lördag, augusti 04, 2012

Luftförsvarsutredning - historik och nuläge

Talespersonerna för FP och KD riktar nu stark kritik mot den kommande luftförsvarsutredningen, i ordalag som "science fiction" och "löjets skimmer".

Och visst är tiden efter 2040 väldigt avlägsen.

Det kan vara nyttigt, ändå, att påminna om bakgrunden:

1. De rödgröna fick våren 2011 stöd av Sverigedemokraterna i sitt krav på en utredning kring luftförsvarets utformning på lång sikt. De 4 partierna - S, SD, V och MP - fick majoritet och riksdagen uppdrog åt regeringen att tillsätta en sådan utredning. Allianspartierna motsatte sig en sådan utredning, med motivering att det räcker att försvarsmakten i vanlig ordning tar fram underlag samt att regeringen kommer att föreslå hur JAS Gripen ska uppgraderas.
Den tidigare utredning om luftförsvaret som det hänvisas till tillsattes när regeringen 1967 uppmanade ÖB att tillsätta en myndighetsutredning i frågan, och med direktiven utformade av ÖB.

2. Den 1 dec 2011 gjorde regeringen - och därmed alla 4 allianspartier - upp med S och MP om att Sverige ska leda en av EUs stridsgrupper ( vilket alliansen ville) samt att en luftförsvarsutredning för tiden efter år 2040 ska tillsättas (vilket S och MP ville).

3. I juni 2012 tillsätter regeringen den parlamentariska utredningen, samt fastställer dess direktiv.

4. Den 3 augusti 2012 går så försvarstalespersonerna i riksdagen för FP och KD ut med stark kritik mot att utredningens direktiv inriktas på tiden efter 2040. Kritiken drabbar -utöver självfallet oppositionen som drivit fram utredningen - därmed också regeringen och de egna företrädarna i regeringen.

5. Jag redogjorde i ett blogginlägg den 1 dec 2011 för den träffade uppgörelsen. Centerpartiet stod bakom den när den gjordes, och vi står fortsatt bakom den idag.

32 kommentarer:

Skipper sa...

Oavsett hur turerna har gått så är det fullständigt horribelt att överhuvudtaget FÖRSÖKA att utreda något som ligger 30-50 år bort i tiden och som dessutom är helt och hållet teknikrelaterat. Här måste ni, alla partier, göra om och göra rätt. LFU från 2020-2040 hade varit mer rimligt.

Släpp prestigen och gör det som behövs för att gynna Sveriges försvar här och nu samt inom ett överskådligt tidsperspekriv inom rimliga gränser!

Staffan Danielsson sa...

Tja, Skipper..
S, SD, V och MP drev igenom detta i riksdagen. Regeringen kom sedan överens med S och MP om utredning och direktiv, utgångspunkten för utredningen är bl a riksdagens kommande beslut om uppgradering av JAS Gripen.

Du vill alltså att utredningen också ska behandla den frågan och att de 6 partierna ska riva upp uppgörelsen osv...

Jag kan förstå att du väcker frågan eftersom FP och KD inte längre verkar stå bakom den, men tro mig, det är en lång väg kvar i så fall.

Expo sa...

Håller med Skipper

Släpp prestigen

Låt bli att försöka hitta vems fel det är att det är som det är

Gör det som behöver göras istället!

Och en luftförsvarsutredning med vettiga direktiv är ju bara en av utredningarna som krävs

Just nu känns det som om vi skulle behöva en utredning om hela FM framtida inriktning - för den inriktning som de moderata papegojorna nu upprepat in absurdum är nog inte den vi borde ha

I alla fall inte om man inte är beredd att finansiera den...

Jag misstänker att kostnaden för att realisera den Svenska FM som NATO gjorde sin berömmande utvärdering ifrån skulle kräva betydligt högre försvarsanslag än de vi har nu...

Skipper sa...

Staffan

För det första är det för mig fullständigt ointressant om det hade varit piratpartiet, fi och junilistan som var aktörerna eller de stora partierna oavsett vilka som kommit överens om vad.

Det enda intressanta är vad som är bäst för Sverige och svensk säkerhetspolitik. Då ter sig en utredning Som avhandlar tiden 30-50år bortåt i tiden mer eller mindre ointressant. Det finns självklart anledningar att Widman och Oscarsson säger som de gör.

Att blanda en enskild JAS uppgradering med en LFU är att prata om helt olika saker. En LFU måste omfatta så mycket mer än bara flygplanssystem.

Jag hävdar fortfarande att beslutet att utredningen ska behandla tiden bortom 2040 är helt fel, detta oavsett vilka politiska uppgörelser som gjorts tidigare.

Staffan Danielsson sa...

All respekt för din uppfattning, Skipper.

Vi som varit med under resans gång har dock svårare att skifta ståndpunkt och bryta gjorda uppgörelser, som du nog förstår.

Därför ser jag fram mot regeringens kommande proposition om JAS Gripen, och så får vi se var Luftförsvarsutredningen så småningom landar.

Expo sa...

- Men det här förstår ju alla att vi inte kommer att ha någon nytta av!

- Men det var ju det enda vi kunde komma överens om så nu kör vi på det!

Skipper sa...

Staffan, jo jag har förståelse för de politiska turerna och jag har även förståelse för att ni som politiker vill respektera uppgörelser.

Men ibland kanske man bör lyfta frågan ytterligare en gång, i synnerhet om man kanske blivit klokare på vägen.

Men det intressanta är hur man kom fram till att utredningen skulle omfatta just tiden från 2040. I vilken process kom man fram till just detta år?

Om man tar på sig den konspirativa hatten så kan man få en stark känsla av att det hela handlar om att sittande regering, med moderaterna i spetsen absolut inte vill se en utredning där resultatet skulle kunna peka på stora brister i nuvarande luftförsvar. Något som i sin tur skulle peka på att åtgärder måste vidtas omgående. Med andra ord, att man inte är intreserad av att lägga en enda krona mer på Försvarsmakten än vad man gör i dag.

Att välja ett tidsperspektiv som ligger så långt bort i tiden innebär att man slipper vidta åtgärder, i synnerhet ekonomiska sådana.

Av den anledningen tycker jag att Widman och Oscarsson är rakryggade och står upp för det efter att insett stolligheten i den nuvarande uppgörelsen. Förhoppningsvis kommer fler politiker att inse detsamma inom en snar framtid.

Anonym sa...

Staffan !

För att Ni politiket inte skall "tappa ansiktet" och kunna hålla ingångna överenskommelser - häng på FP & KD (som f.n. verkar vara de enda partier som bryr sig om rikets säkerhet) och komplettera den direktivsatta LFU "Post 2040" med en som mer relevant hantera tiden fr.o.m 2020.

En annan möjlighet är ju att lägga in det kortare tidsperspektivet i direktivet till försvarsberedningen. Sannolikheten för att Borg:s lakejer Enström & Widegren skall klara av det bedöms dock som begränsade !

För oss väljare som värnar om vår egen och våra avkommors säkerhet närmar sig 3:e söndagen 2014 med stormsteg....

Riksregaliet sa...

Staffan, C har varit ett jordnära parti i försvarsfrågor, LFU NY kommer bli tandlös. Då det är allt från hotbilder, matriel, it system etc som skall behandlas behövs en bred utredning med realistiska mål.

Vi SD har pekat på att vi stödjer alliansen ang Gripen men då luftförsvar och luftherravälde vinns inte enbart med ett antal nya plan, det är mer som behövs. Luftvärnet är tyvärr idag svagare än utspätt te.

Skulle C , KD, F sätta press på behovet av en ny debatt och uppgörelse skulle SD sannolikt följa.

Anonym sa...

Det låg en hel del ägg i den där uppgörelsekorgen.
Vissa behövde alliansen och andra behövde oppositionen.
Det blev ett riktigt kattrakande!
Tyvärr blev en del sittande med svarte Petter.
Man kunde gjort något bra av det men tyvärr räckte inte ambitionerna ända fram.
Det blev en utredning istället!

Ett delbetänkande tror denna sig kunna prestera redan under 2013!
Slutredovisningen skall vara klar senast 31 dec 2014.

Tyvärr finns det några delar av direktiven som nog gör att hela konceptet är dött från början.
(det finns kanske en förklaring till det med?)

Den här meningen sätter en del allvarliga begränsningar på kommittens arbete, analyser, och resultat.

"Kommittén ska utgå från en i huvudsak bibehållen ekonomisk ambitionsnivå för luftförsvaret."

Det som gör att hela skeppet sjunker, är meningar som denna.

"
Utskottet erinrar om att ett beslut om uppgradering och vidareutveckling av JAS 39 Gripen är kopplat till initiativ från regeringen till riksdagen. Ett sådant riksdagsbeslut blir en förutsättning för luftförsvarsutredningen."

(Beslut vid regeringssammanträde den 14 juni 2012
Kommittedirektiv
Dir.2012:68)

För inte kommer det väl ett regeringsbeslut om uppgradering och vidarutveckling av JAS under första halvan av 2013?

Dessutom vill jag bara påminna om att utreda luftvärnets utveckling efter 2040 också ingår i utredningens arbetsuppgifter.
Med tanke på att den "ekonomiska ambitionsnivån" inte skall höjas ser jag med spänning på Lv av modell 2040...

Den 1 jan 2015 kan vi nog lägga den här utredningen till handlingarna och istället försöka lösa ÖBs knäckfråga? Vilket vapenslag skall vi släcka ner helt?

Det faktum att utredningen skall analysera och redovisa den militära utvecklingen i vårt närområde kan göra utredningen lite rolig att läsa.

Fram till nu verkar inte många ha märkt av ambitionerna och satsningarna i vår närhet. Ska bli spännande att se om utredningen upptäcker något!

Vi gör nog rätt om vi tonar ner förhoppningarna på utredningen och tar tag i mer akuta problem.

Många av oss är dessutom pensionerade bortom 2040 så varför bry sig? (ironi)

Jag brukar alltid hävda att det som inte sägs eller redovisas i ett skeende är det som är det intressantaste. Du redogör för ett skolexempel.

Teaterdirektören.

Staffan Danielsson sa...

Skipper, att socialdemokraterna varit så noga med att utredningen ska behandla luftförsvaret på sikt torde ha varit för att markera att frågan om JAS Gripens uppgradering inte ska behandlas av utredningen utan i särskild ordning av regering och riksdag utan att dras i långbänk.

Du vill ha en bred utredning som inte behandlar JAS Gripens uppgradering utan mera luftförsvaret i sin helhet för tiden efter 2020, så att mer resurser kan övervägas.

Flera av de partier som velat blanda ihop luftförsvarsutredningen med JAS Gripens uppgradering vill tvärtemot minska resurserna.

Skipper sa...

Staffan

Såväl en uppgradering av 39-systemet som en LFU är båda delarna helt avgörande för Sveriges framtida luftförsvar. HUR vägen dit ser ut, eller hur processerna kommer att se ut är inte poängen i mitt resonemang.

Problemet är just det att du med flera politiker verkar helt förblindade av politiska processer, uppgörelser och fastställd budgetram. Detta förblindar och skapar tunnelseende i den egentliga sakfrågan.

Det är skrämmande att se och höra hur majoriteten av alla politiska partier numer behandlar försvarfrågan. Det tidigare mest försvarsvänliga partiet (m) har det senaste året börjat framstå som försvarsfientligt.

Vilket parti ska man rösta på i nästa val om man vill se att försvarsfrågan tas på allvar och att det finns en sund säkerhetspolitisk medvetenhet?

Wiseman sa...

Staffan:

Utan en utredning av behoven för 2020-talet blir det ett blint spenderande av de alltför knappa resurserna på sannolikt fel saker. Den bortre gränsen för vad tidigare utredningar och planer täckte är sedan länge nådd och systemet fullständigt sönderslaget.

Det krävs en omfattande och förutsättningslös utredning av luftstridskrafterna med bredd även utanför politiken och Försvarsmakten.

Den nu tillsatta utredningen är ett spel för gallerierna och fullständigt irrelevant. Helt enkelt både ett slöseri med tid och skattebetalarnas pengar.

patrik sa...

Det mesta verkar redan vara sagt. Kanske döljs försvarspolitiken bakom en robust retorik just för att ingen (inget parti) orkar/vill spendera ekonomiska medel på försvaret.
Det kan också vara så, om man är konspiratoriskt lagd, att man tycker att Afghanistaninsatsen är lite väl blodig med svenska mått - och att man till varje pris vill förhindra möjligheterna till ytterligare/utökade internationella insatser - politiska självmord om alltför många svenskar kommer tillbaka i säckar. Med nuvarande storlek på insatserna kan vi utan att skämmas alltför mycket hävda att vi bidrar till världssamfundets fredssträvanden - och det kanske kan räcka...

Det som stör mig mest, oavsett bakomliggade skäl till bluffandet i försvarsfrågan och den obskyra LFU:n är att man utan att blinka trixar med mina skattemedel. Jag blir uppriktigt sagt förbannad över denna hantering.

Patrik Lander
Förtidsavgången
Enköping

Staffan Danielsson sa...

Skipper,Wiseman;

Sedan andra världskriget hade vi först regelbundna försvarskommittéer inför varje femårigt försvarsbeslut, därefter försvarsberedningar. Någon parlamentarisk luftförsvarsutredning har tidigare inte genomförts, vad jag vet.

Jag vill som ni vet se en rejäl analys av Sveriges militära samarbeten och allianser, inklusive Nato, att vårt försvar och säkerhet belyses utifrån hur verkligheten är idag eftersom vikten av ett nära samarbete med andra länder knappast kan överskattas.

Jag har inte heller uteslutit att det kan behövas en kommitté om försvarets utformning i framtiden, där i så fall luftförsvaret är en mycket viktig del.

Läget nu är att det blir en större försvarsberedning där vi inte vet om alliansfrågan kommer att analyseras (C kommer givetvis att driva detta) samt en luftförsvarsutredning på lång sikt, förslag om JAS Gripens uppgradering kommer i närtid separat.

Ni vill nu att den första parlamentariska luftförsvarsutredningen ska behandla luftförsvarets utformning även på kortare sikt, inkluderande även JAS Gripens eventuella uppgradering, eller ej?

Är det inte egentligen en nygammal större försvarsutredning ni egentligen är ute efter?

Skipper sa...

Som sagt. Önskvärt vore att luftförsvaret för perioden från nu och framåt utreds, kalla vad du vill.

Vem sätter agendan huruvida Nato-frågan ska analyseras eller inte i den kommande försvarsberedningen?

Riksregaliet sa...

Staffan, det skulle behövas en utredning även för Armen, och Marinen men om vi börjar med LFU NY.

Som yrkesman vill jag att alliansen som sitter i regeringsställning tar sitt ansvar och med öppet sinne bedriver LFU med oppositionen.

Skulle det visa sig att olika behov uppstår, problem påvisas så måste detta kunna åtgärdas. Att utreda något som man sen inte vill göra något åt är slöseri med allas tid och skattemedel.

SD Stödjer en allmän upprustning, vi stödjer LFU NY , vi stödjer anskaffning av nya Gripen.

Skulle C hypotetiskt kunna göra gemensam sak med SD i denna fråga så utredningen siktar på mellan 2020-2040?

Mvh Riksregaliet,ledamot SD Säkråd

Staffan Danielsson sa...

Natofrågan...
FP är ju Natopositiva. V och SD är helt emot. MP och S emot.

KD öppnar nog för analys. Centerpartiet driver på för analys, innan denna står vi ju fast vid vår alliansfrihet.

Återstår M. De är ju Nato-positiva, men har lagt frågan på hyllan i likhet med LAS och lite annat.

Så jag vet inte. C kommer att lyfta frågan i försvarsberedningen. Sedan återstår att se hur M och S kommer att reagera.

Jag hoppas att alliansen kan bli överens om att en analys verkligen behövs, så att bollen går över till främst S för att säga bu eller bä. Blir det ingen analys hoppas jag att det beror på att S sade nej, inte på att den samlade alliansen inte vågade ställa frågan.

Men de bär ett stort ansvar som fortfarande efter 60 år inte vill låta analysera denna viktiga fråga, trots att så enorma omvärldsförändringar har skett de s enaste decennierna.

Wiseman sa...

Staffan:

Ja, det behövs verkligen en djupare beredning av hur svenskt luftförsvar och framförallt svenska luftstridskrafter ska utformas under 2020-talet. Nu duttas det lite hit och dit med miljardbelopp i form av luftvärnssystem, modiferingar av stridsflygplan, köp av helikoptrar och mycket mer – utan någon övergripande plan eller målsättning än det som för stunden känns bäst!

Vilket flygplan som ska ersätta Tp 84 Hercules när dessa pensioneras om ca 5 år står skrivet i stjärnorna. Likväl är behovet av nya transportflygplan i mångt och mycket styrt av hur de svenska luftstridskrafterna i övrigt ska utvecklas. Ska det som med Hercules vara en snabb utgruppering av Flygvapnets basförband som är styrande för anskaffning? Handlar det om att samtidigt som materiel fraktas kunna lufttanka flygplan för expeditionär ombasering? På samma sätt går det att härleda alla de andra komponenterna och ingen analys värd namnet har gjorts det senaste decenniet.

Ser man på den kära anskaffningen av Hkp 14 var en av huvuduppgifterna vid anskaffningen att kunna genomföra flyg- och sjöräddning. 8 år senare är det full panik då inga helikoptrar levererats och huvuduppgiften blir efter politisk lobbying istället casevac i Afghanistan. Flyg- och sjöräddning behövs egentligen inte krigstid längre och är utlagt på Sjöfartsverket och ett privat företag. Nu fem år senare verkar huvuduppgiften åter bli flyg- och sjöräddning med möjlighet att uppträda i hotmiljöer. Allt helt utan en övergripande och långsiktig målsättning. Pendeln är ständigt i motfas.


Centralt i en kommande rapport från Försvarsberedningen måste vara NATO. Ska Försvarsmakten utformas för att agera på egen hand eller som del av NATO? Det är ett vägval där den knappa budgeten måste satsas på helt olika förmågor. Kan man inte ens enas om man ska gå över eller runt berget så är allt annat arbete rätt meningslöst.

Skipper sa...

Exakt.

NATO-frågan bör rimligtvis var punkt 1 att avhandla i försvarsberedningens arbete.

Det är utifrån svaret på den frågan som vägval i andra frågor kan göras.

Tyvärr är mina förhoppningar om att NATO-frågan ens kommer att diskuteras, att kapaciteten i närområdet kommer att vägas in, och att man bortser från nuvarande ekonomiska ram i arbetet - väldigt små. Detta baserat på den senaste tidens uttalanden från statsminister, finansminister och försvarsminister. Till detta även det allmänna ointresset för försvars- och säkerhetspolitiska frågor som råder bland merparten av alla politiker. Staffan, du och dina kamrater i försvarutskottet får nog tyvärr arbeta i kraftig politisk motvind under hösten. Tyvärr.....

Hans Wallmark sa...

Helt rätt Staffan. Uppskattar ditt blogginlägg. Delar din uppfattning om Luftförsvarsutredning. Men också din åsikt om att ingångna kompromisser ska hedras!

Jag har gått tillbaka i mina anteckningar för att se vad jag sa i debatten om önskemålet om en Luftförsvarsutredning. Vid den tidpunkten ingalunda endast framförda av oppositionen utan även av andra utanför riksdagen. Då blev man kritiserad för att vara emot en utredning, nu för att respektera en ingången kompromiss:

"Ett av huvudargumenten är att det är 44 år sedan frågan senast utreddes. För den som går tillbaka till materialet från 1967 framgår då att det inte alls var en parlamentarisk utredning utan ett av Överbefälhavaren beställt underlag för kommande försvarsbeslut i början av 1970-talet/.../

Av vilket skäl tror sig S, V, MP och SD ha bättre förmåga i dag än dåtidens militärer att skåda i kristallkulan? För 44 år sedan, 1967, tvekade man redan inför 13-15 år framåt, mot 1980-talet. Utskottsmajoriteten tror nu att det går att skåda 30 år framåt, mot 2040 och vidare. Vad bygger man detta antagande på för kunskap? Med all respekt: Är det realistiskt?/.../

Avslutningsvis: Tankarna söker sig onekligen till Lewis Caroll och hans bok Alice i underlandet. Alice ställde frågan till katten:

-Skulle du vilja tala om för mig hur jag ska gå för att komma härifrån?
- Det beror åtskilligt på vart du tänker gå, sa katten.
- Jag bryr mig inte så mycket om vart…”, sa Alice.
- Då gör det väl också detsamma vilken väg du går, sa katten.

Osäkerhet om vilken väg som skall tas, vilken riktning och syfte en utredning skall ha, består i det gemensamma förslag som samlar S, V, MP och SD."

STAGECOACH sa...

Jag känner igen tonläget, jag har hört det förr och alldeles för många gånger. Det svenska politikersamfundet har en viss jargong där rädslan att sticka ut för mycket tar överhanden. Visst tjabbas det en del, både internt och utåt, men de stora och svåra frågorna, som bryter det allmänna mönstret, vågar nästan ingen driva. Här har vi en stor fråga, försvaret som kraschlandat, men ingen vågar ryta ifrån. Risken är alldeles för stor att man blir persona non grata inom det egna ledet. Riksdags- och partikollektivet blir viktigare än väljarna. Att riva upp beslut eller driva frågor som ligger utanför den ordinarie agendan är det få som törs.

Nej, jag skulle vilja se mer av personligt driv där den enskilde riksdagsledamoten vågar stå upp och markera i viktiga frågor, och inte bara i bisatser på en blogg. Det kräver förstås personval i ordets rätta bemärkelse, där väljarna och inte politikerna väljer vilka vi ska personvalskryssa.

Personligt ledarskap i detta fall är att ställa sig upp och markera att något är fel. Att det finns avgörande problem som inte kan hanteras inom ramen för den ordinarie processen. Varför inte liera sig över partigränserna – mötas, diskutera, driva frågan? Det vore befriande med ett beslut som går över partigränserna. När makten blir viktigast, då har det gått för långt, och mycket talar för att vi har en demokrati där partierna ägnar sig alldeles för mycket av följa John.

Det finns en tid då ingångna kompromisser måste ifrågasättas och ibland även sättas ur spel. Heder kan definieras på olika sätt.

Staffan Danielsson sa...

Faktiskt, Stagecoach.., så är beslutet om en luftförsvarsutredning verkligen fattat befriande långt över partigränserna...!

Så då borde du väl vara belåten när 6 partier lierat sig med varandra..?

Anonym sa...

LFU-n ska självfallet ledas och utföras av individer som behärskar ämnet, har erforderlig sakkunskap och kompetens, såsom till exempel yrkesmilitärerna Skipper, Wiseman, m.fl.

Med andra ord ska inte politiker peta i detaljer eller ta ställning i sakfrågor. De ska bara se till att utredningsarbetet flyter friktionsfritt och att överenskomna tids- och kosnadsramar innehålls.

Ödmjuka och förnuftiga politiker gör som skomakaren: Förblir vid sin läst! De försöker alltså inte dirigera kirurgen som ska operera deras blindtarm eller lära läraren hur man undervisar.

Nu när yrkesmilitärerna Skipper, Wiseman m.fl. är så vänliga och tillhandahåller expertråd kostnadsfritt på din blogg, så bör du lyssna och ta hand om den kunskap som meddelas!

Flygsoldat 113 Bom

Anonym sa...

@ Herr Danielsson

Att några partier kommit till insikt är väl bara bra?

Är inte politik just att kunna anpassa sig till förändringar i verkligheten?
Jag ser det mer som en styrka att kunna backa om verkligheten så kräver.
Att erkänna sina misstag är en sällan skådad företeelse inom politiken.
Det är trots allt den där "verkligheten" som ställer kraven och vilken vi har att rätta oss till!

Det börjar bli sent men försök släppa sargen och kom ut på banan!
Ska vi ha något som liknar ett försvar igen är det dags att kavla upp ärmarna och gå ut i verkstaden.

Avslutningsvis vill jag bara ännu en gång berätta att jag ser med spänning fram emot att få se centerpartiets skarpa förslag angående försvaret 2015 och framåt!

Teaterdirektören.

Staffan Danielsson sa...

Teaterdirektören; Jag är oklar på om talespersonerna i riksdagen för FP och KD också talar för sina representanter i regeringen, som gjort upp om nuvarande tingens ordning.
Vi får väl se.

STAGECOACH sa...

Staffan: Noterar att du försöker dig på en billig retorisk poäng, men så jämför du också äpplen och päron.

Varför inte lyfta blicken? Du förstår nog vad jag menar, men det är för mycket som står på spel för dig och dina kollegor. Alldeles för många av våra politiker vågar alldeles för lite, bekvämligheten tar över. Bättre att vara "hej-och-du-broder" med kollegan i bänken bredvid. Valbar av kollegorna nästa år, det är viktigast.

Vi har samma syndrom inom journalistiken. Det är enkelt med sensationsjournalistik, svårare med undersökande journalistik. Ett annat exempel är kvartalstänket inom de noterade bolagen. Tyvärr så finns det inte utrymme för den typen av synsätt inom försvarspolitiken.

Anonym sa...

Staffan, det som är synd är att du inte ens kan svara på synpunkterna som lämnas här av de som kan detta bättre än många politiker och ännu värre är att du söker "små politiska poäng". MP krävde en luftförsvarsutredning om de skulle rösta ja för stridsgruppen 2014, det står klart och tydligt. I annat fall så hade det aldrig blivit någon, men årtalet 2040, hur det uppkommit, det framgår inte någonstans. Och ännu värre, att ni politiker inte ens kan erkänna att ni är fel ute och med det lyfta upp ögonen, göra en mer sannolik årtalsbedömning och också erkänna att omvärlden runt oss just nu är väldigt oviss samt att vi inte kan försvara oss själva, det är hemskt. Är vi medborgare värda så lite för Er?!

Anonym sa...

Bäste Staffan !

Nu är det väl ändå så att vi har en allians-minoritets-regering som är beroende av alla lojala knapptryckar-boskaps-ledamöter i kammaren för att kunna driva sin politik, och det helst utan stöd från de onämnbara. Ledamöter som viljelöst låter sig ledas fram till knappen vid voteringar för att få ha kvar gruppledarens och regeringskollegornas gunst, och därmed få ynnesten att vara kvar på valbar plats även nästa period. Därmed också kunna fortsätta framleva ett liv i lättja och okunnighet.

Inte menar Du väl heller att "de andra" partierna (för något sådant förekommer väl inte i C...) har talespersoner som inte tycker som regeringen ... !?

För om man som ledamot i konungarikets riksdag, representerandes ett parti i regeringsställning, inte längre delar partiets och regeringens ståndpunkter - då ställer man väl sin plats till förfogande !

Åtminstone om man har något som liknar ryggrad och integritet kvar ! För inte är väl riksdagsjobbet "bara ett jobb...."

Staffan Danielsson sa...

Man får tåla smällar som politiker, jag väljer att fortsätta dialogen. Vill ni att jag ska sluta så säg till.

Andra partier får tala för sig själva, jag har bara konstaterat att en enig alliansregering tillsammans med S och MP har röstat för den luftförsvarsutredning som nu har fått sina direktiv och ska tillsättas och börja arbeta.

Om kritiken från några talespersoner innebär att flera allianspartier inte längre står bakom utredningen, jag vet inte.

Årtalet 2040, som socialdemokraterna tydligt har lyft fram, torde ha tillkommit för att markera att utredningen inte ska behandla JAS Gripens förestående uppgradering, som ju regeringen ska lägga förslag till riksdagen om.

Skipper sa...

@Staffan

Om ni avser att utreda något som inte ens är teoretiskt möjligt att utreda p.g.a. tidsperspektivet så byt åtminstone namn på utredningen. Begreppet "Luftförsvarsutredning" förpliktigar nämligen oerhört mycket!

Kanske skulle "Luftrumsvision 2040" passa bättre? Generalerna Moore och Kihl ställer nog upp som sakkunniga.

Anonym sa...

[p]Like numerous other Mulberry merchandise, the handbag line has turn into the preferred shoulder candy for a few gorgeous celebrities like Lauren Conrad and [url=http://www.outletmulberrybag.co.uk]mulberry uk[/url] Kate Moss . Suede pouches can be rejuvenated by employing a [url=http://www.outletmulberrybag.co.uk]mulberry bag uk[/url] suede brush . The many islands array of Mulberry bag options [url=http://www.outletmulberrybag.co.uk]mulberry outlet[/url] derived from numerous advancements . You will furthermore find that some sites have centerpieces,mulberry handbag, bouquets seini0114e,mulberry uk, swags and many other mulberry paper bloom adornments all readymade . The raising reputation of outdoors sports actions and recreation has trigger wider uses of polarized sunglasses, using a quantity of artist suppliers of sporty sunglasses introducing their private versions . Mulberry Holdall Bags create movement [url=http://www.outletmulberrybag.co.uk]mulberry bag outlet[/url] as a midpoint part of the clothes development shows an valued job in selling and advertising . Mulberry Handbags arrive in broad variety of methods for example purses, shoulder bag, wallets etc . What sorts of so might be snug to successfully open, that隆炉s design for doing it is a we understand that is not bad when we finally business structure [url=http://www.outletmulberrybag.co.uk]mulberry bag[/url] juice regarding hours.[/p]
[url=http://www.werb.cz/forum/posting.php?mode=quote&f=63&p=11123]There Offer the best Commodity online with high-quality 6w[/url]
[url=http://wiki.liny.info/wiki/User:Zhicheng71xs]Here Offer the best Commodity online with high-quality 0b[/url]
[url=http://wikiscreenprinting.com/index.php?title=User:Muqingp642]There Offer the best Commodity Export online with high-quality 0g[/url]
[url=http://www.lamoooche.com/fiche_logiciel.php?appid=79]There Offer the discount Commodity Export online with high-quality 0l[/url]
[url=http://focusauctioneer.my/main/apartment-kuala-lumpur/?replytocom=121508]There Offer the discount Commodity online with good quality 2f[/url]