måndag, oktober 22, 2012

Ryssland upprustar- MP ger svar på tal!

"Därför bör Sverige verka för en radikal svensk och global nedrustning, och för att resurser som idag förslösas på militär rustning omfördelas till insatser som kan förebygga krig och konflikter."

Miljöpartiets talesperson i försvarsfrågor Peter Rådberg  i SvD idag.

Miljöpartiet gör anspråk på att vara regeringsfähiga, trots en energi- och utsläppspolitik som skulle driva svenska industrier utomlands, trots en extrem jordbrukspolitik som skulle driva jordbruk och livsmedelsindustri ur landet och trots en försvars- och säkerhetspolitik som skulle skapa ett vakuum av osäkerhet i Norden.

Centerpartiet är det moderna miljöpartiet som driver på utvecklingen för en bättre miljö i Sverige utan att ersätta svensk miljövänligare produktion med import från industrier och jordbruk i andra länder som är mer miljöstörande, och som står upp för att svenskt försvar behöver stärkas istället för att försvagas.

9 kommentarer:

jan-olov sa...

Bra passning där till Peter Rådberg MP.
Så om Sverige nedrustar ytterliggare så följer Ryssland med?
Man behöver vara en väldigt optimistisk människa för att tro att Putin följer efter.

Staffan Danielsson sa...

Ur MPs program: Det militära försvaret ska på sikt ställas om till ett ickevåldsförsvar, som både kan göra insatser mot icke-militära hot, hantera konflikter och föra ickevåldskamp vid ett eventuellt angrepp. På sikt ska det militära försvaret helt avskaffas."

Albin Ring: Ursäkta mig, men hur i hela friden kan detta parti undgå den mediala granskning som faktiskt är fogad. Hur kan man som riksdagsparti förorda att försvaret av Sveriges gränser vid en invasion ska ske medelst ickevåld? Om det inte vore ett allvarligt menat påstående skulle man skratta åt det. Tyvärr kan man inte det.

Riksregaliet sa...

Hur pass förstärkt försvar talar vi om? Har C större ambitioner än IO 14 ?

Staffan Danielsson sa...

C står bakom alliansens försvarspolitik och budget. Försvarsberedningen gör nu omvärldsanalys inför nästa försvarsbeslut. Vi får se var den landar. Min bedömning i dagsläget är att mycket talar för att försvarsbudgeten behöver stärkas, mot bakgrund av påfrestningar på bl a materielsidan samt eftersom Sverige satsar mindre på sitt försvar i procent av BNP än t ex de nordiska länderna i övrigt.

Riksregaliet sa...

Jag vet att ni inte kritiserar varandra i Försvarsberedningen men jag hoppas ändå du står på dig, inte viker dig för dina allianskollegor om du och C anser nått fel. Då beredningen har en del hemligt matriel kan man av förklaring anl ej redovisa det till oss i säkpol råd. Men vi hoppas vi ändå kan bidra med nyanserade bilder uppåt som kan förmedlas.

Hur pass stor ökning är svårt att säga men kommer C godkänna att man skär bort hela förmågor?


Anonym sa...

Konsekvensanalys verkar inte finnas hos MP. När man läser den senaste skörden av motioner är det uppenbart att de värsta stolligheterna filtreras bort av media, för att inte allmänheten skall ompröva sitt stöd.
-Lägg eller avväpna försvaret
-Beskatta allt hårdare
-Öppna gänserna för fri invandring
-Lägre krav, men högre ersättning för asylsökande
-Allt fritt för papperslösa
-Garanterat boende för hemlösa från hela EU
-Reducera återföringar från EU
-Köpfria söndagar
-Förbud mot misshagliga statyer
-Tuffare regler för jordbruk och fiske
Självfallet gäller alla krav bara nationellt. Läser man motionerna till MPs kongress blir man alldeles förskräckt.
/edvin

Johan J sa...

Tanken är ju god, någon måste börja sluta lägga krutet på militärmakt.

Sen att det bör vara någon av de stora makterna och inte Sverige är en annan femma...

Anonym sa...

Hur låg intelligenskvot har miljöpartister egentligen? Är deras intelligenskvot <0,3 eller <0,2?

Psykologen

Pelle Nilsson sa...

Läste din replik i Hallands Nyheter och kan inte begripa hur ni kan kalla jordbruket miljövänligt. Jag bor själv på landsbygden och kan se hur miljövänligt jordbruket är med övergödsling, giftbesprutning mm. Det är magstarkt att kalla det miljövänligt när grundvattenkvaliten långsamt försämras pga av ökade kväverelaterade utsläpp från jordbruket och vi tvingas hämta dricksvatten från kommunala ledningar. Kattegatt och stora delar av Östersjön är ju redan drabbade av det "miljövänliga" jordbruket och ni vill fortsätta att vara det partiet som uppmuntrar spridingen av mineralgödsel... Det vore ärligare av dig att bara säga att jag jobbar för att mina likatänkande ekonomiskt ansträngda bönder för att de skall tjäna mer pengar och överleva och allt miljötänket är bara propaganda som ni i princip skiter i...