onsdag, oktober 14, 2009

Liberaler respekterar människor! Och åsikter!

Några snabba kommentarer innan dagens viktiga debatt om signalspaning.

Jag kommer att i debatten mycket tydligt redovisa min respekt för det engagemang och den uppfattning som starka kritiker av signalspaningslagen har i frågan. Hade jag inte suttit i riksdagen och tvingats att sätta mig in djupt i frågan, och hade inte riksdagen burit det ansvar för landets säkerhet som man faktiskt måste bära och ta ansvar för, vet jag inte riktigt var jag hade landat som fritidspolitiker från Linköping. Full respekt alltså för att frågan är svår och känslig och för att man kan komma till helt olika uppfattningar.

Jag är också i hetluften nu av egen förvållan genom att som liberal kunna överväga riktlinjer för att vi människor inte ska dölja våra ansikten för varandra i t ex skolor och på arbetsplatser som sjukhus och äldreomsorg. Jag kan äver tänka mig riktlinjer mer generellt i offentliga miljöer.
Jag kanske har fel, jag vill lyfta och diskutera frågan som jag vet engagerar en del människor.

Jag respekterar fullt ut de principfasta liberaler som menar att förbud endast ska tillgripas för att förhindra att man skadar andra människor.
Det är väldigt trist när jag nu känner att en del av dem inte respekterar min åsikt i denna svåra fråga, och därmed rimligen inte heller mig.

Är inte själva utgångspunkter för liberalismen respekt för en fri och öppen debatt, som jag tycker borde kunna innefatta ett möjligen dumt förslag att likt i Tyskland, Holland och i andra länder även ha eller diskutera riktlinjer enligt ovan.

Bloggduellen ikväll blir säkert framskjuten, eftersom debatten som börjar 12.30 nog håller på till framåt 16 kanske. Därefter votering, och den vill ju numera alla delta i.., även jag.

Svenska Dagbladet slog ju upp sin "tentamen" av Försvarsutskottet stort, och jag får ju som sagt tacka många här för den spänst som jag upprätthållit i frågan.

Jag är lite felciterad i SvD, jag sa inte att det är en" skyldighet" att svara alla rätt på sådana här tentor. Och jag var tydlig med att hade jag inte följt dessa frågor så nära som talesperson för centerpartiet hade jag säkert kunnat missa flera frågor, det här är och har varit komplicerat och det är lätt att blanda ihop korten "på studs".

Jag fick frågan om det var relevanta frågor, vilket jag ju bejakade med undantag av vad domstolen och kontrollmyndigheten skulle heta, inget annat. Och frågan om kontrollmyndighetens namn - Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten - tror jag faktiskt ströks!

Jag kritiserar i Aftonbladet idag de rödgröna för att deras krav på ökad signalspaning, eller som kritiker skulle formulerat det, deras krav på att "FRA-shoppen ska vidöppnas".Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

9 kommentarer:

Ola Berg sa...

Bra!

Du tillhör verkligen en av de politiker man respekterar, eftersom du är påläst, står för vad du tycker, och motiverar dina åsikter med argument. Och verkar vara öppen för förändring, givet att sakargumenten är de rätta.

(Sedan att jag råkar tycka att du har fel i det som blivit dina två profilfrågor är en annan sak, det ligger liksom i politikens natur att vara oense).

Markus "LAKE" Berglund sa...

Håller med Ola.

Och Staffan - glöm inte skälla på dina kollegor i Försvarsutskottet och uppmana dem att de inte ska rösta ja till saker de inte satt sig in i. Det är deras förbannade skyldighet att veta vad de röstar om, eller avstå.

Anonym sa...

Staffan,

Jag respekterar självklart dig som människa och jag respekterar din rätt att komma till din egen slutsats i vilken fråga som helst.

Men om din åsikt genererar en handling som direkt kränker eller får återverkningar för mina grundläggande rättigheter, så är det både rätt och försvarbart att utrycka en ståndpunkt som direkt konfronterar ditt agerande.

FRA-lagen är ett exempel på en slutsats du dragit, där konsekvensen är att förutsättningarna för sverige som demokrati och rättsstat nu ifrågasätts, inte minst av den egna befolkningen, särskilt så bland liberaler. Dessutom får det direkta negativa effekter på mina grundläggande rättigheter som medborgare, ska jag respeketar det och gilla läget?

Att vara liberal handlar också om att kunna ta strid för grundläggande värderingar. Den här fronten fanns inte 2006 inom Centerpartiet utan den skapades, inte minst av dig själv. Ditt agerande kunde ha stoppat detta. Detta var inget vallöfte, inget med ideologiska bindningar som vi är beredda att gå under för, detta var någon som sov på jobbet, när tjänstemännen styrde upp agendan (det hoopas jag i alla fall).

Priset för detta kommer att vara stort för regeringen, men katastrofalt för Centerpartiet, vi kommer att sänka vårt eget parti. Vi har redan gjort oss till åtlöje i debatten, nu riskerar vi i nästa valrörelse allt vi arbetat för, vårt parti kommer att straffas hårdare än något annat, för vi hycklar och hyckleri är en politisk dödssynd

Varför gör vi detta? För att ha en avlyssningslag på plats mellan december 2009 och september 2010?

Det är närmast omöjligt att respektera åsikten om att detta är rätt beslut för vare sig centerpartiet eller regeringen, hur kan det vara det?

Vad vinner vi i slutändan när oppositionen ta hem integritets och rättssäkerhetspoängen efter valet 2010?

Tror du att du tilldöms respekt för din åsikt av historien, när vi står där ovalbara med svarte petter?

Är det regeringsduglighet och ansvar att frånsäga sig makten och splittra partiet i en bitter fejd över grundläggande medborgerliga rättigheter?

Jag förstår inte vare sig det ideologiska eller krasst realpolitiska i detta.

Det kanske du gör, och om du kan förklara det på ett som är begripligt så ska jag i alla fall respektera det.

Vi är många Centerpartistiska medlemmar som inte ens kommer att kunna rösta på vårt eget parti 2010, hur i hela friden hamnade vi i denna soppa?

Erik Hultin sa...

Staffan:
Respekt för dig som människa och för din rätt att ha din egen åsikt är en sak. Denna respekt ger dock inte med någon som helst nödvändighet resultatet att man håller med dig.

Det allra tråkigaste är den massiva känsla hos många av oss att det nu, när ni i Riksdagen går till beslut, hänger mängder av frågor som är obesvarade samt lika många frågor som besvarats med direkt felaktiga svar. Så känner man sig när man blivit överkörd och även (som i detta fall) får se de egna lägga in backen för att på nytt köra över en.

Priset för hela denna pinsamma historia kommer att bli mycket, mycket högt för Centerpartiet. Vem kunde någonsin tro att vi som parti skulle validera en ny IB-affär genom att lagstifta FÖR detta.

Vad gäller frågan om burka/niqab så kan jag visst respektera din åsikt, även om jag tycker att du är helt fel ute. I debatter med Sverigedemokrater respekterar jag också deras åsikter, även om jag argumenterar emot dessa.

Fredrik sa...

Sluta kalla dig liberal - du befläckar såväl ord som begrepp!

Staffan sa...

Du sade precis i talarstolen att du inte tyckte elektronisk kommunikation var värd det skydd vi idag har för fysiska brev, i säkerhetens namn. Du argumenterar även för att lagen om signalspaning bör vara teknikneutral.

Borde du då inte i rimlighetens namn vara för att fysiska brev också bör öppnas och mass-scannas maskinellt? Eller i alla fall att alla avsändare/mottagare lagras?

/Staffan Johansson

ConnyT sa...

Staffan du ska respekt för att du tar debatten. Tragiskt nog är du unik på det sättet. Men att man kan kalla sig liberal och rösta för att staten ska få en kopia på all privat kommunikation (som råkar passera landets gräns) är helt obegripligt för mig. Chansen att jag ska rösta på alliansen igen försvann definitivt idag. Jag är övertygad om att historien kommer döma er hårt.

Angående burka, så glömde du det viktiga tillägget att du även vill förbjuda människor att dölja ansiktet för varandra på fritiden, dvs inte bara i skola, vård etc

Erik sa...

Hej

Även om jag inte är centerpartist så tycker jag att du är en av få försvarspolitiker som tagit ditt uppdrag på allvar.

Som socialliberal så vill jag hävda att vi i Sverige under många år blivit mer och mer toleranta mot intoleranta krafter som agerar i vår omvärld - företrädesvis religiösa sådana. Att vi skall skydda vårt öppna samhälle mot dessa reaktionärer är ju självklart. FRAs signalspaning måste ses i detta sammanhang och kopplat till de krafter i utlandet som av olika skäl vill skada vårt lands demokrati, samhällsskick och representanter.
I kommentarerna till din blogg idag förs det ena efter det andra osakliga och felaktiga påståendet om FRAs mandat och verksamhet.
Jag begriper inte den som är insatt i FRAs verksamhet och lagstiftningen kan påstå att det 1) rör sig om massavlyssning, 2) lagring av alla svenskars e-mailtrafik, 3) att man inte kan vara libral och ändå vilja ha en fungerande underrättelsetjänst - både utrikes (FRA och MUST) och inrikes (SÄPO och Rikskrim)?
Nä, jag uppfattar nog de flesta av dina bloggare här som antingen okunniga eller människor med förutfattade meningar. Trist!

Staffan Danielsson sa...

Ola, Markus,Mikael, Erik Hultin,Staffan Conny, Erik:

Tack för några positiva ord, som självfallet gläder mig.

Och det är ju ömsesidigt, som ni väl vet har jag ju den djupaste respekt för Ert engagemang och för att ni har kommit till en annan slutsats än jag i denna mycket svåra fråga, avvägningen mellan personers integritet och landets säkerhet.

Vi tycker inte lika men vi förenas i respekt för rätten att komma till olika slutsatser, och till att givet detta ändå lyssna till varandras argument och till att kunna ändra oss om diskussionen visar att detta i någon eller några delar vore rimligt...

Och jag vill åter påminna om att jag menar att Ni med ert engagemang och outtröttliga påverkan faktiskt har påverkat denna viktiga fråga mer än vad som ofta är vanligt vid politiska beslut.

Men som sagt, vad gäller inhämtning även i tråd över landsgränsen, där har ni inte lyckats och ni är väldigt bra på att ta hem den förlusten..!

Frånsett detta menar ju jag att starka åtgärder för att stärka integriteten har byggts in i lagstiftningen, mycket tack vare den starka kritiken, och där jag också menar att det har funnits en lyhördhet från inte minst min och centerpartiets sida.