torsdag, mars 16, 2017

Rimligare körkortskrav för de med mindre brister i sitt synfält - 4.

I mitt blogginlägg från mars 2014 när S och MP i trafikutskottet ställde sig bakom min motion så hänvisade jag till Thomas Hammarström som startat Facebooksgruppen Rättvisa Körkortskrav, med flera tusen medlemmar. Där finns dokumenterat all den kritik och all de frustation som hundra- och säkert tusentals människor med någon brist i sina synfält upplevt och upplever när de vill och velat få sin sak prövad genom rimligt uppställda krav på synmaskintestresultat och genom utvidgade körprov med en erfaren bedömare.

Jag hänvisade också till Daniel Lindgren som haft omfattande kommunikation med transportstyrelsens ansvariga, med ögonläkare och andra och som i detalj argumenterat varför Transportstyrelsen unikt stränga och fyrkantiga krav på att låta endast syntestmaskiner avgöra kördugligheten är orimliga. Han har ytterligare utvecklat kritiken i inlagor till trafikutskottet och transportstyrelsen och ansvarig minister, skulle jag tro. Men enklast är att gå med i Rättvisa Körkortskrav, där finns allt samlat.

Jag hänvisade också till den mycket seriösa och konstruktive synpedagogen Krister Inde som genomfört framgångsrika försök i Kalmar men som tyvärr inte fallit chefsläkare Lars Englund i hågen och därför stoppats.  Jag kommer att återkomma till Krister Indes samtal med norska myndigheter/uppkörare och med forskare fram bl a Australien. (vill ni kunna klicka länkarna så gå in på min första länk ovan).Det är många desperata människor som ser bra med har vissa brister i sitt synfält som har kämpat en och en mot övermakten i testmaskinerna. Några har lyckats att få behålla sitt körkort, men de flesta förlorar sina körkort trots att de ser bra. Thomas Hammarström har starta en facebookgrupp där fakta samlas, Rättvisa körkortskrav. Gå gärna in och ta del av mångas upplevelser av orätt och kineseri, och hur argumenten samlas för en rimligare bedömning.

Daniel Lindgren har bara ett öga och har sakligt lyft fram sin kritik mot hur syntesten genomförs och de brister som finns, och har fått en dialog med de ansvariga på Transportstyrelsen där jag anser att han står mycket stark. Han är bitter på de prövningar han fått genomgå och kanske kommer att få genomgå. Hans JO-anmälan finns på Facebookssajten Rättvisa Körkortskrav, och jag citerar något av det han skrivit i ett e-brev till Trafikutskottet, Transportstyrelsen, regeringen och JO m fl här:


Ju sämre man antas se, desto svårare tester verkar man trakasseras med.  jag är övertygad om att tusentals körkort har återkallats på felaktiga grunder. De senaste två åren har dessutom återkallelserna eskalerat. Ändå hävdar transportstyrelsens läkare att de nya kraven är mildare. Transportstyrelsens läkare har alltså inte talat sanning inför trafikutskottets alliansgrupp. Själv har jag sett ungefär så här i 13 år och jag ser inte dåligt. Det enda som har ändrats är synfältstesterna och trakasserierna mot mig.

Jag tycker att man åtminstone borde få göra ett simulatortest innan man fråntas något körkort.
Det verkar fortsättningsvis vara så att först fråntas man körkortet om man misslyckas med det orimliga humphreytestet, sedan får man vänta minst 4 månader, sedan får man testa simulatorn och betala ca 18000kr. Även om man klarar simulatortestet är det sedan transportstyrelsens läkare som ska avgöra om man ska få tillbaka körkortet eller inte. Detta är inte rimligt.

Jag bifogar de senaste två skrivelserna från mig =Bertil Lindblioms svar på 14 frågor med kommentarer från mig och Bertil Lindblom och Lars Englunds svar på min jo-anmälan med kommentarer från mig.
Bifogar även de två varierande humphreytesterna, där transportstyrelsen först ville återkalla körkortet och sedan ändrade sig, när resultatet blev bättre tack vare en lins. Transportstyrelsens läkare hävdade inför trafikutskottets alliansgrupp att linser inte har någon betydelse, eftersom det är synfältet som ska mätas och inte skärpan...

Hälsningar från Daniel Lindgren."


Jag länkar här också till den skarpa replik på Brännpunkt som synpedagogen Krister Inde m fl (däribland jag) idag skriver på SvD Brännpunkt om rättslösheten för de som ser bra men har brister i sitt synfält och som utsätts för transportstyrelsens syntestmaskinkrav, endast.Grundartikeln är rätt märklig, skríven av transportstyrelsens GD Staffan Widlert och Chefsläkaren Lars Englund. De vill öka antalet indragna körkort per år från 30-40.000 till närmre 100.000, men beklagar att det kanske inte är fullt möjligt. De har en oerhört märklig formulering som jag vill uppmärksamma: "Vi ska inte hindra äldre generellt att köra bil eftersom de som medborgare har rätt att använda transportsystemet men vi måste samtidigt värna trafiksäkerheten genom att se till att de som kör bil är lämpade att göra det."
Man får som äldre tacka att de ännu inte generellt vill hindre äldre från att köra bil, ändå!


Chefsläkaren Lars Englund mm är den som i decennier har personifierat transportstyrelsen unika stränghet mot de som ser bra men som har mindre brister i sitt synfält. Här en färsk intervju som visar hans krav på närmast 100-procentig säkerhet i just denna fråga, samtidigt som de tiotusentals med brister i synfälten som inte rapporteras till transportstyrelsen kör vidare utan att transportstyrelsen där gör någonting...


Skicka en kommentar