onsdag, november 04, 2009

Alexandersson mot Engström (båda PP) - "Superstat"

Jag skrev på politikerbloggen den 18 augusti om Piratpartiets vurmande för en "Superstat", där EU-parlamentet helt ska ta över beslutsmakten från de 27 medlemsländerna i de frågor där EU ska besluta.

Och jag visade på det helt motsägelsefulla att PP samtidigt som man förespråkar mer makt till EU-parlamentet faktiskt motsätter sig Lissabonfördraget som ju stärker parlamentet men också fortsätter med den delade makten mellan parlamentet och medlemsländerna och också ökar de nationella parlamentens inflytande.

Christian Engström avstod från att gå i debatt, talande nog.

Att det är högt i tak i Piratpartiet visar Christian Engströms politiske handläggare i Bryssel - Henrik Alexandersson - nu i ett inlägg på sin blogg.

Han fortsätter att kritisera Lissabonfördraget som han menar för EU i riktning mot en "Superstat". Eftersom EUs karaktär av en mellanstatlig union består, med 27 medlemsländer som endast samarbetar i vissa övergripande frågor, och där ministerrådet - där de 27 ländernas demokratiskt tillsatta regeringar beslutar - väger mycket tungt, har han fel.

Skulle däremot partiledare Falkvinges och EU-parlamentariker Engströms uttalanden gälla om att överföra all gemensam beslutsmakt från ministerrådet och till Europaparlamentet, då skulle EU ju bli en ny statsbildning.

Piratpartiet får allt bestämma sig för vad man vill med EU, och inte förespråka en utveckling och sedan i handling arbeta för något annat!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

10 kommentarer:

Lena sa...

Att besluta om mänskliga rättigheter (t.ex. att du ska ha rätt till privat kommunikation) är inte någonting som länder ska kunna besluta om själva - det måste vi ha gemensamma bestämmelser kring. Detta är dock inte synonymt med en superstat.

ConnyT sa...

Otroligt att du efter alla svar du fick sist fortfarande inte har fattat... eller så gillar du att försöka skapa hitta-på-nyheter likt en kvällstidning.

PP är emot Lissabon men för att beslut som fattas ska redovisas och debatteras öppet (till skillnad mot hemlighetsmakeriet i ministerrådet).

Christian Engström (pp) sa...

Missade du mitt svar som Politikerbloggen publicerade dagen därpå, den 19 augusti:

Makten utövas bakom stängda dörrar

Jag har försökt förklara varför Lissabonfördraget är ett stort steg på vägen mot EU som en (ännu mer) icke-demokratisk superstat i ett antal inlägg. De ligger i en egen kategori på min blogg: Demokrati i EU.

Nu är Lissabon ett faktum, och vi får göra det bästa av den situation som råder. Men att EU måste bli mer öppet och demokratiskt står jag fast vid. Så som det ser ut idag kan det bara inte fortsätta.

Den som vill ha närliggande exempel kan ju titta på hur infrastrukturminister Åsa Torstensson (C) konsekvent vägrar att delta i debatten om telekompaketet, trots att hon just nu leder ministerrådets ansträngningar att avveckla rättssäkerheten och friheten på internet.

Zerp sa...

Att förespråka "mer makt till EU-parlamentet" behöver inte alls vara synomymt med att förespråka "Superstaten EU" Av den enkla anledningen att det finns fler Institutioner med makt i EU än Parlamentet. Dessa kan således överföra makt till det mer demokratiska och folkvalda parlamentet.

Detta är också det alla såvitt jag sett inom PP som vill öka parlamentets makt också förespråkar. Det är t.o.m. möjligt att minska EUs totala makt över oss medlemmar samtidigt som man ökar Parlamentets makt/inflytande över DEN makt EU faktiskt får ha kvar.

Staffan Danielsson sa...

Jag missade inte alls ditt svar Christian. Jag menar att det bekräftade det som jag hävdade, ni vill att EU-palamentet ensamt ska besluta om EUs gemensamma frågor, och att de enskilda länderna inte ska ha inflytande genom sina regeringar.

Eftersom regeringarna inte är några demokratiska institutioner, ungefär...

En märklig demokratiuppfattning, tycker jag.

Så här replikerade jag på ditt svarsinlägg på politikerbloggen:

"Tack för svar; Christian.

Ett slipat politikersvar skulle jag nog vilja säga, välkommen i gänget..!

Men det verkligt intressanta är att Piratpartiet faktiskt har dubbla budskap i denna mycket centrala fråga.

I de frågor där EU har makt och inflytande, där ska dagens “odemokratiska former” upphöra. Att de enskilda länderna har en hög grad av inflytande i EU-samarbetet kallar Christian för att “ministrarna lägger sig i”…!

Det är alltså fastslaget – vilket jag tycker är mycket intressant och konsumentupplysande – att Piratpartiet vill utveckla EU till en god parlamentariskt demokrati, dvs en ny statsbildning.

Och det också så att Piratpartiet har en djup misstro mot att enskilda länder samarbetar i en union och representeras av sina regeringar.

Därför faller Christians Engströms försök att hävda att han vill öka de enskilda ländernas självbestämmande platt till marken, verkligheten är ju den motsatta.

Jag har fått klart besked, jag är mycket överraskad men nu vet vi var Piratpartiet står i denna oerhört viktiga allmänpolitiska fråga.

Debatten om Telekompaketet är också viktig och ska föras vidare, men om Christian Engström tror att denna och andra frågor får en enligt hans mening bättre lösning om makten helt flyttar till honom och hans 735 kollegor i Europaparlamentet, bort från den enskilda ländernas inflytande, då är han – tycker jag – naiv."

Henrik Holst sa...

>Debatten om Telekompaketet är också viktig och ska föras vidare, men om Christian Engström tror att denna och andra frågor får en enligt hans mening bättre lösning om makten helt flyttar till honom och hans 735 kollegor i Europaparlamentet, bort från den enskilda ländernas inflytande, då är han – tycker jag – naiv."

Just ang Telekompaketet så var det väl ändå ministerrådet som smög in ordet "lawful content".

Jag kan hålla med dig om att ministerådet kan anses som demokratiskt, men ett problem är ju att ministrarna är framröstade av sina respektive befolkningar för att styra sitt land och inte EU, för EU har vi parlamentsvalet. Så hur kan det då anses vara mer demokratiskt enligt dig att låta ministrarna styra EU, något som de egentligen saknar mandat för?

henke sa...

Det är kul att se att ni inom den svenska partipolitiken sysslar med rökridåer och dimslöjor fortfarande.. Det fungerade säkert för 10 år sedan. Men den nya generationen som med stor hjälp av internets öppenhet lärt sig TÄNKA SJÄLVA och DRA EGNA STRECK MELLAN PUNKTERNA köper inte det du sysslar med staffan!

Tack för hjälpen!

David sa...

Även om man bortser från att alla länder finns representerade i parlamentet av direkt folkvalda individer så slingrar du dig förbi kärnfrågan.

Öppenhet och transparans.

Om du läser Christian Engströms blogg så kommer du att se att han gör precis det som vi som röstade på piratpartiet hoppades att han skulle göra. Han ger detaljerade rapporter och rådfrågar alla som vill att försöka delta i analysen av EU-arbetet. Det var med förhoppning att det skulle bli precis så som de allra flesta som röstade på piratpartiet röstade som de gjorde.

Ni mer etablerade politiker behöver adoptera Piratpartiet som förebilder. Jag menar då inte att ni måste konvertera till deras ståndpunkter. Jag menar att ni behöver adoptera deras idag överlägset mest demokratiska arbetsförfarande som ett folkvalt parti någonsin använt.

Internet möjliggör en djupare och mer välfungerande demokrati än någonsin varit möjligt förut. Att ni inte använder er av detta är något ni ska skämmas för.

frekar06 sa...

Staffan, Piratpartiet har inte problem med att förklara sig. Däremot bör ni förespråkare av Lissabonfördraget förklara varför 1) mer makt ska flyttas längre bort från medborgarna 2) varför vi ska ha ett EU som är så odemokratiskt. Det finns flera exempel på detta. Ett sådant är det övervakningsprogram som nu tas fram av kommissionen och som ska övervaka allt som sker på Internet (indec tror jag det heter). Kommissionen har i princip inte presterat någonting för att stärka medborgerliga fri och rättigheter, vi går faktiskt i motsatt riktning - den verkar närmast vilja skapa ett totalitärt samhälle där allt ska övervakas och begränsas när det gäller mänskliga rättigheter. Ett annat exempel är att EU kör över medborgarna när de i folkomröstningar går emot EU:s linje. Detta har vi exempel på i Frankrike, Holland och nu Irland. Om EU hade följt sina egna regler så hade fördraget varit dött för länge sedan. Men tydligen gäller inte beslut i folkomröstningar när de går emot EU:s linje, bara när de går för EU:s linje. Vi kan till sist hoppas på att den grupp tjeckiska senatorer som nu diskuterar om de ska lämna över Lissabonfördraget till Europadomstolen i Strasbourg (lyssna på diskussionen i Studio ett i förrgår tror jag det var) verkligen gör slag i saken!

Staffan Danielsson sa...

Henrik:
Sverige är ju en representativ demokrati, folket väljer riksdag som sedan utser regering som ständigt måste förankra sig in riksdagen men som faktiskt ska regera, även i kontakter med andra länder.

David: Vad gäller öppenhet och transparens och moderna arbetsmetoder kan jag bara instämma, detta är mycket viktigt och här är ju Piratpartiet med och öppnar nya vägar.

Frekar 06: jag är glad över att EU äntligen har fått det nödvändiga nya fördraget på plats, kan välkomna nya medlemmar och kan tillsammans se framåt hur EU och Europa ska utvecklas istället för att fortsätta ett antal år till med formdiskussionen hur beslutsfattandet ska ske.
Och där jag är fortsatt förvånad över att Piratpartiet som vill öka parlamentets inflytande går emot Lissabonfördraget.