torsdag, mars 16, 2017

Rimliga körkortskrav för de med brister i sitt synfält - 9.

Krister Inde gör här en lysande intervju med en ledande norrman i dessa frågor, i höstas. Tranportstyrelsen och Sverige har alltså av "likabehandlingsskäl", och för att ögonläkare och körkontrollanter ska slippa att göra egna bedömningar, valt att låta hur man klarar syntestmaskiner med fastfixerat huvud helt avgöra om man klara körkortet eller inte. 

Och man har på egen hand beslutat att kraven på testresultate är mycket högt satt, långt högre än i andra länder som oftast inte har tillgång till körsimulator och därtill också följer rekommendationen från EU att komplettera med körprov.

Transportstyrelsen hänvisar sin fyrkantiga och mycket stränga hållning till nollvisionen. Norge har alltså ingen körsimulator och ett decentraliserat provförfarande som ger människor med brister i sitt synfält möjligheten att visa sin körduglighet i körprov.
Norge är det land i världen med minst dödade i trafiken per 1 miljon invånare, lägre än för Sverige. 

Sverige borde naturligtvis följa Norges, och många andra länders exempel!


Intervju med Ole Björn Herland, projektledare för körkort och dispens-frågor vid Hälsodirektoratet, Oslo, Norge. Intervjun gjordes vid forskningskonferensen ”Vision and Driving” vid Högskolan Sydöstra Norge, HSN, Kongsberg 28-29 november.

Om man vill ha körkort med dispens i Norge, hur gör man då?

-        Om ögonläkaren anser att synkraven inte är uppfyllda, då kan man söka dispens i sitt län/fylke till motsvarande landshövdingen som tar upp saken till behandling och beslut. Man kan träna på en trafikskola och de bedömer om det fungerar. Provkörning eller förarprov sker med särskilt utbildad ”sensor på trafikkstasjonen” som tar ett slutligt beslut om rätten att köra bil. 

-        Vilken utveckling pågår inom området i Norge?

-        Det jag jobbar med nu i ett särskilt körkortsprojekt är att se till att vi får en mer (central) enhetlig och landsomfattande bedömning, eftersom olika fylken gör olika bedömningar. Det ska inte vara någon skillnad mellan Finnmark och Vestfold.

-        Men när man får körkortet indraget i Norge, vad händer då? Får man träna?

-        Körskolläraren som man vänder sig till frågar då din ”husläkare” (fastläkare) och ögonläkare om det är OK att inleda att träna på att köra bil och de ger sitt tillstånd, då är det OK. Men bara på en trafikskola, inte något annat ställe.

-        I Sverige är det förbjudet att körträna med bil på väg när körkortet är indraget, men får man det i Norge? EU-direktivet säger ju att man ska pröva både det medicinska men också göra ett förarprov.

-        Ja, det går bra på en trafikskola och är rutinen i Norge idag. Dispensen söker man i varje län var för sig, och det är avhängigt av om ögonläkaren säger att det kan genomföras, Ofta vill man också ha en utsago från fylkets ”hälsoläkare”, och förarprovet gör man på Trafikstationen. Är det godkänt så får man dispens.

-         I ett projekt i Kalmar har vi gjort förarprov på inhägnad bana och där fem av 11 personer fick godkänt utifrån fem olika kriterier uppställda av mycket erfarna förarprövare. Men de kan inte göra förarprov på väg.  Men det kan man alltså i Norge?

-        Ja, utifrån förutsättningarna att fylkets läkare, ögonläkaren och censorn vid Trafikstationen gemensamt bedömer att det fungerar, då får man det efter ett förarprov på väg.

-        I Sverige har vi nu simulatortester som kostar 18 750 kronor. Ännu har inga beslut tagits på grund av byråkratiska och andra personliga problem. Testerna har inte heller verifierats vetenskapligt. Använder ni simulatortester i Norge?

-        Min mening är att vi borde använda simulatorer i större grad än vi gör idag. Men vi har dåligt fungerande simulatorer, och vi har bara en simulator i Norge. Den finns i Sunnås utanför Oslo, där vi arbetar med rehabilitering av stroke och andra hjärnskador, framför allt för personer som är trafikskadade.
- I Sverige råder det olika meningar mellan oss som vill utveckla kunskaperna om  ”vision and driving” och de som sitter på den trafikmedicinska avdelningen på Transportstyrelsen. Man vill inte ha våra kunskaper och man anser att forskarna som finns på den här konferensen inte kan visa det de säger vetenskapligt. Man vägrar förarprov på väg.

-        Det är klart man måste kunna visa att man kan köra bil genom att göra förarprov. Under 2017 går vi in i den andra fasen av vårt Körkortsprojekt och då ska vi analysera den här saken närmare utifrån den vetenskap som finns.

-        Tänker ni centralisera de här besluten?

-        Det är jag i tvivel om, men vi vill utveckla vår centrala kompetens på Hälsodirektoratet utifrån EU:s direktiv och att de nationella körkorten blir gällande i hela EU.

Krister Inde

Synpedagog, författare

Inga kommentarer: