onsdag, oktober 14, 2009

bloggduell 4: Finns det hot mot landets säkerhet??

Utvecklingsspaningen var ju uppe i riksdagsdebatten. Den är tekniskt inriktad och nödvändig för att kunna bedriva en effektiv inriktningsspaning.

Signalspaningen bedrivs till helt dominerande grad mot trafik helt utanför Sveriges gränser, och även utvecklingsspaningen handlar ju också om detta.
Den lilla del av spaningen som bedrivs mot personer som i Sverige kommunicerar med utlandet kring allvarliga säkerhetshot mot Sverige behöver ju också utvecklingsspaning, men det finns ju ingen som helst grund för påstående om att FRA skapar sociogram över hela svenska folket.

Fråga:

Det finns ett enda motiv för att Sverige bedriver signalspaning, att det är ett viktigt underrättelseinstrument för att få information för att kunna hindra och förebygga allvarliga säkerhetshot mot Sverige.
Tyvärr finns det sådana hotbilder - vilka preciseras i de konkreta åtta punkterna i lagen - och bedömningarna från försvarsmakten m fl myndigheter och inom regeringen är entydigt att informationen från signalspaning är nödvändig att erhålla.
Länderna i vår omvärld har enligt min uppfattning kommit till samma slutsats.

Du anser ju själv att signalspaning i etern är nödvändig. Menar du att de säkerhetshot som vi anser finns, är tagna ur luften?

Och om de finns, vilket du ju bejakar genom acceptansen för signalspaning i etern, hur ska vi då kunna få viktig information utan tillgång till tråd dit den aboluta huvuddelen av trafiken nu färdas?

1 kommentar:

ConnyT sa...

Räknas det nu som ett hot mot landets säkerhet att aktivt jobba för att kraftigt begränsa FRA's verksamhet?