måndag, augusti 28, 2006

Bluffar Bosse Ringholm om hembakta bullar?!

Det börjar bli intressant.
1. En livsmedelsinspektör i Mjölby kräver restaurantköksstandard för baka hemma och sälja i ett ideellt café. Annars måste försäljningen upphöra. "Köp konsumentförpackat", råder han.
2. Margot Wallström bedyrar från Bryssel att ideell försäljning inte omfattas av EUs regelverk för livsmedel. Jag vill gärna tro på henne, men det får granskas!
3. Bosse Ringholm bedyrar fullständigt entydigt i TV ikväll - Östnytt - att det ideella kristna bokcaféet kan vara helt lugna, ideell verksamhet berörs inte av den nya livsmedelslagstiftningen. Talar han sanning eller står kar´n och ljuger?

Lena Ek - centerns suveräna EU-parlamentariker - tvivlar på Ringholm.
Jag har nu läst lite i regeringens proposition 128 om den nya livsmedelslagen. Som Ringholm som regeringsledamot varit med om att skicka till riksdagen. Där står i kommentaren till § 11.2.3 att en skillnad gentemot den gamla lagen är att "den nya lagen - i likhet med EU-förordningarna - kommer att omfatta livsmedel som bereds i privat bostad i syfte att släppas ut på marknaden". Det låter ju lite illa för alla vänner av ideella hembakta bullar.

Och i en ytterligare kommentar till 4:e paragrafen sägs att "gränsdragningen mellan konsumtion i privathushåll - som inte omfattas av regelverken - och vad som omfattas av försäljning på marknaden är inte alltid helt klar. Det torde t ex vara tveksamt i vad mån sådan bed- and breakfastverksamhet som idag faller utanför lagens tillämpningsområde i fortsättningen kan undantas från regelverket. Visserligen sker konsumtionen av livsmedel i ett privat hem. De som konsumerar är emellertid utomstående personer som köper en tjänst, varför konsumtionen i sig inte kan sägas vara privat. Däremot bör det fallet då livsmedel bereds i hemmet för att tas med som present till grannar och släktingar inte omfattas."

Nog låter de där skrivningarna rätt allvarliga för bokkaféet Källan som hembakar och säljer i det ideella caféet. T o m Bed och Breakfast kan ju omfattas. Och uppenbarligen har livsmedelinspektören mot bakgrund av riksdagens beslut och Livsmedelsverkets anvisningar gjort bedömningen att hembakta bullar ska uppfylla alla regler för tillverkningskök, om de säljs till konsument.

Ska Marianne Karlsson och de övriga i bokkaféet Källan nu vara mycket oroliga, eftersom den ansvarige livsmedelsinspektören ålagt dem att upphöra med försäljningen idag (!) om de inte rustar upp sina 25 kök i sina hem. Eller ska de lita på Bosse Ringholm som från Stockholm meddelar att ingen som med ideella motiv säljer hembakta bullar behöver riskera försäljningsförbud.

Frågan har ju en annan intressant aspekt. När riksdagen har fattat ett beslut, och ansvariga myndigheter utfärdat anvisningar, är ministrar förbjudna att tolka vad som gäller i enskilda fall. Detta ansvar åvilar ansvariga tjänstemän, och efter ev överklagande de instanser som ska pröva dessa. Lägger sig ministern i handlar det om ministerstyre.

Det vore intressant att få höra från Mjölbys miljönämndschef om livsmedelsinspektörens bedömning av den nya lagen är det som fortfarande gäller, eller om Bosse Ringholms TV-besked har tagit över och försäljningen alltså obehindrat kan fortgå?

Jag vill gärna hoppas att Ringholm har rätt och livsmedelsinspektören och miljöchefen i Mjölby har fel. Är förhållandet det motsatta har riksdagen tagit ett tokigt lagbeslut, som i så fall skyndsamt måste rivas upp och ändras...

Men så sade ju Bosse Ringholm...

Vi hörs imorgon!

2 kommentarer:

Anonym sa...

Det är med visst vemod jag noterar hur riksdagsman Danielsson kan slösa så mycket ord på denna lilla incident som helst inte borde behöva behandlas på annat sätt än att miljöinspektören Andersson i Mjölby lite diskret får besked om att använda Sunt Förnuft. Punkt. Margot Wallström är intelligent och gjorde i princip det. Case closed. Låt oss därmed glömma den pinsamma incidenten.

Staffan Danielsson sa...

Jag håller inte alls med dig,anonymus. Det faktum att konsumentminister Nykvist tagit upp saken på regeringssammanträde visar att riksdagsbeslutet gick för långt. Och att som du vill införa ministerstyre som lite diskret kan ändra gällande riksdagsbeslut som man vill, det är grundlagsstridigt och en livsfarlig väg.