torsdag, november 05, 2009

Gasledning- Nordstream-Ett riktigt beslut!

Jag har härbloggen och i debattartiklar skrivit om fossilgasledningen Nordstream. Jag har sagt att prövningen rimligen bör leda till ett godkännande.

Kritiker inom alliansen - Carl B Hamilton (FP och Rolf K Nilsson (M) - har i starka ordalag kritiserat gasledningen och rekommenderat regeringen att säga nej till den.

De rödgröna med Mona Sahlin i spetsen har krävt att regeringen ska kalla ut marinen och till varje pris stoppa gasledningen, bildlikt talat.

Jag tycker att regeringens beslut idag är helt korrekt. Det är utomordentligt anmärkningsvärt att ett f.d "statsbärande parti" nu kräver att Sverige ska bryta de bindande internationella havrättskonventioner som man undertecknat och förbundit sig att följa.

Regeringens och miljöministerns argumentation för varför detta miljöprövningsbeslut efter en sträng granskning har landat i ett ja är mycket stark.

Låt mig också sårskilt kommentera de säkerhetspolitiska argument som anförts mot gasledningen. Försvarsberedningen diskuterade ingående denna fråga för några år sedan, och vår slutsats var entydig. Enorma mängder olja och gas transporteras redan genom Östersjön ovan vattnet på internationellt vatten. Att en gasledning under vattnet anläggs förändrar inte detta faktum och envar nation har ju rätt att på internationellt vatten framföra både civila och militära flytetyg.

Slutligen, när nu gasledningen blir av borde Gotland bli en central plats för tillsyn och underhåll av denna. Jag föreslog i somras detta:

"Sannolikheten för att gasledningen i Östersjön blir av är rätt betydande. Om så sker, då menar jag att tillsyn och underhåll av gasledningen dels skulle kunna ske i ett separat bolag där Sverige har en tung roll, dels att detta bolags bas borde ligga på Gotland. Gotland ligger strategiskt i ledningens mitt och ledningen dras i betydande grad genom Sveriges ekonomiska zon."

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

3 kommentarer:

Anonym sa...

Jo men visst!
Varför inte rent av upplåta Slite till Östersjömarinen som en liten sidoörlogsbas.

Tänk vad det skulle kunna betyda i termer av minskade koldioxidutsläpp om Tsar Putins ubåtar, jagare, fregatter och korvetter kunde beredas möjlighet att bunkra där isf i Kaliningrad.

Och när vi ändå är igång; ska vi trots allt inte projektera för en liten, liten grenledning till Oxelösund - det skulle ju bli sååå långsiktigt hållbart...

/Gorsjkov

Annika N Christensen sa...

Hej Staffan,
Jag vill vända mig mot beskrivningen att Försvarsberedningens "slutsats var entydig". Du tar upp en aspekt som vi skrev om, men utelämnar annat. Jag har dragit ut hela texten, inkl. de farhågor vi lyfte och krav som vi ställde, här: http://varldens.wordpress.com/2009/11/05/gasmoras/
Hälsningar,
Annika

Staffan Danielsson sa...

Hej Annika!

Min beskrivning var ju mycket kortfattad, det erkännes.

Självklart är energiflöden generellt viktiga ur olika aspekter, även säkerhetspolitiska.

Och du citerar ju försvarsberedningen helt korrekt på din nya "kollektivblogg" (som jag ska lägga till i listan).

Jag tycker ändå att beredningens skrivningar kan summeras ungefär som jag gjorde; det är t ex viktigt att "Övervakning och skydd av sjötransporter och eventuella gasledningar kan ske i samarbete mellan Östersjöstaterna".
och "Ledningen innebär, om den blir verklighet, en möjlighet att begränsa ytterligare ökningar av den omfattande fartygstrafiken i Östersjön, vilken utgör ett potentiellt miljöhot".