fredag, september 26, 2008

Signalspaning - Demokrati eller Zimbabwe...?!

* Det har varit en rätt omvälvande tid för många av oss som ifrån olika positioner varit djupt engagerade i den svåra och viktiga frågan om hur Sveriges signalspaning för att trygga landets säkerhet ska bedrivas.

* Jag har - det ska villigt erkännas - under resans gång trängt allt djupare in i frågans sakligt och tekniskt sett komplexa dimensioner, och med den grundläggande svåra avvägningen mellan landets säkerhet och det integritetsintrång som signalspaning oundvikligen innebär.

* Är det som skett i denna frågas utveckling sedan s började utreda den redan 1998, och sedan framförallt från alliansregeringens tillträde med propositionen och trefaldig riksdagsbehandling (OK, trean väntar) och sedan den fjärde efter den kontrollstation som jag och Annie föreslog och som ska ske 2011, är detta ett bra exempel på demokrati, eller handlar det om mörker som i NordKorea eller Zimbabwe...?

* Hur någon kan jämföra den öppna process som har skett sedan 2007 med hur dessa två länder fungerar och styrs är fullständigt obegripligt för mig, och leder också till frågor om kvaliteten i den svenska juristutbildningen, om jag får vara lite elak.

* Jag tycker precis tvärtom! Visst skulle säkert mycket i denna fråga gjorts annorlunda, om vi fick börja på ett oskrivet blad och året var 1998 eller 2000. Säkert hade i så fall en bred parlamentariskt utredning tillsatts av s-regeringen, skulle jag tro (I verkligheten skedde ju aldrig detta). Och säkert hade ytterligare saker gjorts annorlunda och bättre.

* Nu hade frågan utretts sedan länge när alliansregeringen tillträdde, och efter väsentliga integritetsstärkande åtgärder, som inte minst drivits fram från centerpartiet, lades propositionen i början av 2007 eftersom signalspaningen behövde regleras och utsträckas till kabel.

* Med lyhördhet för socialdemokraternas och borgerliga riksdagsledamöters synpunkter tillfördes ytterligare förstärkningar inför det första riksdagsbeslutet, och efter några dramatiska veckor i fjol ytterligare flera, till vilka regeringen skulle återkomma i en ny proposition. Efter en omfattande process - där t ex centerpartiet och folkpartiet haft en rejäl dialog med kritiker med respekt för den starka kritik som förts fram - görs nu ytterligare betydande förändringar av lagen som t ex riktar signalspaningen mer selektivt på olika sätt. Med mera!

• Är denna lyhörda process något som förtjänar glåpord och fördömanden enligt ovan, eller är det snarare något av en demokratisk nytändning som har skett, där människors levande engagemang via internet och i "gammalmedia", och i riksdagen, verkligen har påverkat ett riksdagsbeslut om en ny viktig lag, och förändrat den i betydande utsträckning?! Och förtjänar den regering och riksdagsmajoritet som faktisk har lyssnat till kritiken och tagit till sig den och förändrat lagen ris och fördömanden, eller mera ros och lite beröm?
• Jag är subjektiv och lite partisk, det ska villigt erkännas, men jag lutar ju åt det senare hållet.
• Beröm måste ju också delas ut till alla människor som med mycket kraft och skicklighet, och med brinnande engagemang, nog gjort något märkligt och nytt. Förnyat vår demokrati är stora ord, men något åt det hållet handlar det om. Det är ett genombrott för internet och bloggvärlden som redskap för människors betydelse och möjligheter att påverka i vår demokrati. Och samspelet med ”gammelmedia” har ju fungerat bra, får man nog säga, och haft inte liten betydelse heller.

• Jag kanske tar i för mycket så här mitt i frågans behandling, det erkännes. Och så utskälld och sågad vid fotknölarna som jag blivit under resans gång så borde jag väl vara mer negativ. Men det är svårt. Tänk om engagemanget och diskussionen och dialogen var så här intensiv även i andra viktiga samhällsfrågor, det vore ju härligt.

• En positiv bieffekt för mig är ju det uppsving som min enkla blogg har fått. Risken är uppenbar att den återgår till en mer obemärkt tillvaro igen. Jag kommer att följa bloggosfärens liv och rörelse bättre än tidigare, och jag har upptäckt mångfald och kvalitet i den. Jag har försökt att lyssna och lära och föra en saklig dialog med alla Er som gjort inlägg på min blogg eller skickat e-post (utom de 27.000 som närmast dränkte mig i somras), det har varit mycket stimulerande måste jag säga. Liksom även de fysiska möten som dessa kontakter resulterat i!

• Jag har stor respekt för engagemanget i fildelnings- och upphovsrättsliga frågor som bl a lett till bildandet av Piratpartiet. (Och där jag, och många andra centerpartister, tycker att det finns viktiga poänger.) Vi som jobbat politiskt på fritid eller arbetstid vet hur mycket tid och kraft detta engagemang vanligen kräver, vilket partiledare Falkvinge säkerligen korrekt vidimerar på sin blogg. Bloggen Opassande kommer jag säkert att följa ett bra tag, och även andra intressanta bloggar utöver de som jag tidigare spanat av.

• Vi ”gammalpartier” kommer säkert att kämpa vidare länge än. Jag hoppas att vårt (och centerpartiets) tillskott av nya engagerade människor ökar, och även från de med rötterna i bloggvärlden också. Vi kommer liksom hittills att få tävla med ”enfrågerörelser” och nya strömningar eller partier men så ska det ju vara.

• Hur ska, och hur kommer, nu ”massavlyssningens” (inte mitt ord, obs!) kritiker förhålla sig till den förändrade lag som nu förhoppningsvis kommer att antas av riksdagen i vinter? Tja, det får ju Ni avgöra, och jag har med intresse läst en del färska kommentarer. Inte heller jag själv har fullt ut hunnit analysera de betydande förändringar som nu görs.

• Antingen kan kritikerna ta hem en seger, eller också ett nederlag, eller hamna i en gråzon mittimellan. Följa och bevaka frågan framåt, det kommer ju givetvis att ske. Min egen bedömning, om någon lyssnar, är att Ni har påverkat den här viktiga lagen i betydande grad.

• Jag ser att de kritiker inom centerrörelsen, som deltagit i den givande dialog som vi haft, gör analysen att dialogen har givit goda resultat i rätt riktning. (t ex Anckersjö, Hultin, Andersson, Hedin)Jag delar den analysen, och jag vet ju att både de och vi från riksdagsgruppen känner igen mycket i den kommande lagrådsremissen från den dialog vi har haft, och från de olika förslag som riksdagsgruppen spelade in till regeringens beredning av frågan. Men visst har beredningen i försvarsdepartementet, och i samordningen mellan de 4 allianspartierna, tagit väl vara på och utvecklat våra och andras förslag.

• Nu lägger regeringen snart sin lagrådsremiss. Vi får studera denna noga liksom remissutfallet (som man säger). Därefter kommer propositionen och sedan riksdagsbehandlingen, där jag självfallet med intresse ska läsa motionerna. Jag ser fram mot fortsatt dialog i denna viktiga fråga! Förhoppningsvis i ett lugnare tempo, men det får vi se.

Etiketter: FRA, signalspaning, Bodström, Nordkorea, Zimbabwe

29 kommentarer:

Leif Nixon sa...

När, på ett ungefär, kan man förvänta sig lagrådsremissen?

Gurra G sa...

Om du tycker den här frågan har varit en framgång för demokratin så måste man va blind som en.. ehh.. blind man.

Jag håller med Bodström i det här fallet. Så här får det inte gå till när man stiftar lagar om Sveriges säkerhet. Så här tafflig hantaring är inte värdig ett land som Sverige.

Markus "LAKE" Berglund sa...

Kan du svara på en av de viktigaste frågorna i hela den här överrenskommelsen:

Vad innebär "trafikstråk" i förslaget?

Har du inget konkret svar på frågan kan du nog anse dig själv vara lurad av Tolgfors med fina ord. Det är det enda han har gjort hittils.

Och det är inget som ska "definieras senare" utan definitionen på ordet "trafikstråk" måste ju redan finnas, om ni har kommit överrens om den.

Tacksam för svar.

Staffan Danielsson sa...

Korta svar:
Och betänk att jag sitter i riksdagen och inte i regeringen. jag vet liksom ni huvuddragen men inte allt och väntar spänt på lagrådsremissen som lär komma i oktober, hoppas jag. Och där vi får tränga djupare in i hur signalspaningen ska avgränsas rent tekniskt till de signalströmmar som FRA får genomsöka efter erhållet tillstånd.

Ok, du håller med Bodström att det borde utredas från "scratch". Men vad säger du om att jämställa vår öppna debatt mellan bloggar, media och in i regering och riksdag med hur man arbetar med dessa frågor i Nordkorea och Zimbabwe?


Staffan

Fredrik L sa...

Staffan, har du någon kommentar till dessa uppgifter?

Gurra G sa...

Okej Staffan.. om du anser att eran interna debatt varit öppen, så får det stå för dig. Det tror jag få personer utanför centerns riksdagsgrupp håller med om.

Du vet alltså inte nånting om förslaget, men är redan för det. Intressant sätt att jobba.

Var kommer filtreringen nu att ske? I ett nytt statligt organ? Ett FRA 2?

Och vad hände med källskyddet? Ingenting har ju tillkommit där.

Staffan Danielsson sa...

Fredrik:
I Tyskland sker signalspaningen genom att staten bereder sig tillträde till kabeln. Det är också den tekniska metod som redovisats i den svenska propositionen.

Anonym sa...

Jag vet inte hur lagförslag bereds i Nordkorea och Zimbabwe, men jag kan säga att det sätt som regeringen behandlat denna fråga är under all kritik. Jag hoppas verkligen inte Staffan Danielsson att du tycker partipiskor, missledande information,lögner och svek är legio i ett svenskt demokratiskt samhälle?

Anonym sa...

Om staten "bereder sig tillträde till kabeln" som du uttrycker det handlar det inte om något annat än massavlyssning. Om Tyskland gör det eller inte har ingenting med saken att göra. Att din kompis Pelle kör rattfull betyder inte att det är OK att du gör det. Vad Tyskland gör eller inte gör påverkar inte de fundamentala individuella rättigheternas betydelse.

Kort sagt ni vill att internetoperatörerna ska tvingas installera avlyssningsutrustning, att trafiken ska vidarebefordras till staten och att medborgarna ska blint lita på att staten gör rätt (trots oräkneliga historiska exempel med det motsatta).

Ni påstår att ni har lyssnat på kritiken, men det verkar som ni inte har förstått någonting av den.
Och vad spelar vår "öppna debatt" för roll om ni anser er ha rätt att på en så fundamental nivå kränka individuella rättigheter?

Från vad jag hört från de FRA-skeptiska riksdagsledamöterna i alliansen förstod de när förslaget presenterades att det var internetoperatörerna som skulle sköta filtrering efter domstolsbeslut. Det vill säga att staten skulle absolut inte få tillgång till kabeln. Det finns all anledning att tro att de inte kommer gå med på det här. Jag hoppas bara innerligt att de inte gör en Federley.

--Lucas, f.d centerväljare

unohansson sa...

Svaret: "Bereder sig tillträde till kabeln" är ju bara YTTERLIGARE ett halvdant svar!!! Är det operatören som på uppmaning av domstolen switchar över signalen under den "visstid" som domstolen bestämt för att sedan "trycka" på OFF-knappen när tiden är ute, eller finns det ingen "ON/OFF-knapp", eller EXAKT hur???

Fredrik L sa...

Staffan, kan du säga något mer om "underrättelseskyldigheten till enskild"?

Gäller detta även trafikuppgifter?

I lagen från den 18 juni nämns överhuvudtaget inte trafikdata eller trafikuppgifter, trots att dessa givetvis kan vara direkt hänförliga till enskilda.

Överallt i lagtexten är det behandlingen av meddelanden som diskuteras. Måste inte detta förtydligas, så att även trafikuppgifter inbegrips?

Det borde även gälla i de fall, som FRA har skyldighet att förstöra material (källskydd m.m.). Det verkar orimligt att det bara är meddelandena som ska förstöras, medan trafikuppgifterna kan lagras ett år inom utvecklingsverksamhten.

Anonym sa...

Det framstår som mer och mer tydligt att begreppet "trafikstråk" är ett nyckelbegrepp i "nya" FRA-lagen (Regeringens punkt 4).

Det är nämligen DET som gör att det inte är fråga om massavlyssning längre (enligt Ja-sägarna)!

Eftersom de flesta IT-experter som bloggar inte hört talas om begreppet trafikstråk, skulle jag vilja uppmana alla att ställa frågan till våra Riksdagsledamöter.

Ställ frågan om och om igen, till alla ledmöter, tills vi får en tillfredsställande svar.

Så Staffan Danielsson - var vänlig förklara begreppet Trafikstråk!

Du som Riksdagsman måste ju veta vad begreppet innebär, eller hur? Inte röstar ni på något ni inte begriper?

Lars B sa...

Staffan, du behöver inte vara orolig. Din blogg kommer inte att återgå till någon "obemärkt tillvaro". Vi tänker inte släppa bevakningen av FRA-frågan. Den är nämligen inte löst.

Det var nog jag som fick ut dig på banan med denna kommentar den 15 maj:

Du har ännu inte ägnat en enda rad i dina blogginlägg 2008 åt FRA-förslaget. Detta trots att frågan om FRA:s massövervakning diskuteras hela tiden i andra fora på nätet och i gammelmedia.

Du råkar vara den som handlägger frågan för centern i FöU. Finns det någon tanke från din sida med att undvika ämnet?


Som sagt. Tro inte att det blir lugnt nu...

Anonym sa...

Det är inte så märkligt att du blivit sågad jäms med fotknölarna. Om man fortsätter att ljuga och vilseleda trots att man gång på gång blir motbevisad så ses man inte som så värst pålitlig eller hedervärd.
Å andra sidan så tror jag på något sätt att det inte varit medvetet, det är helt uppenbart att du helt enkelt inte har tillräcklig teknisk kunskap för att förstå vad en sådan sak som FRA lagen innebär och i en sådan situation så är det är kanske naturligt att välja att lyssna på dem som står närmast. Vad händer då när de du lyssnar på inte heller förstår, eller helt enkelt medvetet vilseleder?

Behandlingen av den här frågan är mycket underlig och inte på något sätt lämplig i något som kallar sig demokrati. I en demokrati så låter man inte jäviga tjänstemän skapa ett lagförslag med oklara motiv. I en demokrati så börjar man med att ta reda på vad det är man vill åstadkomma och varför, fortsätter med att ta reda på hur detta kan uppnås och avslutar med konsekvensbedömningar, både konsekvenser av att genomföra de olika alternativen och att inte genomföra dem. Allt detta görs objektivt och genom att ta hänsyn till både sådant som talar för och det som talar emot. Att bara välja ut fakta som talar för ens ett alternativ är mycket oproffessionellt och inget som kan tolereras.
När man är klar redovisas detta öppet och ärligt utan omskrivningar så att ett informerat beslut kan fattas.

Jag vet inte hur det går till i Zimbabwe men jag vet att demokratiska beslut inte kan fattas när de ansvariga far med osanning och blandar in stora mängder prestige. Den här frågan verkar inte hanteras av vuxna människor utan det hela liknar mest maktkamp i sandlådan. Väx upp för fan!

Anonym sa...

Vad jag kan se så har inget avgörande tillkommit i det nya förslaget. Det enda som hänt är att man döpt om den domstolsliknande nämnden till specialdomstol och infört nonsensuttrycket "trafikstråk".
Staten bereder sig fortfarande tillgång till privat kommunikation. Meddelarskyddet, källskyddet och rätten till privat kommunikation är fortfarande avskaffade.
Det saknas fortfarande ordentliga rättsliga påföljder för individer som bryter mot de uppställda villkoren.
Det finns inget som reglerar inhämntandet av trafikdata och kartläggning av kommunikationsmönster och det nämns inget om "FRA-PUL" som ger FRA rätt att lagra exvis politiska åsikter, ekonomiska förhållanden och sexuell läggning.

Förslaget innebär fortfarande massavlyssning, eftersom det inte finns någon möjlighet att sortera meddelanden utan att titta på samtliga meddelanden. Exvis exakt hur är det tänkt att avgöra att ett meddelande går under rubriken "själavård" utan att läsa det? För att avgöra om man inte får avlyssna ett meddelande så måste man avlyssna det...
Genom att kontrollera exvis vilka parter som pratar med varandra så avlyssnar man en del av kommunikationen, även den del som sorteras bort som ointressant måste avlyssnas.
Om detta resonemang är svårt att förstå så kan vi göra ett enkelt tankeexperiment. Vi har en skål med bollar som är identiska förutom deras färg. Bollarna ska sorteras i olika skålar beroende på vilken färg de har. Alla svarta bollar i en skål, de vita i en annan och de röda i en tredje. Problemet är att du ska utföra uppgiften med ögonbindel. Som du förstår är uppgiften omöjlig, för att sortera bollarna så måste man titta på samtliga bollar, för att avgöra om en boll är svart så måste man titta på alla röda och vita bollar. Detta är inte helt olikt hur sortering av IP trafik fungerar. Både trafik som ska väljas ut och trafik som ska slängas måste kontrolleras för att avgöra vilken kategori den hör till.

Vad du måste förstå av den tekniska delen av kritiken är att den inte avser vad staten/FRA får göra utan vad staten/FRA har teknisk möjliget att göra. Eftersom ändamålsglidning är något av en svensk nationalsport så kommer sakta men säkert de tekniska möjligheterna utnyttjas för nya "behjärtansvärda" ändamål.

Pål Bergström sa...

FRA-lagen kan ha sitt berättigande men det är ändå fel ände att börja i. Helt avgörande för säkerhetsläget i världen är att fastslå om 9/11 var orkesterart inifrån USA. Mycket tyder tyvärr på det. Det finns alltför många frågor kring 9/11 som saknar svar och det finns stora luckor i den officiella utredningen.

Staffan Danielsson sa...

Det är säkert korrekt, Lars B, att jag inte skrev om signalspaning detta år före 15 maj. Men jag fick nog ingen fråga om det heller förrän du bröt isen, innan fördämningarna sedan helt brast!

Flera frågor avvaktar jag med tills lagrådsremissen kommer, vi vet ju huvuddragen i den men där behandlas de tekniska frågorna utförligt.

Att signalspaning handlar om trafik även i kabel är ju väl känt, liksom att det är vid samverkanspunkterna som tillgången till trafiken erhålles.

Winston Smith sa...

"Att signalspaning handlar om trafik även i kabel är ju väl känt"

Nja, hittills har väl signalspaning handlat om eterburna radiosignaler. Så det är en utvidgning av begreppet som sker med FRA-lagen.

Förespråkarnas nyspråk är ganska tröttsamt...

Winston Smith sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Winston Smith sa...

En annan sak som är tröttsam är när våra makthavare och deras försvarare försöker leda bort uppmärksamheten från sakfrågorna, t.ex. genom att ta upp någon irrelevant jämförelse med Nordkorea och Zimbabwe.

Nu har vi sett bl.a. Bildt och Odenberg ta till liknande grepp i FRA-debatten, dvs att fokusera på någon tämligen betydelselös felaktighet i sammanhanget istället för att tala om helheten.

Det är tråkigt att du emellanåt också verkar hänfalla åt samma låga debattnivå, Staffan, t.ex. genom att välja att bemöta oseriös kritik som lätt kan tillbakavisas och lämna den seriösa kritiken obesvarad.

Det känns ungefär som att bli ihopbuntad med mindre seriösa kritiker när makthavare väljer att endast adressera den oseriösa kritiken (som inte är särskilt omfattande i mitt tycke). Det är förstås en härskarteknik eftersom jag som medborgare inte kan svara med samma medel (att endast bemöta de galnaste makthavarna slår ju inte mot övriga makthavare).

Jonas sa...

Staffan, den här frågan borde du kunna besvara redan nu. Den här punkten är förbryllande:

I lagen tydliggörs att FRA inte får signalspana mot trafik med både avsändare och mottagare i Sverige.

Detta innebär ju förbud mot att inhämta inrikestrafik, vilket redan är infört i lagen.

Är det inte Centerns förslag som avses, dvs "avsändare ELLER mottagare i Sverige"?

Anonym sa...

Johan Linander har redan besvarat frågan.

Då kan vi alla konstatera att specialdomstolen mycket väl kan bevilja spaning mot trafik som börjar eller slutar i Sverige. Förra veckan lät det kategoriskt som det bara handlade om transittrafik. Ert fantastiska paket krymper dag för dag.

/Jonas

Lars B sa...

Hittade intressanta uppgifter i kommentarna hos Mark Klamberg, som i alla fall var nya för mig.

Alla talar sig varma för den tyska lagstiftningen eftersom Europadomstolen godkänt den. Samtidigt tycks den tyska kontrollfunktionen inte fungera som den borde.

Inom loppet av tre år har minst två jätteskandaler kommit i dagen. Den tyska motsvarigheten till FRA, BND, är kraftigt ifrågasatt liksom kontrollfunktionen TKG.

Mot den bakgrunden är det närmast tragikomiskt att ta just Tyskland som förebild. Signalspaningen har aldrig varit så ifrågasatt där som just nu.

Under flera månader har en tysk journalist på der Spiegel avlyssnats trots att BND inte får spana på

a) tyska medborgare
b) journalister.

Men huvudpoängen är att detta inte upptäcktes av kontrollorganet. Det var tack vare ett tips inifrån BND som skandalen avslöjades.

Så då inställer sig frågan: Kommer FRA-anställda att kunna avslöja oegentligheter utan att riskera repressalier? Vill minnas att Centern hade något förslag om detta. Vart tog det vägen?

Och är ni verkligen säkra på att de svenska kontrollorganen kommer att ha full insyn i allt som sker på FRA och i deras utländska utbyte?

Anonym sa...

"... Sweden is a member of the European Union and contributes signals intelligence, as well as cryptological technology, to European cooperative intelligence operations. Though the country has a stated policy of neutrality, Sweden maintains one of Europe’s largest and best-equipped intelligence forces.

The Swedish intelligence community does not use the traditional internal and external intelligence divisions within its various branches. Though operational units may be more specialized, military and civilian intelligence and security forces in Sweden collect both internal and foreign data. Government and military agencies often coordinate operations, especially in the areas of signals and counterintelligence...."

Fick ett tips om att kolla HAX blogg vilket jag raskt gjorde och fann ovanstående som är hämtat ur Gale Encyclopedia of Espionage, Intelligence, and Security (2004).

Vid sidan av att texten utvisar att Sverige är en allt annat än passiv insamlare av informationer, kanske t.o.m en av de största aktiva aktörerna i Europa, så är den här meningen superintressant:

".......military and civilian intelligence and security forces in Sweden collect both internal and foreign data".

Jag skulle ge en bra slant för att få reda på exakt vad "internal data" innebär!!

Plötsligt känns advokatsamfundets krav på en sanningskommission åter synnerligen aktuellt!!

Ovanstående är ett inlägg i min blogg som jag skrev tidigare idag. Det vore intressant med en kommentar Staffan kring begreppet "collect both internal and foreign data"

Lars-Erick Forsgren sa...

Läs Hans Lindblads senaste artikel om FRA.

http://lars-ericksblogg.blogspot.com/2008/10/hans-lindblad-turerna-i-fra-frgan-r.html

Anonym sa...

I found this site using [url=http://google.com]google.com[/url] And i want to thank you for your work. You have done really very good site. Great work, great site! Thank you!

Sorry for offtopic

Anonym sa...

Who knows where to download XRumer 5.0 Palladium?
Help, please. All recommend this program to effectively advertise on the Internet, this is the best program!

Anonym sa...

[url=http://www.hugalliance.com/images/2010/news.php]Buy Generic Canadian Cialis[/url]

Anonym sa...

Happy Additional Year[url=http://sdjfh.in/flexpen/],[/url] everyone! :)