måndag, juni 02, 2008

Tack för alla inlägg...! Några kommentarer

Eter- och trådbunden telefon och internettrafik omfattar väldiga volymer kommunikation. En bred majoritet av riksdagen accepterar att informationsflöde som passerar landets gränser (och inte skickas från och till Sverige) och avser allvarliga yttre hot mot landets säkerhet får avspanas med automatiserade sökord och under förhandsgodkännande och efterhandsgranskning av en särskild myndighet. Detta handlar om en mycket liten del av all kommunikation.

Effektiv signalspaning bidrar till att möta yttre hot mot landet så som militära angrepp, omfattande gränsöverskridande terrorism, IT-angrepp och spridning av massförstörelsevapen. Den ökar också säkerheten för våra soldater på fredsfrämjande uppdrag i världen.

Detta innebär integritetsintrång vilket gör frågan mycket svår. Hot mot landets säkerhet måste avvägas mot riskerna för integritetsintrång. Det är helt korrekt att jag och centerpartiet har brottats hårt med frågan, vi har med betydande framgång drivit på för en rad förbättringar från integritetssynpunkt i förslaget och vi står bakom det, men vi inser frågans stora allvar och kommer att fortsätta att fundera kring och utvärdera detta i kontrollstationen år 2011.

Oscar Swartz är tydlig i ett inlägg: ” Terrorism är ett politiskt brott och kan egentligen bara bekämpas genom politik och att uppträda ansvarsfullt i geopolitiken.” Många av inläggen delar denna uppfattning.

Här är uppenbarligen en stor riksdagsmajoritet av en annan uppfattning, liksom enligt min bedömning även en klar folkmajoritet. Risken för allvarliga yttre hot mot landets säkerhet finns i dagens värld, och behöver desarmeras genom en bl a en viss noga reglerad signalspaning.

Flera påstår att regeringens förslag bryter mot svensk lag och mot europakonventionen. Detta är inte korrekt och jag får hänvisa till bl a signaturens MODs inlägg om detta - med stor sannolikhet förre försvarsministern Mikael Odenberg - , lagrådet har ju också godkänt förslaget.

Några argumenterar för att terroristhot och –dåd inte kan inträffa eller förberedas i Sverige. Tyvärr vågar jag som ansvarig politiker inte utgå från detta.

Signaturen ”Thomas Bodström” – jag utgår ifrån att det är Du! – har också skrivit ett rätt balanserat inlägg med försök att distansera sig – och s – från utskottets förslag.

Jag vill uppmana den intresserade att läsa förra årets riksdagsdebatt – http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=101&bet=2006/07:125 – där bl a jag noga gick igenom socialdemokraternas arbete och agerande i dessa frågor under tio år. Jag skriver ett särskilt inlägg om detta också.

13 kommentarer:

Anonym sa...

Kan inte nån förklara för oss som är mer tekniskt bevandrade och förstår oss på det här med datorer, Internet och programmering hur dessa automatiska sökord ska fungera.

Om inte musik, filmbranschen lyckats filtrera (hitta) piratkopior där förlagorna är kända och okrypterade. Hur i hela fridenska man kunna hitta terrorister och andra grova kriminella utifrån ett par "sökord" som inte kommer kränka någons integritet?

Jag förstår det inte och det gör nog inte heller de flesta andra som jobbar med programmering eller internet.

Dessutom går ett filter på ALL trafik, annars är det inget filter.

Om dessa magiska sökorden, avancerade algoritmer finns så skulle det knappast vara FRA som satt på en sån hemlighet, upphovsmännen skulle kunna tjäna miljoner och åter miljoner av att filtrera piratkopior istället åt de stora mediabolagen.

Det enda jag kan se är att man skulle behöva övervaka kända ip-nummer, men det kan man redan idag vilket gör lagen onödig.

/Perty

Anonym sa...

Bara dina ord, "Detta handlar om en mycket liten del av all kommunikation.", visar hur lite du vet och hur lite du vill förkovra dig i ämnet, nästan ALL elektronisk kommunikation passerar Sveriges gränser, så även kommunikation inom Sverige.

Att terroristbrott inte skulle vara enbart poliska brott är ren och skär lögn. Kan du, Staffan Danielsson, nämna ett brott som är ett som du kallar terroristbrott där inte annan svensk lagstiftning kan tillämpas?
Nej det kan inte ens Staffan Danielsson, för alla brott finns det redan lagstiftning, det är när det inte finns lagstiftning som terroristbrott används, när det är tankebrott eller annan obekväm verksamhet, ren och skär politisk brottslighet.

Du skriver som du visste bättre i alla frågor för du råkar vara riksdagsman, andra sakkunniga, många tunga namn inom deras respektive brancher, har fel enligt Staffan Danielsson, kommunikationsforskare, jurister inklusive Advokatsamfundet, IT-experter etc har fel!
Varför har dessa fel? Jo för att ett bred, under partipiskor, säger det.

Nä, inför certifikat för politiker så vi inte får in vilka tomtar som helst i våra styrande och beslutande organ, Björklund borde titta hemma i rosenbad innan han gapar om skolan när det gäller inkompetens och bristande utbildning. Staffan Danielsson kan nog gärna stå som ett utmärkt exempel för hur illa det kan gå.

Anonym sa...

Vad lagförslaget innebär, och vad ingen ledamot erkänner, är att FRA får rätt att kräva kopior på ALL trafik som passerar gränsen. Detta enorma flöde analyseras sedan på automatiserad väg.

Vi talar således om ett mycket stort ingrepp i infrastrukturen, som man inte ändrar på i en handvändning. Kontrollstationen 2011 är därför bara ren kosmetika.

Du förtiger också att FRA ges möjligt att

a) frispana i realtid eller med breda sökbegrepp för att utveckla sin teknik och metodik. Om underrättelseinformation fångas upp inom denna verksamhet får den föras vidare till uppdragsgivarna.

b) massinhämta och lagra trafikdata för att utveckla sin teknik och metodik. Dessa uppgifter får föras vidare till uppdragsgivarna och utbytas med andra länder.

Du framställer nu förslaget som att det bara handlar om att avlyssna transittrafik utan svenska kopplingar. Detta är ju ren lögn.

Självklart förekommer det transittrafik. Det är ju därför som Telia Sonera beslutat plocka hem sina servrar från Sverige.

Det "förhandsgodkännande" du nämner avser bara inriktningen och ett fåtal av sökbegreppen. Den absoluta majoriteten av alla sökbegrepp kommer att efterhandsgrankas. Enligt FRA själva hanterar de idag c:a en kvarts miljon sökbegrepp. Då talar vi alltså ändå bara om eterspaningen.

Vidare uppställs det inga tydliga krav när spaning får riktas mot enskild person. Här har oppositionen krävt en katalog.

Detta är särskilt allvarligt eftersom FRA även fortsättningsvis får ge stöd åt brottsbekämpande myndigheter.

Justitiedepartementet m.fl. har betecknat FRA:s spaning som en "gigantisk form av hemlig preventiv avlyssning", vilket är en kärnfull beskrivning.

Det införs inte heller några speciella regler för spaning mot svenskar. I de flesta andra länder finns särbestämmelser för spaning mot den egna befolkningen.

Du skriver att signalspaningen ökar säkerheten för våra soldater utomlands. Det kanske stämmer, vad vet jag. Men jag är säker på att det i så fall handlar om den spaning som utförs på plats i krisområdet. Kabelinhämtningen här hemma är rimligen av underordnad betydelse i det sammanhanget.

Vad gäller olagligheten i FRA:s nuvarande verksamhet så har den bekräftats av förre överdirektören vid FRA, Anders Wik. Jag såg att du redan fått en länk till den nyheten.

Sist och slutligen. Det hela är mycket enkelt. Egentligen är det oväsentligt vad syftet med spaningen är. Det centrala är att vi nu bygger upp ett system och en infrastruktur som skulle ha gjort Stasi gröna av avund.

Sverige har inte heller något lysande track record i övervakningssammanhang.

Du kommer bittert att ångra ditt beslut. 2011 är det också för sent att göra något. Då är redan stora delar av infrastrukturen på plats.

/Jakob

opassande.se sa...

"Här är uppenbarligen en stor riksdagsmajoritet av en annan uppfattning, liksom enligt min bedömning även en klar folkmajoritet. "

På vilka grunder gör du den bedömningen? Själv har jag engagerat mig och pratat med människor om detta. Nio av tio jag möter känner inte ens till att det här ska genomföras. En oroväckande stor andel svenskar undrar varför de inte hört talas om det här tidigare och varför politikerna i riksdagen gör det här mot sina medborgare. Jag överdriver inte det minsta, är jag ledsen över att behöva säga.

Anonym sa...

Som jag förstått det så är det en ganska svag majoritet av riksdagsledamöterna som är för förslaget. Utan partipiskor hade det förmodligen varit en minoritet av ledamöterna som varit för detta demokratifientliga förslag. Att du säger att en stor riksdagsmajoritet är "av en annan uppfattning" lär knappast stämma.


Vad får dig att tro att "en klar folkmajoritet" vill få sin kommunikation avlyssnad? Jag minns inte senaste gången jag hörde någon som inte är politiker säga något positivt om FRA-förslaget, och då pratar jag ändå om det ganska ofta.

Anonym sa...

Konkreta frågor.1. Är det riktigt att FRA har scannat/sparat/avlyssnat större delen av den svenska mobiltelefontrafiken?2. Om svaret på fråga 1 är är nej. I vilken utsträckning har det gjorts?

Anonym sa...

Citerar Staffan Danielsson:
"Risken för allvarliga yttre hot mot landets säkerhet finns i dagens värld, och behöver desarmeras genom en bl a en viss noga reglerad signalspaning."

Jag vill bara inflika att det spelar ingen roll hur ofta du säger "noga reglerad signalspaning". Du kan lika gärna stryka "noga reglerad" och det vet du. Det du egentligen vill säga är massövervakning, dina ord är bara en finare formulering. Så fort dammluckorna öppnas så finns det inga hinder. Att FRA får "reglera" sig själv kommer givetvis inte hindra dom att göra precis vad dom vill. Var det inte så att en tidigare SÄPO-chef nu är ordförande i något "integritetsråd" eller liknande förresten? (vem bryr sig om att memorera namnet på en sken-instans som existerar endast i PRsyfte?) Detta ger ju en fingervisning om vilket osannolikt hyckleri som äger rum runt ämnet "integritet" och medborgares rättigheter och friheter i Sverige idag.

Citerar Staffan Danielsson:
"Flera påstår att regeringens förslag bryter mot svensk lag och mot europakonventionen. Detta är inte korrekt och jag får hänvisa till bl a signaturens MODs inlägg om detta [...]"

Jo! Det är korrekt att FRA bryter mot Sveriges grundlag redan idag och att dom har gjort det under många många år. Det spelar ingen roll att MOD presenterar sin egna perversa och skruvade tolkning av det där välkända textstycket, för han misslyckas med att ens nämna alla andra fakta (domar i andra EUländer, EUs grundlagsdirektiv som förbjuder kränkning av medborgares integritet mm). Jag får hänvisa till en spelare som kanske inte är så tung som en "objektiv" försvarsminister som har allt att vinna på att ljuga så han blir blå i ansiktet. Min väger nog å andra sidan tio gånger tyngre. Låt mig presentera Anders Wik, FRAs förre överdirektör. Om man lyckas öppna följande ljudklipp så kan man höra hur han under ett samtal med Rick Falkvinge förklarar hur det ligger till:

http://rickfalkvinge.se/files/large/Rick%20Falkvinge,
%20Anders%20Wik%202007-09-26. mp3

Annars går det bra att läsa hela historien på Ricks egen blogg under rubriken "Anders Wik, överdirektör för FRA, berättar...".
Detta är inget skämt. Vi, svenska folket, uppmanar er, svenska riksdagsmän, att vakna upp och förstå att den föreslagna typen av övervakning inte är acceptabel.

Anonym sa...

Ja du fortsätter med din straussism med mörkruttna rötter där du försöker skrämma folk till lydnad genom att hota med den moderna skärselden.

När en industri har många gamla utslitna maskiner så har verkstan mycket att göra. Om de då skaffar in många nya maskiner på ett bräde, så kommer gubbarna på verkstan att gå med händerna i byxfickorna. Det sticker i ögonen på både ledningen och framförallt verkmästarn. Gubbarna på verkstan och deras verkmästare kommer då att bli "kreativa" och hitta på nya jobb och uppgifter. Problemet kommer senare när även de nya maskinerna blir till åren. I detta fall så uppstod den nya situationen iom. Sovjetunionens fall, och det kreativa är själva problemet. De vill spana och för att få fortsätta göra det i samma omfattning som tidigare, ja helst utöka, så krävs lite hittepå. Ni svalde betet med hull och hår.

Man skapar inte säkerhet genom att kränka folk, begriper du inte det?

Du kan också lägga av med dravlet, ja det är lögnatigt bedragande dravel att tala om trafik som bara passerar, när det är kopior på allt gränsöverskridande du vill tvinga ägarna till knutpunkterna att skicka kopior på till FRA för analys. Det innebär vår privata kommunikation och meningsubyte, vilken information vi inhämtar, vilka webbplatser vi besöker osv.. Redan ett meddelande till grannen kan gå via flera andra länder, det är så routing fungerar, det tar sällan fågelvägen. Du vill kopiera vår kommunikation! Det är att bryta brevhemligheten och avsluta budbärarens status som betrodd part. Det är att förbjuda privat kommunikation. Du kommer att skapa inhemsk terrorism på riktigt, det är du och de dina som är farliga för landet. Det är ni som innebär en fara för demokratin och dess utveckling. Demokratier raseras inte utifrån, det har skett inifrån varje gång. Att förneka medborgare rätten till privat kommunikation kännetecknar mycket smutsiga regimer. Det är diktaturens kreatur som gör så.

Jag hoppas att nätägarna gör det enda rätta om detta går igenom och helt enkelt vägrar, ja lägger ned verksamheten och stänger ned maskinerna om det behövs och således sänder sverige tillbaks till en IT-mässig stenålder. Det är bättre än det ni föreslår, för den skadan går att reparera om den inte blir allt för långvarig. Den väg ni slår in på leder till någon som knappt törs tänkas. Ni beter er precis som tyrannen som uppstår som en beskyddare ur demokratien.

//steelneck

Anonym sa...

@opassande: 9 av 10 räcker inte. Det räcker inte ens med 1 av 100. Svenska folket är fullkomligt förda bakom ljuset i denna fråga. Massmedia har gravt misskött sina skyldigheter i denna och liknande frågor. Bara det i sig skulle kräva en mycket grundlig utredning som avkräver ansvar.

//steelneck

Anonym sa...

Här är uppenbarligen en stor riksdagsmajoritet av en annan uppfattning, liksom enligt min bedömning även en klar folkmajoritet.

Det där är rent skitsnack! Du har riktigt dålig koll på verkligheten. Jag har tillbringat 1½ vecka med att vara ute och dela ut flygblad och informera folk om vad som håller på att hända och en majoritet av människorna jag träffar på har inte ens en aning om vad ni tänker rösta igenom, än mindre att de är för det.

För att (nästan) citera en av dina övervakningskompisar: "Kom ner till Tellus, Staffan Danielsson."

Jag har ett förslag. Ge dig ut på stan och prata med riktiga människor om det här. Om att ni tänker rösta igenom lagar som loggar allt som händer med mobilen, var man befinner sig, loggar och scannar av e-post o.s.v. så får du se vad folk verkligen tycker.

projO sa...

Staffan, även OM terroristangrepp kan ske är ingreppet som FRA-lagen innebär inte proportionellt för fem öre. Jämförelsen kan göras med USA där det varje år dör fler i trafiken än vad som dog i WTC den 9/11.

Ändå var det terrorismen som motiverade att de upphävde habus corpus, inte trafikolyckor.

Att göra sådana här åtgärder är inte proportionellt till det reella hotet mot antalet människoliv det utgör. Vi skulle inte låta terroristerna få oss att montera ner vår demokrati av rädsla för dem sa vi - men det är ju precis det ni gör just nu!

Anonym sa...

Metro publicerade en artikel om FRA-förslaget och lät båda sidor uttala sig. I internetutgåvan fanns en omröstning i anslutning till artikeln, där frågan var "Är det rätt att FRA får rätt att avlyssna?". 84% har svarat nej och 16% ja. Även om den grupp som läser metro på internet inte är ett helt representativt urval så borde det ge en fingervisning om vad folk tycker om FRA-förslaget. Mot den bakgrunden så verkar det dumt att tro att en bred folkmajoritet är för förslaget.

http://metro.se/se/article/tt/2008/06/03/avlyssning/index.xml

Unknown sa...

Här är uppenbarligen en stor riksdagsmajoritet av en annan uppfattning, liksom enligt min bedömning även en klar folkmajoritet.

Nu har Aftonbladet gjort en omröstning också. Av drygt 48 000 röstande så är i skrivande stund 87.2% emot den nya lagen. Det kan du knappast säga är att en klar folkmajoritet är för den nya lagen. Sluta komma med bortförklaringar och erkänn för dig själv och för oss att du sviker svenska folkets vilja när du röstar igenom detta.

länk