tisdag, april 12, 2011

nytt samarbete om försvaret - Mp, V, S och SD

En riksdagsmajoritet i försvarsutskottet har idag beslutat att bifalla en Miljöpartimotion och uppdra åt regeringen att tillsätta en parlamentarisk utredning om framtidens luftförsvar. Socialdemokraterna har tills nu inte stött detta krav men byter nu fot. Även Sverigedemokraterna ansluter sig.
- Jag är oroad över vad signalerna från de rödgröna och Sverigedemokraterna kan innebära för Sveriges utveckling av JAS Gripen, säger Staffan Danielsson, riksdagsledamot för Centerpartiet i försvarsutskottet.
- Enligt Socialdemokraterna m fl partier ska ett nytt helhetsgrepp tas på Sveriges framtida luftförsvar, avvägningen av luftstridskrafter bör göras mot andra behov i försvarsmakten och andra alternativ till luftstridskrafter bör beaktas. Att Miljöpartiet och Vänsterpartiet gläds åt att börja montera ner Sveriges luftförsvar är inte förvånande, men att Socialdemokraterna också ansluter sig inger stor förvåning.
- Den begärda utredningen ska på ett eller två år bena ut framtidens luftförsvar. Detta kan riskera att utvecklingen av dagens stridsflygplan avstannar i avvaktan på framtida riktlinjer i ett längre perspektiv, särskilt som skrivningarna är så negativa.
- Det är också mycket anmärkningsvärt att Socialdemokraterna med stöd av SD begär att regeringen uppdras att förhandla med riksdagens partier inklusive Sverigedemokraterna om hur utredningsdirektiven ska utformas, säger Staffan Danielsson.

.............................................

Jag utesluter självfallet inte att det tid efter tid kan behövas en stor försvarsutredning, eller en utredning om framtidens luftförsvar. Att däremot nu tillsätta en sådan, samtidigt som regeringen bereder frågan om hur Sveriges nuvarande stridsflygplan JAS Gripen ska utvecklas, riskerar att fördröja den processen.
Det är också anmärkningsvärt hur snabbt nye ordföranden i Försvarsutskottet Peter Hultkvist ändrar den linje som Håkan Juholt drev, att det nu inte behövs en stor luftförsvarsutredning. Likaså är det uppseendeväckande att Socialdemokraterna nu tar assistans av både Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna i just Försvarspolitiken.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

4 kommentarer:

Joakim Larsson sa...

Men du har ju själv sagt att du tycker att det kan vara en bra idé med en luftförsvarsutredning.

Du har helt rätt i att beslutet i någon mån är resultatet av en ohelig allians. Det är knappast så att vi i SD har särskilt mycket gemensamt i försvarsfrågor med V och MP, men än sen? Vi kan alla enas om behovet att göra en långsiktig, strategisk utredning över vilket luftförsvar vi ska ha.

För vår del utesluter vi inte alls att stödja en fortsatt Gripen-utveckling. Ni får väl helt enkelt lov att förhandla?

Anonym sa...

Vad är fel i att utreda det framtida luftförsvaret och belysa oförmågorna?
Idag sitter vi med ett nerlagt luftvärn, ett nerlagt bassystem, bara oskyddade fredsbaser och fler Gripen-flygplan än robotar till dessa. Möjligen är det oundvikligt med fortsatt utveckling av Gripen, då ett utlandsköp om några år blir ännu dyrare.
Det är onekligen en "utmaning" att bygga ett luftförsvar av nästan ingenting då man kan anta att ett vänsterkrav är att det skall ske inom en mindre budget och fritt från NATO. Kan det bli annat än ett luftslott? /Vett&Sans

Anonym sa...

Är det möjligt att utreda ett luftförsvar som upphörde att existera någon gång under 1990-talet? Sveriges nuvarande försvar är ju egentligen endast ett luftslott.

Flygsoldat 113 Bom

Anonym sa...

Min förhoppning är att LFU kommer fram till att luftförsvaret ska stärkas - inte tvärtom som V, MP och i viss mån S vill.
Tror inte SD vill fortsätta nedmonteringen av försvaret.

//Jonas75