tisdag, april 17, 2018

Tiggeri - Låt kommunerna reglera, och ev förbjuda.

Jag har i Linköping i flera år sett en ung kvinna tålmodigt tigga vid en livsmedelsbutik i Linköping. Hon sitter där mängder av timmar varje vecka, i ur och skur, i värme och kyla.

Ingen annan tiggare finns där, någon har reserverat platsen åt henne.Hade tiggeriet setts som ett arbete hade arbetsmiljölagen förbjudit det.

EUs tremånadersregel, att man får vistas i annat EU-land max tre månader utan jobb eller egna resurser för försörjning, är det väl ingen som följer, och inget polisen kontrollerar.

Jag tycker liksom Göran Person och Anna Dahlberg, Expressen och PM Nilsson, Dagens industri att Sverige borde reglera tiggeri. Mitt förslag är att kommunerna får reglera och om de vill förbjuda det.

Jag är inte ensam, 62 % av svenska folket vill förbjuda tiggeri enligt en färsk Novus-undersökning. Bara 16 % är emot.

Florin Oprescu från byn Pauleasca anser att "Tiggeriet får katastrofala följder". De som hade säsongsjobb i Spanien började tigga i Sverige eftersom det gav 4 gånger mer, t ex.

Ändå vill de flesta politiska partier att det ska vara tillåtet och fortsätta som nu.

Jag ser demokrati som folkstyre. Folket väljer representanter till riksdagen och riksdagen utser regering och stiftar lagar mm.

Jag tycker också att folkopinionen har betydelse och ska noga lyssnas till. I denna fråga vet alltså partierna bättre än folket. Visst ska partier driva sina frågor och söka övertyga folket, men går det decennier och opinionen är entydig bör den allt lyssnas till, annars kan utstickande enfrågepartier få livsluft.

Det var samma sak med migrationsregelverken fram till 2015. 70 % av folket ville att Sverige skulle anpassa sina mer generösa migrationsregler i EU-riktning. Jag hade samma uppfattning och gav uttryck för det, och skylldes för främlingsfientlig.

När migrationen ökade kraftigt 2015 agerade till slut regering och riksdag som folkopinionen ville. Hade inte så skett hade väl Sverigedemokraterna vuxit ohämmat, långt över de 13 % som de fick i 2014 års val. Nu har tillväxten istället avstannat.

Det är samma sak med rätten till dödshjälp vid svåra lidanden i livets slutskede, som jag driver. Opinionsundersökningar i decennier, och ett antal folkomröstningar i USA, visar entydigt att över 70 % av medborgarna är för. Men alla partier i Sverige är, fortfarande, emot. (Fast det börjar äntligen att röra på sig).

Jag står på plats 14 på centerpartiets lista i kommunvalet i Linköping. Den som röstar på Centerpartiet och delar min uppfattning om att motverka tiggeri kan markera det genom ett personkryss. Det är så personvalet bl a är tänkt att fungera.

Dock måste man ju känna till min uppfattning, vilket mycket få linköpingsbor gör. Kanske detta blogginlägg får lokalmedia att nappa, jag ska också skriva en insändare.

Jag återkommer här med rapport om lokala media anser detta vara något att rapportera om, eller publicera insändare om...5 kommentarer:

Anonym sa...

Jag blir glad varje gång jag ser någon ge något till tiggare för det indikerar att svenska folket har det gott ställt och nog klarar av vågon krona i skattehöjning.Skatter som behövs för att beta av vårdköer,anställa fler inom rättsväsendet,höja garantipensioner,få en fungerande järnväg.Ja allt sånt som ni inte gjorde.Jag gillar dock era billiga reformer för att lösa problem som tex.ökad rörlighet på bostadsmarknaden för att lösa bostadsbristen,dödshjälp istället för att bygga ut sjukvården.Har ni fler billiga men inte så bra reformer på lager?

Anonym sa...

Det är fråga om organiserad brottslighet, de positionerar ut kvinnor som ger större sympatier, och det åker runt män och samlar in pengarna. Det märkliga är att våra politiker inte ens kan diskutera saken på ett nyanserat och ostigmatiskt vis.

I takt med att de får in mindre dagskassa, kommer metoderna att ändras, det är nog bara en tidsfråga innan vi få se handikappade eller stympade människor som forslas hit, och naturligtvis barn.

Det är så självklart att organiserat tiggeri ska vara förbjudet, om vi inte agerar, sanktionerar vi ett samhälle där vi godkänner att en massa människor försörjer sig utanför vår normala reglering. Man har som EU-medborgare rätt att åka till andra länder för att söka arbete, inte rätt att "migrera" till andra EU-länder för att tigga. Regeringen, liksom den förra, säger ju rakt ut att problemet är att tex Rumänien eller Ungern inte tar hand om sina egna medborgare, att detta är problemet. och ska då Sverige lösa detta genom att acceptera tiggeri, så har vi sanktionerat en ordning ingen vill ha,
för inte ens de som inte vill förbjuda tiggeri, tycker att det är bra att det sitter kvinnor på baken om vintern och ber om nåd, några slantar som de sedan inte får behålla.

Att många länder sedan tycker att det är bra att dessa medborgare försörjer sig i Sverige, visar bara att det sas är lönsamt att diskriminera icke önskvärda egna medborgare. Dvs indirekt så sanktionerar Sverige fenomenet, genom att inte göra något åt en orättmätig sak. I vart fall så kommer väljarna att lösa problemet, i takt med att politiker vågar och hittar rätt argument, för att vilja åtgärda orätten, genom att göra rätt, utan att bli anklagade för att vara onda eller fulla med brunsås. Den tiden är förbi. Hoppas nu bara att de som inte vill göra något åt saken, dvs inte ser problemet, för människor längst ner på stegen, avkrävs förslag på lösningar, om det är så vi ska bygga framtiden, länge leve låglönearbeten, dvs i praktiken träldom och slaveri. S.W

Anonym sa...

Samhällets funktioner avgör valet 2022, definitivt.

Valet 2018 avgörs i högre grad av funktionsargument än av policyprofessioenllt snömos.

Sedan avgörs valet också av omvärldsfaktorer samt så klart av själva valet på valdagen och inte en massa opinionsundersökningar. Dock är dessa undersökningar ändå relevanta, eftersom dessa i någon mån avgör rationella överväganden i fråga om regeringsfrågan.

Senaste SKOP är intressant, (alltså förändringar inom SKOPs ankdamm:

Moderaterna..........25,1 %: 25,2 (23,3)
Liberalerna...........5,1 %: 5,1 (5,4)
Centerpartiet.........9,0 %: 10,7 (6,1)
Kristdemokraterna.....4,3 %: 3,5 (4,6)

SUM...................43,5% 44,3 (39,4)

Borgarna har ökat 4 % sedan valet och tappat 0,8 % (till SD) sedan februari.

Socialdemokraterna...26,7 % : 26,9 (31,0)
Vänsterpartiet........7,0 % : 7,7 (5,7)
Miljöpartiet..........3,5 % : 3,1 (6,9)
Fi....................2,3 % : 2,1 (3,1)

SUM..................39,5 % : 39,8 (46,7)

Rödgröna tappat ca 6 % sedan valet och tappat 0,3 sedan februari, alltså jämna plågor och inom felmarginalen.

Men eftersom MP verkar ligga bekymmersamt till i Skop så är det i praktiken
S+Vp..................33,6 % : 34,6 (37,7), dvs det är Mp som spillt till C och så klart Fi som sänker vänstern :-)

Sverigedemokraterna....16,7 % : 15,5 (12,9)

Det ser inom Skps ankdamm ut som att borgarna går som tåget, jämfört med valet, och att KD är inne på banan, och att tappet från alliansen från februari på 0,8 % gått rakt över till SD samtidigt som Mps kräftgång fortsätter. Att KD hämtat sig och att C nedgång inte påverkat L och M är i vart fall notabelt.

I dec 2017 var andelen osäkra väljare i Skop 12 % vilket korrelerade med moderaternas kollaps, nu är andelen osäkra nere på 5 % och man kan anta att det finns lite potential här kvar, och att andelen osäkra i högre grad vad benägna att rösta för SD än M, eftersom Centerpartiet gick som en raket under moderaternas svacka.

Som helhet ger SKOP alliansen råg i ryggen. Runt 44 % och med KD inne i stugvärmen och Mp ute i kylan. S+SD blir runt 43-44 % dvs om SD skulle kunna tänkas ge SD sitt aktiva stöd, det är väl en av frågorna. S.W

Anonym sa...

Tittar man på Sentios ankdamm, från mars till april finns liknande tendenser;

Moderaterna........15,8 (15,2)
Liberalerna.........4,8 (3,9)
Centerpartiet.......8,7 (11,0)
Kristdemokraterna...3,7 (2,4)

SUM.................33,3 % (32,5)

Där det egentligt viktiga för alliansen är att KD går i rätt riktning, vilket även verkar vara fallet för Folkpartiklarna. Dvs deras uppgång verar motsvaras av Cs nedgång. C verkar ligga runt 9 % vilket är väldigt bra, i vart fall jämfört med M.
Att sentio skiljer sig så mycket från andra institut beror företrädesvis på hur stora SD är, och om SD är stora måste någon annan förlora, och det är företrädesvis m.

Socialdemokraterna...23,3 (24.1)
Vänsterpartiet........7,2 (8,9)
Miljöpartiet..........4,8 (3,4)

SUM....................35,3 (36,4) %

MLCKd...................33,3 % (32,5)
SVMp....................35,3 % (36,4)

Sverigedemokraterna 27,2 (26,0)

Fi 2,2 (3,0)
Piratpartiet 1,0 (1,2)

Det intressanta med paneler är alltså att dessa ger intressanta indikationer inom samma undersökningsgrupp, där man kan fundera på hur det kan komma sig att Mp går från 3,2 till 4,8 mellan två mätningar, så man får ta allt med många nypor salt.

Att SD kanske är undermätta i de vanliga mätningarna ligger alltjämt i farans riktning och att en intressant faktor i så fall är om det är S eller M som förlorar på om SD vinner mark i valet genom att ånyo vara underskattade. I vart fall ser trenden rätt ut för Kd, vilket är alliansens största bekymmer. Sedan är det så klart politiken, om ett borgerligt alternativ ska kunna förklara att man ska bibehålla världens högsta skatter, och sedan förklara varför de inte går att sänka, och vad som i så fall är skillnaden att rösta borgerligt? Det verkar alltså mindre vara en fråga om skattetryck, och mer en fråga om hur mycket av medborgarnas pengar som ska slussas vidare till privata entreprenörer. Även SD verkar ju vara inne på att inte sänka skatten.

Ska bli intressant att få ta del av Centerns budgetförslag, om partiet har kvar ambiionen att sänka skatten, eller om öppna hjärta engentliga handlar om att transferera över pengar från medborgerliga rättigheter, till medborgerliga rättigheter. Alltså i grunden en fråga om klassiskt borgerliga värderingar, negativ frihet, dvs frånvaro från tvång, dvs att inte beskatta individen mer än absolut nödvändigt, som ska ställas mot positiva friheter, tex rätten att få pension, rätten att få en dräglig uppväxt och utbildning även om dina föräldrar är medellösa eller rätten att bli försvarad och få sin egendom säkrad från rövare. Denna rätt kräver tribut, dvs skatt, och ska alltså balanseras mot friheten. med öppen gräns och likabehandlingsprincipen, måste alltså partiet nu bekänna färg, är C ett parti som ska sänka skatten, går logiken ihop, men om alla migranter ger kostnader där skatten fortsatt ska vara hög, och där tex pensioner går ner eller pensionsåldern höjs, eller att kvaliteten av välfärden sänks, tex sjukvården, skolan eller att ingen längre vill bli polis, så ska alltså fråga ställas, om vad skattebetalarna egentligen får för nytta av av att det blir bättre näringsklimat för välfärdsindustrin? Ska alltså bli intressant att följa Centerns ställningstagande om skattetrycket ska ner, och i så fall hur mycket? S.W

Anonym sa...

Jag tror inte att företag i första hand tittar på hur skatten är när man skall investera.Man borde inte göra det utan att också titta på vad vi får för våra skattepengar.Den företagare som på allvar undrar "vad fan man får för pengarna" kan ju investera i Mali eller något annat låglöneland med ingen skatt.Det som alliansen gjorde var en omfördelning av skatteintäjter.Från att i huvudsak gått till det som de var avsedda till att gå till privata lycksökare där det offentliga är huvudman.Det frågas ibland vad invandringen kostar men vad kostar inte riskkapitalisterna i Danderyd eller Djursholm.De stackarna som tar en väldig risk med våra skattepengar.Riskfritt företagande är normalt låg avkastning men med kortupta politiker är avkastningen skyhög.Jmfr.hur Stockholm hyr ut lägenheter för att hyra tillbaka dem för fyra gånger mer.Det påstås att det finns politikerförakt men föraktet är måhända ömsesidigt.Politiker hyser förakt för vanligt folk.Har någon avvikande mening skall den krypa tillbaka under en sten.