söndag, januari 03, 2010

Unga storstadsmoderater mot vargjakt utanför Stockholm

Det råder en allmän samsyn om att det ska finnas vargar och björn m fl rovdjur i Sverige. Frågan är var de ska finnas och hur många de ska få bli.

Rovdjur lever på att döda och äta upp andra djur, och varje varg och vargfamilj dödat alltså älgar och älgkalvar, rådjur och rådjurskid. Ibland attackerar de också får och hundar. För dessa bytesdjur är döden ofta skräckfylld och plågsam, men sådan är naturen.

Människan är också ett "rovdjur" och har alltid jagat och vartefter också hållit egna husdjur, för att erhålla mjölk och kött med mera. När de stora rovdjuren minskat har människan kunnat äta mer kött från vilt betande älgar och rådjur och hjortar med mera.

"Stureplansmoderaterna" genom MUFs ordförande Niklas Wykman tar nu helt avstånd från regeringens beslut (politikerbloggen, SvD) att öppna för en begränsad vargjakt i de bygder där det finns flest vargar och där det finns en betydande oro bland människorna på landsbygden.

Jag stöder däremot beslutet, och att regeringen visat kraft och mod genom att agera, vilket jag menar var nödvändigt.

Jag bor nära Linköping och vi har en varggrop i en skogsbacke, och nästan muntlig tradition om när den sista vargen sågs i senare delen av 1800-talet. Det sågs då som en välgärning av dåtidens människor, det blev lättare att utnyttja åkrar och betesmarker för nötkreatur och får i den kamp för att överleva och få fram mat som då gjorde att en betydande del av Sveriges befolkning utvandrade till USA.

Sedan dess har stora städer vuxit fram bl a "där stora floder flyta fram" och huvuddelen av Sveriges befolkning bor nu i städer och orter. En liten men växande andel väljer att inte äta kött (helt OK, men ska vara frivilligt) och många förespråkar att vargen rätt fritt ska få sprida sig över Sverige. Det är lätt att leva med varg i skogarna hävdar många som bor i städerna, medan opinionen är mycket mera splittrad där vargen faktiskt finns och växer till.

Även jag brukar skämta och säga att det är bra med många vargar i Sverige, så länge de håller sig ifrån min socken...Visst vore det en ökad mångfald av djurarter här i Bankekind om en ny art, vargen, (eller två, med björnen) skulle etablera sig i skogarna här. Samtidigt skulle bestånden av hare, rådjur, hjort och älg mycket kraftigt decimeras och man skulle nog ändå tänka sig för innan man gick ut i skogen med barn och hund.

Vargens naturliga biotoper är väl ändå de djupare skogarna och bergstrakterna i främst norra Sverige. Eftersom det bedrivs en renskötsel i delar av området där som kraftigt försvåras med varg i närheten finns det knappast varg där som istället etablerar sig längre söderut.

Att vargens utbredning behöver begränsas och att den alltså måste få jagas, råder det sannolikt stor samsyn om. Knäckfrågan är istället hur stor vargstam som ska tillåtas, och när vargjakt i mycket reglerade former ska börja tillåtas.

Vargstammen är nu större än det mål på 200 vargar som har satts upp, och i de bygder där det finns flest vargar kräver enligt min uppfattning en fortsatt hygglig acceptans för vargen att den får börja jagas och inte expandera ännu mer.

Om detta tycker storstadsbon Niklas Wykman inte, och han lägger hela moderata ungdomsförbundets tyngd i att nu kritisera regeringens beslut att tillåta en begränsad och strängt reglerad jakt.

Jag är glad över att vi har ett växande centerparti även i Stockholm och vid Stureplan, och jag hoppas och tror att det till skillnad från de unga moderaterna har en förståelse för att det i de bygder där det finns mest vargar faktiskt finns ett behov av att en strängt reglerad jakt.

Centerpartiet är det borgerliga miljöpartiet för både stad och land, och vi arbetar hårt för resurshushållning och biologisk mångfald. Människan behöver använda åkrar och betesmarker för växt- och djurproduktion, och behöver även använda skogarnas vilttillgång genom en väl skött jakt, med traditioner sedan årtusenden.

AB,DN,Jinges blogg, newsmill
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

7 kommentarer:

Gurra G sa...

"begränsad och starkt reglerad jakt". Man känner igen ditt språk nu staffan. Samma sak hävdar du om FRA. Att den är begränsad och starkt reglerad. Även om du är rätt ensam om att tycka att massavlyssning av en hel befolkning är begränsad. Men det får stå för dig. Personligen känns det som jakten igår var långt ifrån begränsad och starkt reglerad. Man har ju tydligen skjutit långt fler än de tillåtna redan. Ingen kontroll verkar finnas. Ingen koordination. Man får gärna skjuta varg för min del. Men då ska det skötas seriöst så att endast så många som beslutats skjuts och inte av tusentals hormonstinna jägare som får skjuta bäst de vill.

Jonas sa...

Jag håller med dig Staffan! Vi måste visa respekt mot de som lever tätt inpå vargarna. Själv anser jag att frågan om antal vargar bör fattas så nära som möjligt de människor som berörs.

Jonas Pettersson

Anonym sa...

Vilken argumentationsteknik Staffan! Du lyckas helt klart med ditt mål att helt enkelt undvika att bemöda några faktiska argument genom att försöka skapa en "Vi mot Dom"-argumentation, låt oss inte lyssna på Niklas, han är ju från storastaden.

Den jakt som tyvärr fått utövas pga att det är lobbygrupper som styr landet och inte politiker har ju skötts allt annat än väl, skamligt är väl snarare ett bättre ordval.

Jonas: Fast hur gör vi när de personerna som bor nära vargarna har en mentalitet som hos till exempel Staffan Danielsson som är helt oförmögna att tänka längre än näsan räcker?

Vilken härlig och solklar jämförelse Gurra!

Staffan Danielsson sa...

Gurra G: Om du ursäktar så kommenterar jag varg och inte FRA i denna tråd.
Och faktiskt, är vi ändå inte rätt överens; vi ska ha varg i Sverige, och stammen ska regleras genom en självfallet ansvarsfull jakt.

Jonas: Även jag anser att regelverket för vargstammen ska ha en god förankring hos människor i de bygder där vargen finns.
Bl a därför var det viktigt att nu inleda en viss vargjakt.

Gurra G sa...

Jo, absolut. Men du använder ju samma argument på samma tveksamma sätt. Något jag bara tyckte var lite roligt.

Angående jakten har jag egentligen ingen aning om jakten i sig är bra eller dålig. Kan inget om vargen eller dess fara för sig själv eller andra. Alla "experter" säger ju olika. Men om den nu ska skjutas av får det inte gå till som det gjort nu. Det är det jag vill säga. Verkar ju ha varit rena vilda västern och jägarna har ju studsat av upphetsning att äntligen få döda vargen. Det känns inte seriöst. Dessutom har de ju varit så värdelösa skyttar att de missat ungefär varannat skott. Låt myndighetspersoner sköta jakten, så att inte fler än nödvändigt skjuts är min åsikt.

Anonym sa...

Målet måste ju vara en maximalt livskraftig vargstam, inte maximalt många vargar. I dag har vi dålig genetiskt material och fullt med inavel i vargstammen och behöver, om uttrycket tillåts, en god portion rashygien.

Så låt oss kompromissa. Minska antalet vargar genom avskjutning, men ta samtidigt in utländska vargar för att stärka stammen. Låt oss exempelvis skjuta ner stammen från 210 till 150, och sen importera 30 ryska vargar.

/Starvid

Maria LENN Thunholm sa...

Jag är visserligen socialist i Europa. Så när jag pratar om vargar så jämför jag med de olika länderna. Jag är passionerad av rovdjursfrågor och har börjat skriva artiklar på Newsmill om detta.

Det som behövs i den här frågan är en tvärpolitisk grupp som samarbetar över block- och partigränser.

Sen borde mer makt och ansvar överföras till rovdjursforskare. Jag vill se ett eller flera vargreservat där folk ska kunna lära sig mer om vargen. Alltså ingen licensjakt, nej. Det ska vara forskarna som söver vargarna för att undersöka dem och placera de med dåligt genetiskt DNA i dessa vargreservat.