onsdag, oktober 27, 2010

Ohly och Åkesson bjuds av Kungen men bara en av Nobel

Jag menar att det är främst Sverigedemokraterna som tjänar på att göras till "martyrer" genom att man t ex inte hälsar eller pratar med dem, eller utestänger dem från utskott eller andra möten.

Kungen bjuder vad jag vet in hela riksdagen till slottet i november, men Lars Ohly kommer säkert i vanlig ordning att tacka nej. Jimmie Åkesson torde däremot tacka ja.

Nobelkommittén lär enligt uppgift bjuda in samtliga partiledare för riksdagens partier, men undantag görs för Åkesson. Lars Ohly är OK däremot.

Jag ifrågasätter det kloka i Nobelstiftelsens bedömning. (Självfallet är det de som bjuder in vilka som de ska komma).

Mycket kan och ska sägas om Sverigedemokraterna och deras bakgrund, men deras ståndpunkter idag torde ligga inom grundlagens ramar. Och de är demokratiskt invalda i Sveriges riksdag.

Mycket kan också sägas om Vänsterpartiets/Sveriges Kommunistiska Partis bakgrund och nära samröre med "åsiktsrasisterna" i Ryska och andra kommunistpartier.

Men de bedyrar idag sin demokratiska grundsyn vilket är en glädjande utveckling. Trist dock att de haft så svårt att göra upp med sitt förflutna, inte minst Lars Ohly själv.

Och trist att de har så svårt för liberalism och marknadsekonomi och till varje pris vill ha monopol och en statlig offentlig sektor. Men de har all rätt att ha och driva dessa uppfattningar.

Trist också att det finns en del likheter mellan V och SD, t ex i isolationistiska ståndpunkter om internationella fredsinsatser och om att Sverige ska lämna det europeiska fredsprojektet EU.

se också DN,

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,
Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

7 kommentarer:

tyckare i Vellinge sa...

Är det inte lite förmätet av dig att ifrågasätta det kloka i Nobelstiftelsens bedömning? De väljer själva vilka de vill bjuda in, och de vill inte ha en rasist som Jimmie Åkesson där. Fullt förståeligt.

Ja, SD är förvisso på demokratisk väg invalda i Sveriges riksdag, men deras människosyn är knappast demokratisk. Om du inte har gjort det tycker jag att du ska lägga lite tid på att läsa deras principprogram, där de predikar nödvändigheten av etnisk homogenitet. De företräder en nationalism som var på modet (även i ditt eget parti, vilket precis som Ohlys har ett dunkelt förflutet…) för länge länge sedan. I dag när vi har hunnit uppleva ett par världskrig, sett förintelsens fasor och sett hur nationalismen fick det forna Jugoslavien att falla samman vet vi dock att nationalismen inte är av godo.

Trots det verkar du om och om igen tycka att SD:s ideologi som innebär en återgång till en nationalism à la tidigt 1900-tal, är lindrigare än att Ohly var intelligensbefriad nog att hålla fast vid att kalla sig kommunist efter det att kommunismens brott mot mänskligheten uppdagats. I dag står vänsterpartiet för en demokratisk grundsyn och anser att alla människor är lika mycket värda. Sant, de har inte alltid stått på rätt sida, men det har faktiskt inte centern heller. Ditt partis historia är ju faktiskt rätt brun, eller hur? I SD:s fall handlar det dock inte om det förflutna, utan det handlar om nuet. Det är nu i dag, de gör skillnad på människor; det är nu i dag som de ägnar sig åt hatpropaganda mot världens muslimer. Din oförmåga att skilja på då och nu får i alla fall mig att undra var du egentligen står.

Lars sa...

Staffan, vad skulle det vara i V:s partiprogram som inte är förenligt med Nobels intentioner? Har du ens lyssnat på stiftelsen och den motivering som givits beträffande SD?

Eller är det så enkelt att du känner en personlig njutning varje gång du får ge en känga åt Ohly? Hur långsökt kopplingen än blir.

Hur är det förresten med ditt eget partis bruna förflutna? Är det kanske er egen ärorika historia du återknyter till när du vill förbjuda burka på allmän plats?

Anonym sa...

Hur långt ifrån varandra står Jimmy Åkesson och Nobelpristagaren i litteratur Mario Vargas Llosas när Llosas fäller dessa uttalanden "Latinamerikas indianer borde glömma sina ursprungsspråk och bara tala spanska." (Jmfr SD språkkrav) Vargas Llosas motstånd mot multikulturalism är ytterligare en åsikt som han delar med Jimmy Åkesson. Den ene får pris av Nobelstiftelsen den andre portas.

Staffan Danielsson sa...

Lars Ohly och hans parti hade på sin partikongress så sent som 1987 - enligt uppdrag granskning - besök av representanter från Sovjetunionen, Östtyskland och Nordkorea m fl kommunistländer. Ohly försvarade ständigt dessa regimer och ville aktivt förhindra att de kritiserades. Det är inte så långt borta.

Väntserpartiet har alltför halvhjärtat gjort upp med sitt förflutna, tycker jag. Men visst är det bra att man idag predikar demokrati mer högstämt än de flesta.

De flesta, kanske alla, partier tog för ca 80-90 år sedan tyvärr intryck av nationalistiska strömningar i tiden, även Centerpartiet. Detta var fel och beklagligt, men korrigerades snabbt och är sedan ca 70 år historia.

Nobelstiftelsen bjuder självklart in vem de vill. Jag bara ifrågasätter det kloka i att särbehandla Sverigedemokraterna och låta dem skörda sympatier för detta. Om Kungen bjuder in kanske även Nobel kunde göra det?

Men visst, det är upp till dem.

Lars sa...

OK, Staffan. Då är det klarlagt. Du hittar ingenting i stiftelsens statuter som skulle kunna motivera ett utestängande av Ohly. Då kan det ju också vara klokt att avstå från att skriva meningslösa inlägg på den egna bloggen.

Anonym sa...

Staffan har rätt, själklart har han det.
Alla demokratiskt valda skall behandlas lika.
Hur skulle det bli annars? Vem blir nästa hatobjekt? Och framförallt vilken överguru skall avgöra vilket som är rätt och riktigt bland åsikterna? Eller skall vänstern få fortsätta i denna sin självpåtagna roll?
Varför skall duktiga Sverige gynna människosmugglare? Enligt uppgift är det bara 15 % av invandrarna som är verkliga flyktingar. Däremot får deras mindre bemedlade olyckssyskon stanna kvar i eländet och svälta ihjäl. Men detta är inte PK att framhålla. Då skälls man för RASIST.
Den verklige rasisten är sådana som behandlar människor olika, varpå vi nu ser ett exempel hos nobelstiftelsen.

jan-olov sa...

Staffan har helt rätt.Folkvalda skall behandlas på samma sätt.

I riksdagen beslutas våra lagar och det tillämpas tex i företagen på så vis att man har handlingsplaner mot mobbing,diskriminering osv.
Tydligen gäller inte tillämpningen av lagstiftningen gåtfullt nog inte på arbetsplatsen Riksdagen!
Där kan tydligen mobba,frysa ut och förtala människor som inte har flocken korrekta åsikter inom tex invandrarpolitiken.
För att uttrycka försiktigt är jag inte imponerad över många riksdagsledamöter men Staffan Danielsson skiljer ut sig på ett mkt positivt sätt.
All heder till dig!