lördag, augusti 09, 2008

Ryssland anfaller Georgien - SLUTA!

Det är en alarmerande utveckling i Georgien. Ryssland ogillar Georgiens närmande till Väst och Nato, och understödjer de georgiska provinsernas Sydossetiens och Abchasiens närmande till Ryssland istället.

Georgien vill återta kontrollen över Sydossetien, och agerar militärt. Det kan ifrågasättas och kritiseras, liksom att ryska soldater lär ha dött i det sammanhanget.

Men att Ryssland nu väller in med militär i Sydossetien och bombar mål på olika håll i Georgien, det är fullständigt oacceptabelt. En regional stormakt börjar krig mot en liten granne.

Försvarsberedningen skrev i sina två senaste rappporter att utvecklingen i Ryssland måste följas uppmärksamt, och att just utvecklingen vid Rysslands södra gräns blir ett lackmuspapper på Rysslands avsikter. Nu visar lackmuspapperet blodröd varningsfärg.

Det är av stor vikt att Europeiska Unionen har ett försvars- och utrikespolitiskt samarbete i detta allvarliga läge, det är bra att Sverige är med i EU och Sverige måste självfallet agera med kraft för striderna upphör.

Att Sverige behöver ha ett försvar är vi ju överens om, och att detta behöver inhämta försvarsunderättelser genom t ex signalspaning finns det också en betydande samsyn kring. Men ska det också ske i kabel, och hur ska spaningen riktas för att minska integritetsintrånget, här fortsätter debatten.

Regeringen ska i vinter lämna en proposition om det svenska försvarets långsiktiga inriktning, en viktig proposition som känns än mer väsentlig i dessa dagar.

7 kommentarer:

Anonym sa...

Staffan,

Kanske signalspaning i etern hade varit bättre här? För det är ju en försvarsunderättelse som riktas mot vapenplattformar; båtar, ubåtar, stridsvagnar, 3C (Control, Command, Communication), och så vidare. Har du någonsin sätt en ubåt, stridsvagn eller liknande med en kabel efter sig för att sända transmissioner den vägen? Det hade inte bara varit löjligt, det hade varit opraktiskt. De gör det via radiovågor, som sedan kommer ut i kabel. Att den trafiken sedan går via Sverige via FRAs massavlyssning, är ganska osannolik. Ryssland har förmodligen spaning i kabel dom också, kunde dom förutse att Georgien skulle attackera sina soldater? Kunde de hindra sina flygplan att bli nerskjutna?

Ni pressar på FRA lagen som att om vi skulle ha den, så är det som att titta i en kristallkula. Tror du verkligen det, Staffan? Med argumentationen som används verkar det som om vi inte får FRA-lagen kommer Sverige att sluta existera som en nation. Är hotet så överväldigande så kanske regeringen borde uttala sig så att vi kan börja att mobilisera och ha undantagstillstånd.

Och varför behöver svenska folket bli massavlyssnade pga en konflikt i Georgien? Varför ska samtliga svenskar få sin integritet kränkta på grund av Amerikas och Sovjets krig vilket förmodligen beror på olja från Kaukasus?

Hundratals personer dör och blir skadade i trafiken varje år. Tusentals dör i cancer. Varför inte prioritera era egna medborgare (förutom att kränka dom med integritetskränkande lagar) istället? Placera superdatorn som kostade ett antal miljoner på Linköpings superdatorcenter istället så att cancerforskarna kan använda det.

Eller det är bättre att ha underrättelser att byta med andra länder? För det är väl där skon klämmer.

Anonym sa...

Staffan,

Förlåt det vassa språkbruket, men som jag nämnde i ett tidigare inlägg, så är jag bara så trött och besviken på hur, som du tog upp här i ditt senaste inlägg och som jag kanske missförstod och med orätta överreagerade på, signalspaningslagen skötts från politiskt håll (och fortfarande den dåliga skötseln av den).

Mvh
Andreas

Anonym sa...

Den 29 juli ställde jag några frågor här på din blogg om tänkbara FRA-uppdrag. Jag upprepade frågorna några dagar senare.

Jag tolkar din tystnad som att alla fyra exemplen skulle kunna vara tänkbara FRA-uppdrag. Tack för beskedet. Det var precis så illa som jag trodde.

Då har du kanske redan nu insett att FöU:s oprecisa ramar för verksamheten inte duger.

Dessutom förstår du säkert också varför man måste ha förhandsprövning av ALLA sökbegrepp som avser spaning åt brottsbekämpande myndigheter. Prövningen måste göras fortlöpande, och inte bara vid tillståndsgivningen i uppdragets inledning. Gäller det spaning mot enskilda bör också en domstol fälla avgörandet.

Från intgegritetssynpunkt finns det nämligen ingen skillnad på FRA:s avlyssning och den som utförs inom ramen för tvångsmedelslagstiftningen. Olikheten består bara i hur själva resultatet av avlyssningen får användas.

//Jonas

Jan-Olov sa...

Staffan,

ja lackmustestet är blodrött!.Jag har länge med eftertryck pekat på den farliga utveckling och inriktning den ryska politiken har och kommer att ha gentemot sina grannar.Att ha en preimiärminister som fgd KGB officer som näst högst ledare i den Ryska federationen är inte och kommer inte att vara hälsosamt för närområdet.
Ryssland är en stormakt och INTE en regional stormakt tillföljd av den expontentiella ökningen av försvarsmågan.Den sker i två spår: iståndsättning modifiering av existerande stridsfordon,fpl mm av existerande förband den effekten kommer snabbt-den effekten har MUST/försvarsledningen/försvarberedningen felbedömt endast hv har varnat för detta ett antal ggr till er i försvarberedningen och försvarsledning.Det andra spårte är nytillförsel av mtrl och kontraktsanställning framförallt på luftlandsättningsförbanden.Den samtagna luftlandsättningskapaciteten är större än Natos samlade kapacitet och det strategiska bomblyget likaså.

Anonym sa...

Gör inte ryssen som vi vill? Har inte den eviga freden inträtt? Hade regeringen fel? Vi kanske skulle behållit vårt försvar ändå...

Arvid sa...

Så när får vi ett territorial- eller insatsförsvar att tala om?

Ryssland kunde inom några timmar sätta in en division, och inom någon dag vad som verkar vara en eller två till. Och detta i ett andra klassens militärdistrikt. Det är vad jag kallar insatsförsvar...

Hur många operativa divisioner (alltså inte hemvärn) kan Sverige sätta in i Sverige inom 48 timmar?

Anonym sa...

Jag vill först ha ett svar från Staffan Danielsson om varför han förtalar Aaron Israelsson http://staffandanielsson.blogspot.com/2008/06/expressen-federley-r-en-bg-som.html