torsdag, mars 16, 2017

Rimliga körkortskrav för de med mindre bristeri sitt synfält - 6.

En av Sveriges främsta ögonläkare, emeritus, är Bo Philipson här i wikipedia.

Här skriver Transportarbetaren pedagogiskt om hans kritik mot att Sverige själva bestämmer stenhårda regler för hur man "prickar" man ska klara i en syntestmaskin under väldig stress och med huvudet fixerat.

Bo Philipsson menar, liksom professor Kjell Ohlsson och internationella forskare och myndigheter i olika länder, att man kan kompensera en brist i synfältet genom att man aktivt rör huvudet, och att det inte är rimligt att så lägga allt fokus på syntestmaskinen.

Civilingenjören emeritus Carl Lagercrantz har många år verkat för rimligare körkortskrav för de med någon brist i sina synfält. Hans engagemang är stort och av nära "rättshaveristkaraktär", och han går till hårda angrepp på flera ledande personer med beskyllningar om inkompetens och t o m att agera för egen ekonomisk vinning.

Hans anklagelser har aldrig lett till varken uppmärksamhet i media eller annorstädes, så bortse frän dem.

Däremot redovisar han en hel del fakta från synfältsexpertis  och myndigheter i olika länder, och även en del rättsfall där han biträtt några som fråntagits sina körkort.

Carl L förkroppsligar nog de känslor och ilska som många som ser bra men men har brist i sitt synfält desperat känner när de fråntas sitt körkort och inte får några chanser att på ett rimligt sätt visa sin körduglighet i en utvidgad uppkörning, som i andra länder.

Inga kommentarer: