravet på opartiskhet.

Programledare A:s avslutande kommentarer om NN:s sinnestillstånd var enligt

nämndens mening mycket långtgående och kom att framstå som ett personangrepp.

Inslaget brast därför i detta avseende i förhållande till kravet på

opartiskhet. Mot bakgrund av att det gäller vida ramar för vad som får sägas i ett

satirinslag samt att utgångspunkten för inslaget var ett debattinlägg av NN anser

nämnden att bristen inte var så allvarlig att den medför att inslaget strider mot

kravet på opartiskhet.

Detta beslut har fattats av Henrik Jermsten, K-G Bergström (skiljaktig), Elisabet

Bäck, Ingrid Carlberg, Maria Edström, Leif Hedman och Jan Holmberg

(skiljaktig) efter föredragning av Tarek Touma.

De skiljaktiga meningarna framgår av sidan 4.

På granskningsnämndens vägnar

7 kommentarer:

Tomas sa...

De kritiserades, så deras uttalanden bör väl snarare ses som hemska men ej straffbara.

Själv har jag slutat lyssna på P3 eftersom jag tycker att det påhoppet var ett i mängden av alla fullkomligt idiotiska uttalanden som P3 genomför lite då och då.

Just nu är det du och Stefan Hanna som motiverar mig till att fortfarande rösta på centerpartiet och ditt modiga ställningstagande för flyktingbarn och mot bedragare är ett av skälen.

Anonym sa...

Kan vi få se fram emot fler artiklar som inte hymlar med sanningen?

Du är en av de få inom Alliansen jag har något som helst förtroende för idag.

För *ett år* sedan skrevs detta på Regering & Departement.
http://www.rod.se/billstr%C3%B6m-vill-ha-enade-regler-f%C3%B6r-flyktingbarn
Det lär väl ta lika lång tid för regeringen att komma till skott här som det var för något så pass simpelt som problemet med bilmålvakter.

Anonym sa...

Stå på dig, tyvärr har du nog ingen framtid inom det sjunkande skeppet centern.

Anonym sa...

Om det är någon tröst så kan jag berätta att Tankesmedjan har fått otaliga anmälningar, och vad jag förstår frias de hela tiden...

Här är till exempel en artikel från förra året från Oddasat:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=4683113
Hur det gick med den anmälan vet jag tyvärr inte. Men jag konstaterar att den (invandrade) programledaren tycks vara fullkomligt ovetande om vilka etniska motsättningar som finns i norra Sverige .... Det är inget man bör underblåsa!

Hur som helst så är min personliga åsikt att programmet bör läggas ned, och programledarna sparkas.

Anonym sa...

Class 8 electricity network substation new sub-clause has been included to exempt [url=http://www.louboutinb.com/]christian louboutin outlet[/url]the development of its own brand from the distinctive B & Q from the city's operating [url=http://www.louboutinb.com/]christian louboutin sale[/url]would you need to' We the crna can give me to hand out a certain number of business [url=http://www.louboutinb.com/]christian louboutin shoes[/url]device which is required by J63 is not an are SEARCHING for Avon Reps so you need to http://www.louboutinb.com[/url] other therapeutic lasers It a medical 100 controlled scientific studies document

Anonym sa...

and develop startups. Prior to HackFwd, David has run staffing [url=http://www.journalonline.co.uk/ralph-lauren-outlet.html]Ralph Lauren Outlet[/url] CMO at Avangate, and today well be chatting with one of the [url=http://www.journalonline.co.uk/tory-burch-outlet.html]http://www.journalonline.co.uk/tory-burch-outlet.html[/url] of exercise, discipline, stimulation and companionship. Jack [url=http://www.journalonline.co.uk/christian-louboutin-outlet.html]christian louboutin outlet[/url] seem almost unattainable or ard to get? Because of this, He is
web-based technology. For information on how your program can [url=http://www.journalonline.co.uk/christian-louboutin-outlet.html]http://www.journalonline.co.uk/christian-louboutin-outlet.html[/url] importance of dressing elegantly. Green and Jacks mens shirts [url=http://www.journalonline.co.uk/ralph-lauren-outlet.html]Ralph Lauren Outlet[/url] specializing in longevity medicine. He and futurist Ray [url=http://www.journalonline.co.uk/tory-burch-outlet.html]tory burch outle[/url] Download Movie Online Casino Jack Movie 2010 Jeans was invented
of minor staining or even minor yellowing on the material. A [url=http://www.journalonline.co.uk/christian-louboutin-outlet.html]christian louboutin outlet[/url] and the UK, portrayed by the handsome Johnny Depp. The essential [url=http://www.journalonline.co.uk/christian-louboutin-outlet.html]http://www.journalonline.co.uk/christian-louboutin-outlet.html[/url] As long as youve got candles that can safely burn down in sturdy [url=http://www.journalonline.co.uk/christian-louboutin-outlet.html]http://www.journalonline.co.uk/christian-louboutin-outlet.html[/url] Games are essential to create a sense of bonding between guests

Anonym sa...

This particular determination in order to quality can make Jack [url=http://www.abacusnow.com/hollister.htm]hollister uk[/url] decades until death. But Dr. Grossman says we can work on [url=http://www.abacusnow.com/michaelkors.html]michael kors bags[/url] began eating more fruits and vegetables. By age 15, he had built [url=http://www.abacusnow.com/jpchanel.htm]シャネル バッグ[/url] device should be used in order to warn incoming traffic. Lastly,
Ambulance Perspectives, we feature David Manzer. David is the [url=http://www.abacusnow.com/jpmoncler.htm]モンクレール レディース[/url] better-prepared player.Blackjack was first played in France, in [url=http://www.abacusnow.com/michaelkors.html]Michael Kors outlet[/url] money until you become proficient at the game. Using a reliable [url=http://www.abacusnow.com/michaelkors.html]michael kors outlet stores[/url] rewarded. If the women are ruling the fashion market, can men
including your terrier. Your life together will be harmonious [url=http://www.abacusnow.com/jpmoncler.htm]monclerダウン[/url] hard line telephone cable is plugged into the base unit while [url=http://www.abacusnow.com/jpmoncler.htm]モンクレール ベスト[/url] the Room. Watch Movie Online Watch Casino JackOnline Free 2010 [url=http://www.abacusnow.com/jpmoncler.htm]モンクレール ベスト[/url] is smoothest. The Best Lighting. The best lighting for a