onsdag, oktober 14, 2009

bloggduell 2: Vi är överens om att signalspaning behövs!

Bra, vi är alltså överens om att signalspaning behövs!

Du accepterar "klassisk signalspaning" i etern, men inte signalspaning i tråd.

Samtidigt går den absoluta merparten av all kommunikation, även mycket militär sådan, i tråd över landsgränsen.

Ska Sverige likt andra länder bedriva underrättelseinhämtning för att skydda landet och medborgarna mot allvarliga säkerhetshot genom signalspaning, är inkopplig i tråden tyvärr ofrånkomligt.
Att begränsa signalspaningen till endast etern innebär dessutom att en del trådbunden trafik ändå kan inhämtas.

Så då är vi på ruta ett igen, jag accepterar tyvärr signalspaning i tråd mot den helt dominerande internationella trafiken, men du accepterar ingen signalspaning i tråd.


Du påstår att FRAs verksamhet inte begränsas ytterligare genom de nu vidtagna förstärkningarna . Jag håller inte med. För att ta några exempel ur 15-punktslistan:

* FRA måste ansöka om tillstånd för all signalspaning hos domstolen, dvs även regeringens inriktningar prövas.
* FRA får endast tillgång till de signalbärare som domstolen beslutar.'
* FRA får endast bedriva signalspaning på beställning av regeringen, regeringskansliet och försvarsmakten, vilket är en kraftig inskränkning mot dagens läge där ett antal myndigheter också beställer och använder den informationen.

1 kommentar:

Ola Berg sa...

Det är ju ingen domstol med oberoende domare. Det finns inget lagskydd som tvingar FRA att förstöra överskottsinformation om den trådbaserade kommunikation som inte är av intresse för rikets säkerhet. Det finns inget som hindrar FRA från att sälja sådan överskottsinformation till främmande makt, och det finns inte heller något som hindrar dem från att köpa sådan information.