fredag, november 06, 2009

Bränna bilar = "vara "aktivist" enligt TT

Jag kritiserar ibland det språkbruk och de värderingar som ryms i medias val av begrepp och vad de står för.

Det internationella begreppet "självmordsbombare" snarast glorifierar "självmordet" och sätter offrens och deras anhörigas fruktansvärda lidande långt vid sidan. Jag har i motioner föreslagit begreppet "massmordsterrorist" istället, åtminstone i regeringens och riksdagens språkbruk, utan att ens ha lyckats där.

Nu senast är det mycket anmärkningsvärt - tycker jag, hur TT - var det säkert - betecknade den grova kriminalitet som tar sig uttryck i att AFA och andra extremea vänstergrupper uppviglar till att bränna 100-tals bilar över Sverige. De som gör detta menar TT bör kallas för "aktivister", ett klart positivt värdeladdat ord.

Det finns en rad andra exempel på hur dolda värderingar förmodligen styr massmedialogiken. Ett annat uttryck som slår mig är när hänsysnlösa terroristattacker mot civila betecknas som utförda av fundamentalistiska "krigare".

Ord är viktiga och bör granskas, så jag uppmanar politiker och media att vara varsamma med orden och använda begrepp som uttrycker vad det är som orden ska beskriva!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Inga kommentarer: