söndag, oktober 03, 2010

Försvaret ska också kunna tjänstgöra internationellt

4 borgerliga försvarspolitiker från anno dazumal (2004...) skriver en artikel på SvD-Brännpunkt som jag helt kan instämma i.

Om att det nya insatsförsvaret bör och ska ha en skyldighet att kunna tjänstgöra både i och utanför Sverige.

Dagens Eko gjorde ett nyhetsinslag på detta tema, där Allan Widman som vanligt tog ut svängarna mest och sågade försvarsmakten rätt ordentligt. Allan hade säkert som ÖB gjort ett bättre jobb.

Jag citerades i en mening, att "Det är trist att man inte fått med sig de fackliga organisationerna och att många upplever erbjudandet som svårt att svara på".

På följdfrågan om detta berodde på ett dåligt agerande från försvarsmakten svarade jag sanningsenligt att jag inte kan bedöma skuldbördan mellan parterna. Samt att min uppfattning är att försvarsmakten säkert ansträngt sig för att komma fram till en samsyn. (ungefär).

Det är trist att man inte fått med sig de fackliga organisationerna och att många upplever erbjudandet som svårt att svara på.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

1 kommentar:

Anonym sa...

Bäste Staffan!

Skuldbördan ligger till 100% på FM som trots minst 6 års vetskap inte velat förhandla överhuvudtaget! Det är anmärkningsvärt! ATO har faktiskt stött på FM men utan respons.

Observera också att det är inte ovilja till internationell tjänstgöring som är grunden utan FM exempellöst dåliga uppförande som arbetsgivare. Svara JA eller du är uppsagd!!! Vad JA innebär har ingen svar på mer än de taffligheter som finns idag. T ex så innebär det att om jag stupar så måste familjen sälja huset då inga försäkringar täcker.

Goddag yxskaft!