torsdag, maj 15, 2008

sakta i försvarsbackarna!

Bråda dagar nu. Riksdagsdebatter om flera försvarsfrågor hela eftermiddagen, om ny myndighet för samhällsskydd och beredskap, om att Sverige ska skaffa del av strategiska stora C-17-transportplan för våra internationella insatser m.m. Förmiddagen intressant offentlig hearing om försvarets omställning åren 2004-2007, med gott betyg åt försvaret.

Och framförallt då ÖBs försla, på försvarsministerns uppdrag, om rätt genomgripande besparingar och nedläggningar mm, vilka utretts på mycket kort tid.

Jag kommenterar knappast inte de olika förslagen, det är nu många bollar i luften på både kortare och längre sikt och nu får försvarsministern och regeringen göra rejäla analyser av de olika rapporterna så att regeringen kan leverera en långsiktig och bra proposition om försvarets långsiktiga inriktning. Huvuddelen av de skarpa förslagen bör komma där, men visst kan de ekonomiska bekymren föranleda en del förslag redan i budgetpropositionen.

Även ÖBs bedömning att försvaret inte kan fullgöra sina uppgifter i alla avseenden måste självfallet vägas in i regeringens bedömningar.

ÖB uttalar av att han inte delar försvarsberedningens omvärldsanalys vad gäller Sveriges säkerhetspolitiska situation.
Beredningen - där jag ingår - sa i december att vi bör följa Rysslands utveckling noga, att kampen om energiresurser är ett potentiellt säkerhetshot, inte minst i Barent- och Östersjöområdet. Däremot såg vi inte något invasionshot mot Sverige under överskådlig tid, ca 10 år.

Det skulle förvåna om ÖB har en annan uppfattning än detta.

Miljöpartiets ledamot i försvarsberedningen - Annika Nordgren Christensen - är en kunnig och erfaren försvarspolitiker och hon gör följande analys på sin blogg "Försvarsbloggen", vilken jag alltså delar:

"Försvarsmakten vs Försvarsberedningen?
Jag har läst de delar i Försvarsmaktens underlag som talar om att man gör en delvis annan bedömning av det säkerhetspolitiska läget (läs: Ryssland) än Försvarsberedningen. Jag har också friskat upp minnet genom att läsa Försvarsberedningens rysslandstexter.

Det visar sig att denna uppmålade skillnad inte är något att hetsa upp sig över. Försvarsmakten lutar sig i sin analys mot MUST:s bedömningar. MUST:s bedömningar är ett viktigt underlag även till beredningens analyser. Jag kan faktiskt inte se att Försvarsmakten och beredningen gör olika bedömningar av läget."

4 kommentarer:

Lars B sa...

Du har ännu inte ägnat en enda rad i dina blogginlägg 2008 åt FRA-förslaget. Detta trots att frågan om FRA:s massövervakning diskuteras hela tiden i andra fora på nätet och i gammelmedia.

Du råkar vara den som handlägger frågan för centern i FöU. Finns det någon tanke från din sida med att undvika ämnet?

Varför har du t.ex. inte kommenterat utfrågningen av FRA:s generaldirektör? Hur fortskrider arbetet med betänkandet? Lutar det trots allt åt att förslaget dras tillbaka (som det ryktas)?

Anonym sa...

Talande tystnad om det här... Det kommer nog inga svar på dessa kommentarer heller.

Vad ska han svara? Centern gick till val på ett starkt försvar av integriteten och nu ska de rösta igenom inrikespionage...

Hur ska han förklara det? Nog bäst att hålla tyst.

Anonym sa...

Hur går det med FRA-förslaget? Som lars b säger, du handlägger ju det för centern. Skäms du, är det det som är problemet?

Anonym sa...

Märkligt att Sverige med sitt höga skattetryck inte kan ha ett försvar som är i paritet med andra, likvärdiga länder.