söndag, oktober 11, 2009

Socialdemokrater,kvittningsmoral, Bodström

Jag har svårt för Thomas Bodströms jargong som "oppositionsadvokat" i riksdagen..Samtidigt gillar jag honom i några andra avseenden.

Han är dock ute på djupa vatten vad gäller respekten för riksdagen. Och inte bara han, utan även socialdemokraterna i riksdagen.

Nycketfrågan i kvällens Kalla fakta till Bodström var: Vad angav du för skäl till att du önskade kvittning? (Bodström arbetar ju ofta som Advokat istället för att tjänstgöra i riksdagen).

Reportern frågade tre gånger, innan hanen gol... Bodström svarade ordagrannt: "När jag säger att jag inte kan vara med, så säger jag att jag inte kan vara med. ..."

Reportern frågade: "Vilket skäl angav du"? Och Bodström upprepade: "Jag säger att jag inte kan närvara vid voteringen."

Och därmed fick uppenbarligen förre justitieministern kvittning, han bestämde själv att han hade förhinder. Han behövde inte uppge något skäl och kvittningsmannen hade uppenbarligen inget att säga till om.

Kvittningsmannen är utsedd av socialdemokraternas riksdagsgrupp, som jag trodde hade bestämda regelverk fastställda, så som vi har i centerpartiet. Sven Bergström är vår kvittningsman, han kollar alltid att vi har starka skäl för kvittning och ibland får vi det, ibland inte.

Det är alltså mycket anmärkningsvärt att Thomas Bodström uppger att hans ställning i riksdagsgruppen är så stark att han själv väljer när han vill vara borta från voteringar.

Det är lika anmärkningsvärt att riksdagsgruppen (S) låter detta passera.

Och det allra mest anmärkningsvärda är att Justitieutskottets ordförande själv kvittar ut sig för att arbeta som advokat istället för att sköta sitt riksdagsuppdrag.

"Så brukar vi göra i riksdagen", sa han ungefär. Jaså?

Och att han tjänar pengar på annat samtidigt som riksdagen omröstar, det kommenterar han så här, ordagrant: "– Jag får betalt för att jag gör det. Och det är ju väldigt vanligt att man har ett arbete när man sitter i riksdagen. Det är ju många som har gjort det. Och det är ju hela tanken med att sitta i riksdagen, det är att man kan ha ett arbete."

Och Thomas Bodström sa till slut apropå att han kvittar ut sig själv: "Alla vet ju att jag arbetar som advokat". Dvs även kvittningsmannen. Dvs det är OK och accepterat av socialdemokkraterna i riksdagen att göra som jag gör.

(Ordagrant: Thomas Bodström har inte preciserat för kvittningsmannen varför han är borta, de gånger då han var borta från voteringarna för att vara på rättegångar:
– När jag säger att jag inte kan vara med, så säger jag att jag inte kan vara med. Det är internt i partiet.
Men vad sa du till kvittningsmannen?
– Jag säger att jag inte kan närvara vid kvittningen.
Säger du att du ska vara på rättegångar?
– Jag säger att jag inte kan närvara vid rättegång… eh… vid voteringen. Och det är det budskap som jag ger. Och det har inte varit några problem alls. Alla vet ju att jag är advokat.")

Mot denna bakgrund måste följande fråga ställas till den socialdemokratiska riksdagsgruppen:

Menar Ni alltså att det är OK och i enlighet med era kvittningsregler att en riksdagsledamot (i Ert parti) kan (själv) kvitta ut sig från riksdagens beslutande omröstningar för att istället tjäna pengar på annat arbete (som advokat)?

(Thomas Bodström verkade mest se riksdagsomröstningarna som ett mycket kort arbetspass utan större betydelse, jag var ju bara borta från ynka tre timmars beslutsfattande i riksdagen under våren, vad är det att bråka om...)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Inga kommentarer: