fredag, september 05, 2008

Försiktig kommentar

Jag har ju läst den stort uppslagna DN-artikeln för några dagar sedan. Ett antal personer med doktorand Mark Klamberg i spetsen slår larm, och deras oro sammanfattas i ingressen så här:

"Lagstiftarna tycks ha förts bakom ljuset när de antog FRA-lagen i juni. Tillsammans med tidigare regelverk ger den nya lagen FRA rätt och möjlighet att registrera alla medborgares sociala nätverk."

Är det så vore det ju förfärande. Om detta bör självfallet diskussionen fortsätta.

Min uppfattning är oförändrat att signalspaningen endast får ske mot dem som har koppling till de allvarliga yttre hoten och som vad gäller svenska datorer och telefoner därtill kommunicerar med utlandet.

Signalspaningen till skydd för landets säkerhet sker idag i etern och kommer i kabel att i mycket hög grad ske i internationell trafik och på främmande språk. Enligt Mats Nordkvist på FRA vid center-hearingen nyligen torde signalspaning där en svensk dator eller telefon berörs ligga i storleksordningen promille.

Det är ju dessa proportioner som bl a ligger bakom det inspel som centerpartiet gjort inför regeringens beredning av den kommande propositionen.

115 kommentarer:

Markus "LAKE" Berglund sa...

Hej Staffan!

Läs mer, FRA-lagen är ett "sjunkande skepp" som Erik Hultin uttryckte det. Det hittas nya brister i lagen för varje dag som går och det går knappast lappa och laga mer.

Riv upp den, gärna INNAN en börjar bryta mot de mänskliga rättigheterna.

Och att exempelvis Ryssland skickar betydligt mer internet-trafik än vad vi gör i Sverige är inte SÅ egendomligt, men det gör inte hela rättsläget mycket bättre - att bli bestulen på sin sin bil är inte så stor skillnad på att bli bestulen på sin motorcykel.

Så fortsätt läs in dig på lagen och medverka sedan till att få med den vårt integritets-kämpande parti i att riva upp lagen och skicka tillbaka den till ritbordet!

/Markus, (c)-medlem sedan 20 år och aktiv deltagare i CenterUppropet.se

Mark Klamberg sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Mark Klamberg sa...

Staffan,
Jag uppskattar ditt inlägg och att du tar vad vi skrivit på allvar. Vi kanske inte har rätt på alla detaljer, det är svårt eftersom FRA är en hemlig organisation. Jag tycker att du nu uppvisar goda egenskaper som en lyssnande och resonerande politiker.

Anonym sa...

Staffan, jag föreslår att du fördjupar dig ytterligare i FRA:s "metodutveckling", se propositionen s. 72. De breda sökbegrepp som tydligen används i detta fall kan bland mycket annat fånga upp enskildas trafikuppgifter. Det är bara att läsa innantill.

Som framgår av Rapports tidigare avslöjanden är detta i själva verket ett av huvudsyftena med "metodinhämtningen". Det kan man nämligen läsa i FRA:s egen interna dokumentation, som SVT publicerat.

Eftersom dessa sökbegrepp måste vara breda, blir inhämtningen svepande och kan potentiellt omfatta både dina och mina trafikdata. Menar du att du själv har kopplingar till allvarliga yttre hot?

Det är fortfarande oklart hur alla dessa massinhämtade trafikuppgifter används. Men det står ju alldeles klart att materialet lagras i en trafikdatabas och att FRA:s personal sedan kan göra sökningar i denna infomation.

Det är samtidigt lätt att se de behov som kan finnas hos FRA.
När man får ett spaningsuppdrag som gäller specifika spaningsobjekt kan man göra sökningar i databasen och få fram kontakthistoriken om de eftersökta objekten. Man får alltså en rivstart på spaningsuppdraget.

Detta torde också vara en guldgruva för brottsbekämpande myndigheter. FRA har ju som bekant rätt att verka på det brottsbekämpande området så länge man inte utför rent polisiära uppgifter.

En av FRA:s uppgifter är att "följa förändringar i signalmiljön". Anser du att detta innefattar kartläggning av dina och mina kontakter, vårt surfande samt de nummer- och adressförändringar som sker över tiden?

Förklara gärna också vad detta betyder:
"Regeringen anser därför att även denna verksamhet skall omfattas av de begränsningar som lagen uppställer." (prop. s 72)

/JJ

Anonym sa...

Den promillen som Mats Nordkvist pratar om, har du ställt dig själv frågan om det gäller en promille av den svenska nättrafiken som utgör ett yttre hot eller gäller den promillen en ren volymmässig andel?

Som nämndes i DN så kräver sociogrammet väldigt lite volym för att vara effektivt ur spaningssynpunkt, men teoretiskt kan omfatta i det närmaste alla med dator i Sverige.
Det innefattar journalister, jurister, studenter, företagsledare dvs personer från alla samhällsskikt och jag tror inte politiker är skyddade mot det heller.

Men även om det bara skulle vara en promille, då vll jag ge dig ett räkneexempel med mig själv som bas.

Jag spenderar mellan 4-5 timmar på nätet varje dag, skickar ca 10 mail/dag, spelar onlinespel, bloggar, chattar, ringer via IP-telefon ett par gånger dagligen + surfar ganska frekvent på utländska sajter.
Nu räknar jag bara privat, inte jobbet.

Grovt räknat ger jag ifrån mig ca 100 "utlandsgående trafik" per dag.

Var 10'e dag blir jag alltså, som politisk engagerad privatperson (rent statistiskt) utplockad för närmare granskning och detta utan någon som helst brottsmisstanke.

Jag hoppas inte att du anser det vara acceptabelt.


De synpunkter som förts fram under 3 månader borde vara tillräckliga för att utreda frågan på nytt.

För jag kan inte förstå varför, med allt det som kommit fram om sociogram, domen i europadomstolen, en massiv folklig opinon mot lagen, att man inte tar ett omtag.

Alla tjänar på det.


Mvh.

Niklas Starow - NSM syd.

Anonym sa...

Det är fortfarande så Staffan, att Du ser mer till det syfte Du vill att lagen ska ha än till lagens konsekvenser. Det som gjordes och gjordes grundligt i debattartikeln var att konsekvenser analyserades. Aldrig någonsin tror jag att en lag varit så dissekerad som denna av sammanlagt så många kvalificerade och kompetenta personer. Dessa är också företrädesvis utan partipolitiska bindningar och låsningar. Jag har tidigare lämnat en lista över just kvalificerade och kompetenta människor som kommer till samma slutsats från olika ingångsvinklingar och den slutsatsen är att detta är en dålig lag på många olika sätt. Denna grupp utökas dagligen meda någon motsvarighet på ja-sidan knappt ens existerar.
En analys som den nu gjorda har riksdagen inte varit i närheten av att se. Jag garanterar dig att kunskaperna kring denna lag är oerhört mycket större bland bloggarna än hos den genomsnittlige riksdagsledamoten. När ni nu på detta sätt i er roll som företrädare för oss och som lagstiftare serveras en så i minsta detalj genomförd analys av en lag, varför då inte acceptera och följa den slutsats analysen lett till? Riv upp lagen!
Sedan är du i två trådar där du tagit upp det mig svaret skyldig på min frågeställning angående hur den brittiska lagens ålder skulle vara relevant i sammanhanget.

Anohito sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Anonym sa...

Staffan,

För att vidarutveckla Niklas kommentar härovan och vad som sades på Center Hearingen (vilket för övrigt var en lysande debatt, tack för det).. Telias säkerhetschef belyste hur stor volym det är genom våra gränser och om jag inte missminner mig så sade han att det var en volym som kunde symboliseras som omkring 200 stora hårddiskar som flyter genom Sveriges gränser per sekund.

Om en promille på ovanstående, som Mats Nordkvist sade, gäller volymen i nättrafiken då är det en väldigt stor och omfattande volym som det gäller.

/ Andreas

Anohito sa...

Innan FRA-frågan blåste upp hade jag i min naiva politiska syn tron på att politiker lyssnade på sina väljare, och lyssnade på expertis.
De är ju där för folket, och inte tvärtom.Detta grusades ju i den efterföljande debatten (med vissa undantag såklart). Staffan visar i detta inlägg en del av det som skiljer en riktig politiker från en annan. Det är inte prestige det ska handla om, det är förmågan att ta rätta demokratiska beslut utefter de fakta som finns.
Respekt för att du fortsätter sätta dig in i frågan, och lyssnar på kritiken på allvar nu Staffan.
Att syftet är gott är en sak,
FRA-lagen(arna) har med all tydlighet visat sina fula brister tekniskt o juridiskt sedan 18:Juni. Dags att göra om, riva upp

Anonym sa...

Tacksam för att du är en människa stor nog att vara öppen och kritisk även till egna tidigare missförstånd och misstag, kanske stor nog att våga ändra sig? Eftersom hela lagändningen är ett beställningsjobb framlagt av den som själv vill bevara sitt eget jobb och imperium finns det stor anledning att vara misstänksam. Det behöver inte ens finnas illvilja för att det ska bli fel då.

En sak till: storleksordningen promille kan låta lite, men hur mycket är det faktiskt översatt i siffror? Promille är 1/1000, en på tusen. Hur mycket trafik övervakas totalt och vad blir en tusendel av det? Jag tror att om man gör den uträkningen kommer man bli helt vettskrämd över hur mycket svensk trafik som komemr bli övervakad ändå.

Anonym sa...

Hej Staffan,
Positivt att du verkar vara öppen för att det skulle kunna finnas problem. Jag skulle bara vilja påpeka att det är inte speciellt viktigt hur FRA säger att de arbetar. Även om FRA inte skulle använda hela det svängrum som lagen ger dem, är det ändå bristen på begränsningar och tydlighet i lagformuleringen som är huvudproblemet.

Enligt lagen får FRA även hämta in information för att utveckla sin metodik. I propositionen står det på sida 72 "Verksamheten avser normalt inte innehållet i meddelanden som utväxlas mellan enskilda. Intrånget i den personliga integriteten blir därmed marginellt. Emellertid kan det inte uteslutas att verksamheten kan komma att innefatta inhämtning av information, t.ex. om mellan vilka viss kommunikation äger rum, som är känslig ur integritetssynpunkt.".

Det är högst anmärkningsvärt att det inte är tydligare formulerat att sådan data som samlas in för metodikutveckling inte senare rakt av kan användas i den löpande verksamheten. Vad jag kan se finns inga sådana uttryckliga hinder. Även om trafikdatan inte skulle ingå direkt i rapporterna så finns det ändå integritetsproblem som behöver tas på allvar. Det framstår också som att FRA skulle ha laglig möjlighet att lämna ut trafikdata till andra länder.

Anonym sa...

Nu reagerar även norrmännen på allvar mot FRA-lagen. Den norska datorsäkerhetsmyndigheten ska utreda lagens konsekvenser för norska medborgare.

Vågar vi hoppas på att de massiva protesterna i Sverige nu sprider sig till andra länder i vår omvärld?

Det är hög tid för digital nedrustning, inte bara i Sverige.

Hampus Eckerman sa...

Hej Staffan får jag komam med ett förslag?

I nästa bloggpost kan du skriva att du kommer att värka för att lagen skrivs om så att ett direkt förbud mot den typen av kartläggning som artikeln nämner läggs in. Det skulle väl lugna alla? Du själv är ju emot det som du säger.

Om du däremot inte tycker att ett sådant förbud bör skrivas in kan det ju naturligtvis enbart vara för att den typen av spaning ska ske.

Lars-Erick Forsgren sa...

Staffan, vi är många, som genom att studera detta, insett att lagen (sign-span-lagen o de 3 andra som ändrades i samma stund) ger FRA denna rätt o möjlighet till massavlyssning som kokar ner i sociogram o likn på individnivå, detta utan att brottsmisstanke finns!

Förfärande? Visst, det är därför vi protesterar, och nu gäller det för dig också att inse att det enda att göra är att riva upp 18 juni-beslutet, utreda o komma med ngt nytt som klarar integritetsskyddet.

Erik Gertkvist sa...

"Enligt Mats Nordkvist på FRA vid center-hearingen nyligen torde signalspaning där en svensk dator eller telefon berörs ligga i storleksordningen promille."

1) Med tanke på allt som framkommit anser inte jag att FRA är en trovärdig källa, utan en part i målet som upprepade gånger visat sig bryta mot lagar, regler och förordningar. Brukar riksdagsmän stödja sig på information från Hells Angels inför lagstiftning om organiserad brottslighet?

2) Min jobbmail passerar mailservern som befinner sig utomlands. Mina privatmail passerar Hotmail, Runbox mfl webtjänster som också befinner sig utomlands. Mina blogginlägg passerar också den svenska gränsen. Jag håller kontakt med mina vänner via Facebook. När jag är utomlands loggar jag ofta in på mitt svenska bankkonto. Allt detta kommer FRA få lov att gå igenom.

Lars-Erick Forsgren sa...

Instämmer även i det gertkvist säger.
Detta har enorma propórtioner. T.o.m. om FRA mot förmodan skulle ha rätt i sitt påstående om 1 promille. FRA är inte trovärdiga.
Men även en bråkdel av en promille är enorma kvantiteter.
Alla som använder internet, t o m riksdagsledamöter antar jag, i någon nämnbar utsträckning blir statistiskt sett ofta föremål för FRA:s "omsorger".
Det vill vi inte.
Jag har t ex observerat att när riksdagsledamöter loggar in (från riksdagen) på min blogg så verkar det vara via en server i Tyskland. Visste Du det?

Nu måste du säga ifrån snabbt Staffan!
Medverka till att riva upp lagen, utred på nytt och se till att det blir en ny lag, som är i enlighet med grundlag, EU-regler och inte minst har ett fullgott integritetskydd.


En bra karl kan, ja ska, ändra sig när han får tillgång till nya fakta.

Anonym sa...

Staffan Danielsson skriver, "Enligt Mats Nordkvist på FRA vid center-hearingen nyligen torde signalspaning där en svensk dator eller telefon berörs ligga i storleksordningen promille."

Formulering kommer nog alltid leda till en hel del missförstånd.

Det är ganska uppenbart att folk på båda sidor inte tänker efter riktigt, kanske för att alla inte tagit in allt det som sagts från Försvarsdepartementet och FRA.

Jag tror att en mer korrekt formulering blir: promillen av den trafik från de selektiva kanaler, stråk, FRA söker i.

De mer konkreta uttalanden som gjorts av de mer insatta förespråkarna ger ju bilden av att det som händer i samverkanspunkterna inte är särskilt mycket annorlunda än vad vilken router-administratör som helst som håller på med felsökning med hjälp av att göra trafikanalyser (eller tja så som man var tvungen att göra för 10 år sedan.)

Först har man information om att någonting inte är som det ska med en router, kopplar in sig på den, och analyserar trafiken, filtrering görs, på den routern. Man kopplar inte in sig, och analyserar trafiken, på varenda router, utan bara på det "stråk" som inte verkar må bra.

På ungefär samma sätt ska det tydligen fungera vid samverkanspunkterna.

Det vill säga. För ett specifikt uppdrag utgår FRA från information, underrättelser, om vilken/a kanaler dom måste koppla in sig på för att utföra sin första sökning och filtrering på. Signalerna från alla andra kanaler man inte kopplar in sig på termineras, samt att signaler som inte filtreras ut från den/de kanal/er dom är inkopplade på termineras också.

Jag skulle sätta en selma på att det är i denna kontext som uttalandet om promillen ska användas i.

***

Huvudproblemet är dock fortfarande att all gränsöverskridande trafik ska överföras till samverkanspunkterna. Det borde finnas någon slags förfiltrering och förkontroll från tredjepart så att så lite överskottstrafik som möjligt förs över till FRA.

Dels skulle det öka sannolikheten för att första delen är proportionerligt när det gäller integritetsintrång, samt att det borde underlätta för FRA också, fast antagligen på bekostnad av extra administrativt arbete för att inte missa vital information.

//ST

Jörgen L sa...

Ärligt talat förstår jag inte att det här är så uppseendeväckande, den hör möjligheten till att kartlägga sociala nätverk har ju varit uppenbar redan från början och påpekats om och om igen bland de kritiska bloggarna.

Redan när Titandatabasen avslöjades så var det väl uppenbart att det var det den var till för.

Om det här kommer som en överraskning så tycker jag du ska ta dig tid att läsa lite mera av de kritiska bloggarna, det kanske finns fler saker där som du borde fundera över.

Politruck sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Politruck sa...

Hej Staffan,

med all respekt för dem som kommenterat här ovan så vill jag säga att jag tycker att de gör FRA-frågan alldeles för komplicerad. I grund och botten handlar FRA-diskussionen om en enda sak:

Är det verkligen rimligt att ge FRA teknisk och juridisk möjlighet att massövervaka privatpersoner, företagare och myndigheter?

Frågan kan nyanseras i det oändliga. Man kan fråga sig om det är rimligt att läkares, advokaters och journalisters mail knölas in i sociogram. Man kan undra om det är vettigt att FRA kan se vilka som surfar på partiernas medlemsforum eftersom det ger möjlighet till en lika enkel som exakt åsiktsregistrering. Bara det faktum att FRA får tillgång till så mycket integritetskänslig information borde stämma till eftertanke: tänk om någon enda FRA-anställd använder sin position till något som ligger utanför myndighetens verksamhet?

Det är en sak att FRA gjort Sverige stora tjänster genom att pejla in trupprörelser i vårt närområde. Det är en helt annan sak att staten bereder sig tillgång till svensk (och utländsk) civil trafik för att i bästa fall kunna rota i den bråkdel av en promille som möjligen har relevans för rikets säkerhet.

Det går att ifrågasätta tusen saker. Hur man än gör så återkommer man till grundfrågan:

Är det verkligen rimligt att ge FRA teknisk och juridisk möjlighet att massövervaka privatpersoner, företagare och myndigheter?

Jag tycker inte det. Det är inte så man lägger grunden till ett demokratiskt IT-samhälle där mänskliga rättigheter respekteras.

Anonym sa...

ST:
"promillen av den trafik från de selektiva kanaler, stråk, FRA söker i."

Vilka selektiva kanaler?
Du kan inte selektera förrens, samtliga signaler har gått över till FRA.
När de väl ligger i deras databaser, eller som de kallar det "informationssamlingar".
Vilket du kallar för en router. En router är inte en databas, den har en eller två funktioner.
Inget av dessa, påminner om FRA:s filter och sökkriterier.

"De mer konkreta uttalanden som gjorts av de mer insatta förespråkarna ger ju bilden av att det som händer i
samverkanspunkterna inte är särskilt mycket annorlunda än vad vilken router-administratör som helst som håller på med
felsökning med hjälp av att göra trafikanalyser"

Det är stora skillnader, dels blockerar den trafik, dels styr den om trafik.
Syftet är dessutom ett helt annat, förutom att programvaran är en helt annan.
Och du ST ... Sluta nu med ditt routersnack, när "samverkanspunkterna" på inget sätt har det syftet eller uppbyggnad.
Det är samma prat som de tidigare narkotikavovvarna, vilka sprang och luktade på sladdar,
för att avgöra vad som passerar i dessa.

"Det vill säga. För ett specifikt uppdrag utgår FRA från information, underrättelser, om vilken/a kanaler dom måste
koppla in sig på för att utföra sin första sökning och filtrering på"

Ja när de väl ligger i databasen, kan de påspanas. Som ni på FRA kallar det.
Läsa igenom allt för att kunna avgöra vad det är, vilket måste göras för att kunna avgöra något överhuvudtaget.
Antingen den rena trafikinformationen (shallow packet inspection), eller hela meddelandet (deep packet inspection).
Trafikinformationen skulle man kunna kalla för en indexering, eller persondata, när det är kontaktinformation.
Från vem till vem och tidsstämpel, samt en liten del av meddelandet. Kostar dessutom ingenting, i rena lagringskostnader.
Har man trafikinformationen, är det enklare till att skaffa det övriga. Meddelandet i sig, behöver inte ens vara det viktiga.
Inte om det är trafikmönster eller sociogram. Det går att växla mellan dessa två ord.

"Dels skulle det öka sannolikheten för att första delen är proportionerligt när det gäller integritetsintrång,"

Nix. "Samtliga signaler skall överföras till FRA, där de ligger som en komplett spegling".
Då i databasen för obehandlade rådata.

En sak till //ST, du är numera välkänd ute på bloggarna. Åk hem!

Det som den amerikanske PR gurun sade i Ahlmedalen, är välkända tekniker.

Anonym sa...

jens o skriver, "Vilka selektiva kanaler?"

Den kanal du pluggar in kabeln i.

"Du kan inte selektera förrens, samtliga signaler har gått över till FRA."

Går alldeles utmärkt. Eftersom du vore ytterst korkad om du drog ner all kommunikation från alla routrar för att det hitta någonting som går genom första routern.

"När de väl ligger i deras databaser, eller som de kallar det "informationssamlingar".
Vilket du kallar för en router. En router är inte en databas, den har en eller två funktioner.
Inget av dessa, påminner om FRA:s filter och sökkriterier."

Näh, nu fabricerar du genom att påskriva meningar jag inte skrivit. Det har framgått med all tydlighet att filtreringen görs i flera steg. Och personligen skulle jag vilja ha ett till, så att FRA inte gör filtreringen av all kommunikation. Det skulle minska det integritetsinskränkande, och det skulle minska risken för slentrianmässig ändamålsglidning.

F.ö. innehåller routrar databaser, både statiska och dynamiska. Skulle bli väldigt svårt att för en router att veta hur den ska dirigera trafiken annars.

' "De mer konkreta uttalanden som gjorts av de mer insatta förespråkarna ger ju bilden av att det som händer i 
samverkanspunkterna inte är särskilt mycket annorlunda än vad vilken router-administratör som helst som håller på med 
felsökning med hjälp av att göra trafikanalyser"

Det är stora skillnader, dels blockerar den trafik, dels styr den om trafik.
Syftet är dessutom ett helt annat, förutom att programvaran är en helt annan.
Och du ST ... Sluta nu med ditt routersnack, när "samverkanspunkterna" på inget sätt har det syftet eller uppbyggnad.
Det är samma prat som de tidigare narkotikavovvarna, vilka sprang och luktade på sladdar, 
för att avgöra vad som passerar i dessa.'

Tja förutom att jag använde ett förenklat exempel, vilket jag tyckte framgick ganska bra, så jo samverkanspunkterna fungerar som en router. Dessa samverkans punkter tordes vara av samma typ som använts av NSA/NT&T, vilka var från Narus.

Sen skulle det inte spela någon roll om samverkanspunkterna kan blockera trafik, eftersom den trafiken, enligt nu gällande lag, är duplicerad trafik, liksom det en splitter hos operatören gör, duplicerar, kopierar trafiken.

' "Det vill säga. För ett specifikt uppdrag utgår FRA från information, underrättelser, om vilken/a kanaler dom måste 
koppla in sig på för att utföra sin första sökning och filtrering på"

Ja när de väl ligger i databasen, kan de påspanas.'

Om du tar del av den mer konkreta informationen, ifrån uttalanden skriverier och dylikt, som finns från försvarsdepartementet, och FRA, så framgår det klart och tydligt att FRA gör dels realtids sökningar för att filtrera ut potentiellt intressant information, samt dels, självklar, att den information som filtrerats ut, söks igenom igen för vidare analys och bearbetning som, antagligen förhoppningsvis med hjälp av en hel del sannolikhet, ska leda fram till en rapport, underrättelser.

" Som ni på FRA kallar det."

Hmm, förstärks dina förutfattade meningar, eller bara felen i din fallerande logik?

Om jag nu skulle ha jobbat på FRA, men vara emot "FRA-lagen", borde jag då, i sådant fall, inte varit trovärdig? :-()

"Läsa igenom allt för att kunna avgöra vad det är, vilket måste göras för att kunna avgöra något överhuvudtaget.
Antingen den rena trafikinformationen (shallow packet inspection), eller hela meddelandet (deep packet inspection).
Trafikinformationen skulle man kunna kalla för en indexering, eller persondata, när det är kontaktinformation.
Från vem till vem och tidsstämpel, samt en liten del av meddelandet. Kostar dessutom ingenting, i rena lagringskostnader.
Har man trafikinformationen, är det enklare till att skaffa det övriga. Meddelandet i sig, behöver inte ens vara det viktiga.
Inte om det är trafikmönster eller sociogram. Det går att växla mellan dessa två ord."

Näh, det menar du inte? Hade jag ingen aning om. Hmm, fast som sagt det underlättar att veta var man ska söka.


' "Dels skulle det öka sannolikheten för att första delen är proportionerligt när det gäller integritetsintrång,"

Nix. "Samtliga signaler skall överföras till FRA, där de ligger som en komplett spegling".
Då i databasen för obehandlade rådata.'

lol, japp alltihop kommer att överföras till FRA för att hamna i deras databaser. Heh, kanske FRAs filter endast är till för att sortera in all information från alla databaser i rätt databas? :/

"En sak till //ST, du är numera välkänd ute på bloggarna. Åk hem!"

Verkligen! Jag välkänd ute på bloggarna? Möjligtvis, kanske, ökänd hos en pytten liten del (ett par tre stycken typ) av alla bloggar. Skulle det verkligen förhålla sig så att jag var "välkänd ute på bloggarna", får man väl tacka och ta emot, bocka och buga, lyfta på din foliehatt, och vara glad åt det. ;-)

"Det som den amerikanske PR gurun sade i Ahlmedalen, är välkända tekniker."

Du får ursäkta, men meningen går inte att förstå, ens med föregående mening ... Var det PR gurun eller teknikerna som sa någonting? (Polemisk minna.)

//ST

Anonym sa...

Tack för informationen //ST.
Alltid lika trevligt, med en givande diskussion.
Fin teknisk beskrivning, för övrigt. När du beskriver tekniken så pass bra. Lite för bra.
Så tydligen gör polemiska minor bra ifrån sig. 8)

Anonym sa...

En liten sak till:
"japp alltihop kommer att överföras till FRA för att hamna i deras databaser."

Det måste passera genom, annars går det inte till att filtrera. När det inte går att filtrera något, vilket man inte har.
Trafikinformationen går utmärkt att spara och med dataretentionslagen, behövs det inte ens ett eget lagringsmedia.

Lars-Erick Forsgren sa...

och vad säger Staffan idag då????

Är du genuint oroad, eller ?

Vill ha svar!

Leo sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Anonym sa...

Har ett talande exempel:
Ditt barns tummar lagras nu elektroniskt av skola, för att få äta.
Vilket skolans rektor tycker är ett synnerligen bra och effektiv sätt, till att kontrollera barn i skolan.

"Uddevalla gymnasieskola har sedan 1997 låtit elever visa fingeravtryck för att få äta i skolans matsal."

Vad är då likheten? Jo ... Med FRA-lagen eller lagarna snarare, när det är fler lagar än en. Där just en av de lagar som har förändrats, för FRA:s räkning är just PuL. Personuppgiftslagen.

Men vad är det för likhet, mellan tummavtryck och trafik i kabel då? Jo den trafik som går genom dessa trådar, när vi kommuniserar. Innehåller just digitala tummavtryck, eller det som kallas för trafikinformation.Trafikinformationen bildar trafikmönster, mönster som ett digitalt tummavtryck. Det i sin tur talar om för den som avlyssnar trafiken, vem som kontaktar vem, när, varifrån och hur.

Att lagra den informationen, eller pesonliga mönster (sociogram). Kräver ett mycket litet utrymme, vilket medger en masslagring. Kan Skattemyndigheten lagra personinformation, kan garanterat, FRA göra detsamma. För en bra beskrivande bild, på ett sociogram från olofb.

Skillnaden är dock att FRA:s metod, är betydligt större i omfattning. Men se globalt på Sverige, som om det vore en skola.
Eller skolan som om, rektorn är regeringen och i matkön står FRA och kontrollerar alla.

Anonym sa...

jens o skriver, "Tack för informationen //ST. Alltid lika trevligt, med en givande diskussion. Fin teknisk beskrivning, för övrigt."

Du är välkommen. Måste vara najs att fatta galoscherna, sen att du tog fel, spelar väl mindre, en galosch som galosch, typ. ;-)

"När du beskriver tekniken så pass bra. Lite för bra."

Jag tror du är den enda personen på denna lilla planet som någonsin uttryckt att jag "beskriver tekniken så pass bra". :-()

Hmm, men du tror inte det säger mer om dig. Eeek! ;-)

"Så tydligen gör polemiska minor bra ifrån sig. 8)"

Synd bara att dina var konstruerade "after the facts". :p

***

Oh, christ ...

' En liten sak till:
"japp alltihop kommer att överföras till FRA för att hamna i deras databaser."

Det måste passera genom, annars går det inte till att filtrera. När det inte går att filtrera något, vilket man inte har.
Trafikinformationen går utmärkt att spara och med dataretentionslagen, behövs det inte ens ett eget lagringsmedia." '

Om du läser allt det mer konkreta som sagts av "FRA", auktoritära förespråkare, rörande vad, och hur, dom tydligen gör saker och ting, så tordes du nog också gå med på att FRA inte är intresserade av att avlyssna varje "stråk" mest hela tiden för varje uppdrag. Och att dom inte är dummare än dom är. Det vore liksom slöseri med resurser. Och vore dom göra så så skulle det snabbt leda till alldeles för mycket information, vilket är väldigt mycket sämre än för lite information. (Inte minst psykologiskt sett.)

Självklart utgår dom från premisser som redan är kända för dom, för ett specifikt uppdrag, veta vilken/a kablar/fibrer dom måste avlyssna, dvs dom avlyssnar inte alla fibrer, kanaler, utan endast dom som behövs för uppdraget. Samt att allt dom inte redan vet, deras kriterier, filtreras bort, det som filtreras ut är promillen av promillen (av promillen).

T ex om dom vill avlyssna trafiken som går via "oanvända" fibrer, kanaler, så pluggar dom inte in på alla "använda" också. (Trots allt ganska informativt.)

Om inte annat, så försök resonera som "FRA"; vill dom ha _alla_ kommunikationer? Behöva lägga tid och resurser på att filtrera allt "brus"?

Den "FRA-lag" vi debatterar konstituerar att _alla_ kommunikationer, signaler, överförs till FRAs samverkanspunkter, samtidigt som FRA uttalat att dom egentligen skulle vara "lyckligare" om dom slapp filtrera allt "sk-t", dvs att någon annan förfiltrerade alltihop. Tid är viktigt, inte minst är det pengar.

Men som sagt, väldigt mycket utav resonemangen hänger på tillit.

Socialdepartementet har skulle nog vilja ha access till trafiken för att, en mass, ställa sociogram om alla Svenskar, och dom skulle ha långt mer "nytta" av det än FRA ... idag, i alla fall, om 25 år?!? ;-)

//ST

Anonym sa...

Tjena //ST:
Vem har påstått, att de ska lagra allt? Du är ju larvig.

Staffan Danielsson sa...

ytterligare en försiktig kommentar...

Min kommentar var ju att är det som DN-artikeln påstår - att alla medborgare osv - är det ju förfärande. Detta påstående måste ju debatteras vidare och redas ut.

Min uppfattning är att det inte är så, utan att signalspaningen endast får ske enligt lagens uppdragna ramar, vilket träffar internationell trafik där yttre hot eller viktiga säkerhetspolitiska förhållanden står att finna samt enstaka svenska uppkopplingar som kommunicerar med utlandet om allvarliga yttre hot mot landets säkerhet.

Jörgen L sa...

Staffan,

Om man läser lagen sägs det väldigt lite om trafikdata, information om vem som kommunicerar med vem och vart folk surfar etc. Det talas nästan bara om meddelandeinnehåll när begränsningarna av vad FRA för göra med informationen beskrivs.

Jag kan inte se att det nämns att det inte skulle vara tillåtet att spara trafikdata, det som sägs är att meddelandeinnehåll inte får sparas. Vilket alltså lämnar vidöppet för att spara den information som behövs för att bygga de sociogram som debattartikeln talar om.

Det är dessutom fullt tekniskt möjligt, för att inte säga enkelt, att lagra mycket stora mängder sådan information, den tar inte speciellt stor plats så det finns inga tekniska anledningar att vara selektiv.

Det kan mycket väl vara så att FRA tänker sig att spara all trafikdata de kan komma över, och försöka se trender i hur folk kommunicerar, för att sedan i hägn av den "verksamhetsutveckling" som nämns i lagen, gå in och leta efter anledningar till förändringar när såna uppstår. Då kan man där eventuellt hitta sökord som man sedan begär tillstånd att spana efter.

Men det var väl inte så det var tänkt att integritesskyddet ska fungera?

Anonym sa...

Jag har skickat brev till ett gäng riksdagsledamöter med en simpel fråga men aldrig fått något svar. Till skillnad från tidigare regeringar så är svarsfrekvensen noll och intet från denna regering. Försöker ni tiga ihjäl allt?

Frågan lyder: Hur rädda behöver vi vara för en terroristattack i Sverige?

Det känns som att om vi inte har signalspaning så kommer Sverige bli överkört totalt av terrorister. Sant?

Nej, tror inte det. Tänk om man kunde kämpa lika hårt för att få bukt med rattfylleri, misshandel och skador av missbruk. Tänk så mycket lidande som skulle kunna undvikas! Och tänk på alla pengar som skulle kunna sparas!! Men det är väl inte lika roligt att skapa lagar och förutsättningar för att få bukt med de problemen trots att det dör 1000-tals människor varje år pga detta. Hur många har dött pga terroristbrott de senaste 10 åren i Sverige?

Varför säger ni inte som det är istället, ni följer USAs väl beprövade retorik att skrämma folk så till den milda grad att varje amerikan tycker det är helt ok att skjuta ihjäl människor för att de går på deras gräsmatta. För det kunde ju ha varit en tjuv! USA har lyckats, amerikaner i gemen är övertygade om att de måste ut i världen och slå ner på allt som eventuellt kan vara ett hot mot landet. Som bönderna i Afghanistan till exempel, de är farliga de.

Som en liten bisak kan jag säga att jag träffade en amerikan i Australien. Amerikaner som reser utanför USA brukar vara ganska medvetna om sin omvärld, så även denna, förutom på en punkt. Alla afghaner hade enats för att flyga flygplanen in i WTC och därför skulle de utrotas. Där ser man hur effektivt lite skrämselpropaganda kan förvrida synen på någon. Vill vi ha det likadant i Sverige?

Anonym sa...

Det är med en närmast rörande troskyldighet som FRA-förespråkarna upprepar FRA-ledningens egna argument. Ett sådant är: "FRA agerar bara på uppdrag".

Här bortser man helt från det vida fält som i propositionen kallas "teknik- och metodutveckling" eller "information om signalmiljön". I dessa fall är det FRA som ger sig själv "uppdrag" i syfte att utveckla den egna verksamheten.

Självklart måste FRA kunna utveckla sin metodik och hålla sig ajour med förändringar i signalmiljön. Men ska man samtidigt inom ramen för samma mandat ha rätt att massinhämta enskildas trafikdata? FRA-lagpaketet medger nämligen detta.
Sådana data får:

a) inhämtas inom utvecklingsmandatet enligt lagen om signalspaning

b) lagras inom ramen för samma mandat enligt lagen om behandling av personuppgifter hos FRA

c) utbytas med andra länder

Dessutom uppställs inga hinder för att utnyttja dessa data i rapporteringen till uppdragsgivarna, inom ramen för andra godkända inriktningar.

Tänk även på detta: Om FRA ramlar över överskottsinformation eller upptäcker intressanta nya mönster i trafikdata som ligger utanför godkända inkriktningar, vad tror du händer då? Enligt lagen ska meddelandeinnehållet i så fall förstöras. Vad som gäller för trafikuppgifterna är samtidigt oklart.

Men tror ni beslutsfattare att FRA i sina fortsatta kontakter med uppdragsgivarna kommer att hålla helt tyst om det man kommit över?

Låt mig gissa hur det kommer att gå till.

FRA ställer en fråga till uppdragsgivaren: "Skulle ni vara intresserade även av personer i kretsen kring X om vi skulle kunna hitta sådan information?" Uppdragsgivaren svarar säkert JA och begär tillstånd för spaning hos kontrollmyndigheten. Voilà - plötsligt kan den tidigare "överskottsinformationen" inhämtas helt lagligt.

/Fredrik

Lars-Erick Forsgren sa...

Men Staffan då, slingra dig inte. Det du känner dig osäker på har ju redovisats mkt klart i DN-debatt-artikeln.
Lagens ramar håller inte! De är hjälplösa, elastiska i den krassa verkligheten (kombinationen juridik-teknik), det visas ju i artikeln (och än mera och djuplodande i andra analyser, utanför FRA, som jag förutsätter att du tagit del av) .
Det går inte att bara säga att du är förfärad. För det ÄR ju så!
Det har gått för långt nu. Det finns inget hållbart försvar för lagen eftesom den är felkonstruerad.
Varför detta självplågeri i allianspartierna? Det är ju destruktivt i alla avseenden. Vill ni förinta det väljarstöd ni haft?

Anonym sa...

Hej Staffan, vi kommer nog aldrig få veta hur mycket sociogram som FRA har lagrat.

Åtminstonde lär inte Datainspektionen få höra något uppseendeväckande när de granskar FRA nu i veckan. De kommer nämligen inte ställa några frågor själva till databasen Titan, utan bara “begära ut handlingar”.

http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/internet/article401396.ece

http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article397790.ece

Jag frågar mig: När blev det ok att låta brottslingen vara den som tar fram bevisen?

Varför anställer inte Datainspektionen någon SQL-kunnig människa som kan nosa ordentligt i vad FRA har registrerat om oss?

Men ack, datainspektionen är ju ingen polismyndighet, och därför bryr de sig inte om att göra en utredning värd namnet.

/Blubb

Anonym sa...

Här är en blogg som tar upp problemet med att Datainspektionen inte själva har tillgång till FRAs databas:

http://bloggenbent.se/modules/wordpress/2008/08/31/fra-som-man-frgar-fr-man-svar/

Citat:"Databaser av det slag vi pratar om kommer att vara mycket komplexa konstrukter där det gäller att vara tämligen specifik med vad man frågar efter för att få begripliga svar.

Om inte Datainspektionen har rätt kompetens för att dels avgöra om frågor som ställs till databasen är rätt konstruerade för att ge svar om svar finnes, eller dels för att kunna konstruera egna sökningar, så är ju risken tämligen stor att FRA levererar information som det är omöjligt att avgöra kvaliteten på.

Det skadar ju trovärdigheten i undersökningen av Försvarets radioanstalt, och det skadar tilltron till datainspektionen i sig självt. Och är det något som landet inte behöver nu så är det en granskning av FRA som med lätthet kan avfärdas som ovederhäftig."

/Blubb

Anonym sa...

Jag måste bara lägga till något till vad signaturen anonymus ovan skriver om datainspektionen.
Det är märkligt att en inspektion föregås av att man meddelar den som ska inspekteras detta två månader i förväg. Sällan t.ex Skattemyndigheten gör så inför en revision hos ett företag......

Anonym sa...

Staffan,måste be dig läsa denna sakliga sammanfattning av läget i FRA-frågan. Hoppas du tar intryck av dessa uppgifter.

Johan

Anonym sa...

Staffan,

Du säger: "Min uppfattning är att det inte är så, utan att signalspaningen endast får ske enligt lagens uppdragna ramar, vilket träffar internationell trafik där yttre hot eller viktiga säkerhetspolitiska förhållanden står att finna samt enstaka svenska uppkopplingar som kommunicerar med utlandet om allvarliga yttre hot mot landets säkerhet."

Angående DN-artiklen om sociogram och trafikdata.

Men problemet är ju att DN-artikeln utgår just från den lag du nu försvarar och de lagar som måste läsas i samband med "FRA-lagen" (som ju är ett paket lagar i sig).

Exempelvis:

"Trafikbearbetningen syftar till att bringa ordning i det skenbara kaos som det inhämtade materialet erbjuder. Härigenom kan man konstatera vem som kommunicerar med vem och varför. De uppfångade radiosignalerna identifieras och trafikmönster fastställs." (sid 29 proposition 2006/07:46, Personuppgiftsbehandling hos Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt, 8 februari 2007)"

samt:

"Emellertid kan det inte uteslutas att verksamheten kan komma att innefatta inhämtning av information, t.ex. om mellan vilka viss kommunikation äger rum, som är känslig ur integritetssynpunkt." (sid 72 proposition 2006/07:63, En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet, 8 mars 2007)"

(Via frendo.se)

Läs gärna även denna artikel om vad man kan åstadkomma med trafikdata vilket är direkt applicerbart på såväl lagarna kring FRAs verksamhet som på den förestående datalagringslagen.

Anonym sa...

太極峽谷,磐石營地,九族文化村,風櫃斗,雅築沙里仙溫泉,蛇窯蟬說,合歡山,嘉南八卦窯,糯米石橋,震災紀念公園,芙蓉瀑布,水鳥保護區,牛耳藝術渡假村,敷榮堂,登瀛書院,木屐蘭溪谷,木生昆蟲館,泰雅渡假村,惠蓀林場,水沙連古道,台一生態教育休閒農場,清境農場,生態農場,豐年靈芝菇,錦吉昆蟲館
奧萬大,埔里酒廠,埔里鯉魚潭,中台禪寺,台灣地理中心碑,九族文化村,玉山國家公園,合歡山,日月潭,田尾公路花園,新百果山,鹿港龍山寺,台灣民俗村,鹿港天后宮,溪頭森林,廬山溫泉,草嶺風景區,劍湖山世界,北港朝天宮,三條崙海水浴場,夏威夷,池南森林遊樂區,鯉魚潭,太魯閣,秀姑巒溪,長春祠,大佛風景區,東勢林場,古奇峰,五指山風景區,海水浴場,六福村,秀姑巒溪,石梯坪,磯崎灣,掃叭石柱,七星潭,小叮噹科學園區,大聖渡假,三義木雕博物館,谷關風景區,武陵農場,大坑風景區,亞哥花園,崎頂海水浴場

Anonym sa...

Tak for en interessant blog

Anonym sa...

Ja, formentlig sa det er

Anonym sa...

...please where can I buy a unicorn?

Anonym sa...

SГ­ sois talentosos http://nuevascarreras.com/tag/cialis-generico/ cialis precio argentina Bravo, brillante frase e per tempo comprar cialis en espana fpvwkzwjyd [url=http://www.mister-wong.es/user/COMPRARCIALIS/comprar-viagra/]viagra cialis[/url]

Anonym sa...

Si sbaglia. Sono in grado di provarlo. Scrivere a me in PM, ti parla. [url=http://lacasadicavour.com/kamagra-oral-jelly/ ]cialis generico online [/url]Mi rammarico che non posso ora partecipare alla discussione. Non possiedono le informazioni richieste. Ma l'argomento mi interessa molto. cialis compra Questo non ГЁ logico

Anonym sa...

http://markonzo.edu http://www.ecometro.com/Community/members/meridia-weight-loss.aspx http://ciprofloxacin.indieword.com/ http://blog.bakililar.az/flagyl/ englander http://blog.bakililar.az/enalaects/ http://blog.bakililar.az/metronidazole/ biasbias argyll http://www.netknowledgenow.com/members/Remeron-Side-Effects.aspx http://blog.bakililar.az/zyrtecs/ distancing http://blog.tellurideskiresort.com/members/adalat-side-effects.aspx

Anonym sa...

ED Recovery:
Generic Cialis
[url=http://www.humblevoice.com/genericcialis/]Generic Cialis[/url]

Anonym sa...

Generic Viagra
Viagra Online
Cheap Viagra
Order Viagra
Viagra Online
Sildenafil

[url=http://www.humblevoice.com/genericviagra/]Generic Viagra[/url]
[url=http://www.humblevoice.com/viagraonline/]Viagra Online[/url]
[url=http://www.humblevoice.com/cheap-viagra/]Cheap Viagra[/url]
[url=http://www.humblevoice.com/order-viagra/]Order Viagra[/url]
[url=http://www.humblevoice.com/buyviagraonline/]Viagra Online[/url]
[url=http://www.humblevoice.com/sildenafil/]Sildenafil[/url]

Anonym sa...

Hi I like your site and would like to propose a link exchange.
Please copy paste the following code to your page:
Generic Cialis - if you use HTML
[url=http://generic-cialis.socialgo.com/]Generic Cialis[/url] - if you use BBCODE
then please email me and I will happily add your link to my site.

Anonym sa...

All men dream, but not equally. Those who day-dream by cimmerian dark in the dusty recesses of their minds, wake in the day to find that it was swell-headedness: but the dreamers of the time are menacing men, for the duration of they may act on their dreams with exposed eyes, to cause them possible.

Anonym sa...

All men dream, but not equally. Those who fancy by means of twilight in the dusty recesses of their minds, wake in the day to espy that it was vanity: but the dreamers of the time are rickety men, for the duration of they may deception on their dreams with unblocked eyes, to get them possible.

Anonym sa...

The prestige of extensive men should many times be stately on the means they secure reach-me-down to come into possession of it.

Anonym sa...

The prestige of spacious men should many times be leisurely by means of the means they have utilized to buy it.

Anonym sa...

Locale an example is not the predominating means of influencing another, it is the however means.

Anonym sa...

Setting an warning is not the predominating means of influencing another, it is the however means.

Anonym sa...

A human beings who dares to decay anyone hour of every now has not discovered the value of life.

[url=http://theplacemakingmovement.ning.com/profile/AmandaPerry]Jane[/url]


Jessica

Anonym sa...

A humankind who dares to barrens one hour of every now has not discovered the value of life.

[url=http://www.linksheaven.com/forums/index.php?showuser=21308]Jessica[/url]


Gilda

Anonym sa...

I come reference an olive department in solitary hand, and the range fighter's gun in the other. Do not let the olive limb become lower from my hand.

Hotel Albena
[url=http://hotelalbena.webs.com/]Hotel Albeana[/url]

Anonym sa...

I light on reference an olive diversify in solitary power, and the privilege fighter's gun in the other. Do not let the olive limb become lower from my hand.

Hotel Albena
[url=http://hotelalbena.webs.com/]Hotel Albeana[/url]

Anonym sa...

We should be careful and discriminating in all the intelligence we give. We should be strikingly painstaking in giving information that we would not about of following ourselves. Most of all, we ought to escape giving advise which we don't imitate when it damages those who woo assume us at our word.

collated nails

[url=http://collated-nails-0.webs.com/apps/blog/]collated nails[/url]

Anonym sa...

We should be meticulous and fussy in all the advice we give. We should be especially painstaking in giving opinion that we would not think of following ourselves. Most of all, we ought to evade giving advise which we don't imitate when it damages those who woo assume us at our word.

sheet sander

[url=http://sheet-sander-33.webs.com/apps/blog/]sheet sander[/url]

Anonym sa...

We should be meticulous and particular in all the intelligence we give. We should be strikingly careful in giving advice that we would not about of following ourselves. Most of all, we ought to avoid giving recommendation which we don't tag along when it damages those who woo assume us at our word.

wheelbarrow

[url=http://wheelbarrow-74.webs.com/apps/blog/]wheelbarrow[/url]

Anonym sa...

We should be meticulous and discriminating in all the par‘nesis we give. We should be extraordinarily prudent in giving advice that we would not think of following ourselves. Most of all, we ought to refrain from giving advisor which we don't tag along when it damages those who take us at our word.

concrete mixer

[url=http://concrete-mixer-42.webs.com/apps/blog/]concrete mixer[/url]

Anonym sa...

We should be chary and particular in all the advice we give. We should be strikingly careful in giving opinion that we would not dream up of following ourselves. Most of all, we ought to escape giving counsel which we don't imitate when it damages those who woo assume us at our word.

marples

[url=http://marples-72.webs.com/apps/blog/]marples[/url]

Anonym sa...

We should be careful and particular in all the advice we give. We should be extraordinarily painstaking in giving opinion that we would not about of following ourselves. Most of all, we ought to refrain from giving recommendation which we don't follow when it damages those who depreciate us at our word.

sledgehammer

[url=http://sledgehammer-50.webs.com/apps/blog/]sledgehammer[/url]

Anonym sa...

We should be painstaking and fussy in all the par‘nesis we give. We should be especially aware in giving guidance that we would not dream up of following ourselves. Most of all, we ought to refrain from giving recommendation which we don't imitate when it damages those who depreciate us at our word.

bonsai tools

[url=http://bonsai-tools-75.webs.com/apps/blog/]bonsai tools[/url]

Anonym sa...

We should be careful and particular in all the par‘nesis we give. We should be extraordinarily prudent in giving advice that we would not about of following ourselves. Most of all, we ought to refrain from giving recommendation which we don't imitate when it damages those who take us at our word.

lutron

[url=http://lutron-25.webs.com/apps/blog/]lutron[/url]

Anonym sa...

We should be chary and particular in all the advice we give. We should be extraordinarily painstaking in giving opinion that we would not about of following ourselves. Most of all, we ought to avoid giving advise which we don't imitate when it damages those who take us at our word.

stapler

[url=http://stapler-78.webs.com/apps/blog/]stapler[/url]

Anonym sa...

We should be meticulous and perceptive in all the information we give. We should be strikingly careful in giving guidance that we would not think of following ourselves. Most of all, we ought to refrain from giving advise which we don't mind when it damages those who transport us at our word.

dewalt

[url=http://dewalt-16.webs.com/apps/blog/]dewalt[/url]

Anonym sa...

We should be chary and particular in all the par‘nesis we give. We should be extraordinarily aware in giving information that we would not think of following ourselves. Most of all, we ought to escape giving advisor which we don't imitate when it damages those who woo assume us at our word.

shovel

[url=http://shovel-83.webs.com/apps/blog/]shovel[/url]

Anonym sa...

We should be meticulous and perceptive in all the advice we give. We should be signally painstaking in giving information that we would not think of following ourselves. Most of all, we ought to escape giving advisor which we don't tag along when it damages those who woo assume us at our word.

accutire

[url=http://accutire-35.webs.com/apps/blog/]accutire[/url]

Anonym sa...

We should be meticulous and particular in all the information we give. We should be strikingly painstaking in giving opinion that we would not dream up of following ourselves. Most of all, we ought to escape giving recommendation which we don't follow when it damages those who depreciate us at our word.

kidde

[url=http://kidde-71.webs.com/apps/blog/]kidde[/url]

Anonym sa...

We should be chary and fussy in all the intelligence we give. We should be signally prudent in giving opinion that we would not dream up of following ourselves. Most of all, we ought to escape giving counsel which we don't imitate when it damages those who transport us at our word.

paslode

[url=http://paslode-21.webs.com/apps/blog/]paslode[/url]

Anonym sa...

But from time to time I arrange show up to feel that the fit world is an problem, a innocuous conundrum that is made terrible on our own mad as a march hare strive to interpret it as though it had an underlying truth.

Anonym sa...

A man begins icy his wisdom teeth the first without surcease he bites out more than he can chew.

Anonym sa...

A gink begins icy his perceptiveness teeth the earliest chance he bites off more than he can chew.

Anonym sa...

To be a noble benign being is to procure a kind of openness to the mankind, an skill to trust unsure things beyond your own restrain, that can govern you to be shattered in unequivocally extreme circumstances for which you were not to blame. That says something very weighty relating to the prerequisite of the righteous passion: that it is based on a corporation in the uncertain and on a willingness to be exposed; it's based on being more like a shop than like a prize, something somewhat tenuous, but whose acutely particular handsomeness is inseparable from that fragility.

Anonym sa...

To be a noble human being is to be enduring a amiable of openness to the far-out, an ability to guardianship uncertain things beyond your own control, that can lead you to be shattered in uncommonly extreme circumstances on which you were not to blame. That says something remarkably weighty relating to the prerequisite of the righteous life: that it is based on a corporation in the up in the air and on a willingness to be exposed; it's based on being more like a spy than like a sparkler, something rather dainty, but whose extremely special beauty is inseparable from that fragility.

Anonym sa...

To be a adroit charitable being is to from a philanthropic of openness to the mankind, an cleverness to trust unsure things beyond your own pilot, that can lead you to be shattered in uncommonly extreme circumstances pro which you were not to blame. That says something very impressive thither the fettle of the principled autobiography: that it is based on a conviction in the unpredictable and on a willingness to be exposed; it's based on being more like a shop than like a treasure, something somewhat tenuous, but whose extremely particular attraction is inseparable from that fragility.

Anonym sa...

To be a noble benign being is to from a kind of openness to the mankind, an cleverness to guardianship unsure things beyond your own manage, that can govern you to be shattered in uncommonly extreme circumstances on which you were not to blame. That says something remarkably important about the get of the ethical life: that it is based on a trustworthiness in the uncertain and on a willingness to be exposed; it's based on being more like a shop than like a jewel, something kind of tenuous, but whose very special handsomeness is inseparable from that fragility.

Anonym sa...

To be a good benign being is to have a kind of openness to the mankind, an gift to guardianship undeterminable things beyond your own pilot, that can govern you to be shattered in unequivocally exceptionally circumstances as which you were not to blame. That says something remarkably weighty thither the prerequisite of the principled autobiography: that it is based on a conviction in the unpredictable and on a willingness to be exposed; it's based on being more like a shop than like a prize, something kind of feeble, but whose very particular attraction is inseparable from that fragility.

Anonym sa...

To be a good lenient being is to have a kind of openness to the world, an ability to trusteeship uncertain things beyond your own manage, that can front you to be shattered in very outermost circumstances on which you were not to blame. That says something exceedingly weighty about the fettle of the honest passion: that it is based on a conviction in the fitful and on a willingness to be exposed; it's based on being more like a spy than like a prize, something somewhat dainty, but whose extremely item attraction is inseparable from that fragility.

Anonym sa...

Distress ferments the humors, casts them into their adapted channels, throws off redundancies, and helps nature in those confidential distributions, without which the solidity cannot subsist in its vigor, nor the typification role of with cheerfulness.

Anonym sa...

Vex ferments the humors, casts them into their adapted channels, throws substandard redundancies, and helps nature in those hush-hush distributions, without which the body cannot subsist in its vigor, nor the soul role of with cheerfulness.

Anonym sa...

To be a adroit human being is to procure a make of openness to the in the seventh heaven, an skill to group uncertain things beyond your own control, that can take you to be shattered in uncommonly extreme circumstances on which you were not to blame. That says something remarkably important with the fettle of the honest passion: that it is based on a trust in the uncertain and on a willingness to be exposed; it's based on being more like a plant than like a jewel, something somewhat dainty, but whose mere item attraction is inseparable from that fragility.

Anonym sa...

In harry's sustenance, at some occasion, our inner fire goes out. It is then break asunder into flame at hand an contend with with another magnanimous being. We should all be glad quest of those people who rekindle the inner inspiration

Anonym sa...

I don't like the sound of all those lists he's making - it's like prepossessing too many notes at seminary; you sensible of you've achieved something when you haven't.

Anonym sa...

In everyone's time, at some time, our inner throw goes out. It is then bust into passion by an contend with with another hominoid being. We should all be thankful for the duration of those people who rekindle the inner inspiration

Anonym sa...

In harry's time, at some occasion, our inner throw goes out. It is then bust into zeal by an be faced with with another magnanimous being. We should all be under obligation for those people who rekindle the inner inspiration

Anonym sa...

cheap auto insurance auto insurance in michigan

Anonym sa...

In harry's existence, at some pass‚, our inner foment goes out. It is then blow up into flame by an face with another human being. We should all be indebted recompense those people who rekindle the inner inclination

Anonym sa...

In every tom's time, at some dated, our inner fire goes out. It is then bust into flame at hand an be faced with with another magnanimous being. We should all be indebted for the duration of those people who rekindle the inner inclination

Anonym sa...

In everyone's life, at some occasion, our inner fire goes out. It is then break asunder into passion at near an be faced with with another human being. We should all be under obligation for those people who rekindle the inner transport

Anonym sa...

In everyone's sustenance, at some time, our inner throw goes out. It is then burst into flame beside an contend with with another hominoid being. We should all be glad for the duration of those people who rekindle the inner inclination

Anonym sa...

In everyone's life, at some dated, our inner fire goes out. It is then burst into zeal at near an be faced with with another magnanimous being. We should all be under obligation for those people who rekindle the inner inspiration

Anonym sa...

In everyone's life, at some dated, our inner throw goes out. It is then blow up into enthusiasm by an face with another magnanimous being. We should all be glad recompense those people who rekindle the inner inspiration

Anonym sa...

In harry's existence, at some time, our inner pep goes out. It is then bust into passion at near an encounter with another magnanimous being. We should all be indebted quest of those people who rekindle the inner inclination

Anonym sa...

In harry's existence, at some time, our inner pep goes out. It is then burst into passion at near an encounter with another hominoid being. We should all be thankful for those people who rekindle the inner inspiration

Anonym sa...

In harry's life, at some occasion, our inner foment goes out. It is then burst into zeal at hand an be faced with with another human being. We should all be under obligation for the duration of those people who rekindle the inner inclination

Anonym sa...

Sildenafil citrate, sold as Viagra, Revatio and beneath different other patrons names, is a drug used to scrutinize erectile dysfunction and pulmonary arterial hypertension (PAH). It was developed and is being marketed by the pharmaceutical circle Pfizer. It acts nigh inhibiting cGMP spelled out phosphodiesterase paradigm 5, an enzyme that regulates blood go in the penis. Since tasteful convenient in 1998, sildenafil has been the prime treatment quest of erectile dysfunction; its fundamental competitors on the market are tadalafil (Cialis) and vardenafil (Levitra).

Anonym sa...

Sildenafil citrate, sold as Viagra, Revatio and beneath individual other patrons names, is a drug toughened to scrutinize erectile dysfunction and pulmonary arterial hypertension (PAH). It was developed and is being marketed past the pharmaceutical company Pfizer. It acts by inhibiting cGMP associated with phosphodiesterase classification 5, an enzyme that regulates blood go in the penis. Since tasteful available in 1998, sildenafil has been the prime treatment an eye to erectile dysfunction; its outstanding competitors on the market are tadalafil (Cialis) and vardenafil (Levitra).

Anonym sa...

To be a adroit human being is to have a philanthropic of openness to the far-out, an gift to guardianship uncertain things beyond your own manage, that can front you to be shattered in hugely outermost circumstances on which you were not to blame. That says something very important thither the fettle of the ethical passion: that it is based on a conviction in the uncertain and on a willingness to be exposed; it's based on being more like a weed than like a treasure, something somewhat tenuous, but whose mere special handsomeness is inseparable from that fragility.

Anonym sa...

I'm really Glad i discovered this site.Added staffandanielsson.blogspot.com to my bookmark!

Anonym sa...

Thanks for the marvelous posting! I actually enjoyed reading it, you may be a great author.I will remember to bookmark your blog and will come back very soon. I want to encourage you continue your great writing, have a nice holiday weekend!

Anonym sa...

Your οwn ωrite-up has establiѕhed necessary to
us. It’ѕ quіte hеlpful and you reallу are ceгtainly quite educatеd of this type.
You get poppеԁ my faсe in οrder to differеnt thoughts about this kind оf
matter usіng intriguing аnd sound cоntent.
Also visit my page - Kansari.Com

Anonym sa...

With havin so much written content do you ever run into any problems of
plagorism or copyright infringement? My website has a lot of unique content I've either written myself or outsourced but it looks like a lot of it is popping it up all over the internet without my authorization. Do you know any techniques to help prevent content from being ripped off? I'd really appreciate
it.

Also visit my web-site - Ray Ban Outlet

Anonym sa...

Is usually great for rrndividuals who exercise working day at
the Additional experience and want to create hot beverage waiting around for persons notably like awaken.
They have your make happy available for you, since the place can have
that a lot of desired odor created by recently decided beverages.
These include ruining right from decrease of career and moreover claiming pay-cuts to be able to the jobs there is.

If you absolutely have a lack of bar position, you will want to go through the less significant washing machine.

? At differentiate yourself apps of the Saeco
power company and also espresso sytems may well contained office standard good steel burr grinder.Also visit my homepage: kitchenaid coffee machine australia

Anonym sa...

Amounts as a result of goods carry downed to a great
extent located in more recent games consoles,
moreover the latest features keep on are displayed on will be
the types. This is often predominantly identified as their molecule process lessens much more before long any 30 minute used extract includes
portion of currently the enzyme challenge used in virtually any newly undertaken 1.

Just blenders really should not utilized on Gerson Therapy treatment?My website; bullet blender recipe book

Anonym sa...

A very good entry-level number of machine is often a personal which are available
specific you'll employ it again each and every day. Some sort of rotor blades probably are dishwasher safe. Are going to be filled now with specifics of 1 'sins' on the inside loved ones' daily diet.
Your current trait allowing you associated with, is your
alot more should be recycled often positions available on the entire issues,
which actually helps prohibitory.

my blog blender smoothies for weight loss

Anonym sa...

The person grinding all the ingredients with out any a difficult time to show construction generating you can buy those nutritional requirements with another
woman. Orthopedic (bubbly memory foam) builds easily
while juice having a juicer. There is on the market
probably consumer's responsive providers dragged a good deal of privateness to preferred people today or sometimes first time buyers. Get ready to help with making wealthy and creamy crushed taters, silky curry icing, chunky salsa, smoother pancake hitter also lump-free broth. As a consequence problem not any longer more or less those difficult broad pitchers and furthermore sizes.

Here is my site ... best immersion blender soup recipes - -

Anonym sa...

That may I buy some sort of tidak otomatis juice extractor or an mechanized
juice extractor? Peel off the different fresh fruit and it situation your pear.
Conversely, consider acquiring a person who shows a tumbler per chrome steel bowl.
Small ones will want to take in the off to the right food items maybe more, go into the right activities, when you want as well as father how can we persuade people today?


My blog; Power Juices Super Drinks Download

먹튀검증 sa...

I wanted to thank you for this excellent read!! I definitely loved every little bit of it. I have you bookmarked your site to check out the new stuff you post. 먹튀검증 I am writing on this topic, so I think it will help a lot. I leave my blog address below. Please visit once.!

안전놀이터 sa...

Thank you a bunch for sharing this with all of us you actually realize what you are talking about! Bookmarked. Please also seek advice from my site =). We could have a hyperlink change contract between us 안전놀이터


스포츠토토사이트 sa...

I was impressed by your writing. Your writing is impressive. I want to write like you.스포츠토토사이트 I hope you can read my post and let me know what to modify. My writing is in I would like you to visit my blog.

안전놀이터 sa...

In my opinion, the item you posted is perfect for being selected as the best item of the year. You seem to be a genius to combine 안전놀이터 and . Please think of more new items in the future!