onsdag, augusti 12, 2009

Vill Piratpartiet att EU ska bli en "parlamentarisk demokrati"..??

Piratpartiets nye MEP i EU-parlamentet - Christian Engström - skriver idag en debattartikel i Sydsvenskan.

Christian berömmer Lena Ek - och kritiserar regeringen/infrastrukturministern - för det ev tillägget i telekompaketet, som europaparlamentet vill ha. Åsa Torstenssons argument varför tillägget är tveksamt är ju att den frågan hanterar de enskilda medlemsländerna var för sig.

Men så skriver Christian följande rätt anmärkningsvärda formulering:

"Man kan tycka att det är märkligt att ministrarna och tjänstemännen i rådet kan gå in och peta i vad det folkvalda parlamentet har beslutat. I en parlamentarisk demokrati är det ju parlamentet som har sista ordet när det gäller att stifta lagar, och när det är gjort kan inga ministrar komma med ändringar efteråt. Men EU fungerar annorlunda, och det är inget som går att ändra på kort sikt."

Vill alltså den nye europaparlamentariken att europaparlamentet - där ju piratpartiet nu finns - på längre sikt ska ta över alla beslutsmakt i EU, i klartext från de enskilda medlemsländernas regeringar och riksdagar...?

Är det en ny statsbildning som Piratpartiet på längre sikt är ute efter? Hur går det i så fall ihop med att Piratpartiet är emot det nya Lissabonfördraget, som faktiskt ger europaparlamentet lite mer medinflytande?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

13 kommentarer:

Robert Andersson sa...

Du övertolkar. Vad Christian Engström gör är att han förklarar hur EU fattar beslut och att parlamentet inte är ett parlament i vanlig bemärkelse.

Unknown sa...

Nej, det är klart. Inte kan vi låta de folkvalda bestämma. Ju mindre vi utgår ifrån folkviljan, desto bättre, eller hur menar DU, Staffan?

Grå sa...

Vad det är frågan om är att personer valda av ländernas befolkning också ska vara de som har makten. Idag har EU flera olika organ som på olika sätt lägger sig i lagstiftningen, men endast parlamentet är direkt folkvalda.
Medlemmarna i ministerrådet utses av respektive lands stats- eller premiärminister, och det är ett organ präglat av hemligheter där mycket lite kommer ut.
Denna kombination gör att ett parti utan problem kan låta en person tala i egenskap av partiföreträdare i parlamentet (syns av folket), samtidigt som en annan driver totalt motsatt linje i ministerrådet (syns normalt inte).

Det är sant att Lissabonfördraget ger något större makt åt parlamentet, men det ger också EU rätten att ta över vilka beslut som helst från de olika medlemsländerna. Nu är det visserligen borttaget ur just det fördraget att EU ska ha en president och gemensam grundlag, men det är ett klart steg i den riktningen.

Anonym sa...

Jag undrar samma sak, hur kan piratpartiet vilja ge mer makt till Europaparlamentet men säga nej till Lissabonfördraget. Det går inte ihop. Jag hoppas Piratpartiet ändrar uppfattning om Lissabonfördraget.

Rick Falkvinge (pp) sa...

Så länge EU-parlamentet inte har absolut lagstiftande makt, så som normala parlament har, så är Lissabon bara att permanenta en felaktig struktur som ge EU-parlamentet mer "inflytande". De får tycka till om fler frågor, enkelt uttryckt. Det är fel väg att gå.

Rätt väg att gå är att göra EU-parlamentet till ett riktigt parlament.

Anonym sa...

Rick,
Vill ni att EU ska bli en enhetsstat som Sverige? Vi har ju ett riktigt parlament som ensamt lagstiftar.

Det är ju att gå längre än Eurofederalisterna.

Alternativet är ju att parlamentet lagstiftar tillsammans med medlemsstaterna, där Lissabonfördraget gör parlamentet mer jämställt med ministerrådet.

Vill bara förstå vad ni vill.

Staffan Danielsson sa...

Mycket intressant, Rick.

För blir europaparlamentet "ett riktigt parlament" så är det ju det som bestämmer och inte de olika medlemsländerna.

Piratpartiet verkar alltmer utvecklas till ett parti med synpunkter på allt fler frågor..., och den här är ju riktigt stor!

ConnyT sa...

Såhär tolkar jag Christian/Rick (dom får rätta mig om jag tänker fel)

I det frågor som EU idag beslutar om är det parlamentet som skall ha makten och inte ministrarna.

Det betyder inte att EU's makt skall utökas på bekostnad av de enskilda länderna utan att den interna maktstrukturen bör ändras.

Anonym sa...

Det viktiga är att besluten tas öppet antagligen i EU-parlamentet eller i de enskilda lädnernas Parlament och inte i tysthet och under sekretess av tjänstemän ioch ministrar.

Anonym sa...

Conny T,
Jag uppfattar Rick på samma sätt, då är han för en enhetsstat, dvs mer centraliserat än federationen Tyskland är gentemot sina delstater.

NiM sa...

Jag tolkar det på samma vis som ConnyT och anonym. Man måste verkligen vilja missförstå det för att tolka det annorlunda.

Anonym sa...

Men hur är det? Vill inte Centerpartiet också stärka parlamentet. Är det också en superstat?

Anonym sa...

Centern vill också stärka Europaparlamentet. Det är därför partiet är för Lissabonfördraget.

Det föreligger en inkonsekvens när piratpartiet samtidigt vill stärka parlamentet men säger nej till Lissabonfördraget. Då bevaras den nuvarande ordningen.