måndag, juli 13, 2015

Helhjärtad Centerpartist, men vill påverka Sveriges asylregler!

När Lena Ek den 1 aug lämnar riksdagen, efter att fått det tunga uppdraget att bli styrelseordförande i Södra, kommer jag att ta över den platsen. Jag är taggad för att göra detta och ska göra mitt allra bästa.
Min varudeklaration från före valet stämmer väl med vad jag kommer att driva för frågor, sedan blir det intressant att se vilka utskott jag kommer att tjänstgöra i.
Jag avser att fortsätta att vara en öppen och genomskinlig politiker i nära kontakt med mina väljare och mitt Centerparti. Jag kommer att vara frekvent närvarande på debattforum på nätet, främst Politisk Centerdebatt på Facebook. Gå gärna med där om ni vill fråga och ge synpunkter.

Jag är ju en helhjärtad centerpartist och kommer liksom i mina tidigare 10 riksdagsår att vara en lojal riksdagsledamot. Jag tror att jag bara en gång har röstat annorlunda än partilinjen i regeringsställning, där det är oerhört viktigt att hålla ihop. Det var när jag röstade med KD ifråga om äktenskapsbegreppet, att termen giftermål skulle införas juridiskt lika för alla medan det hävdvunna begreppet äktenskap kunde användas som hittills. Ca 23 mot 280 blev resultatet...
Däremot tycker jag det är viktigt att kunna driva opinion i frågor, tex av moralisk-etisk karaktär, även om jag tycker annorlunda än partiet, t ex i frågan om individens rätt till dödshjälp vid svåra lidanden i livets slutskede.

I en högaktuell och viktig fråga, om Sveriges asylregelverk, tycker jag annorlunda än partilinjen, vilket väl framgår av denna motion som med bred majoritet antogs av Östgötadistriktsstämman i april detta år. Observera dock att jag bejakar Centerpartiets 22 punkter för bättre mottagande, integration och arbete som ju är grundbulten i att förbättra den idag alldeles för dåliga situationen.

Partilinjen är dock oomtvistlig, Fastslagen med närmast enhällighet på partistämman 2013; Sverige ska ge asyl på Sveriges ambassader, anhörigkretsen ska utökas till fastrar och mostrar, permanenta uppehållstillstånd ska ges istället för temporära osv. Jag kritiserade dessa radikala beslut på SvD Brännpunkt i en genomarbetad och balanserad artikel, som ändå upptogs mycket negativt på stämman.

Jag respekterar naturligtvis partilinjen, men vill som liten minoritet ändå fortsätta att driva opinion -inom och utom Centerpartiet - för att några svenska asylregler behöver anpassas i EU-riktning.

Min partikamrat Lars Vikinge - som jag hyser stor respekt för - har just gjort ett mycket intressant blogginlägg om positionsförskjutningar i den svenska asylpolitiken. Han konstaterar med rätta att 3 allianspartier börjar diskutera sådana anpassningar, medan Centerpartiet tillsammans med

Miljöpartiet och Vänsterpartiet driver på i motsatt riktning, dvs regelverken ska göras än mer
generösa så att Sverige kan ta emot än fler asylsökande.
Hans slutsats är att detta bör göra att Centerpartiet intar en friare roll i politiken och går till kamp för sina ideal om ökad öppenhet och mer generös migrationspolitik.

Jag känner däremot en stark oro om Centerpartiet som jag ser det lämnar de ekonomiska realiteterna, som ju Vänsterpartiet och Miljöpartiet alltid tagit lätt på, och lierar sig med två vänsterpartier, och just nu också med Socialdemokraterna, för att driva på för ökad asylmottagning i ett läge när Sverige redan tar emot över 20 % av alla asylsökande till EU, och 30-40 % av alla ensamkommande under 18 år. Folkopinionen är också allt mer tveksam till om Sverige klarar att uthålligt fortsätta att ta emot så höga andelar av de som söker asyl i något EU-land, och även jag känner en stark oro för att Sverige kan riskera att gå in i väggen. Jag befarar också att om Centerpartiet förhindrar alliansen att
anpassa några asylregler, vilket jag anser nödvändigt, så kan resultatet bli fortsatt vänsterstyre fram
till 2022, eftersom SD då kan komma att öka ytterligare på bl a alliansens bekostnad. Ett sådant scenario skulle också riskera att straffa Centerpartiet med lägre väljarstöd för att man i en mycket viktig fråga positionerar sig nära de rödgröna och längre från alliansen.

Detta är också bakgrunden till att jag idag på Expressen Debatt kritiserar MUF vars ledning i asylpolitiken driver på för öppenhet och fri rörlighet som starka krafter gjorde i Centerpartietsideprogramsdebatt.

Jag finner det mycket anmärkningsvärt att Sverige på bara 5-10 år gått från att ta emot 10 % av de ensamkommande under uppgivna 18 år till EU till i år nog 30-40 %, och blivit det i särklass största
mottagarlandet. Detta anstränger nu mottagningsresurserna till bristningsgränsen och myndighet och
politiker agerar nästan desperat för att hitta boenden och ålägga Sveriges alla kommuner att öka sitt
mottagande. Detta är behövligt och bra. MEN! Varför analyserar och diskuterar varken myndighet, regering eller de flesta partier varför denna utveckling skett och om den bör förändras genom t ex att Sveriges asylregelverk EU-anpassas? Med anledning av denna passivitet har jag JO-anmält Migrationsverket generaldirektör och det vore logiskt att också låta KU granska regeringens passiva agerande.
Jag anser också att situationens allvar kräver en kraftsamling i helst bred politisk enighet, och att därför regeringen snarast borde till sätta en parlamentarisk migrationsberedning efter modell från
försvarsberedningen.

Aftonbladet har på ledarplats -Anders Lindberg - kritiserat mig och påstått att jag är kritisk till att EU
och Sverige ger asyl åt människor, och barn, på flykt. ABSOLUT INTE! Självklart står jag tillfullo
bakom asylrätten. Det enda som jag diskuterar, och anser vara relevant att diskutera, är hur ensamkommande till EU väljer att söka asyl och om Sverige uthålligt klarar av att ta emot 30-40 % av alla som lyckas fly till EU. Att inte myndigheter, regering och media diskuterar detta är anmärkningsvärt, men Anders Lindbergs "härskarteknik" i denna fråga, som representerar gällande "åsiktskorridor" väl, åskådliggör övertydligt varför så få vågar utsätta sig för fördömanden genom att föra en öppen debatt. Jag vill aktivt bidra till att öppna upp debatten, vilket jag anser helt nödvändigt.

CUF replikerar, Sverige har outnyttjade offentliga resurser och invandringen ger landsbygden liv, kostnaden är liten och vinsten stor på sikt, oavsett volym, typ. Och jag replikerar CUF.


8 kommentarer:

Anonym sa...

Som socialdemokrat av gammalt snitt har jag inte mycket till övers för centerpartiets nyliberala inriktning under Annie Lööf. Inte heller har jag något till övers för Anders Lindberg som jag anser tillhör de dödgrävare som håller på att förstöra socialdemokratin. Så känn dig hedrad av kritiken från Lindberg. Vi som fortfarande värnar välfärdsstaten, inser att nuvarande migrationspolitik redan fått allvarliga konsekvenser för samhället. I Göteborg, som jag känner bäst, har gängkriminaliteten brett ut sig, segregationen ökar, skolresultaten i de invandrartäta skolorna är katastrofala, skolor har stängts och lärare avskedats pga extrema kostnadsökningar för sk ensamkommande flyktingbarn. Ändå säger de godhjärtade politikerna från vänsterpartiet till moderaterna att vi inte får ställa grupp mot grupp. Nu när problemen inte längre går att förneka, har vi fått en bredare diskussion i sociala medier. Men bland de etablerade är åsiktskorridoren i stort sett intakt. De utspel som kommit från m och fp är i stort sett kosmetika. Denna extrema migrationspolitik kommer att ta decennier att reparera om det ens är möjligt. Politikerna i t ex Malmö, som sjunger det mångkulturella samhällets lov, får 4 miljarder i årliga bidrag från övriga landet för att balansera sin budget, nästan hälften av invandrarbefolkningen är arbetslösa och en uppfattning av framtiden får man av att Malmö kommer på plats 281 av 290 när det gäller grundskolebetyg.

Anonym sa...

Det måste ju finnas någon rim och reson i asylbeviljandet. Att en stor del av de asylsökande inte visar giltiga id-handlingar och man därmed inte vet vilka de är men man ändå beviljar asyl är ganska anmärkningsvärt tycker jag. Likadant detta med de påstått minderåriga asylsökande där man inte gör åldersbestämningar utan godtar den ålder de uppger. Förstår inte politiker att resurser är begränsade (ekonomiska, men också sociala, svenskar i allmänhet börjar bli trötta på asylhaveriet) och att man då bara får ge asyl till dem som bäst behöver det?
Ringer det inte en klocka hos politiker när Sverigedemokraterna får nästan lika stort väljarstöd i opinionsmätningar som Moderaterna respektive Socialdemokraterna?

Anonym sa...

Ett av alla upproren mot Gustaf Vasa var Västgötaherrarnas uppror 1529.
Kan inte du, Staffan, slå dig ihop med Finn Bengtsson i moderaterna och organisera Östgötaherrarnas uppror? Förhoppningsvis skulle det bli mer framgångsrikt.

Anonym sa...

Om Sverige ska fortsätta att vara "en humanitär stormakt" behöver vi även vara självförsörjande på mat.

Anonym sa...

Problemet med miljöpartister, journalister, kulturtyckare och andra åsiktpoliser är att denna "elit", som lever i sin egen bubbla, har fötts med silversked i mun och aldrig har behövt producera förutsättningarna för vår välfärd. Det är därför som det håller på att gå åt helvete.

Anonym sa...

Det enda av det gamla centerpartiet som finns kvar är några övervintrade klarsynta individer som du, Staffan. Tyvärr är ni för få för att få gehör i centerpartiet. Resten av partiet agerar idag efter hur de vill att saker ska vara, inte efter hur det faktiskt är. Som gammal centerpartist ser jag bara ett parti idag som inte driver en politik som kommer att köra ner Sverige i diket.

Jag kommer inte vara så självisk att jag röstar på något annat parti än SD för att stilla mina eget samvete. Jag bryr mig alldeles för mycket om mina barn för det. Jag kommer också att fortsätta ge ansenliga summor pangar till välgörenhet där pengarna kommer de riktigt behövande till del.

Hälsningar en bekymrad familjefar med värderingar från det gamla centerpartiet.

Unknown sa...

"Aftonbladet har på ledarplats -Anders Lindberg - kritiserat mig och påstått att jag är kritisk till att EU och Sverige ger asyl åt människor, och barn, på flykt. ABSOLUT INTE!"

Redan genom att det är Anders Lindbergs uppgift talar för att beskyllningen inte är korrekt.

Anonym sa...

Staffan,
Bra jobbat! Det är utmärkt att du kommer tillbaka till riksdagen.
Att du får kritik från diverse folk för att du säger självklarheter ser jag som ett erkännande.